Sáng kiến kinh nghiệm Các giải pháp tổ chức công tác ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia hiệu quả

Khẳng định tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo, Đảng và Nhà nước ta luôn coi

“Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát

triển”. Giáo dục phổ thông là nền tảng cơ bản của hệ thống giáo dục quốc dân mà trong

đó giáo dục THPT sẽ là cơ sở đem đến chất lượng cho cả hệ thống giáo dục. Mục tiêu của giáo dục THPT là nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của Giáo dục

Trung học cơ sở, hoàn thành học vấn phổ thông để học nghề, tìm kiếm việc làm, tham gia

vào cuộc sống lao động, hoặc để tiếp tục học lên Cao đẳng - Đại học. Đó là mục tiêu rất

thiết thực mà mỗi học sinh đều mong muốn đạt được sau những năm dài học tập bằng

cuộc thử sức qua Kỳ thi THPT Quốc gia lớp 12.

Cụ thể đối với Trường THPT Võ Thành Trinh đang đứng trước các thực trạng sau

trong quá trình thực hiện mục tiêu giáo dục:

- Giữ vững tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100% là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

của nhà trường.

- Tỉ lệ HS đỗ đại học, cao đẳng của HS khối 12 năm học 2016 - 2017 còn thấp.

- Một số GV phụ trách giảng dạy khối 12 còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong

công tác ôn tập thi THPT Quốc gia.

- Một bộ phận HS lớp 12 có học lực trung bình, yếu; chưa có động cơ, ý thức học

tập đúng đắn.

- Việc định hướng, lựa chọn nghề nghiệp của một bộ phận HS khối 12 chưa phù hợp

pdf56 trang | Chia sẻ: minhtam111 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Các giải pháp tổ chức công tác ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia hiệu quả", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n. (Phụ lục 2: Một số hình ảnh của hoạt động kiểm tra 
bài học sinh khối 12 các buổi chiều hàng tuần) 
 Nhằm tạo động lực cho HS trong quá trình ôn tập đồng thời hỗ trợ GVBM trong 
công tác quản lý HS ôn tập, nhà trường thành lập tổ hỗ trợ kiểm tra bài HS với cách thức 
hoạt động như sau: 
 - Thành lập Tổ hỗ trợ kiểm tra bài HS với các thành phần bao gồm: Phó Hiệu trưởng 
phụ trách chuyên môn (Tổ trưởng); đoàn thanh niên; tổ trưởng, tổ phó các bộ môn thi THPT 
Quốc gia; GVBM. Tổ trưởng lập kế hoạch chi tiết hoạt động của tổ và phân công cụ thể 
nhiệm vụ của từng thành viên trong tổ. 
 - Các HS chưa có ý thức tự học thuộc bài, làm bài chưa tốt sẽ được GVBM cập nhật 
danh sách trực tuyến trên file google sheets được Tổ trưởng chia sẻ qua gmail hàng tuần 
theo đúng thời gian quy định. 
 - Tổ trưởng tổ hỗ trợ kiểm tra bài sẽ phân công GV tham gia hỗ trợ trả bài HS phù 
hợp với chuyên môn GV phụ trách. 
 - Giai đoạn từ đầu HKII đến trước khi kết thúc năm học: Thực hiện trả bài HS vào 
các buổi chiều thứ bảy hàng tuần. 
 - Giai đoạn từ sau khi kết thúc chương trình học kỳ II: Thực hiện trả bài HS vào các 
buổi chiều thứ năm, thứ sáu và thứ bảy hàng tuần. 
 - Sau kiểm tra bài HS, GV được phân công hỗ trợ kiểm tra bài sẽ cập nhật kết quả 
trực tuyến qua file google sheets Tổ trưởng đã chia sẻ (file danh sách HS tham gia kiểm tra 
bài) để báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện. Danh sách và kết quả HS tham gia kiểm tra 
bài hàng tuần được chia sẻ trực tiếp cho các GVBM dạy ôn tập và các bộ phận liên quan để 
nắm thông tin. 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ 17 
3.3.12. Lồng ghép kiểm tra bài các môn học trong giờ sinh hoạt dưới cờ (áp dụng sau 
khi kết thúc năm học). (Phụ lục 3: Một số hình ảnh của hoạt động kiểm tra bài dưới cờ 
học sinh khối 12 sau khi kết thúc năm học) 
 Sau khi kết thúc năm học (khối 10, 11 nghỉ hè) nhà trường vẫn duy trì tiết sinh hoạt 
dưới cờ để nhắc nhở về nề nếp tham gia ôn tập của các em; bên cạnh đó nhà trường kết hợp 
kiểm tra bài các em ở tất cả các bộ môn thi THPT Quốc gia. 
 Để hoạt động được hiệu quả bộ phận phụ trách nhờ các GVBM ở 9 bộ môn thi THPT 
Quốc gia gửi các nội dung cần kiểm tra bài HS để tập hợp và thực hiện hàng tuần. 
 Các HS học thuộc bài tốt sẽ được tặng quà (bút chì, tẩy), các HS chưa thuộc bài sẽ 
tham gia kiểm tra bài lại vào các buổi chiều (mục 3.3.11). 
3.3.13. Phối hợp tốt với cha mẹ học sinh trong công tác quản lý, giáo dục, động viên 
học sinh học tập. 
 - Giáo viên chủ nhiệm kết hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh của lớp để quản lý việc 
học tập của HS, đặc biệt là tăng cường quản lý việc học tại nhà của các em. 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ 18 
 - Thường xuyên thông tin, liên lạc về gia đình học sinh để vận động các em tham gia 
đầy đủ các lớp học ôn tập tại trường. 
3.3.14. Thực hiện tốt công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh. 
 Dạy nghề phổ thông 
 Nhà trường tổ chức giảng dạy đa dạng hóa các môn nghề phổ thông cho HS lớp 11 
để các em lựa chọn: Nghề Tin học, nghề Điện dân dụng, nghề Làm vườn. Các tổ bộ môn: 
Tổ Tin học, tổ Sinh - Công nghệ, tổ Lí - Công nghệ chủ động rà soát, xây dựng chương 
trình dạy nghề phổ thông theo hướng đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất của 
HS, phù hợp với điều kiện hiện có của nhà trường. 
 Công tác giáo dục hướng nghiệp 
 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về công tác giáo dục 
hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho HS ngay từ lớp 10 nhằm giúp HS lựa chọn 
nghề nghiệp phù hợp với bản thân và nhu cầu của xã hội. 
 - Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục hướng nghiệp theo hướng 
thực chất, hiệu quả; giao cho giáo viên dạy hướng nghiệp biên soạn lại tài liệu giáo dục 
hướng nghiệp phù hợp với sự phát triển của xã hội, chú trọng hoạt động trải nghiệm nhằm 
giúp HS tiếp cận tìm hiểu nghề nghiệp tương lai. Sử dụng các tiết hướng nghiệp trong 
chương trình để tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho các em. 
 - GV dạy hướng nghiệp phối hợp tốt với GVCN định hướng, tư vấn cho HS chọn 
ngành nghề, chọn khối thi, môn thi phù hợp với khả năng, điều kiện của từng HS. 
 - Sắp xếp thời khóa biểu môn Hướng nghiệp khối 12 xen kẽ với thời khóa biểu chính 
khóa vào buổi sáng nhằm tăng thêm tính quan trọng và hiệu quả của môn học. 
 - Thường xuyên cung cấp cho HS thông tin đầy đủ về nhu cầu việc làm, xu hướng 
nghề nghiệp của xã hội để các em chọn nghề phù hợp năng lực bản thân và điều kiện gia 
đình (thông qua GV dạy hướng nghiệp, góc hướng nghiệp). 
 - Tăng cường các hoạt động tham quan thực tế tại các cơ sở sản xuất, tham gia các 
hoạt động tư vấn tuyển sinh trực tiếp của các Trường Đại học. 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ 19 
 - Tăng cường tính thực tế và phong phú của góc hướng nghiệp (GV dạy hướng 
nghiệp phụ trách). 
 Trên đây chúng tôi đã đề xuất và thực hiện các giải pháp tổ chức công tác ôn thi 
THPT Quốc gia năm 2018 có hiệu quả tại Trường THPT Võ Thành Trinh. Các giải pháp 
không phải là những giải pháp riêng lẻ tách rời nhau mà có mối quan hệ chặt chẽ với nhau 
tạo thành một thể thống nhất. Do đó, nếu sử dụng phối hợp đồng bộ, mềm dẻo, linh hoạt 
thì sẽ phát huy được sức mạnh tối ưu của các giải pháp, góp phần nâng cao chất lượng ôn 
tập thi THPT Quốc gia trong nhà trường. 
3.4. Mức độ khả thi 
 Để áp dụng được các giải pháp trong SKKN này hiệu quả theo cá nhân tôi cần thực 
hiện tốt những vấn đề sau: 
 - Lập kế hoạch chi tiết, rõ ràng, phân công cụ thể nhiệm vụ từng bộ phận phụ trách 
và có dự trù được cách giải quyết các tình huống phát sinh. 
 - Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tiến trình thực hiện kế hoạch. Thông qua 
báo cáo thường kỳ, đột xuất từ các bộ phận có thể bổ sung, điều chỉnh các giải pháp thực 
hiện kế hoạch cho phù hợp. 
 - Phát huy vai trò của từng bộ phận, cá nhân phụ trách và thực hiện tốt công tác phối 
hợp giữa các cá nhân, các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện kế hoạch. 
IV. Hiệu quả đạt được: 
 Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cá nhân, các bộ phận trong việc thực hiện các giải 
pháp tổ chức công tác ôn thi THPT Quốc gia năm 2018, Trường THPT Võ Thành Trinh đã 
đạt được những kết quả đáng khích lệ sau: 
1. Tỉ lệ HS đỗ tốt nghiệp THPT năm 2018: Đạt 100%, giữ vững tỉ lệ của năm học trước. 
2. Tỉ lệ HS trúng tuyển vào các Trường Đại học, Cao đẳng năm 2018: đạt 58,3%, tăng so 
với năm 2017 (đạt 35%). 
3. Phát huy hiệu quả vai trò của từng cá nhân, bộ phận trong công tác tổ chức ôn thi THPT 
Quốc gia, đồng thời tạo được sự gắn kết, tăng tính đoàn kết giữa các giáo viên trong nhà 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ 20 
trường; phát huy được tính chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm ôn tập từ đó góp phần nâng cao 
năng lực chuyên môn của các GV. 
4. Sự đồng thuận, hỗ trợ nhiệt tình; sự công nhận hiệu quả của các giải pháp từ phía các 
bộ phận, lực lượng cốt cán của nhà trường: Ban thanh tra nhân dân, công đoàn, đoàn thanh 
niên, ban đại diện cha mẹ HS, chi đoàn GV, tổ trưởng, tổ phó, GVCN khối 12 (Phụ lục 4: 
Kết quả lấy ý kiến của lực lượng cốt cán, các bộ phận về các giải pháp tổ chức công tác ôn 
thi THPT Quốc gia năm 2018 và đề xuất các giải pháp mới cho công tác ôn thi THPT Quốc 
gia năm 2019). 
5. Đánh giá, rút kinh nghiệm cho các giải pháp tổ chức công tác ôn thi THPT Quốc gia 
năm 2018 và đề xuất các ý kiến, giải pháp bổ sung cho công tác tổ chức ôn thi THPT Quốc 
gia năm 2019. 
V. Mức độ ảnh hưởng: 
Có thể áp dụng rộng rãi sáng kiến kinh nghiệm này cho các Trường THPT trong 
phạm vi toàn quốc. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng trường mà có thể vận dụng 
linh hoạt, sáng tạo các giải pháp sao cho thiết thực và phù hợp nhất. 
VI. Kết luận: 
 Công tác ôn tập thi THPT Quốc gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu của mỗi trường THPT, góp phần cụ thể hóa mục tiêu đào tạo của nhà trường và đánh 
giá sự trưởng thành của mỗi học sinh qua kì thi THPT Quốc gia. Để đạt được kết quả tốt 
thì mỗi học sinh phải được chuẩn bị tốt về mặt tâm thế và kiến thức trước kì thi, đó chính 
là điều băn khoăn, trăn trở của mỗi cán bộ quản lý ở các nhà trường và đặc biệt là những 
cán bộ quản lý được phân công phụ trách công tác chuyên môn phải tìm ra được những 
biện pháp, giải pháp quản lý phù hợp nhất với điều kiện thực tế của nhà trường để nâng cao 
chất lượng, hiệu quả của công tác này. 
 Trong nội dung đề tài này chúng tôi đã giới thiệu một số giải pháp mà Trường THPT 
Võ Thành Trinh chúng tôi đã áp dụng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác ôn 
thi THPT Quốc gia năm 2018 và đạt được những hiệu quả nhất định. Mặc dù đã rất cố gắng 
song không thể tránh được các thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều đóng góp ý 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ 21 
kiến của các cấp lãnh đạo, của các bạn đồng nghiệp để hiệu quả của công tác này ngày một 
tốt hơn! 
Tôi xin chân thành cảm ơn! 
 Tôi cam đoan những nội dung báo cáo là đúng sự thật. 
Xác nhận của đơn vị áp dụng sáng kiến Người viết sáng kiến 
 Nguyễn Thị Hồng Lệ 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ 22 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Hướng dẫn số 19/HD-SGDĐT, ngày 28 tháng 08 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo 
An Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017 – 2018. 
2. Luật giáo dục, (2005), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 
3. Nguyễn Phúc Châu, (2006), Quản lý nhà trường, Tài liệu bài giảng dành cho học viên 
lớp cao học. 
4. Trần Kiểm, (2002), Khoa học quản lý nhà trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà 
Nội. 
5. Trần Kiểm, (2006), Tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục, NXB Đại học sư phạm Hà 
Nội. 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P1 
Phụ lục 1: File google sheets chia sẻ cho đảng viên, giáo viên cập nhật nề nếp và tình 
hình h ọc tập của học sinh được hỗ trợ hàng tuần. 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P2 
Phụ lục 2: Một số hình ảnh của hoạt động kiểm tra bài học sinh khối 12 các buổi chiều 
hàng tuần. 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P3 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P4 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P5 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P6 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P7 
Phụ lục 3: Một số hình ảnh của hoạt động kiểm tra bài dưới cờ học sinh khối 12 sau khi 
kết thúc năm học. 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P8 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P9 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P10 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P11 
Phụ lục 4: Kết quả khảo sát ý kiến của lực lượng cốt cán, các bộ phận, GVCN khối 12 năm 
học 2017 - 2018 về các giải pháp tổ chức công tác ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 và đề 
xuất các giải pháp mới cho công tác ôn thi THPT Quốc gia năm 2019. 
 - Cách thức khảo sát ý kiến: Sử dụng công cụ "Google Form" để thu thập ý kiến và 
thống kê kết quả. 
 - Thành phần khảo sát ý kiến: 
TT Chức vụ Số lượng 
1 Trưởng ban thanh tra nhân dân 1 
2 Chủ tịch công đoàn 1 
3 Bí thư chi đoàn giáo viên 1 
4 Bí thư Đoàn thanh niên 1 
5 Tổ trưởng 8 
6 Tổ phó 4 
7 GVCN khối 12 năm học 2017 - 2018 9 
Tổng 25 
 - Phiếu lấy ý kiến khảo sát, đề xuất: 
 Nhờ Quý Thầy/Cô đóng góp ý kiến nhận xét cho công tác tổ chức ôn thi THPT Quốc 
gia năm 2018 và đề xuất các giải pháp tổ chức công tác ôn thi THPT Quốc gia năm 2019 
sắp tới (nếu có). Xin chân thành cảm ơn quý Thầy/Cô! 
Chức vụ * 
• Trưởng ban TTND. 
• Chủ tịch công đoàn. 
• Bí thư đoàn thanh niên. 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P12 
• Bí thư chi đoàn GV. 
• Tổ trưởng. 
• Tổ phó. 
• GVCN khối 12 (2017-2018). 
1. Các tổ chuyên môn thực hiện chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch đã 
được phê duyệt, phù hợp với hướng dẫn khung kế hoạch thời gian năm học 
2017-2018 và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông. * 
o Chưa phù hợp 
o Phù hợp. 
o Hoàn toàn phù hợp. 
2. Mỗi tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12 
theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT phù hợp với nguyện vọng đăng ký dự thi của 
học sinh. * 
o Chưa phù hợp. 
o Phù hợp. 
o Hoàn toàn phù hợp. 
3. Thành lập ban nền nếp hỗ trợ quản lý học sinh trong quá trình ôn tập thi 
THPT Quốc gia. * 
o Chưa phù hợp. 
o Phù hợp. 
o Hoàn toàn phù hợp. 
4. Cập nhật và phổ biến kịp thời đến phụ huynh học sinh và học sinh các điểm 
mới trong hình thức, nội dung thi, quy chế thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT. 
* 
o Chưa phù hợp. 
o Phù hợp. 
o Hoàn toàn phù hợp. 
5. Tiến hành phân tích và cho học sinh giải các đề thi minh họa, đề thi tham 
khảo của Bộ GD&ĐT. * 
o Chưa phù hợp. 
o Phù hợp. 
o Hoàn toàn phù hợp. 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P13 
6. Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng làm bài thi; hướng dẫn cho học sinh 
phương pháp học tập, phương pháp tự học; cung cấp các nguồn tài liệu học tập 
cho học sinh. * 
o Chưa phù hợp. 
o Phù hợp. 
o Hoàn toàn phù hợp. 
7. Tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh yếu không thu tiền ở các bộ môn thi THPT 
Quốc gia. * 
o Chưa phù hợp. 
o Phù hợp. 
o Hoàn toàn phù hợp. 
8. Tổ chức dạy dự giờ học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phương pháp ôn 
tập các bộ môn thi THPT Quốc gia. * 
o Chưa phù hợp. 
o Phù hợp. 
o Hoàn toàn phù hợp. 
9. Phân công đảng viên, giáo viên động viên, hỗ trợ các học sinh yếu có nguy cơ 
rớt tốt nghiệp THPT. * 
o Chưa phù hợp. 
o Phù hợp. 
o Hoàn toàn phù hợp. 
10. Tổ chức các đợt thi thử THPT Quốc gia nhằm giúp học sinh tự đánh giá và 
điều chỉnh phương pháp học; giúp giáo viên phân loại năng lực học sinh, điều 
chỉnh phương pháp giảng dạy, ôn tập. * 
o Chưa phù hợp. 
o Phù hợp. 
o Hoàn toàn phù hợp. 
11. Thành lập tổ hỗ trợ kiểm tra bài các học sinh chưa thuộc bài trên lớp buổi 
sáng vào các buổi chiều thứ bảy hàng tuần. * 
o Chưa phù hợp. 
o Phù hợp. 
o Hoàn toàn phù hợp. 
12. Lồng ghép kiểm tra bài các môn học trong giờ sinh hoạt dưới cờ (áp dụng 
sau khi kết thúc năm học). * 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P14 
o Chưa phù hợp. 
o Phù hợp. 
o Hoàn toàn phù hợp. 
13. Phối hợp tốt với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý, giáo dục, động 
viên học sinh học tập. * 
o Chưa phù hợp. 
o Phù hợp. 
o Hoàn toàn phù hợp. 
14. Thực hiện tốt công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh. * 
o Chưa phù hợp. 
o Phù hợp. 
o Hoàn toàn phù hợp. 
15. Đánh giá chung hiệu quả của các giải pháp tổ chức công tác ôn thi THPT 
Quốc gia 2018. * 
o Chưa hiệu quả. 
o Hiệu quả khá tốt. 
o Hiệu quả rất tốt. 
16. Ý kiến khác có liên quan. 
17. Đề xuất các giải pháp cho công tác ôn thi THPT Quốc gia 2019. 
 - Kết quả thu được: 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P15 
 + Về đánh giá chung hiệu quả của các giải pháp tổ chức công tác ôn thi THPT 
Quốc gia 2018 (Kết quả lấy ý kiến cốt cán ở câu khảo sát số 15). 
 . 72 % ý kiến thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện đạt được hiệu 
quả khá tốt. 
 . 28 % ý kiến thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện đạt được hiệu 
quả rất tốt. 
 + Kết quả lấy ý kiến của các bộ phận, lực lượng cốt cán cụ thể từng giải pháp 
tổ chức thực hiện trong công tác ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 và ý kiến đề xuất cho 
công tác tổ chức ôn thi THPT Quốc gia năm 2019: Hầu hết các ý kiến góp ý các giải pháp 
đã tổ chức thực hiện trong công tác ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 là phù hợp và hoàn 
toàn phù hợp. 
* Chức vụ: 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P16 
Câu 1: Các tổ chuyên môn thực hiện chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch đã được phê 
duyệt, phù hợp với hướng dẫn khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 và hướng dẫn 
điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông. 
Không phù hợp (%) Phù hợp (%) Hoàn toàn phù hợp (%) 
0 76 24 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P17 
Câu 2: Mỗi tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12 theo 
hướng dẫn của Sở GD&ĐT phù hợp với nguyện vọng đăng ký dự thi của học sinh. 
Không phù hợp (%) Phù hợp (%) Hoàn toàn phù hợp (%) 
0 88 12 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P18 
Câu 3: Thành lập ban nề nếp hỗ trợ quản lý học sinh trong quá trình ôn tập thi THPT Quốc 
gia. 
Không phù hợp (%) Phù hợp (%) Hoàn toàn phù hợp (%) 
4 60 36 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P19 
Câu 4: Cập nhật và phổ biến kịp thời đến phụ huynh học sinh và học sinh các điểm mới 
trong hình thức, nội dung thi, quy chế thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT. 
Không phù hợp (%) Phù hợp (%) Hoàn toàn phù hợp (%) 
0 80 20 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P20 
Câu 5: Tiến hành phân tích và cho học sinh giải các đề thi minh họa, đề thi tham khảo của 
Bộ GD&ĐT. 
Không phù hợp (%) Phù hợp (%) Hoàn toàn phù hợp (%) 
0 80 20 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P21 
Câu 6: Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng làm bài thi; hướng dẫn cho học sinh phương 
pháp học tập, phương pháp tự học; cung cấp các nguồn tài liệu học tập cho học sinh. 
Không phù hợp (%) Phù hợp (%) Hoàn toàn phù hợp (%) 
0 84 16 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P22 
Câu 7: Tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh yếu không thu tiền ở các bộ môn thi THPT Quốc 
gia. 
Không phù hợp (%) Phù hợp (%) Hoàn toàn phù hợp (%) 
8 48 44 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P23 
Câu 8: Tổ chức dạy dự giờ học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phương pháp ôn tập các 
bộ môn thi THPT Quốc gia. 
Không phù hợp (%) Phù hợp (%) Hoàn toàn phù hợp (%) 
0 68 32 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P24 
Câu 9: Phân công đảng viên, giáo viên động viên, hỗ trợ các học sinh yếu có nguy cơ rớt 
tốt nghiệp THPT. 
Không phù hợp (%) Phù hợp (%) Hoàn toàn phù hợp (%) 
4 48 48 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P25 
Câu 10: Tổ chức các đợt thi thử THPT Quốc gia nhằm giúp học sinh tự đánh giá và điều 
chỉnh phương pháp học; giúp giáo viên phân loại năng lực học sinh, điều chỉnh phương 
pháp giảng dạy, ôn tập. 
Không phù hợp (%) Phù hợp (%) Hoàn toàn phù hợp (%) 
0 80 20 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P26 
Câu 11: Thành lập tổ hỗ trợ kiểm tra bài các học sinh chưa thuộc bài trên lớp buổi sáng 
vào các buổi chiều thứ bảy hàng tuần. 
Không phù hợp (%) Phù hợp (%) Hoàn toàn phù hợp (%) 
4 64 32 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P27 
Câu 12: Lồng ghép kiểm tra bài các môn học trong giờ sinh hoạt dưới cờ (áp dụng sau khi 
kết thúc năm học). 
Không phù hợp (%) Phù hợp (%) Hoàn toàn phù hợp (%) 
8 56 36 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P28 
Câu 13: Phối hợp tốt với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý, giáo dục, động viên 
học sinh học tập. 
Không phù hợp (%) Phù hợp (%) Hoàn toàn phù hợp (%) 
0 68 32 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P29 
Câu 14: Thực hiện tốt công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh. 
Không phù hợp (%) Phù hợp (%) Hoàn toàn phù hợp (%) 
0 88 12 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P30 
Câu 15: Đánh giá chung hiệu quả của các giải pháp tổ chức công tác ôn thi THPT Quốc 
gia 2018. 
Không phù hợp (%) Phù hợp (%) Hoàn toàn phù hợp (%) 
0 72 28 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P31 
Câu 16: Ý kiến khác có liên quan. 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P32 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P33 
Câu 17: Đề xuất các giải pháp cho công tác ôn thi THPT Quốc gia 2019. 
Trường THPT Võ Thành Trinh Báo cáo SKKN 
Nguyễn Thị Hồng Lệ P34 

File đính kèm:

  • pdfnam_2018-2019_Nguyen_Thi_Hong_Le_-_Giai_C_e3587ed74a.pdf
Sáng Kiến Liên Quan