Sáng kiến kinh nghiệm Cách sử dụng đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy học vần lớp Một

I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

 Ở bậc tiểu học môn Tiếng Việt giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Thông qua các bài học, Tiếng Việt giúp các em hiểu biết thêm nhiều điều mới lạ về cuộc sống, về xã hội, về con người, về việc tu dưỡng đạo đức về vốn từ Vì vậy theo tôi nghĩ việc tìm hiểu để dạy tốt bộ môn Tiếng Việt là việc cần thiết, nhất là đối với học sinh lớp một, vì các em có biết đọc, biết viết thì mới có thể tiếp thu và học tốt các môn hoc khác.

 Đối với học sinh lớp một khi đến trường, chưa biết đọc, chưa biết viết, mọi hoạt động học tập còn bỡ ngỡ. Điều làm tôi suy nghĩ là làm thế nào sau tiết học vần các em có thể nhớ được âm, vần mới, hiểu nghĩa của tiếng, từ mới nhằm phát triển tư duy và vốn từ cho các em.

 

doc6 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Ngày: 24/11/2017 | Lượt xem: 2536 | Lượt tải: 18Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Cách sử dụng đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy học vần lớp Một", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BM 01-Bia SKKN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP BIÊN HÒA
Đơn vị : Trường tiểu học Tân Thành
	Mã số: ................................
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Cách sử dụng đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy học vần lớp Một
	Người thực hiện: 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp ( môn): Một 1
	Lĩnh vực nghiên cứu: 
	- Quản lý giáo dục 	1 
	- Phương pháp dạy học bộ môn: Học vần	1
	- Lĩnh vực khác: ....................................................... 1
	Có đính kèm:
 1 Mô hình	1 Phần mềm	1 Phim ảnh	1 Hiện vật khác
Năm học: 2011-2012
BM02-LLKHSKKN
SƠ LƯỢC LÝ LỊCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
I/ THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN:
Họ và tên: 	
Ngày tháng năm sinh: 15-02-1967
Nam, nữ: Nữ
Địa chỉ: 
Điện thoại: (CQ)/	(NR); ĐTDĐ: 
Fax:..	E-mail:.
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường tiểu học Tân Thành
II/ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO:
Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất:
Năm nhận bằng:
Chuyên ngành đào tạo: Trung học sư phạm
III/ KINH NGHIỆM KHOA HỌC:
Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm:
	Số năm có kinh nghiệm:
Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây:
BM03-TMSKKN
Tên SKKN : CÁCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ DẠY HỌC VẦN Ở LỚP MỘT
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
	Ở bậc tiểu học môn Tiếng Việt giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Thông qua các bài học, Tiếng Việt giúp các em hiểu biết thêm nhiều điều mới lạ về cuộc sống, về xã hội, về con người, về việc tu dưỡng đạo đức về vốn từ Vì vậy theo tôi nghĩ việc tìm hiểu để dạy tốt bộ môn Tiếng Việt là việc cần thiết, nhất là đối với học sinh lớp một, vì các em có biết đọc, biết viết thì mới có thể tiếp thu và học tốt các môn hoc khác.
 Đối với học sinh lớp một khi đến trường, chưa biết đọc, chưa biết viết, mọi hoạt động học tập còn bỡ ngỡ. Điều làm tôi suy nghĩ là làm thế nào sau tiết học vần các em có thể nhớ được âm, vần mới, hiểu nghĩa của tiếng, từ mới nhằm phát triển tư duy và vốn từ cho các em. 
II/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:
Cơ sở lý luận:
Học sinh hiểu bài nhanh và nhớ kỹ bài.
Phát huy được tư duy và sáng tao của học sinh.
Phù hợp với phương pháp đổi mới trong dạy học và tâm lí của học sinh lớp 1
Lớp học sôi nổi, hứng thú, thu hút sự tập trung suy nghĩ của học sinh.
Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài
	Đổi mới phương pháp dạy học là lấy học sinh làm trung tâm, để học sinh tìm hiểu, phát hiện và tiếp thu kiến thức một cách chủ động còn giáo viên là người tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn học sinh tìm ra vấn đề, tự giải quyết vấn đề và giáo viên chỉ giải thích vấn đề khi cần thiết. Việc sử dụng đồ dùng dạy học hợp lí có hiệu quả sẽ góp phần nâng cao tới chất lượng của một tiết học âm mới của phần học vần, vì nó phù hợp tâm lí lứa tuổi các em. Các em rất thích quan sát, ưa tìm tòi và phát triển, tiếp thu bài học.
 Thông qua các vật thật, tranh ảnh hay hành động cụ thể giúp các em dễ nhớ, dễ hiểu và nhớ lâu vấn đề hơn.
 Sau đây là cách sắp xếp và cách sử dụng đồ dùng dạy học mà tôi mạnh dạn áp dụng với bài dạy âm của môn học vần.
 - Để bài dạy đạt kết quả tốt , tôi đã nghiêng cứu kỹ nội dung bài học để xác định rõ yêu cầu và nội dung kiến thức , kỹ năng cần đạt của tiết học .
 - Chuẩn bị hình thức tổ chức lớp học .
 - Chuẩn bị đồ dùng dạy học :Tranh minh họa , vật thật , phấn màu , bảng cài,
 Phiếu bài tập bổ sung , phù hợp với nội dung của mỗi bài . ( Đồ dùng phải sinh động , mẫu mực ,gây hứng thú cho học sinh .
 1/ Cho học sinh quan sát và tự phát hiện từ mới của bài qua tranh minh họa hoặc vật thật , từ đó giúp học sinh tự nêu được bài mới .Trên cơ sở đó , học sinh tự phân tích và tìm ra tiếng mới và âm mới của bài mà các em cần nhớ .
 Ở phần này , trực quan sẽ giúp các em dễ ghi nhớ âm mới , tiếng mới và từ mới của bài .
 Ví dụ : Dạy bài âm “a”
 Tôi cho học sinh xem vật thật “ con cá” để các em tự phân tích tìm ra tiếng “cá” và âm “a”
 2/ Dùng phấn màu viết các âm mới trên bảng nhằm khắc sâu kiến thức cơ bản của bài , giúp học sinh tập trung hơn vào âm mới để các em dễ nhớ .
 3/ Dùng bảng cài , cho các em ghép âm mới , tiếng mới để khắc sâu ,giúp các em nhớ kỹ và viết đúng .
 Ví dụ : Dạy bài âm “kh”
 Sau khi cho học sinh phân tích kỹ âm “kh” gồm hai con chữ , đó là con chữ “k” đứng trước , con chữ “h” đứng sau . Gíao viên nhắc lại , đồng thời cài mẫu lên bảng , học sinh quan sát và thực hành .
 4/ Tùy theo yêu cầu của mỗi bài để phát huy trí lực và khắc kiến thức cơ bản .
Tôi có chọn thêm phiếu bài tập bổ sung dùng vào phần củng cố bài .Yêu cầu của phiếu bài tập là các em nhớ lại âm vừa học trong một số tiếng của câu và gạch chân .
* Bài tập : - Gạch chân tiếng có âm “a”
 - bé thủ thỉ kể bà nghe .
 - nhà bé có đủ thứ .
 - thứ tư , bé hà thi vẽ .
 - chị kha kẻ vở cho bé lê .
III/ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI: 
 - Kết thúc bài học , có thể cho học sinh chơi trò chơi như :
 - Thi tìm nhiều tiếng có âm vừa học hoặc
 - Học sinh quan sát tranh không lời để tìm nội dung có âm , tiếng vừa học
 - Gíup học sinh nhớ bài hơn .
 - Các em rất hứng thú với bài học
IV/ ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG:
 - Không có
 V/ TÀI LIỆU THAM KHẢO:
 - Không có
NGƯỜI THỰC HIỆN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
PHÒNG GD&ĐT TP BIÊN HÒA
TRƯỜNG TIỂU HỌC.....................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
................................, ngày tháng năm 
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
BM04-NXĐGSKKN
Năm học: .....................................
–––––––––––––––––
Tên sáng kiến kinh nghiệm: ..................................................................................................
...............................................................................................................................................
Họ và tên tác giả: .................................................... Chức vụ: .............................................
Đơn vị: ..................................................................................................................................
Lĩnh vực: (Đánh dấu X vào các ô tương ứng, ghi rõ tên bộ môn hoặc lĩnh vực khác)
- Quản lý giáo dục 	1	- Phương pháp dạy học bộ môn: ............................... 1
- Phương pháp giáo dục 	1	- Lĩnh vực khác: ........................................................ 1
Sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai áp dụng: Tại đơn vị 1 Trong Ngành 1
Tính mới (Đánh dấu X vào 1 trong 2 ô dưới đây)
Có giải pháp hoàn toàn mới 	1
Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có 	1
Hiệu quả (Đánh dấu X vào 1 trong 4 ô dưới đây)
Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao 1
Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao 1
Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao 1
Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả 1
Khả năng áp dụng (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô mỗi dòng dưới đây)
- Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách: 	 	Tốt 1	 Khá 1	Đạt 1
- Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc sống: 	Tốt 1	 Khá 1	Đạt 1
- Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng: 	Tốt 1	 Khá 1	Đạt 1
	Phiếu này được đánh dấu X đầy đủ các ô tương ứng, có ký tên xác nhận của người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và đóng kèm vào cuối mỗi bản sáng kiến kinh nghiệm.
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Lưu ý:
- Sáng kiến kinh nghiệm soạn thảo trên máy vi tính và được in thành 3 bộ, mỗi bộ có độ dài từ 4 đến 8 trang giấy A4; quy định canh lề: Trên 2,0 cm, dưới 1,5 cm, phải 3,0 cm, trái 1,5 cm; với cỡ chữ 14, kiểu Times New Romans, mã Unicode và chép trên đĩa CD.
- Tất cả biểu mẫu đóng thành tập theo thứ tự: Bìa (BM01-Bia SKKK), Lý lịch SKKN (BM02-LLKHSKKN), Thuyết minh đề tài (BM03-TMSKKN), Phiếu nhận xét, đánh giá của đơn vị (BM04-NXĐGSKKN).
- Các sản phẩm gửi kèm sáng kiến kinh nghiệm như đĩa CD (không nhận đĩa mềm), phim ảnh đóng gói trong 01 phong bì bên ngoài có dán nhãn theo mẫu (BM 01-Bia SKKN), các mô hình gửi kèm sáng kiến kinh nghiệm phải được đóng thùng bên ngoài có dán nhãn theo mẫu (BM 01-Bia SKKN).
- Đối với giáo viên tham gia Hội giảng cấp thành có thêm phiếu đánh giá SKKN/ Đề tài kinh nghiệm ( Phiếu tổng hợp).

File đính kèm:

  • docSKKN.doc
Sáng Kiến Liên Quan