Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN

I. Phần mở đầu

1. Lý do chọn đề tài

Mô hình dạy học VNEN hiện nay đã và đang áp dụng khắp các tỉnh thành

trên cả nước, đặc biệt ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo xa xôi. Mô

hình Trường học mới tại Việt Nam được triển khai trên toàn quốc là một bước đột

phá trong việc đổi mới, cải cách giáo dục, hy vọng mở ra cho nền giáo dục Việt

Nam một lối đi đúng hướng để cùng hòa nhập với nền giáo dục tiên tiến, hiện đại

trên thế giới, đáp ứng với sự phát triển chung của xã hội, là một nỗ lực trong việc

hình thành thế hệ trẻ Việt Nam là những công dân toàn cầu. Có thể nói, mô hình

này đã trở thành yêu cầu cấp thiết của toàn xã hội, đòi hỏi sự chung tay của các

cấp, các ngành.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã áp dụng Mô hình trường học mới gần

3 năm và đã gặt hái được nhiều thành tích được các cấp, các ngành ghi nhận. Đối

với bản thân tôi cũng tham gia thực hiện dạy học theo mô hình này gần 2 năm nên

đã dần quen với việc đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức lớp học theo tinh thần

VNEN.

Qua thời gian thực hiện dạy học theo Mô hình trường học mới, tôi nhận

thấy để công tác dạy học theo hướng đổi mới thành công thì vai trò của người giáo

viên chủ nhiệm là hết sức quan trọng. Chính vì những lẽ đó mà tôi đã dành khá

nhiều thời gian, tâm sức cho công tác chủ nhiệm lớp mình. Hôm nay tôi mạnh dạn

trình bày đề tài “Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN”

đúc kết từ hai năm qua để cùng trao đổi với bạn bè đồng nghiệp

pdf19 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 27/10/2018 | Lượt xem: 619 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c nói nhiều, trao đổi nhiều, thể hiện nhiều trong hoạt động nhóm. Không để 
tình trạng một số thành viên khá làm thay, làm hộ các thành viên khác trong 
nhóm. 
 Do vậy, vào đầu năm học, tôi thường chọn những học sinh khá, giỏi, có khả 
năng điều hành nhóm làm nhóm trưởng, bồi dưỡng kĩ năng điều hành cho các em. 
Tôi thường hướng dẫn để các nhóm trưởng có kĩ năng điều hành nhóm, hiểu các 
bước của quá trình học tập, biết tổ chức để mọi thành viên trong nhóm đều tích 
cực, tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập. Những học sinh còn hạn chế năng lực 
học tập cần được quan tâm nhiều hơn để theo kịp nhóm. Việc bồi dưỡng nhóm 
trưởng tốt thì đã đảm bảo sự thành công của Mô hình trường học mới. 
 Về thời gian sau tôi mới thực hiện sự luân phiên làm nhóm trưởng; như vậy 
mới tạo sự bình đẳng giữa các thành viên trong nhóm, giúp tất cả các thành viên 
trong nhóm tự tin trước mọi người. 
 Việc hướng dẫn học sinh kĩ năng làm việc nhóm cũng hết sức quan trọng. 
Tôi thường hướng dẫn kĩ năng làm việc nhóm cho học sinh thông qua các tương 
tác đa chiều, trực diện trong nhóm. Trong một nhóm phải tạo ra các quan hệ giao 
tiếp, trao đổi hoặc tranh luận giữa các thành viên khi giải quyết một công việc, 
một nhiệm vụ học tập cụ thể của nhóm. Hình thành cho học sinh kĩ năng trình bày 
quan điểm, biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của bạn, 
 Ngoài việc đổi mới phương pháp dạy học thì trong Mô hình trường học mới 
thì mỗi người giáo viên chủ nhiệm như chúng tôi cần thực hiện tốt việc quản lí và 
tổ chức lớp học. Việc quản lí và tổ chức lớp học được tôi thực hiện như sau. 
b.3. Nghiên cứu, nắm vững tình hình học sinh của lớp chủ nhiệm 
Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN 
11 
Để làm tốt công tác giáo dục học sinh, nhiệm vụ đầu tiên của giáo viên chủ 
nhiệm lớp là nghiên cứu để nắm vững tình hình chung của lớp và của từng học 
sinh. Kết quả nghiên cứu sẽ là những căn cứ để xây dựng mục tiêu, chương trình, 
kế hoạch năm học để xác định nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức 
giáo dục phù hợp với đặc điểm của lớp. 
Bởi vậy ngay từ đầu năm, công việc đầu tiên tôi thường tập trung vào các 
nội dung sau đây: 
Nghiên cứu tình hình gia đình học sinh như trình độ học vấn, nghề nghiệp 
của cha mẹ học sinh, số con, sự trưởng thành của các con, hoàn cảnh, mức sống, 
phương pháp giáo dục và những đặc điểm khác... 
Nghiên cứu học sinh: số lượng, chất lượng học tập, đặc điểm lứa tuổi, đặc 
điểm cá biệt, quá trình học tập, tu dưỡng đạo đức, tinh thần đoàn kết, phong trào 
thi đua, truyền thống, ưu, nhược điểm, chỗ mạnh, chỗ yếu của lớp... Đặc biệt quan 
tâm tới những đặc điểm của học sinh (về sức khoẻ, sở thích, học lực, đạo đức, 
quan hệ xã hội, bạn bè, tính tình...). 
Để nắm vững được năng lực hoạt động tập thể của từng em trong lớp mình 
làm chủ nhiệm, tôi thường thông qua các kênh thông tin sau: 
Căn cứ hồ sơ học bạ , thành tích học tập; 
Chú ý hình thức như sức khoẻ, sự linh hoạt năng động; 
Ngoài ra từ trực giác cảm nhận; 
Căn cứ sự tín nhiệm của tập thể lớp qua việc bình bầu dân chủ đầu năm học; 
Từ những tài liệu đó giúp cho tôi trong việc xây dựng kế hoạch dạy học, hỗ 
trợ, bồi dưỡng và tổ chức các hoạt động giáo dục đến từng học sinh cũng như tập 
thể lớp một cách có hiệu quả. 
b.4. Xây dựng bộ máy tổ chức tự quản của lớp – Bầu Hội đồng tự quản học 
sinh 
 Mục đích xây dựng hội đồng tự quản học sinh là biện pháp giáo dục nhằm thúc 
đẩy sự phát triển về đạo đức, tình cảm và ý thức xã hội của học sinh thông qua 
những kinh nghiệm hoạt động thực tế của các em trong mối quan hệ của các em 
với những người xung quanh; đảm bảo cho các em tham gia một cách dân chủ và 
tích cực vào cuộc sống học đường; tạo cơ hội cho các em tham gia toàn diện vào 
các hoạt động của nhà trường và phát triển tính tự chủ, sự tôn trọng, bình đẳng, 
tinh thần hợp tác và đoàn kết của học sinh; giúp các em phát triển kĩ năng ra quyết 
Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN 
12 
định, kĩ năng hợp tác và kĩ năng lãnh đạo, đồng thời cũng chuẩn bị cho các em ý 
thức trách nhiệm khi thực hiện những quyền và bổn phận của mình. 
 Trước khi thành lập Hội đồng tự quản học sinh, tôi thường mời các giáo viên 
bộ môn tham gia giảng dạy ở lớp của mình cũng như phụ huynh học sinh của lớp 
cùng họp bàn về việc thành lập Hội đồng tự quản. Việc tham gia của phụ huynh 
học sinh sẽ góp phần làm tăng thêm sự quan tâm của họ đối với việc học tập của 
con em mình cũng như giúp họ hiểu biết thêm về Mô hình trường học mới góp 
phần phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên và cộng đồng trong việc giáo dục học sinh. 
 Hội đồng tự quản gồm Chủ tịch Hội đồng tự quản, các Phó chủ tịch Hội đồng 
tự quản, các Ban tự quản, trưởng ban, thư kí. 
 Thời gian thích hợp để tổ chức bầu Hội đồng tự quản là ngay đầu năm học. Có 
nghĩa là khi học sinh bắt đầu học chương trình năm học thì bộ máy hội đồng tự 
quản đã hoàn thiện để điều hành mọi hoạt động học tập, sinh hoạt của lớp. 
 Quy trình bầu Chủ tịch Hội đồng tự quản; các Phó Hội đồng tự quản được tôi 
tiến hành như sau: 
 Cho học sinh nắm được vai trò, nhiệm vụ và quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng 
tự quản; các Phó Hội đồng tự quản. 
 Khuyến khích học sinh ứng cử vào Hội đồng tự quản; nhóm đề cử. 
 Gợi ý cho các ứng viên xây dựng kế hoạch tranh cử, viết bài thuyết trình (có tư 
vấn của giáo viên, bạn bè,...). 
 Thuyết trình của các ứng viên. 
 Bầu cử, công bố kết quả và Hội đồng tự quản nhiệm kì mới ra mắt. 
 Thành lập các Ban, bầu trưởng ban, thư kí cũng được tiến hành như sau: 
 Căn cứ vào hoạt động của lớp trong năm học, lãnh đạo Hội đồng tự quản họp 
có sự tham gia tư vấn của giáo viên để dự kiến thành lập các ban tự quản và 
thường phải thông qua ý kiến của tập thể lớp. Thông thường tôi thường định 
hướng cho học sinh thành lập các ban như Ban học tập, Ban thư viện, Ban văn 
nghệ, thể dục-thể thao, Ban vệ sinh, Ban đối ngoại. 
Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN 
13 
 Việc bầu và thành lập các ban do Hội đồng tự quản tổ chức. Tôi thường gợi ý 
cho học sinh giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của các ban; quyền lợi của người 
tham gia, suy nghĩ của bạn có thể làm gì tốt nhất,... 
 Các thành viên Hội đồng tự quản phát cho mỗi bạn một tờ giấy nhỏ ghi tên, 
nguyện vọng tham gia vào ban nào, sau khi lựa chọn mỗi học sinh dán lên bản quy 
định cho từng ban mà mình lựa chọn hoặc cũng có thể cho các bạn lựa chọn ban 
rồi điền tên mình vào cột trên bảng. 
 Hội đồng tự quản lập danh sách từng ban và yêu cầu các thành viên trong ban 
họp bầu trưởng ban và thư kí như bầu lãnh đạo Hội đồng tự quản. 
 b.5. Cách thức hoạt động của Hội đồng tự quản 
 Học sinh phát triển toàn diện nhờ các hoạt động tự giáo dục của mình. Hội 
đồng tự quản là tổ chức của học sinh, vì học sinh và do học sinh thực hiện. Các em 
làm chủ trong mọi hoạt động. Vì vậy tôi thường hướng cho các em tự đề xuất, bàn 
bạc và đưa ra nội quy và cùng nhau giám sát việc thực hiện các quy ước do mình 
xây dựng và cam kết thực hiện. Như vậy các em tự đề ra các quy ước (dù là quy 
ước nhỏ nhất) và có trách nhiệm thực hiện các quy ước đó. Điều đó đảm bảo tính 
dân chủ trong lớp học. 
 b.6. Trang trí lớp học 
 Ở Mô hình trường học mới, việc trang trí lớp học không đơn thuần là để trang 
trí cho đẹp mắt mà nó còn là những công cụ hỗ trợ góp phần giáo dục học sinh 
những phẩm chất mới cũng như phát triển kĩ năng sống cho các em. 
 Việc thực hiện trang trí lớp học của lớp tôi được thực hiện và hoàn thành một 
tuần trước khi bắt đầu chương trình năm học mới. Để thực hiện có hiệu quả tôi 
thường huy động nhiều thành phần tham gia. Ngoài thầy trò trong lớp còn có sự 
góp sức của các giáo viên chuyên biệt và đặc biệt là của cộng đồng như cha mẹ 
hay anh chị của học sinh. Tôi thường trao đổi với các giáo viên chuyên biệt và đặc 
biệt là với Hội phụ huynh học sinh lớp để lựa chọn những công cụ phù hợp nhất 
với điều kiện của lớp mình. Những công cụ mà theo tôi chúng đã được chứng 
minh là hữu ích cho công tác quản lí hoạt động ở lớp, ở trường bao gồm: Hộp thư 
Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN 
14 
”Điều em muốn nói”, Nhịp cầu bè bạn, Góc sinh nhật, Bảng theo dõi sĩ số, Nội 
quy trường lớp, Góc Tiếng Việt, Góc Toán, ... 
 Hộp thư ”Điều em muốn nói” là công cụ giúp tôi nắm được những ý kiến bày 
tỏ của học sinh mình. Những ý kiến đó cụ thể như những tình cảm, cảm nhận, 
mong muốn, đề nghị của các em muốn nói về thầy cô, bạn bè, cha mẹ, nhân viên 
phục vụ, điều kiện học tập sinh hoạt, vui chơi,... mà các em không thể hoặc chưa 
dám nói trực tiếp. Từ đó tôi có những thông tin quan trọng để hiểu học sinh của 
mình và quan trọng hơn là để điều chỉnh các hoạt động giáo dục, dạy học cho phù 
hợp với từng đối tượng học sinh. 
 Góc sinh nhật là nơi tạo không khí vui tươi trong lớp. Giúp các em biết quan 
tâm đến bạn bè. Tạo điều kiện để các em biết cách tổ chức các buổi kỉ niệm nho 
nhỏ. Tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong lớp... 
 Từ những công cụ trong lớp, tôi có thể hướng dẫn các em hiểu ý nghĩa của việc 
xây dựng các công cụ cũng như việc sử dụng chúng để tham gia vào các hoạt động 
học tập.Thông qua đó tôi có thể phát hiện và nuôi dưỡng các tiềm năng; giải đáp 
những băn khoăn, lo lắng; giúp các em phát triển niềm đam mê, sự sáng tạo và 
hình thành nhân cách cùng các kĩ năng sống khác. 
 b.7. Phối hợp với cộng đồng cùng tham gia công tác giáo dục 
 Trong Mô hình VNEN, nguyên lí giáo dục ”Học đi đôi với hành -Nhà trường 
gắn liền với gia đình và xã hội” được thể hiện rõ rệt thông qua tổ chức và quản lí 
lớp học, đưa những điểm văn hóa, kinh tế, truyền thống lịch sử của địa phương 
vào nhà trường. Do vậy vai trò của gia đình là rất quan trọng trong việc học tập, 
giáo dục đối với học sinh. 
 Để phối hợp một cách chặt chẽ với gia đình, cộng đồng, ngay từ đầu năm tôi 
thường bàn bạc với Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để tuyên truyền tới mỗi gia 
đình và cộng đồng về Mô hình trường học mới. Chủ động trao đổi, khuyến khích 
gia đình và cộng đồng cùng tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường, tạo 
nên sức mạnh tổng hợp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. 
 Các nội dung tôi thường phối hợp với cha mẹ học sinh trong quá trình giáo dục 
như phối hợp cùng tuyên truyền về Mô hình trường học mới; huy động trẻ đến 
Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN 
15 
trường; cùng tham gia trang trí lớp học xây dựng trường học thân thiện, học sinh 
tích cực; mời cha mẹ học sinh cùng tham gia dự giờ một số tiết học; mời cha mẹ 
học sinh lên lớp trong các tiết ngoại khóa như dạy các em hát các làn điệu dân 
gian của địa phương, nói chuyện lịch sử,... tham gia giúp các em liên hệ nội dung 
học với thực tế ở địa phương và phát huy năng lực của các em tại nhà. 
 c. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp 
 Để thực hiện dạy học theo Mô hình VNEN có hiệu quả ngoài điều kiện cơ sở 
vật chất thì điều kiện tiên quyết là quyết tâm đổi mới phương pháp dạy - học, 
phương pháp tổ chức lớp học, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và cộng đồng 
trong việc giáo dục học sinh, Điều đó có nghĩa là người giáo viên chủ nhiệm 
phải là hạt nhân của các khâu đổi mới quyết định thành bại trong công tác dạy học 
theo mô hình VNEN. 
d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 
 Trong mô hình VNEN, người giáo viên nói chung và đặc biệt là người giáo 
viên chủ nhiệm phải giúp học sinh phát huy tính tự học, sáng tạo, tính tự giác, tự 
quản, sự tự tin, hứng thú trong học tập. Phải đổi mới phương pháp dạy học giúp 
các em phát huy tốt các kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác, kĩ năng tự đánh giá lẫn 
nhau trong giờ học. 
 Chú trọng khai thác và sử dụng những kinh nghiệm của học sinh trong đời sống 
hàng ngày. Gắn kết giữa nội dung dạy học với đời sống thực tiễn của học sinh, của 
cộng đồng thông qua hoạt động của nhóm và chính bản thân các em trong mỗi tiết 
học. 
 Phải nắm vững yêu cầu về quan điểm dạy học, chương trình, nội dung dạy học. 
 Thấy được tầm quan trọng và ích lợi của hoạt động nhóm, đòi hỏi người giáo 
viên chủ nhiệm phải không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, vận dụng linh hoạt hoạt 
động nhóm trong quá trình dạy học. 
 Nắm vững các cách chia nhóm và tổ chức nhóm. 
 Phải thực hiện tốt việc tổ chức lớp học. Hướng dẫn cho Hội đồng tự quản, các 
Ban tự quản thực hiện một cách có hiệu quả. 
Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN 
16 
 Tận dụng tốt lợi thế về cơ sở vạt chất (Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia) để 
thực hiện thành công dạy học theo Mô hình trường học mới. 
 Phải thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh, cộng đồng xã hội 
trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh để hình thành và phát triển những kĩ 
năng cần thiết cho các em cũng như thực hiện tốt khâu xã hội hóa giáo dục. 
 e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu 
 Qua thời gian thực hiện dạy học theo Mô hình trường học mới, tôi nhận thấy 
những thay đổi tích cực từ phía học sinh, cha mẹ học sinh cũng như cộng đồng xã 
hội. 
 Học sinh của tôi đã tự tin chiếm lĩnh kiến thức mới, các kĩ năng hợp tác, chia 
sẻ, kĩ năng giao tiếp, tiến bộ rõ rệt. Các em thực sự làm chủ trong quá trình học 
tập. 
 Chất lượng dạy học ngày càng tăng cao. Cụ thể: 
 Chất lượng cuối kì I, năm học 2013 – 2014, lớp 4D 
MÔN Điểm 10 Điểm 9 Điểm 8 Điểm 7 Điểm 6 Điểm 5 
SL % SL % SL % SL % SL % SL % 
Tiếng Việt X X 02 08 05 20 07 28 06 24 05 20 
Toán 05 20 04 16 04 16 04 16 05 20 03 12 
Khoa học 03 12 03 12 05 20 07 28 05 20 02 08 
Lịch sử - Địa lí 01 04 02 08 03 12 05 20 10 40 04 16 
Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN 
17 
Chất lượng cuối năm học 2013 – 2014, lớp 4D 
MÔN Điểm 10 Điểm 9 Điểm 8 Điểm 7 Điểm 6 Điểm 5 
SL % SL % SL % SL % SL % SL % 
Tiếng Việt 01 04 01 04 06 24 07 28 07 28 03 12 
Toán 06 24 03 12 07 28 07 28 02 08 X X 
Khoa học 04 16 04 16 07 28 07 28 03 12 X X 
Lịch sử - Địa lí 02 08 04 16 06 24 07 28 06 24 X X 
Chất lượng cuối kì I, năm học 2014 – 2015, lớp 5D 
MÔN Điểm 10 Điểm 9 Điểm 8 Điểm 7 Điểm 6 Điểm 5 
SL % SL % SL % SL % SL % SL % 
Tiếng Việt 01 04 02 08 07 28 07 28 07 28 01 04 
Toán 06 24 05 20 05 20 06 24 03 12 X X 
Khoa học 06 24 05 20 08 32 06 24 X X X X 
Lịch sử - Địa lí 04 16 03 12 06 24 08 32 04 16 X X 
 Cha mẹ học sinh cũng tham gia tích cực vào giáo dục học sinh, giúp học sinh 
vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tế cuộc sống. Mối quan hệ giữa nhà trường 
và cộng đồng ngày càng chặt chẽ, khăn khít hơn. 
4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên 
cứu 
Mặc dù mới được thực hiện trong 2 năm học, nhưng việc dạy học theo Mô 
hình trường học mới của thầy trò chúng tôi đã mang đến những hiệu quả giáo dục 
tích cực. 
Lớp học của Mô hình VNEN được bố trí giống như một phòng học bộ môn, 
phòng thư viện linh hoạt. Tại lớp học cũng có góc học tập, góc cộng đồng, góc 
trưng bày sản phẩm...để HS được phát huy khả năng sáng tạo độc lập của mình. 
Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN 
18 
Mô hình Trường học mới được xây dựng theo hướng đổi mới phương pháp 
dạy học với nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm, học tập mang tính tương tác và 
phù hợp với từng cá nhân học sinh. Chính vì vậy, việc truyền thụ của giáo viên 
được chuyển thành việc hướng dẫn HS tự học. 
Tham gia lớp học này, các em có điều kiện phát huy sở trường cá nhân của 
mình. Học sinh được làm chủ lớp học, làm chủ quá trình học tập. 
Hàng ngày tới lớp, các em được sinh hoạt và học tập trong môi trường thân 
thiện, thoải mái, không bị gò bó, luôn được gần gũi với bạn bè, với thầy cô. 
Đặc biệt với sự giúp đỡ, tương trợ của các bạn trong nhóm, nhiều học sinh 
đã không còn rụt rè e ngại mà trở nên hoạt bát, hào hứng hơn trong học tập. 
Quản lý lớp học là “Hội đồng tự quản học sinh”. Hội đồng này được các em 
bầu ra để đảm đương các hoạt động tại lớp. Đây là một cách thức sáng tạo, giúp 
học sinh được phát huy quyền làm chủ quá trình học tập. 
Với hình thức sinh hoạt và học tập như thế, các em được rèn luyện các kỹ 
năng lãnh đạo, kỹ năng hợp tác trong các hoạt động hàng ngày. 
Với cách bố trí lớp học theo các không gian mở hướng tới sự sáng tạo của 
học sinh như: góc học tập, góc cộng đồng, góc thư viện, hòm thư vui, hòm thư 
“Điều em muốn nói” đã tạo nên môi trường giáo dục thân thiện cho các em. 
Thời gian đầu cả thầy và trò còn lúng túng. Nhưng khi đã quen với phương 
pháp dạy và học này các em rất yêu thích và gắn bó với lớp học của mình hơn. 
 Có thể nhận thấy việc dạy học theo Mô hình trường học mới, sẽ rất thuận lợi 
cho việc đánh giá năng lực học sinh theo các tiêu chí về chuẩn kiến thức, kỹ năng 
và hoạt động theo từng môn học; đánh giá sự hình thành và phát triển năng lực 
chung của học sinh. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các em phát triển một cách toàn 
diện, giúp các em dễ thích nghi với môi trường xung quanh. 
III. Phần kết luận, kiến nghị 
1. Kết luận 
Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới có những điểm mới, tích 
cực hơn so với công tác chủ nhiệm trước đây. Nó đòi hỏi sự nhạy bén, tính linh 
hoạt của người giáo viên chủ nhiệm mới đáp ứng được yêu cầu giáo dục của mô 
hình đề ra: Dạy học theo nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm, học tập mang tính 
tương tác và phù hợp với từng cá nhân học sinh; chuyển việc truyền thụ của giáo 
viên thành việc hướng dẫn học sinh tự học. Lớp học do học sinh tự quản và được 
tổ chức theo các hình thức theo nhóm là chủ yếu. Do vậy học sinh cơ bản đã thay 
Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN 
19 
đổi thói quen học tập, các em tự nghiên cứu tìm hiểu kiến thức trong bài và qua tài 
liệu. Những kiến thức khó, các em trao đổi với bạn trong nhóm và mạnh dạn trao 
đổi vướng mắc với giáo viên. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các em phát huy 
tính độc lập, chủ động tiếp thu kiến thức và hiểu sâu sắc các kiến thức trong bài 
học; rèn luyện cho các em được nhiều kỹ năng sống, kỹ năng tập thể trong cách 
hoạt động học theo nhóm. Môi trường học thoải mái, các em rất hào hứng tham 
gia các bài học. 
Mỗi tiết học không tạo áp lực đối với các em. Học sinh được hình thành 
thói quen làm việc trong môi trường tương tác, được học hỏi bạn để tự hoàn thiện, 
luôn có ý thức được mình phải bắt đầu và kết thúc hành động như thế nào, không 
chờ đến sự nhắc nhở của giáo viên, tránh sự thụ động trong dạy và học, góp phần 
đẩy mạnh sự phát triển trong công tác giáo dục của trường. 
2.Kiến nghị 
Về chuyên môn: Tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn của 
trường, cụm trường nhằm trao đổi kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn vướng 
mắc, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình thực hiện dạy học theo Mô 
hình trường học mới. 
Về cơ sở vật chất: Đề nghị các cấp xây dựng, nâng cấp các phòng học nhằm 
đáp ứng nhu cầu thực hiện dạy học theo Mô hình trường học mới một cách hiệu 
quả. 
Krông Ana, ngày 20 tháng 1 năm 2015 
Người viết 
Lê Văn Trúc 
Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN 
20 
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG 
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG 
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 
Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN 
21 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ 
1 Tổ chức lớp học theo Mô hình trường học mới tại 
Việt Nam 
Nhà xuất bản giáo dục 
2 Tài liệu tập huấn: Dạy học theo mô hình trường học 
mới, tập 1 
Nhà xuất bản giáo dục 
3 Tài liệu tập huấn: Dạy học theo mô hình trường học 
mới, tập 2 
Nhà xuất bản giáo dục 
4 Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các 
trường thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam 
Nhà xuất bản giáo dục 
5 Hướng dẫn sự tham gia của cha mẹ học sinh và 
cộng đồng trong Mô hình trường học mới Việt Nam 
Nhà xuất bản giáo dục 

File đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_cong_tac_chu_nhiem_trong_mo_hinh_truong_hoc_moi_vnen_3697.pdf
Sáng Kiến Liên Quan