Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy học theo hướng tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trong HĐGDNGLL tại trường THPT Tịnh Biên

Với cuộc sống hiện đại bây giờ đòi hỏi mỗi cá nhân phải không ngừng cập nhật giá trị và hoàn thiện giá trị của mình. Để tồn tại và phát triển, với bắt kỳ ai, có nghề nghiệp để đảm bảo sự tồn tại của cuộc sống là vô cùng quan trọng. Đồng thời với đó là yêu cầu học tập, bồi dưỡng, rèn luyện không ngừng để nâng cao chất lượng học tập cũng như đời sống. Xã hội hiện đại có những thay đổi về kinh tế, văn hóa, xã hội và lối sống, một mặt sự phát triển của xã hội hiện đại làm cho chất lượng cuộc sống của con người ngày càng tốt hơn, nhưng mặt khác làm nảy sinh những vấn đề mới mà trước đây con người chưa gặp, chưa trải nghiệm, chưa biết cách đương đầu, đồng thời mức độ phức tạp, khó khăn của những vấn đề cũ đã gặp trước đây cũng có xu hướng tăng lên. Như vậy trong xã hội hiện đại con người càng cần có kỹ năng sống để thích nghi tốt hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bản thân là một giáo viên tôi nhận thấy để đạt được vấn đề trên, thì giáo viên có tầm quan trọng to lớn. Vì đào tạo ra một lực lượng, một con người như thế nào để bắt kịp với nhịp sống hiện đại và cũng tự rèn luyện chính bản thân người giáo viên một phong cách, một nền kiến thức mới.

Hoạt động GDNGLL cũng là sự nối tiếp bổ sung hoạt động trên lớp, là con đường gắn lý luận với thực tiễn nhằm rèn luyện ký năng sống cho học sinh, tạo ra sản phẩm đáp ứng mục tiêu của xã hội và đáp ứng mục tiêu giáo dục. Đó cũng là mục tiêu của mỗi nhà trường, giáo viên giảng dạy HĐNGLL đang phấn đấu để đạt được. Trong số phương pháp dạy học bộ môn NGLL trong đó có tích hợp chiếm lĩnh cao và hiệu quả để đạt mục tiêu. Vì vậy đề dạy học NGLL theo hướng tích hợp một cách sâu sát thì bản thân giáo viên tận dụng mọi hiểu biết của bản thân, tìm hiểu thông tin, sáng tạo hoạt động mới để học sinh có thể phát huy và vận dụng mọi tiềm năng cũng như kiến thức vốn có của bản thân em để giải quyết các tình huống trong HĐNGLL. Từ đó giúp học sinh nắm vững kiến thức đã học, có khả năng liên hệ, liên kết các kiến thức bởi những vấn đề thực tiễn liên quan đến kiến thức khoa học; Vận dụng các kiến thức, kĩ năng vào trong học tập, trong cuộc sống giúp các em học đi đôi với hành; Giúp học sinh xây dựng thái độ học tập đúng đắn, phương pháp học tập chủ động, tích cực, sáng tạo; lòng ham học, ham hiểu biết; năng lực tự học; Hình thành cho học sinh kỹ năng quan sát, thu thập, phân tích và xử lý thông tin, hình thành phương pháp nghiên cứu khoa học; hình thành và phát triển kĩ năng nghiên cứu thực tiễn; Có tâm thế luôn luôn chủ động trong việc giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn; Và đáp ứng đúng yêu cầu mục tiêu giáo dục đề ra.

Tùy theo chủ đề của tháng chọn nội dung tích hợp cho phù hợp như phòng chống tham nhũng, tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh, môi trường, sức khỏe sinh sản, hướng nghiệp, lối sống, tình yêu, tình bạn; giáo dục pháp luật; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông nhằm giúp cho học sinh phát huy hết khả năng của bản thân rèn luyện kỹ năng sống để vươn lên phát triển toàn diện, góp phần xây dựng trường, lớp thân thiện, học sinh tích cực thi đua học tập.

Trên cơ sở đó và thực tế về GDNGLL bản thân tôi rút số biện pháp dạy học tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nên tôi đã chọn đề tài này làm sáng kiến kinh nghiệm và hi vọng có thể áp dụng cho giáo viên dạy NGLL nói riêng và các GVBM khác nói chung của trường ta cũng như các trường học khác trong Huyên và tỉnh nhà.

 

doc26 trang | Chia sẻ: duycoi179 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 10725 | Lượt tải: 96Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy học theo hướng tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trong HĐGDNGLL tại trường THPT Tịnh Biên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thức được trách nhiệm của bản thân đối với việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Qua các HĐDHNGLL tôi rút ra một số kết quả :
Với học sinh
Rèn luyện cho học sinh một số kỹ năng, năng lực
+ Sẽ phát triển năng lực trí tuệ và sự nhạy cảm để giải quyết vấn đề thông qua phương pháp quan sát  thường xuyên những gì đang xảy ra xung quanh. Từ những kinh nghiệm học tập , học sinh sẽ nắm được một số kỹ năng quan sát, tổng hợp, phân tích và đánh giá có ích cho tự học. Học sinh học được nhiều, được chủ động tìm tòi, vận dụng chiếm lĩnh kiến thức, và rèn luyện kĩ năng và phát huy được tính tích cực của học sinh, học sinh có thể vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống trong hoạt động, đặt cơ sở nền móng cho quá trình học tập tiếp theo; cao hơn là có thể vận dụng để giải quyết những tình huống có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày
Giáo viên đưa ra những câu hỏi khơi gợi ở học sinh cách học tìm tòi, đặc biệt là những câu hỏi đòi hỏi cao để buộc học sinh phải sắp xếp lại các ‘mô hình trong óc’ của mình để giải đáp được câu hỏi, những ý để giải thích, minh hoạ, lập luận và ngôn ngữ, hình ảnh sẽ dùng để trả lời đúng, rõ và thuyết phục; đưa ra những tình huống đòi hỏi có tư duy sáng tạo: yêu cầu học sinh giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định, hình thành ý kiến, hoặc tham gia thiết kế, công việc sáng tạo.
+ Rèn luyện kỹ năng nhận xét, ứng xử .
- Thể hiện được tài năng
Học sinh có thể thể hiện tài năng của bản thân như: ca, múa, thổi sáu, hội họa, biên đạo, 
- Phát huy, phát hiện một số khả năng khác
+ Trong tổ chức ca hát, nhảy múa, văn nghệ, thi thời trang, khéo tay, hội họa: học sinh biết và bồi dưỡng năng khiếu về âm nhạc, điện ảnh, năng khiếu
+ Khả năng tìm hiểu, phát hiện và bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp trong tương lai qua tích hợp hướng nghiệp.
- Cơ hội để học sinh trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau
Khi cùng nhau xây dựng chương trình, đóng góp ý kiến, trao đổi, phân công nhiệm vụ học sinh sẽ có sự gằn gủi, cơ hội học hỏi lẫn nhau, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ tạo được sự đoàn kết.
- Nhận thức của học sinh về bộ môn HĐNGLL
+ Khi tham gia tiết hoạt động do chính minh xây dựng học sinh sẽ hứng thú và tích cực, mong muốn thực hiện để thấy thành quả sự nổ lực, sáng tạo của mình.
+ Biết ý nghĩa và cần thiết của HĐNGLL trong học tập và ứng dụng trong cuộc sống thực tiển.
+ Thích tham gia vào các HĐDHNGLL
+ Có ý thức, trách nhiệm trong nhiệm vụ được phân công.
 Với giáo viên
- Trên thực tế các bài soạn để dạy học theo hướng tích hợp đã giúp cho giáo viên tìm tòi, học hỏi những thông tin, kiến thức, hình thức hoạt động mới trong cuộc sống để bài dạy linh hoạt, thu hút sự vận động, vận dụng tích cực và đạt được mục tiêu đề ra ở học sinh . Từ đó giáo viên cũng tiếp cận tốt nhất với thông tin, kiến thức cuộc sống; Tự phát hiện và giải quyết vấn đề; Góp phần đổi mới nội dung và phương pháp dạy học làm quen với cách dạy tích hợp thì việc xử lí các tình huống giáo dục của giáo viên trở nên mềm dẻo, linh hoạt hơn. Trong quá trình dạy học tích hợp, giáo viên cần có những kiến thức có liên quan đến các môn học khác và đầu tư soạn giảng nhiều hơn nên giúp có sự am hiểu về những kiến thức liên môn, những vấn đề trong cuộc sống và chính bản thân người giáo viên tự rèn luyện cho mình một số kỹ năng trong dạy học và cuộc sống.
- Dạy học theo hướng tích hợp cũng là đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đồng thời giúp cho giáo viên bước đầu chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn.
- Có cách nhìn mới về phương pháp dạy học, ý thức hơn trong việc đổi mới phương pháp để đạt mục tiêu giáo dục đề ra.
- Giáo viên đảm nhiệm bộ môn HDDNGLL cũng như GVBM khác thấy được ý nghĩa thật sự và ý đồ của Bộ khi đưa bộ môn này vào chương trình dạy học.
- Bản thân sau khi dạy theo hướng tích hợp ngoài việc hiểu biết hơn về kiến thức mà còn rèn luyện được một số kỹ năng như: phương pháp dạy học, cách ứng xử đồi với học sinh, am hiểu thêm một số lĩnh vực âm nhạc, thời trang, 
3. Kết quả lấy ý kiến về HĐNGLL
- Kết quả dạy HĐGDNGLL theo hướng tích hợp của học sinh khối 12 năm học 2015-2016 tôi đã dạy từ năm lớp 10 năm học 2013-2014 theo quan sát và ghi nhận của bản thân tôi ( Hình 1)
 Về thái độ đối với bộ môn HĐNGLL ( học sinh tham gia hoạt động đều hơn), tích cực hơn trong nhiệm vụ được giao, thể hiện được một số kỹ năng sống và tài năng của bản thân, biết vận dụng một số kiến thức đã học vào trong giải quyết vấn đề so với các lớp học những năm trước. Năm nay các em học 12 nên gánh nặng về thi cử tôi hạn chế một số hoạt động cho các em như trong các phong trào thi múa. Nhưng thực tế theo đánh giá của bản thân tôi về học sinh khối 12 năm học 2015-2016 sau khi đã học HĐNGLL có sự tiến triển.
Hình 1 Kết quả của 3 năm học tiết HĐGDNGLL của khối 12
Sau đây là một số kết quả thăm dò ý kiến của học sinh khối 12,10. 
Theo kết quả tham dò ý kiến học sinh khối 10 tôi mới dạy từ tháng 9 năm 2015, đã hoạt động được chủ đề tháng 9 Thanh niên với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tôi tự soạn và đưa nội dung cho học sinh hoạt động; chủ đề tháng 10 Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình, tôi đưa tiêu đề của chủ đề cho các lớp tự xây dựng nội dung hoạt động ; chủ đề tháng 11 Thanh niên với truyền thống “ Tôn sư trong đạo”, các lớp tự lên kế hoạch tổ chức ngày lễ tri ân (có duyệt của GVBM) ; chủ đề tháng 12 Thanh niên với vấn đề xây dựng và bảo vệ tổ quốc và học sinh khối 12. Thăm dò ý kiến về sự cần thiết của dạy học tích hợp trong bộ môn HĐNGLL và kết quả rèn luyện kỹ năng sống theo đánh giá của học sinh. 
Đa số học sinh cho là dạy học theo hướng tích hơp trong HĐNGLL là cần thiết vì nó vừa đem lại sự hiếu biết rộng, sâu, vừa vận dụng được kiến thức đã học đồng thời rèn luyện được các kỹ năng trong cuộc sống để bắt kịp với thời đại. 
Nhưng vẫn còn một vài học sinh không cần sự tích hợp trong dạy học và thấy tiết hoạt động không có rèn luyện kỹ năng cho bản thân các em là vì đâu? Vì chính bản thân các em không thật sự cùng các bạn trong lớp xây dựng, góp ý, đưa ý kiến cho nội dụng hoạt động hay tham gia vào các hoạt động của tiết học và bản thân em cũng thường xuyên vắng mặt khi lớp tổ chức hoạt động nên các em không thể thấy được và thể hiện được khả năng của bản thân, hòa mình vào hoạt động để tìm kiếm và phát huy sở trường. Vì vậy mà các em không thấy được ý nghĩa và sự cần thiết của dạy học tích hợp. Đây cũng là một khúc mắc cho giáo viên GDHĐNGLL, vì bộ môn là môn không lấy điểm nên cần phải có biện pháp mạnh để học sinh đến lớp đầy đủ, để thấy được ý nghĩa của tiết hoạt động và tự biết làm gì để phát huy kỹ năng của bản thân. Hoặc, còn các em học sinh thuộc khá giỏi có lẽ đòi hỏi cao hơn nữa trong tiết NĐNGLL về các hoạt động vì cho là chưa phong phú nên bản thân em thấy chưa phát huy được kỹ năng sống của mình. Vì vậy đòi hỏi giáo viên và học sinh cần phải tìm tòi, nổ lực hơn cho các hoạt động đạt được như mong muốn. 
Sau đây là tổng hợp thăm dò ý kiến học sinh khối 12,10 và sơ đồ mô phỏng kết quả thăm dò về sự cần thiết của dạy học tích hợp đối với bản thân học sinh và hiệu quả rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh của tiết HĐNGLL. ( Có kèm theo phiếu lấy ý kiến học sinh về HĐNGLL phía sau phần phụ lục)
STT
LỚP
Cần tích hợp các vấn đề 
trong cuộc sống
Rèn luyện
được kỹ năng sống
Cần 
Không cần
 Có 
Không
1
12A1
 28/31
 3
28 
3 
2
12A3
 27/31
 4
 19
 12
3
12A4
 27/29
 2
 29
 0
4
12A5
 37/37
 0
 37
 0
5
12A6
 34/34
 0
 24
 0
6
10A1
 37/37
 0
 34
 3
7
10A2
 39/39
 0
 39
 0
8
10A3
 39/39
 0
 39
0
9
10A4
 37/37
 0
 35
 3
10
10A5
 37/37
 0
 34
 3
11
10A6
 39/39
 0
 39
 0
12
10A7
 40/40
 0
 40
 0
13
10A8
 40/40
 0
 40
 0
14
10A9
 40/40
 0
 40
 0
15
10A10
 38/40
 2
 40
 0
TỔNG
539/550
11/550
527/550
23/550
TỈ LỆ
98%
2%
95,8%
 4,2%
Bảng tổng hợp thăm dò ý kiến của học sinh về tiết HĐNGLL 
Hình 2: Mô phỏng kết quả thăm dò ý kiến học sinh
- Kết quả thăm dò ý kiến giáo viên chủ nhiệm(GVCN), giáo viên bộ môn (GVBM) về các tiết HĐGDGNLL . 
Hoạt động chủ đề tháng 11/2015, tôi yêu cầu học sinh các lớp khối 10 tổ chức ngày lễ tri ân mừng ngày 20/11, các lớp tự xây dựng các hoạt động trong buổi lễ, sau đó đưa tôi duyệt. Tiến trình giống như biện pháp trình bày phía trên. Trong hoạt động này các em mời GVCN và GVBM để các em có thể bày tỏ lời tri ân và trao đổi một số vấn đề trong học tập với thầy cô. Sau hoạt động của tháng 11 tôi đã tìm hiều và hỏi ý kiến của GVCN và GVBM . 
Sau khi tìm hiều và hỏi ý kiến sau khi tham gia hoạt động tháng 11 mà lớp tổ chức về ý nghĩa của tiết HĐNGLL, mức độ đạt được của mục tiêu đặt ra. 100% GVCN và GVBM nhận định tiết HĐNGLL của học sinh chào mừng ngày 20/11/2015 thật có ý nghĩa và các lớp thể hiện được cái tôi mình để bày tỏ tấm lòng đối với thầy cô có chuẩn bị chu đáo, các hoạt động đạt được mục tiêu đề ra . Mặc dù có sự khác nhau trong cách tổ chức giữa lớp giỏi và lớp yếu như lớp giỏi bầu không khí trang nghiêm còn lớp trung bình yếu thì sôi động, các em dẫn chương trình mỗi em mỗi lớp một phong cách nhưng các lớp đều thể hiện được một số kỹ năng của bản thân bằng cách vận dụng những hiểu biết, tài liệu tìm được và những kiến thức đã học vận dụng vào đặt, trả lời câu hỏi, trình bày ý kiến thể hiện kỹ năng quản lý lớp, xây dựng chương trình, sử dụng kiến thức văn học để nói lên những lời tri ân thể hiển cảm xúc dạt dào, hát, múa. Thậm chí các em còn bộc lộ cảm xúc với những giọt lệ hối hận khi xin lỗi những việc mình đã làm không phải vừa qua, hay vui mừng khi thấy giáo viên mình yêu thích đến dự buổi lễ. các em còn tổ chức các trò chơi để mời giáo viên cùng tham gia như hiểu ý đồng đội, hái hoa dân chủ Sau khi dự buổi lễ do chính lóp chủ nhiệm, học sinh mình dạy tổ chức buổi lễ giáo viên rất vui vẻ và hài lòng mặc dù cũng có thiếu xót trong cách chuẩn bị, tổ chức và lời nói nhưng giáo viên đã thấy được khả năng của lớp mình cũng như tình cảm của các em đối vói thầy cô. ( Có phiếu lấy ý kiến của GVCN và GVBM kèm theo phía sau phần phụ lục)
Kết quả thăm dò ý kiến của Ban giám hiệu trường THPT Tịnh Biên
Ban giám hiệu nhà trường không trực tiếp dự giờ thăm lớp nhưng cũug tham gia một số hoạt động của bộ môn như là thành phần Ban giáo khảo cho hội thi, xem các tiết mục trình diễn chung dưới cờ cũng nhân thấy HĐGNLL làm cho môi trường học tập sinh động hơn, rèn luyện cho học sinh một số kỹ năng cuộc sống , một số phong trào có ý nghĩa giáo dục cao như chuyên đề báo cáo “ Trường tôi” ( Có phiếu lấy ý kiến của Ban giám hiệu nhà trường sau phần phụ lục)
 e. Một số hình ảnh minh họa các tiết HĐNGLL của các lớp.
Hội thi thời trang: chủ đề “Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc” năm học 2014-2015
Thi nháy múa: chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân” năm học 2014-2015
Hoạt động buổi lễ tri ân nhân dịp 20/11/2015 của học sinh lớp 10A2
Hoạt động buổi lễ tri ân nhân dịp 20/11/2015 của học sinh lớp 10A1
Lớp 10A1 thăm gia đình có công cách mạng ngày 6/12/2015 ( bà 84 tuổi, chồng và con là liệt sĩ)
F. Mức độ ảnh hưởng: 
1. Đối với giáo viên
Muốn tiến hành có hiệu quả tiết HĐNGLL theo hướng tích hợp, thì giáo viên phải hiểu được thế nào là tích hợp, phải nghiên cứu chương trình, tài liệu xem nó dựa trên lĩnh vực xác định nào, có thể mở rộng quan hệ tương tác với các lĩnh vực khác như thế nào, mức độ tích hợp thể hiện ra sao?...
- Lên kế hoạch giảng dạy tỷ mỹ: tích hợp nhiều nội dung giáo dục vào quá trình dạy học các môn học như: giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; giáo dục chủ quyền quốc gia, tài nguyên và môi trường về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông...
- Thiết lập các mối quan hệ theo một logic nhất định những kiến thức, kỹ năng khác nhau để thực hiện một hoạt động phức hợp.
- Lựa chọn những thông tin, kiến thức, kỹ năng cần cho học sinh thực hiện được các hoạt động thiết thực trong các tình huống học tập, đời sống hàng ngày, làm cho học sinh hòa nhập vào thế giới cuộc sống.
- Làm cho quá trình học tập mang tính mục đích rõ rệt.
- Giáo viên không đặt ưu tiên truyền đạt kiến thức, thông tin đơn lẻ, mà phải hình thành ở học sinh năng lực tìm kiếm, quản lý, tổ chức sử dụng kiến thức để giải quyết vấn đề trong tình huống có ý nghĩa.
Đối với giáo viên thì ban đầu có thể có chút khó khăn do việc phải tìm hiểu sâu hơn những kiến thức liên môn. Vì vậy đòi hỏi phải có sự đầu tư, tự tìm hiều một số kiến thức về bộ môn khác có liên quan trong hoạt để có thể gợi mở cho học sinh vận dụng các kiến thức đã học một cách triệt để. Tuy nhiên khó khăn này chỉ là bước đầu và có thể khắc phục được vì: trong quá trình dạy học môn học của mình, giáo viên vẫn thường xuyên phải dạy những kiến thức có liên quan đến các môn học khác từ từ có sự am hiểu về những kiến thức liên môn đó; Với việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, vai trò của giáo viên không còn là người truyền thụ kiến thức mà là người tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học của học sinh cả ở trong và ngoài lớp học. 
Đối với giáo viên dạy HĐNGLL ngoài việc tìm tòi, cập nhật kịp thời kiến thức, thông tin, người giáo viên phải có sự sáng tạo, một số kỹ năng trong cuộc sống như ca, múa, hội, họa, không phải biết một cách thành thạo mà có thể một chút ít để giúp đở, tham gia cùng học sinh tạo sự gắn bó với học sinh. Từ đó hình thành cho người giáo viên một phong cách mới và biết thêm nhiều kiến thức.
Giáo viên GDNGLL thường xuyên tham mưu, đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường về việc nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí để phục vụ cho hoạt động GDNGLL; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng cho cá nhân, tập thể thực hiện tốt hoạt động này.
2. Đối với học sinh cần tham gia đầy đủ các hoạt động của NGLL thì từ đó nhận thức đúng đắn về bộ môn NGLL và các em có cơ hội phát huy được kỹ năng của bản thân và biết cách vận dụng kiến thức vào thực tiển ; Ý thức trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao; Khi tham gia hoạt động học sinh cần tích cực và chủ động để tiết hoạt động không bị mất thời gian và sinh động.
3. Đối với tổ chuyên môn cần tăng cường đổi mới nội dụng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng tích hợp đạy học liên môn, nghiên cứu bài học bằng việc xậy dựng các nội dụng, chủ đề dạy học để thử nghiệm, rút kinh nghiệm cả về nội dung và phương pháp tổ chức. Giáo viên các bộ môn liên quan cần có điều kiện và chủ động hơn trong sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong dạy học.
4. Đối với Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm cần đưa ra hình thức xử phạt đối với những em học sinh chưa có nhận thức đúng về bộ môn HĐNGLL và không đến tham gia tiết hoạt động.
Như vậy, dạy học theo các chủ đề liên môn không những giảm tải cho giáo viên trong việc dạy các kiến thức liên môn trong môn học của mình mà còn có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kĩ năng sư phạm cho giáo viên, góp phần phát triển đội ngũ giáo viên bộ môn hiện nay thành đội ngũ giáo viên có đủ năng lực dạy học kiến thức liên môn, tích hợp. Rèn luyện cho học sinh trở thành một lực lượng lạo động vững vàng, đầy đủ về kiến thức thực tiển và đáp ứng nhu cầu xã hội, Đất nước trong trong thời hiện đại.
5. Phạm vi tác dụng của HĐNGLL
Trong HĐGDNGLL có tổ chức tiết mục “ Hội Thi thời trang” về Bản sắc văn hóa của dân tộc ( trình diễn trang phục của các dân tộc) và “ Cuộc thi nhảy múa” chủ đề Mừng Xuân, Mừng Đảng.
	- Năm học 2012 – 2013: tổ chức cho khối 10, các em trình diễn trang phục của 10 dân tộc trong nước.
- Năm học 2014-2015: Tổ chức khối 10, 11, 12 các em trình diễn trang phục của dân tộc trong nước ( Kinh: Nam, Bắc, Hoa, Khmer. )
Hoạt động này cũng đã ảnh hưởng ít nhiều trong huyện nhà như:
+ Thú hút sự chú ý của mọi người vào xem học sinh trình diễn: quí Phụ huynh học sinh, những người qua đi qua đường thấy lạ đẹp. Thậm chí có người hỏi tại sao không thông báo rộng để mọi người biết ( Qua thầy Hiệu trưởng Lê Ngọc Xuân nói lại)
+ Trường THPT Xuân Tô cũng đã tiến hành tổ chức cho học sinh trường thi thời trang dân tộc sau đó.
+ Trường THCS Lê Hồng phong cũng tổ chức hội thi thời trang dân tộc và dịp Hội trại 26/3/2015.
G. Kết luận và kiến nghị
1. KẾT LUẬN
            Nhiều nghiên cứu và thực tế giáo dục trên thế giới đã chỉ ra rằng có rất nhiều phương thức dạy học khác nhau để đạt được mục tiêu giáo dục đề ra trong đó dạy học tích hợp là phương thức dạy học duy nhất có thể đạt được mục tiêu giáo dục là phát triển năng lực cho người học để nhằm phục vụ cho các quá trình học tập sau này hoặc nhằm hoà nhập học sinh vào cuộc sống lao động. Như vậy, để dạy học tích hợp thành công thì người giáo viên phải vận dụng quan điểm tích hợp từ khâu xây dựng kế hoạch dạy học, nội dụng đến khâu tổ chức dạy học (nhất là lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức dạy học) đưa học sinh vào trong những tình huống thực để các em tìm tòi và tự phát hiện, giải quyết vấn đề qua đó phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho các em. Từ đó tạo hứng thú, thay đổi nhận thức cho học sinh đối với bộ môn HĐNGLL, thấy được giá trị sống ( đời sống tin thần) mà rèn luyện kỹ năng sống ( cảm xúc, suy nghĩ, thái độ) , kỹ năng mềm ( hành động) có được kết quả ( thể hiện qua môi trường sống). Vì vậy chúng ta cần mạnh dạng áp dụng vào trong dạy học, đừng ngại khó, ban đầu đòi hỏi đầu tư nhiều nhưng từ từ giáo viên viên sẽ quen và không thấy khó khăn nữa mà chỉ thấy tác dụng và ý nghĩa thật sự của dạy học tích hợp mang lại cho học sinh và lẫn giáo viên.
	Để thực hiện được mục tiêu của bộ môn HĐNGLL và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong bộ môn. Nên tôi đã dạy theo qui trình trên và Tôi hi vọng có thể giúp ích cho giáo viên GDHĐNGLL cũng như các bộ môn khác của trường THPT Tịnh Biên và cũng giúp ích cho các giáo viên trong Huyện và Tỉnh nhà.
2. KIẾN NGHỊ
- Ban giám hiệu trường THPT Tịnh Biên : tạo mọi điều kiện về cở sở vật chất, như kinh phí cho hoạt động phong phú hơn và hiệu quả hơn. Khuyến khích GVCN và BGBM kết hợp với giáo viên HĐNGLL trong hoạt động ( nếu cần như các hoạt động tập thể của các khối, ban giám khảo ).
- Sở Giáo dục và đào tạo: cần phải chú trọng đến việc bồi dưỡng giáo viên dạy HĐNGLL.
TÀI LIỆU KHAM KHẢO
 1/ Ý nghĩa của dạy học theo quan điểm tích hợp của ThS. Đào Thị Hồng Viện NCSP - Trường ĐHSP Hà Nội.
 2/ Dạy học tích hợp liên môn - Định hướng và giải pháp của Lê Viết Lượng , Tổ Hóa học – THPT Lý Tự Trọng(Tham luận tại hội thảo toàn trường ngày 13/3/2015về “Đổi mới phương pháp dạy học và cách thức kiểm tra – đánh giá”)
 3/ 
MỤC LỤC
Sơ lược lý lịch tác giảTrang 1
Tên sáng kiến .. Trang 1
Lĩnh vực .. Trang 1
Tóm tắt ....... Trang 1-2
Mục đích yêu cầu của sáng kiến....... Trang 2-14
I. Thực trạng ban đầu trước khi áp dụng sáng kiến ... Trang 2-3
 II. Sự cần thiết phải áp dụng sáng kiến ....... Trang 3
 III. Nội dung sáng kiến ....... Trang 3-14
Cở sở lý luận . .Trang 3-4
Thực trạng vấn đề ... Trang 4 -14
Thuận lợi và khó khăn .. Trang 5 – 6
a.1 Thuận lợi ............. Trang 5 -6
a.2 Khó khăn .Trang 6
b. Biện pháp . Trang 6 - 14
b.1 Qui trình để thực hiện tốt một tiết HĐNGLL .. Trang 7 - 9
Lên kế hoạch dạy học cho năm học . Trang 7 
Các bước thực hiện tiết HĐNGLL theo hướng tích hợp . Trang 7 - 9
b.2 Tiết minh họa HĐNGLL ..Trang 9- 14
Hiệu quả đạt được ...Trang 14- 22
Đối với học sinh ....Trang 14-15
Đối với giáo viên .....Trang 15
Kết quả tham dò ý kiến học sinh, GVCN, GVBM . Trang 15-22
Mức độ ảnh hưởng ...Trang 22- 24
Đối với giáo viên .Trang 22- 23
2. Đối với học sinh .....Trang 23
Đối với bộ môn ......Trang 23
 Đối với BGH và GVCN ..Trang 23
Phạm vị tác dụng của HĐNGLL ...Trang 23-24
Kết luận và kiến nghị ...Trang 24
Kết luận ....Trang 24
Kiến nghị ..Trang 24
 Tài liệu kham khảo ....... Trang 24
 Phụ lục . Từ trang 26
 	1/ Kế hoạch dạy học khối 12,10
	2/ Phiếu lấy kiến kiến học sinh khối 12, 10, GVCN và GVBM năm học 2015-2016
	3/ Phiếu lấy ý kiến của Ban giám hiệu nhà trường.
	4/ Đĩa, tranh ảnh minh họa cho cho hoạt động.

File đính kèm:

 • docSKKN 2015.doc
 • docBia 1.doc
 • xlslay y kien.xls
 • xlsppct ngll.xls
 • xlsy kien gvcn.xls
Sáng Kiến Liên Quan