Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THCS thị trấn Cát Bà

Trong nhà trường hiện nay, mục tiêu giáo dục tổng quát đã được xây dựng tương đối phù hợp với xu thế phát triển của thời đại bao gồm cả thái độ năng lực, kĩ năng, kiến thức, cách học, cách làm, cách sống nhằm đào tạo con người tự chủ, năng động và sáng tạo, có năng lực giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra, lo được việc làm, lập nghiệp trong cuộc sống, qua đó góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

 Để đạt được mục tiêu đó đòi hỏi sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung và trường THCS nói riêng phải có nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ về đạo đức và trí tuệ, về thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản phát triển năng lực cá nhân, tính năng động sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam, tiêp cận trình độ giáo dục phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới trước xu thế hội nhập toàn cầu.

 Trường THCS TT Cát Bà là một trường học trong hệ thống giáo dục của huyện đảo Cát Hải đã hoàn thành xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn I, đã hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 với tiêu chí về chất lượng dạy học là vô cùng quan trọng mà trong đó các hoạt động chuyên môn đóng vai trò then chốt. Vì vậy, để góp phần duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diên trong nhà trường nói chung và chất lượng dạy học nói riêng, giữ vững tiêu chí trường chuẩn quốc gia và hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục, tôi tiếp tục đi sâu nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường THCS TT Cát Bà”.

 

doc32 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 04/08/2015 | Lượt xem: 7493 | Lượt tải: 168Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THCS thị trấn Cát Bà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 như vậy tôi thường tiến hành kiểm tra chuyên đề hồ sơ tổ chuyên môn, kiểm tra các hoạt động tổ chuyên môn, công tác tổ chức chuyên đề (sinh hoạt nhóm chuyên môn), bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém hoặc tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ tổ nhóm để rút kinh nghiệm chung
 Thông qua việc theo dõi, quan sát các hoạt động, các nề nếp chuyên môn cũng như việc kiểm tra các thông tin minh chứng về tổ chuyên môn cùng kết quả kiểm tra chéo của các tổ- nhóm chuyên môn kết hợp với báo cáo của các tổ, phụ trách chuyên môn tổng hợp và nhận xét đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn, tư vấn thúc đẩy cho các hoạt động chuyên môn đạt hiệu quả đồng thời qua đó đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và sự hợp tác của các thành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung và báo cáo Hiệu trưởng theo định kỳ hoặc bất thường để có định hướng và điều chỉnh các hoạt động chuyên môn hiệu quả hơn theo yêu cầu công việc.
*Đối với giáo viên:
 Kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên nhằm mục đích làm rõ năng lực, trình độ và phẩm chất chính trị, đặc điểm lối sống để từ đó có biện pháp phát huy các ưu điểm, khắc phục tồn tại đồng thời có hướng bồi dưỡng đội ngũ kịp thời và có hiệu quả thiết thực, mặt khác đây cũng là vấn đề để các cấp quản lí giáo dục bố trí sử dụng bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng và thực hiện chế độ đối với giáo viên( điều 2- quy chế xếp loại giáo viên) theo Quyết định 06/2006/ QĐ- BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ nội vụ, Thực hiên nghiêm túc việc đánh giá tiết dạy của giáo viên theo Quyết định số 673/QĐ-SGDĐT- GDTrH ngày 31/8/2010 của Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng 
 Đánh giá xếp loại giáo viên là nội dung quan trọng trong công tác quản lý cán bộ. Khi tiến hành đánh giá xếp loại phải đảm bảo tính khách quan, khoa học, công khai, công bằng dân chủ, phản ánh đúng năng lực và phẩm chất của giáo viên. Phải làm vì ưu điểm, nhược điểm và phẩm chất chính trị, năng lực và hiệu quả công tác, khả năng phát triển của giáo viên nhằm thúc đẩy đội ngũ giáo viên không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn .
 Trường đã công khai lịch kiểm tra nề nếp chuyên môn, kiểm tra toàn diện hoặc chuyên đề hồ sơ, tiết dạy hoặc kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên. 
 - Kiểm tra việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn như: Sổ đầu bài; sổ báo giảng; Kế hoạch chuyên môn cá nhân; tiến độ lấy điểm và vào điểmsooe điểm con, sổ cái; Kiểm tra tiến độ chương trình: Thống kê tiến độ chương trình và có giải pháp chỉ đạo chạy chương trình kịp thời vào ca chiều; Kiểm tra định kì, toàn diện hoặc kiểm tra chuyên đề hồ sơ chuyên môn cá nhân; Kiểm tra tiết dạy( đột xuất; báo trước có kèm theo kiểm tra giáo án lên lớp, đồ dùng dạy học...); Kiểm tra quy chế chấm chữa (Bài kiểm tra của học sinh, sổ điểm của giáo viên); Kiểm tra việc sử dụng thiết bị đồ dùng ( qua sổ báo giảng, giáo án và sổ mượn thiết bị đồ dùng).
 - Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên (Cấp tổ- Cấp trường):Về phẩm chất đạo đức; Về kiến thức (cơ bản, chuyên sâu, kiến thức tâm lí, kiểm tra đánh giá); Về kỹ năng (Soạn giáo án, sử dụng hồ sơ chuyên môn; tổ chức và thực hiện các hoat động trên lớp; ứng dụng CNTT; sử dụng ĐDDH và các kỹ năng khác như công tác chủ nhiệm, tổ chức HĐ NGLL, giao tiếp ứng xử sư phạm). 
 - Kiểm tra kết quả giảng dạy của giáo viên qua KSCL, các bài kiểm tra học kì; chất lượng bộ môn từng kì và cuối năm: Các bài kiểm tra (Miệng, 15 phút, 45phút) cần được so sánh với bài KSCL các bài kiểm tra cuối kỳ, đăng ký chỉ tiêu chất lượng đầu năm và lấy đó làm thước đo để đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên. 
 Việc kiểm tra, đánh giá giáo viên được thực hiện thường xuyên từ tổ chuyên môn đến ban giám hiệu nên việc thực hiện các quy định chung có nề nếp và ngày càng tiến bộ song đôi khi vẫn còn có giáo viên chưa thực sự chuyên tâm với công tác của mình, đôi khi còn sai sót trong xác định chuẩn kiến thức kỹ năng, trong việc chấm, chữa bài kiểm tra.
 Sau khi kiểm tra, phụ trách chuyên môn trực tiếp tổng hợp và báo cáo Hiệu trưởng theo định kỳ hoặc nếu có bất thường. Đồng thời các giáo viên đều được công khai nhận xét và tư vấn giúp đỡ một cách trực tiếp và mang tính xây dựng từ người kiểm tra hoặc phụ trách chuyên môn, có đánh giá và rút kinh nghiệm, có chỉ đạo hoàn thiện nếu thiếu sót trong điều kiện của nhà trường. Và đặc biệt là phụ trách chuyên môn trực tiếp nhận xét, tư vấn và phê duyệt hồ sơ chuyên môn của giáo viên một cách công khai, minh bạch đồng thời giáo viên được đề xuất ý kiến, các ý kiến mang tính hiệu qủa cho các hoạt động chuyên môn đều được ghi nhận và nhân rộng. Đây thực sự là những việc làm mới phát huy cao độ tính dân chủ, tinh thần sáng tạo, tự giác tích cực và ý thức xây dựng của đội ngũ cán bộ giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Định kỳ phụ trách chuyên môn cùng các tổ trưởng chuyên môn rà soát lại công tác kiểm tra để rút kinh nghiệm chung và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên . 
* Đối với học sinh :
 Đánh giá chính xác khách quan chất lượng học tập và rèn luyện học sinh, cần sự cộng đồng trách nhiệm của cả nhà trường từ giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, các tổ chức đoàn thể, trên cơ sở đó điều chỉnh biện pháp tác động để nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh. Mỗi cá nhân, mỗi tập thể có trách nhiệm và đánh giá học sinh ở một mặt hay một khía cạnh nào đó trong quá trình học tập và rèn luyện nên rất cần sự nhiệt tình, tâm huyết, sự tận tụy, sự công tâm của các thành viên trong kiểm tra, đánh giá học sinh đồng thời cũng qua kiểm tra,đánh giá học sinh họ có điều kiện nhìn lại bản thân mình, hoàn thiện mình tốt hơn. 
 Với giáo viên bộ môn: Thực hiện đầy đủ số lần kiểm tra, cho điểm , tạo cơ hội cho học sinh khẳng định mình và trực tiếp ghi điểm, tính điểm học kỳ và cả năm và nhận xét của học sinh về bộ môn mình phụ trách trong các hồ sơ chuyên môn. Giáo viên chủ nhiệm quản lý trực tiếp học sinh về mọi mặt, tính điểm trung bình các môn học trong học kỳ và cả năm, nhận xét đánh giá toàn diện học sinh trong các hồ sơ quy đinh trên cơ sở các nhận xét góp ý và đánh giá của các bộ phận trong nhà trường qua cuộc họp xét duyệt kết quả xếp loại học lực- hạnh kiểm công khai của hội đồng sư phạm nhà trường. Việc kiểm tra, đánh giá và xếp loại học sinh được thực hiện theo quy định 40/2006/QD- BGD-ĐT ngày 5/10/2006 v/v ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS. Trong quá trình học tập, kiểm tra hệ thống kiến thức cơ bản và kỹ năng, khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết để giải các dạng bài tập cơ bản và bài tập thực tế dưới các hình thức: kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì và KSCL. Đề kiểm tra chung cho toàn trường do nhóm bộ môn ra theo đúng quy trình ra đề kiểm tra về kiến thức, kỹ năng và hình thức đúng quy định. Đánh giá đúng trình độ của học sinh với thái độ khách quan, công minh, hướng dẫn cho học sinh tự biết đánh giá năng lực của mình, của bạn. tạo cơ hội cho học sinh được phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình. Tăng cường đánh giá chất lượng học tập qua những bài kiểm tra có nội dung thực tiễn, thực hành, thực hành thí nghiệm cho học sinh.
 Căn cứ tình hình thực tế nhà trường và đề nghị của các giáo viên, nhà trường đã tổ chức cho giáo viên đăng ký lịch kiểm tra định kì các môn văn hoá theo tuần kiến thức /phân phối chương trình đồng thời có kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ các bộ môn/ khối vào tiết 1,2 các buổi chiều trong tuần, có theo dõi quản lý, có điều chỉnh và rút kinh nghiệm nghiêm túc, kịp thời về việc tổ chức và thực hiện công tác này.
IV. Những kết quả đạt được 
 Qua học kì 1, thực hiện việc đổi mới các biện pháp quản lý các hoạt động chuyên môn trên, thực tế cho thấy chất lượng dạy- học của nhà trường ngày một khả quan và vượt so với cùng kỳ năm trước. Tôi cho rằng đây là những biện pháp quản lý mà chúng tôi đã làm có hiệu quả và góp phần không nhỏ tạo nên chất lượng dạy học của nhà trường những năm qua thể hiện bằng số lượng, chất lượng học sinh giỏi, bằng tỉ lệ học sinh tốt nghiệp và tỉ lệ học sinh chuyển lớp hàng năm cùng với việc sĩ số học sinh ổn định dần, hạn chế thấp nhất số học sinh bỏ học trên địa bàn. Trường đã và đang từng bước là địa chỉ tin cậy của nhân dân trong huyện 
 Kết quả các hoạt động chuyên mônđạt được trong học kì 1 như sau: 
- Kết quả kiểm tra các chuyên đề nhà trường trong năm học này(tính đến thời điểm này) đều được xếp loại khá trở lên, thi trung bày sản phẩm CNTT cấp huyện đạt giải Nhất, đặc biệt kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường được cấp có thẩm quyền công nhận cấp độ 3. 
- Tay nghề giáo viên được nâng lên, giáo viên trẻ tự tin hơn khi đứng lớp và xử lý tốt những tình huống sư phạm sảy ra.
 + Kết quả kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên đạt loại Tốt: 13/32; đạt loại Khá :19/32
 + Kết quả kiểm tra chuyên đề đổi mới phương pháp học kỳ 1: 29 đ/c trong đó xếp loại Tốt: 14đ/c; xếp loại Khá: 14 đ/c; Xếp loại Trung bình: 01 đ/c (đ/c Thêu mới ra trường và hợp đồng huyện)
- Trường luôn đảm bảo tốt các hoạt động chuyên môn đồng bộ và có nề nếp: kiểm tra hồ sơ, thao giảng, thực hiện chuyên đềcác hồ sơ chuyên môn lưu đầy đủ và khoa học
 + Số buổi sinh hoạt tổ chuyên môn: 14 buổi
 +Số buổi sinh hoạt nhóm chuyên môn: 62 buổi với 35 chuyên đề 
 + Số tiết dự giờ của cán bộ giáo viên nhà trường: 730 tiết trong đó xếp loại Giỏi : 360 tiết; xếp loại Khá : 337 tiết; xếp loại Trung bình : 30 tiết .
 - Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: 123 chuyên đề với 640 tiết trong đó môn KHTN: 38 chuyên đề với 164 tiết; môn KHXH: 85 chuyên đề với 476 tiết.
 - Tích cực ứng dụng CNTT trong soạn giảng và quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý điểm của học sinh: 
 + Số giáo án soạn vi tính là 60 giáo án
 + Số giáo án điện tử đã soạn: 99 GA, số giáo án đã dạy: 91 GA, Số tiết đã trình chiếu bài giảng điện tử :248 tiết trong đó tổ KHTN: 169 tiết; tổ KHXH: 79 tiết.
 - Giáo viên đã tích cực thi đua dạy tốt –học tốt, số tiết dạy tốt 64 tiết trong đó xếp loại Giỏi: 44 tiết,xếp loại Khá: 19 tiết.
 - Giáo viên tích cực hưởng ứng phong trào làm và sử dụng đồ dùng tự làm một cách thiết thực, có hiệu quả: 
 + Số đồ dùng dạy học tự làm là các bảng phụ, tranh vẽ, đĩa tư liệu phục vụ trực tiếp cho các tiết lên lớp, nâng cao chất lượng bài giảng:1 000 đồ dùng.
 + Trường đã tổ chức chấm 32 đồ dùng tự dạy học làm với kết quả: 10/32 đồ dùng xếp loại A; 21/32 đồ dùng xếp loại B; 01/32 đồ dùng xếp loại C.
 + Số lần mượn đồ dùng trong năm là 1804 lần trong đó tổ KHTN: 213 lần; tổ KHXH: 1591 lần đặc biệt là giáo viên đã tích cực sử dụng đồ dùng trong hầu hết các tiết lên lớp .
 + Số tiết sử dụng đồ dùng là 5928 tiết trong đó tổ KHTN: 3 000 tiết; tổ KHXH: 2928 tiết 
 - Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, thực hiện nội dung đổi mới:100% giáo viên đăng kí thực hiện hiệu quả. Trường đã tổ chức chấm cấp trường vào tháng 2/2012 với kết quả: 4/32 chuyên đề được xếp loại A; 28/32 chuyên đề được xếp loại B và sẽ thẩm định lại vào tháng 4/2012 
 - Kết quả thi giáo viên dạy giỏi các cấp cụm (trường) Chưa tính GVCN giỏi: 19 đ/c trong đó Đạt loại Giỏi:9/19 đ/c ; Đạt loại Khá 10/19 đ/c
- Kết quả chất lượng hai mặt giáo dục của học sinh học kỳ 1 ( so sánh số liệu 2 năm liền kề): 
Năm học
HỌC LỰC
HẠNH KIỂM
GHI CHÚ
GIỎI
KHÁ
TB
YẾU
KÉM
TỐT
KHÁ
TB
YẾU
2010-2011
58 em
9,56%
248 em
40,86%
225em
42,01%
44 em
7,25%
2em
0,33
319em
52,55%
225em
37,07%
54 em
8,90%
9em
1,48%
2011-2012
78 em
12,97%
250 em
42,66%
223 em
38,05%
37 em
6,31%
0
346em
59,04%
180 em
30,72%
57 em
9,73%
3em
0,51%
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Những đánh giá cơ bản 
 * Về nội dung:
 Với đề tài này, tôi chỉ đi vào một số biện pháp trong số các biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, phù hợp với điều kiện và sự phân công chuyên môn- công tác của bản thân tôi, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các biện pháp này và đề xuất tiếp các biên pháp khác trong những năm sau . 
 * Ý nghĩa: 
 Việc nghiên cứu đề tài này giúp tôi nhìn nhận một cách toàn diện thấu đáo hơn về công tác chuyên môn do mình phụ trách đồng thời giúp cá nhân tôi từng bước đi sâu quản lý công tác chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế nhà trương, mang lại hiệu quả cao. 
Để làm được điều đó theo tôi :
 - Phải có sự chỉ đạo nhất quán, giữ nghiêm kỉ cương 
 - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo phải cụ thể, phù hợp với thực tế, có quy định rõ ràng về các nội dung và thời gian cần thực hiện .
 - Giáo viên và học sinh nhà trường phải thực sự tự giác, có ý thức tự nâng cao nhận thức về tư tưởng, nắm vững kiến thức, kỹ năng và tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng bộ môn
 * Về hiệu quả: 
 Các quan điểm và các giải pháp trình bày ở trên đã được thể hiện qua thực nghiệm, được sự nhất trí và ủng hộ của tất cả giáo viên, có tính khả thi và có tác dụng thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng dạy - học trong nhà trường . 
 Khi thực hiện đề tài này mặc dù kết quả chưa cao lắm nhưng nó đã mang lại nét mới cho việc quản lý các hoạt động chuyên môn một cách toàn diện. Đây thực sự là một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn được định hướng, thể nghiệm của tôi trong năm học này và đã có kết quả. 
 * Bài học rút ra :
 - Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn là vấn đế quan trọng được nhà trường thực hiện một cách nghiêm túc, có kế hoạch trong từng năm học và không ngưng cải tiến làm cho hoạt động chuyên môn càng phong phú, đạt hiệu quả cao.
 - Người quản lý phải có nhận thức rõ, đúng vấn đề tầm quan trọng của các hoạt động chuyên môn trong việc nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, Phải đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường . 
 - Trong quản lí chuyên môn: Phân công đúng chuyên môn và đúng năng lực của từng giáo viên, tạo điều kiện thuận lợi để họ phát huy được khả năng đồng thời tạo ra môi trường khuyến khích sáng tạo, có biện pháp nâng đỡ các ý tưởng mới và khen thưởng các sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả cao.
 - Hoạt động chuyên môn nhất thiết phải có kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Phải xây dựng được kế hoạch chỉ đạo cụ thể cho từng hoạt động chuyên môn, triển khai thực hiện và kiểm tra đánh giá chính xác khách quan để kịp thời động viên uốn nắn.Trong quá trình chỉ đạo người quản lí phải biết động viên khen thưởng kịp thời, đúng lúc, đúng chỗ và tạo mọi điều kiện để họ phát huy năng lực, sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
- Trong quá trình dạy học phải tạo điều kiện để các giáo viên giỏi đi tiên phong trong phong trào đổi mới phương pháp: Bằng các giờ dạy cụ thể, qua quan sát thực tế, qua thảo luận giáo viên sẽ tự rút ra các bài học bổ ích, thiết thực cho công việc cụ thể của họ. Đổi mới phương pháp dạy học phải là công việc được giáo viên chú ý và tiến hành thường xuyên, đòi hỏi sự năng động sáng tạo, linh hoạt nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy và học
- Cán bộ quản lý trường trước hết phải là nhà giáo dục, bằng chính nhân cách của mình tác động tích cực đến hình thành nhân cách của học sinh và ảnh hưởng lớn đến đội ngũ giáo viên, có ý thức trách nhiệm, có lòng yêu trẻ và đặc biệt phải xây dựng được sự đoàn kết trong tập thể, biết tập hợp lực lượng và quy tụ đội ngũ cùng với học sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2. Khuyến nghị: Không 
 Bằng tất cả sự nỗ lực của taapj thể cán bộ giáo viên nhà trường cùng với sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm xậy dựng” trường học thân thiện học sinh tích cực”, phấn đấu giữ vững tiêu chí “trường chuẩn Quốc gia ” giai đoạn I và chất lượng giáo dục nhà trường cấp độ 3. Chúng tôi đã và đang hoàn thiện từng bước để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Tôi coi đây là những bài học hữu ích trong công tác quản lý hoạt động chuyên môn của mình. Rất mong nhận được sự góp ý chia sẻ của đồng nghiệp và những người đi trước có kinh nghiệm để tôi có thể quản lý tốt hoạt động chuyên môn nhằm duy trì nâng cao hơn nữa chất lượng dạy- học trong trường THCS TT Cát Bà
 Xin chân thành cám ơn! 
 Cát Bà, ngày 22 tháng 02 năm 2012
 Người viết 
 Phạm Thị Tám 
DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ VIẾT
TT
TÊN SKKN
THUỘC THỂ LOẠI
NĂM VIẾT
01
Hướng dẫn học sinh lớp 8 làm tốt bước “lập 
phương trình” của dạng toán “ Giải bài toán bằng cách lập phương trình”
Toán
2003
02
Một vài suy nghĩ khi dạy “Khái niệm hình học” cấp THCS
Toán
2004
03
Vận dụng phương pháp dạy – học “Hợp tác trong nhóm nhỏ” khi giảng dạy toán THCS
Toán
2007 
04
Vận dụng phương pháp dạy – học “hợp tác trong nhóm nhỏ” khi giảng dạy toán THCS
Toán
2008
05
Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy- học ở trường THCS TT Cát Bà
Quản lí 
2010
06
Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy- học ở trường THCS TT Cát Bà
Quản lí 
2011
07
Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy- học ở trường THCS TT Cát Bà
Quản lí 
2012
MỤC LỤC
 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Kết quả cần đạt được
 4. Phạm vi, đối tượng và kế hoạch nghiên cứu
 PHẦN II: NỘI DUNG
 I. Cơ sở lý luận.
 II. Thực trạng trường THCS TT Cát Bà 
 III. Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy- học ở 
 trường THCS TT Cát Bà
 1.Tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn.
 1.1- Đổi mới phân công chuyên môn, xây dựng thời khóa biểu.
 1.2- Đổi mới xây dựng kế hoạch chuyên môn
 1.3- Tăng cường theo dõi thực hiện quy chế và nhiệm vụ chuyên môn
 1.4- Đổi mới quản lý hoạt động tổ –nhóm chuyên môn
 1.5- Củng cố nề nếp dạy - học cho giáo viên và học sinh
 2.Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng
 2.1- Chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng. 
 2.2- Tích cực đổi mới kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng.
 2.3- Tăng cường công tác quản lý đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng
 3.Đổi mới kiểm tra đánh giá các hoạt động của tổ chuyên môn, của giáo viên và học sinh
 IV. Kết quả thực hiện.
 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 1. Những đánh giá cơ bản 
 2. Khuyến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 1. Tài liệu học tập nghị quyết đại hội X của Đảng – Nhà xuất bản chính trị quốc gia.
2. Luật giáo dục - Luật số 38/2005/ QH 11
 3. Điều lệ trường THCS, Trường THPT và Trường PT có nhiều cấp học( Ban hành kèm theo quyết định số: 07/2007/QĐ- BGDĐT
 4. Quyết định 40/2006/QĐ- BGD ĐT về đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT
 5. Quyết định 06/2006/QĐ- BNV về việc ban hành qui chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên công lập
 6. Nhiêm vụ năm học 2011 -2012 cấp THCS .
 7. Thông tư 58/2011/TT- BGDĐT ban hành quy chế đánh giá ,xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT (thực hiện từ học kỳ 2 năm học 2011-2012)
 8. Những quy định về nề nếp, quy chế, quy định của nhà trường đối với từng bộ phận, từng tổ chức hoạt động trong nhà trường THCS TT Cát Bà (thực hiện trong các năm học 2010-2011, 2011-2012)- Hiệu trưởng trường THCSTT Cát Bà.
PHẦN ĐÁNH GIÁ
 * ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG THCS TT CÁT BÀ
 ĐIỂM:..
 XẾP LOẠI:..
 TM HĐKH TRƯỜNG 
 * ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC HUYỆN CÁT HẢI 
 ĐIỂM:
 XẾP LOẠI:
 TM HĐKH HUYỆN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
I . TÁC GIẢ: 
 Họ và tên: Phạm Thị Tám 
 Ngày tháng năm sinh: 25/5/1964
 Chức vụ: Phó hiệu trưởng (phụ trách chuyên môn- phổ cập)
 Đơn vị công tác: Trường THCS TT Cát Bà 
 ĐT: 0313688351; Di động: 0989 560 126
2. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG- SKKN:
 “ Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường THCS thị trấn Cát Bà”.
 3. CAM KẾT : 
 Tôi xin cam kết sáng kiến kinh nghiệm này là sản phẩm của cá nhân tôi. Nếu có xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu đối với một phần hay toàn bộ nội dung đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - SKKN, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Sở GD&ĐT về tính trung thực của bản cam kết này .
 Cát Bà, ngày 22 tháng 02 năm 2012
 Người cam kết 
 Phạm Thị Tám 

File đính kèm:

  • docSKKNQLCM.doc
Sáng Kiến Liên Quan