Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Quan niệm về phát triển xã hội được nhân loại đúc kết từ mấy nghìn năm từ hình thành đến phát triển văn minh, điều quan trọng hàng đầu là sự phát triển con người. Vấn đề con người được coi là tinh hoa lịch sử văn minh, là thần tượng khoa học nghệ thuật.

Con người Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước đã làm nên những chiến thắng “Những thắng lợi của Việt Nam là thiên hùng ca bất diệt về con người Việt Nam”. (Phạm Văn Đồng-NXB Chính trị-Hà Nội 1994). Khẳng định: “Nhân tố con người” ; khẳng định tầm quan trọng của giáo dục-đào tạo. Trong nhiều văn kiện của Đại hội Đảng, quan điểm về đường lối và chính sách chiến lược phát triển giáo dục Đảng ta đã nêu rõ: “Giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu”. “Giáo dục - đào tạo là con đường cơ bản để hình thành và phát triển nhân cách, để phát triển con người. Xem giáo dục -đào tạo là động lực của sự phát triển, là chìa kháo mở đường đến tương lai”.

Thời đại ngày nay, thời đại mà trí tuệ con người đã trở thành tài nguyên quý giá nhất trong các tài nguyên quý giá của một quốc gia dân tộc. Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI , trong công cuộc đổi mới, sự phồn vinh của xã hội , sự phát triển của đất nước đang trong cậy vào thế hệ học sinh hôm nay. Chính vì thế giáo dục phải xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH), có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; có năng lực tiếp thu văn hóa nhân loại.

Qua hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường có định hướng XHCN đã thu được nhiều thành tựu to lớn. ngành giáo dục đào tạo cũng đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và phát triển nhân tài của đất nước. Nền kinh tế xã hội phát triển khi có những tác động tích cực của cơ chế thị trường và sự tiếp thu tinh hoa khoa học tiên tiến trên thế giới . Song đời sống xã hội cũng đã và đang hứng chịu những tác dụng xấu của mặt trái cơ chế thị trường.

Thực trạng và yêu cầu vẫn còn là một khoảng cách lớn trong việc nâng cao dân trí, nhân lực, nhân tài và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho hôm nay và ngày mai. Vấn đề giáo dục ở đây là giáo dục cho học sinh phát triển một cách toàn diện về nhân cách. “Đức” và “Tài” là hạt nhân trung tâm của nhân cách. Bác Hồ đã dạy: “Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, có tài mà không có đức là người vô dụng”.

 

doc17 trang | Chia sẻ: lacduong21 | Ngày: 06/12/2020 | Lượt xem: 648 | Lượt tải: 8Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 biệt là tính kế hoạch. Những nội dung trọng tâm được thống nhất và đưa vào tổ chức hoạt động trong năm học:
	- Hoạt động giáo dục lòng yêu Tổ Quốc, giáo dục truyền thống về Đảng và Bác Hồ kính yêu; về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minhvaf gương các chiến sỹ cách mạng ưu tú được tổ chức qua các hình thức:
	+ Sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm được tổ chức bằng các cuộc thi trong năm học như: Thi tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ kính yêu nhân dịp tổ chức phát động thi đua 15/10 và 03/02. Thi tìm hiểu về truyền thống Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Đoàn 26/3 và sinh nhật Đội 15/5. Thi tìm hiểu vê Quân đội nhân dân Việt nam, về gương các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và hội thi “Nét đẹp đội viên” nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5. Thi tìm hiểu về luật giao thông, luật giáo dục và luật chăm sóc bảo vệ Bà mẹ trẻ em và các cuộc thi do Trung ương Đoàn và các cấp tổ chức như “Viết thư UPU”; viết thư cho các chú Bộ đội biên giới hải đảo....
	+ Hội thi Văn nghệ nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/11.
	+ Tổ chức mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam 22/12; ngày sinh nhật Đảng cộng sản Việt Nam 03/2; ngày sinh nhật Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3; ngày chiến thắng miền Nam thống nhất tổ Quốc 30/4; ngày Quốc tế lao động 01/5; ngày sinh nhật Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15/5 và ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu 19/5.
	+ Tổ chức hoạt động ngoại khóa: Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong thơ ca Việt Nam.
	+ Hội thi “rung chuông vàng” trong học sinh khối 7,8.
	- Hoạt động có nội dung giáo dục tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với hình thức thông qua sinh hoạt lớp, chào cờ đầu tuần; tuyên truyền măng non
	- Hoạt động nâng cao chất lượng học tập: Tổ chức nhóm học tập cùng tiến; đôi bạn cùng tiến..
	- Tổ chức hoạt động vui khỏe sáng tạo: Duy trì tốt hoạt động thể dục giữa giờ; phong trào thể dục thể thao, bóng đá, bóng chuyền, cầu long, bóng bàn...Tổ chức tốt hội khỏe phù đổng cấp trường và Hội thi giải điền kinh cờ vua cấp Huyện, cấp Tỉnh. Hướng tới thành lập các câu lạc bộ yêu thể thao, vỏ đạo...Duy trì tốt hoạt động ca múa tập thể và hội thi văn nghệ.
	- Tổ chức hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”: vệ sinh chăm sóc và viếng nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy nhân các ngày lễ tết. Tiếp tục phát động phong trào “áo lụa tặng bà”, giúp đở gia đình thương binh liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng.
	- Hoạt động xây dựng và bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa; xây dựng các công trình măng non, công trình cây xanh. tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Xanh sạch đẹp”. Tham gia các phong trào địa phương như diệt chuột, vệ sinh đường thôn ngõ xóm.
	- Hoạt động tình nghĩa và góp phần xây dựng quê hương: Tổ chức Đội sao đỏ, đội an ninh trường học, các chi hội chữ thập đỏ. Tổ chức giao lưu kết nghĩa với trường TH & THCS số 1 Kim Thủy; tham gia các phong trào ủng hộ đồng bào khó khăn, ủng hộ nhân dân Nhật Bản; Xây dựng quỹ giúp bạn nghèo đến trường (Quỹ heo đất).
	Ngoài ra nhà trường còn bổ sung một số nội dung khác có tính chất thời sự và tổ chức xen kẽ vào các hình thức hoạt động, nội dung hoạt động trong năm học.
	3. Tổ chức quản lý thời gian và thể chế phần hành công việc giáo dục học sinh:
	Xác định việc tổ chức giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp là một hoạt động chiếm nhiều thời gian, phạm vi giáo dục rộng và cần nhiều lực lượng phối hợp tham gia. trong năm học qua nhà trường đã thể chế hóa công việc và các phần hành cho các tổ chức và các thành viên trong Ban chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp:
	3.1. Hoạt động giáo dục trong nhà trường:
	Đây là quá trình tổ chức được xen kẽ, tiếp nối với giờ học trên lớp, có tác dụng bổ trợ cho hoạt động dạy học trên lớp và nâng chất lượng dạy học, các hoạt động đó là:
	- Tổ chức truy bài đầu giờ: Giáo viên chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm tổ chức. Giáo viên trực tuần, đội cờ đỏ và lớp trực tuần theo dõi đánh giá nhận xét, xếp loại thi đua.
	- Nề nếp- sỉ số - đọc báo đầu giờ- văn nghệ , múa hát tập thể- trò chơi phụ trách Đội: Ban chỉ huy Liên Đội, anh chị phụ trách, lớp trực ban theo dõi và tổ chức thực hiện.
	- Tổ chức giao ban cuối tuần, chào cờ do phụ trách liên đội, giáo viên trực ban và Ban Giám hiệu đảm nhận.
	- Hoạt động ngoại khóa phụ đạo học sinh yếu phụ trách tổ chức và nội dung là tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn.
	- Thể dục vệ sinh do phụ trách hoạt động giáo dục thể chất y tế trường học và các giáo viên thể dục. Giáo viên trực ban theo dõi và nhận xét.
	Các nội dung tổ chức phát động thi đua , mô hình tổ chức triển khai ứng với phần hành trách nhiệm của các cá nhân, các tổ chức nào thì cá nhân hoặc tổ chức đó chịu trách nhiệm nội dung, triển khai và tổng kết theo kế hoạch.
	3.2. Hoạt động giáo dục ở địa bàn dân cư:
	Phụ trách chỉ đạo và quản lý chủ yếu là do Hội đồng đội xã. Các bí thư chi đoàn theo thôn trên địa bàn xã (Có 8 thôn) tổ chức quản lý và giáo dục học sinh. Ngoài ra trường cử một số giáo viên tăng cường phối hợp với chi đoàn, phụ huynh học sinh để phối hợp giáo dục thông qua theo dõi kế hoạch của trường, ở nhà để có biện pháp giáo dục tốt. Lịch thời gian, kế hoạch được cụ thể hóa như sau:
- Tự học ở nhà, học nhóm, lao động sản xuất do gia đình, Ban chỉ huy liên đội trên địa bàn dân cư quản lý giáo dục.
	- Lao động vệ sinh chiều thứ 7, tổ chức các hoạt động chính trị khác tại địa bàn do Bí thư Chi đoàn và giáo viên của trường được tăng cường phụ trách thực hiện.
	- Sinh hoạt định kỳ tối 15 (âm lịch) hàng tháng do giáo viên phụ trách, Chi đoàn và đại diện chính quyền thôn tổ chức sinh hoạt.
	Việc kiện toàn các tổ chức, việc phân công phần hành trách nhiệm để quản lý giáo dục học sinh đã thực hiện khép kín quy trình giáo dục, thể hiện được đa dạng hóa công tác giáo dục học sinh.
	Ngoài các nội dung cách thức quản lý nói trên, nhà trường còn thành lập một ban tổ chức giáo dục những học sinh cá biệt. Ban này có nhiệm vụ tổ chức quản lý, theo dõi học sinh cá biệt. Trực tiếp đề ra những phương pháp giáo dục trong nhà trường và tại địa bàn dân cư đối với những học sinh cá biệt này. Thành phần của ban gồm: Đồng chí hiệu trưởng, hiệu phó, tổng phụ trách, Hội phụ huynh học sinh và giáo viên chủ nhiệm có học sinh cá biệt. Đây là ban hoạt động đăc biệt để giáo dục những học sinh có biểu hiện và dấu hiệu cần giáo dục lại về mặt đạo đức trong nhà trường.
	Bằng biện pháp tổ chức giáo dục trên, mọi học sinh luôn được sinh hoạt trong tập thể, luôn được định hướng hành vi đao đức. Đạo đức của học sinh được hình thành trên tính tự giác, được điều chỉnh, tự kiểm tra, đánh giá nhận xét trong một quy trình khép kín về mặt thời gian và tổng hòa sức mạnh giáo dục của mọi lực lượng trong xã hội.
	III. Quá trình tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
	Song song với việc chỉ đạo nâng cao hiệu quả giáo dục các môn học, đặc biệt là môn giáo dục công dân ở các khối lớp, việc tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh được nhà trường chú trọng quan tâm. Trên cơ sở xây dựng chương trình, nội dung, hình thức tổ chức.., đưa vào nhiệm vụ năm học nhà trường đã cụ thể hóa các hoạt động ngoài giờ lên lớp vào kế hoạch chung của nhà trường để tổ chức quản lý điều hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo nhà nước quản lý.
	Dựa vào chủ điểm, chủ đề trong năm học, gắn với các ngày lễ kỷ niệm trọng đại, từng ngày, từng tuần và trong từng tháng, trường đã tổ chức các hoạt động kết hợp với sự phối hợp của tổ chức đoàn đội trường học, đoàn địa phương, hội phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội khác có cùng mục tiêu, phù hợp lợi ích chung hoạt động nhịp nhàng và có kết quả.
	Song song với việc tổ chức các hoạt động, việc kiểm tra được tiến hành thường xuyên. Đây là một việc làm có tính chất kiểm tra động viên, uốn nắn những sai lệch, bổ sung những nội dung giáo dục mang tính thời sự có tính chất tuyên truyền hoặc cần điều chỉnh cho phù hợp.
	Hàng tháng, qua các đợt thi đua từng nội dung triển khai, từng hình thức, mô hình tổ chức đều được tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, tuyên dương khen thưởng và phê bình kịp thời để việc giáo dục đạt chất lượng, kết quả hơn. Mỗi đợt phát động thi đua đã có tác dụng thiết thực đến học sinh trong việc thi đua học tập, thi đua rèn luyện tu dưỡng và tham gia các hoạt động tích cực.
	Bằng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tình cảm yêu quê hương đất nước, kính yêu Bác Hồ, biết ơn các anh hùng liệt sĩ được khơi dậy và hình thành trong tâm hồn các em. Qua các cuộc thi “tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ kính yêu” 100% các em tham gia đạt chất lượng cao. Trong các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các lớp, các cá nhân đã hưởng ứng thi đua sôi nổi. Số em đạt điểm 9, điểm 10 qua phong trào thi đua “tuần học tốt, giờ học tốt” được tăng lên rõ rệt, phong trào thi đua làm nghìn việc tốt được các em hưởng ứng tích cực. Bằng những việc làm đầy tình nghĩa thông qua lao động tại gia, tiết kiệm, thông qua lao động xây dựng công trình măng non và làm quỹ “Heo đất” các em đã quyên góp trên 7 triệu đồng. Việc tổ chức các hoạt động có tính chất vui, kích thích tính hiếu động, đáp ứng nhu cầu hứng thú của học sinh đã tạo được sực thu hút và lôi cuốn học sinh tham gia, tích cực đến lớp đến trường. Kết quả trong năm việc duy trì sỉ số đạt chỉ tiêu 99,8%. Động viên được 3 em bỏ học tiếp tục đến lớp tham gia học tập. Tỉnh cảm yêu trường yêu bạn bè được nẩy sinh trong quá trình tham gia các hoạt động. Trong phong trào “giúp bạn nghèo vượt khó” toàn thể các em đã tổ chức quyên góp được 300 quyển vở tặng các em thiếu nhi vùng cao, ủng hộ và giúp đỡ 15 bạn có hoàn cảnh khó khăn trong trường. Tính thật thà, ý thức kỷ luật được hình thành qua hoạt động tập thể. Thông qua việc xây dựng nề nếp, xây dựng ý thức bảo vệ của công, ý thức bảo vệ tài sản XHCN, các em đã chăm lo xây dựng khuôn viên, cảnh quan nhà trường, lớp học sạch đẹp.	Ngoài các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm thì hoạt động của các tổ chức như chi hội chữ thập đỏ hay các tổ chức khác cùng mục đích thực hiện nhiệm vụ chính trị kinh tế địa phương, thực hiện giáo dục học sinh nhưng cũng luôn chủ động tham gia và tham gia đạt kết quả cao.
	Bằng sự nổ lực của Ban Giám hiệu, của tập thể Hội đồng sư phạm và các cá nhân tập thể tham gia hoạt động giáo dục học sinh, năm học 2010-2011 đã kết thúc với những kết quả khả quan, đặc biệt chất lượng giáo dục đạo đức học sinh được nâng lên rõ rệt. Trường hoàn thành nhiệm vụ năm học đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
	IV. kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của trường:
	Qua nghiên cứu lý luận, đối chiếu với nội dung chương trình tổ chức các hoạt động giáo dục thực tế của nhà trường trong năm học 2010-2011, điều nhận thấy đã chú trọng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh thể hiện qua sự quan tâm đầu tư việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chính sự quan tâm, sự nổ lực cố gắng của Ban giám hiệu, của tập thể Hội đồng sư phạm nên chất lượng đạo đức của học sinh được nâng lên rõ rệt, chất lượng giáo dục khác cũng được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
	Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm học, cụ thể là chất lượng giáo dục đạo đức học sinh năm học 2010-2011 so với các năm học trước như sau:
	Xếp loại Hạnh kiểm năm học 2007-2008:
Khối lớp
SL Học sinh
Tốt
Khá
TBình
Yếu
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
K.6
154
86
55.8
65
42.2
3
1.9
0
0
K.7
138
85
61.6
44
31.9
9
6.5
0
0
K.8
161
88
54.7
71
44.1
2
1.2
0
0
K.9
167
94
56.3
72
43.1
1
0.6
0
0
Cộng
620
353
56.9
248
37.5
19
3.1
0
0
	Đến năm học 2010-2011 xếp loại Hạnh kiểm với kết quả:
Khối lớp
SL Học sinh
Tốt
Khá
TBình
Yếu
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
6
91
60
65.9
29
31.9
2
2.2
0
0
7
132
84
63.6
43
32.6
5
3.8
0
0
8
145
104
71.7
40
37.2
1
0.7
0
0
9
152
103
67.8
43
28.3
6
3.9
0
0
Cộng
520
351
67.5
155
29.8
14
2.7
0
0
	Như vậy so với năm học 2007-2008 thì xếp loại hạnh kiểm năm học 2010-2011 có sự tiến bộ hơn; trong đó xếp loại Khá Tốt tăng 2.9%, loại TB giảm 0.4%.
	So sánh kết quả giáo dục đạo đức của học sinh bắt đầu từ năm học 2007-2008 đến năm học 2010-2011 ta thấy việc tổ chức giáo dục trong năm học 2010-2011 đã phần nào tối ưu hóa quá trình giáo dục. Thể hiện vị trí và tầm quan trọng của việc giáo dục học sinh qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; đây là một biện pháp không thể thiếu được trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh. Tìm hiểu qua kênh thông tin khác nhau ngoài nhà trường, nhận xét đánh giá về đạo đức học sinh của trường, các ý kiến đều thống nhất: Học sinh đã chăm học và ngoan, biết lễ phép với mọi người, biết yêu thương đoàn kết. Rất nhiều học sinh xứng đáng với danh hiệu con ngoan-trò giỏi- cháu ngoan Bác Hồ; ở trường cũng như ở nhà, các em đều tích cực tham gia hoạt động xã hội, các hoạt động xây dựng quê hương làng xóm vv...Môi trường giáo dục trong nhà trường trong sạch, phụ huynh tin tưởng khi gửi con em đến học ở trường. Đảng, chính quyền địa phương phấn khởi trước những thành tích nhà trường đã đạt và đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã nhà. Thành tích đạt được của nhà trường thật xứng đáng với danh hiệu thi đua mà nhà trường đề nghị các cấp công nhận và khen tặng trong năm học 2010-2011:
- Trường đạt danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc”.
- Các tổ chức Đảng và đoàn thể đã đạt các danh hiệu thi đua:
+ Chi bộ: “Trong sạch vững mạnh”
+ Công đoàn: “Vững mạnh xuất sắc”.
+ Chi đoàn: “Vững mạnh xuất sắc”.
+ Liên đội: “Vững mạnh xuất sắc”.
chương iii- một số bài học kinh nghiệm và đề xuất
I. bài học kinh nghiệm:
Học sinh là một chỉnh thể, thực thể tự nhiên, ở mỗi em đều có một tiềm năng, khả năng phát triển, đặc điểm ấy tạo cho các em có tính chất để tiếp thu sự nuôi dưỡng, dễ tiếp thu sự giáo dục, để thích nghi với điều kiện sống và học tập. Nhưng đó cũng là đặc điểm mà các em rất dễ dàng có sự tiếp nhận, sự nhạy cảm về những tác động của môi trường xã hội bên ngoài làm ảnh hưởng đến đạo đức. Vì vậy những gì mà ta đem đến cho học sinh qua hình thức giáo dục cũng phải được chọn lọc, đảm bảo sự đúng đắn và lành mạnh. Phương pháp giáo dục học sinh phải đúng và phù hợp với đặc điểm tâm lý. Thực tế ngoài việc giáo dục học sinh qua hoạt động dạy- học trên lớp thì việc giáo dục đạo đức cho học sinh qua việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng rất cần thiết và quan trọng. Qua học tập cũng như qua nghiên cứu lý luận và tổng kết quá trình công tác tổ chức, chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường Trung học cơ sở Mai Thủy, bản thân tôi đã rút ra những bài học:
1. Cần có sự nhận thức đúng đắn về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục đào tạo, để từ đó có hướng đi đúng đắn phù hợp với địa phương nhằm phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh.
2. Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là Hiệu trưởng phải năng động lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động và thể chế hóa công việc cho đội ngũ, cho các tổ chức tham gia giáo dục đúng với khả năng, năng lực và phần hành. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá, khen chê kịp thời tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy hoạt động.
3. Nhà trường phải biết tranh thủ sự ủng hộ, phát huy tối đa khả năng ngoại giao, tự hoàn thiện công tác phối kết hợp trong trường để tạo lòng tin, xây dựng được lực lượng xã hội cùng tham gia giáo dục, trong quá trình đó nhà trường phải luôn luôn giữ vai trò chủ động, đóng vai trò trung tâm là đầu mối của sự phối hợp để có kế hoạch cụ thể tiến hành tổ chức một cách khoa học có chất lượng.
4. Kế hoạch năm học của nhà trường phải xác định rõ nội dung chương trình hoạt động. Tổ chức các hoạt động phải gọn nhẹ tránh phô trương hình thức và dù ở hình thức nào hoạt động cũng phải nhằm vào việc thực hiện mục tiêu đào tạo phù hợp với lứa tuổi học sinh, cấp học. Nội dung hình thức hoạt động phải phong phú đa dạng, hoạt động phải thường xuyên liên tục tránh nghỉ gián đoạn. Kế hoạch tổ chức cần phân định và phát huy tối đa tác dụng của các tổ chức đoàn thể, tránh chồng chéo trùng lên nhau đảm bảo tính thông suốt kế hoạch.
5. Tăng cường và chú trọng giáo dục đạo đức học sinh trong thời gian nghỉ hè. Hết năm học tổ chức bàn giao về sinh hoạt tại địa phương. Đầu năm học tổ chức đón nhận học sinh lấy sự nhận xét đánh giá cụ thể và chính xác từng em để theo dõi và giáo dục. Trong thời gian nghỉ hè, cần quan tâm và có kế hoạch đảm bảo quy trình giáo dục được khép kín nhằm thực hiện tốt hơn nữa việc nâng cao chất lượng giáo dục.
II. Một số đề xuất:
Lãnh đạo Phòng Giáo Dục- đào tạo cần tổ chức bồi dưỡng nhận thức cho các cán bộ quản lý của nhà trường về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Chính quyền địa phương cần quan tâm xây dựng các trung tâm văn hóa, vui chơi cho học sinh tại địa bàn. Tổ chức đoàn thanh niên, đặc biệt là hội đồng đội xã cần xây dựng tổ chức đoàn cơ sở vững mạnh để quản lý, chỉ đạo hoạt động học sinh tại địa bàn dân cư. Cần nâng cao chất lượng kỹ năng nghiệp vụ thực hành và hướng dẫn học sinh trong tổ chức sinh hoạt tập thể. Các tổ chức đoàn thể khác ở địa phương cần quan tâm và tăng cường hơn nữa sự phối hợp giáo dục học sinh như: Hội phụ nữ, Hội nông dân..
phần iii: kết luận
Trong thời đại ngày nay, vấn đề giáo dục không chỉ mang ý nghĩa một quốc gia nữa mà mang tính chiến lược toàn cầu. Trong bối cảnh khoa học và kỹ thuật trên thế giới đang phát triển như vũ bão, để đất nước ta theo kịp xu thế thời đại, Đảng ta đã khẳng định “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu”; “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển”. Trong bối cảnh lịch sử thế giới hiện nay, chủ nghĩa đế quốc đang tìm mọi cách hòng đập tan hệ thống phe xã hội chủ nghĩa. ở nước ta, Đảng và nhân dân ta đang tiếp tục mục tiêu xây dựng XHCN, việc ngành giáo dục thực hiện mục tiêu: “Xây dựng con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.” (NQTW 2 khóa VIII) là một nhiệm vụ rất vinh dự nhưng cũng hết sức nặng nề.
Để thực hiện mục tiêu đó chúng ta những người đang công tác trong ngành giáo dục phải nhận thức rằng: ngành giáo dục là ngành “trung tâm” có trách nhiệm giáo dục thế hệ học sinh. Giáo dục học sinh là giúp các em phát triển toàn diện về nhân cách. Phải thấu hiểu lời dạy của Bác Hồ “Dạy cũng như học, phải quý trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng, đó là cái gốc”. Việc giáo dục “Cái gốc” là một trong các nội dung quan trọng để tổ chức giáo dục. Khi thực hiện nhiệm vụ, chúng ta cần phải đem hết nhiệt tình, hết khả năng, làm đúng lương tâm và trách nhiệm , xem nhẹ một trong các con đường giáo dục mà lý luận đã nêu đều mang lại kết quả không tốt đẹp.
Phạm vi đề tài này chỉ mới tìm hiểu và nghiên cứu những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, để tích cực bổ trợ việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Đây cũng chỉ là mới một trong những con đường giáo dục đạo đức cùng các con đường khác góp phần tích cực trong phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. Có lẽ trong quá trình thực hiện, trường THCS Mai Thủy chưa được hoàn thiện về quá trình quản lý tổ chức, về phương pháp hình thức tổ chức và còn có nhiều thiếu sót; song thực tế phải thừa nhận rằng mặt tích cực của việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng đã có tác dụng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho nhà trường trong năm học 2010-2011.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có đặc thù riêng, lợi thế phù hợp với tâm lý học sinh và tạo được sự quan tâm của mọi tổ chức. Bởi thế trong quá trình giáo dục, chúng ta cần coi trọng giáo dục thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Xem vấn đề giáo dục đạo đức học sinh thông qua hình thức hoạt động ngoài giờ lên lớp là một con đường tích cực, một biện pháp quan trọng và cần thiết. Cần kết hợp với những con đường khác để quá trình giáo dục đạo đức học sinh đạt kết quả cao hơn. 
	Mai Thủy, ngày 20 tháng 5 năm 2011
	HĐKH trường xếp loại: .............. 	 Người thực hiện
	CTHĐ
	 Nguyễn Văn Vững	Nguyễn Thanh Lê

File đính kèm:

  • docGiao_duc_dao_duc_hoc_sinh_thong_qua_hoat_dong_giao_duc_NGLL.doc
Sáng Kiến Liên Quan