Sáng kiến kinh nghiệm bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng trong trường tiểu học

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

1. Lý do chọn đề tài:

a. Cơ sở lý luận:

- Đảng ta và Bác Hồ coi công tác thiếu niên, nhi đồng là một sự nghiệp đào tạo lớp người mới cho đất nước. Bác Hồ nói “ Ngày nay chúng là nhi đồng, ít năm sau chúng sẽ là công dân, cán bộ ”. Việc giáo dục các em là một khoa học, một nghệ thuật, không nên tùy tiện chủ quan.

- Đảng ta đặt biệt quan tâm đến lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, luôn mong muốn trong tâm hồn các em trong sáng, có những ảnh hưởng tốt đẹp để tạo nên một lớp người mới phat triển toàn diện. Đảng ta nhấn mạnh “ Tiền đồ rạng rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thanh niên, thiếu niên và nhi đồng”.

- Trong thư gửi cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học 1945, Bác nói “ Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không. Dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không. Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu.”

- Sao nhi đồng là một công tác trọng tâm và thúc đẩy phong trào học tập trong các trường tiểu học, ở đâu có nhi đồng và tổ chức Đội TNTP thì ở đó phải thành lập các sao nhi đồng và để nâng cao chất lượng hoạt động của nhi đồng phải có phụ trách sao nhi đồng và để chát lượng hoạt động của sao nhi đồng đạt hiệu quả thì chất lượng phụ trách sao là rất quan trọng.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thuhong87 | Ngày: 05/03/2019 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng trong trường tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG
 PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
1. Lý do chọn đề tài:
a. Cơ sở lý luận:
- Đảng ta và Bác Hồ coi công tác thiếu niên, nhi đồng là một sự nghiệp đào tạo lớp người mới cho đất nước. Bác Hồ nói “ Ngày nay chúng là nhi đồng, ít năm sau chúng sẽ là công dân, cán bộ”. Việc giáo dục các em là một khoa học, một nghệ thuật, không nên tùy tiện chủ quan.
- Đảng ta đặt biệt quan tâm đến lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, luôn mong muốn trong tâm hồn các em trong sáng, có những ảnh hưởng tốt đẹp để tạo nên một lớp người mới phat triển toàn diện. Đảng ta nhấn mạnh “ Tiền đồ rạng rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thanh niên, thiếu niên và nhi đồng”.
- Trong thư gửi cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học 1945, Bác nói “ Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không. Dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không. Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu.”
- Sao nhi đồng là một công tác trọng tâm và thúc đẩy phong trào học tập trong các trường tiểu học, ở đâu có nhi đồng và tổ chức Đội TNTP thì ở đó phải thành lập các sao nhi đồng và để nâng cao chất lượng hoạt động của nhi đồng phải có phụ trách sao nhi đồng và để chát lượng hoạt động của sao nhi đồng đạt hiệu quả thì chất lượng phụ trách sao là rất quan trọng.
b. Cơ sở thực tiễn:
- Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong trường tiểu học, hoạt động Đội nói chung và sao nhi đồng nói riêng là một việc làm rất cần thiết.Muốn sao nhi đồng sinh hoạt tốt, phải hướng các em vào sinh hoạt, vui chơi có định hướng, theo một quy trình sư phạm kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường, sinh hoạt sao phải có đội ngũ phụ trách sao giỏi, nhiệt tình, biết làm việc yêu quý các em nhỏ.
- Nhi đồng là các em từ 6-8 tuổi, là một lực lượng đông đảo của xã hội. Tuy nhiên do đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi cho nên các em chưa có ý thức cũng như khả năng tự quản, vì vậy các em cần có một Chi đội giúp đỡ, đỡ đầu, tổ chức các hoạt động cho các em.
- Tổ chức bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng là một việc vừa dễ cũng vừa khó. Sao nhi đồng là một công tác trọng tâm và thúc đẩy phong trào học tập trong các trường Tiểu học. Để phong trào thiếu nhi và sinh hoạt sao nhi đồng đạt hiệu quả tốt, bên cạnh sự quan tâm và hỗ trợ của các ban ngành liên quan thì vai trò chủ chốt và yếu tố quyết định thành công là phải có một đội ngũ phụ trach sao giỏi, được lựa chọn, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ thường xuyên. Chính vì vậy mà công tác bồi dưỡng phụ trách sao hết sức cấp thiết. Thực tế đã chứng minh, ở đâu có đội ngũ phụ trách sao tốt thì nhi đồng ở đó sinh hoạt sao có chất lượng và hiệu quả giáo dục cao.
- Chính vì vậy muốn sinh hoạt sao có hiệu quả thì phải có đội ngũ phụ trách sao tốt, là một giáo viên tỏng phụ trách đội thì việc nghiên cứu và tìm ra biện pháp để bồi dưỡng và nâng cao chất lượng của đội ngũ phụ trách sao là hết sức cần thiết.
Xuất phát từ những cơ sở tren nên tôi đã chọn đề tài “ Bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng trong trường Tiểu học”.
2. Mục đích đề tài:
- Giúp các em hiểu tâm lý, sở thích của các em nhỏ, được gàn các em, yêu quý các em hơn.
- Giúp phụ trách sao biết cách làm việc, tiến hành một buổi sinh hoạt sao theo các bước, cũng như tổ chức các trò chơi thu hút các em.
- Giúp các em phụ trách sao nhi đồng trở thành đội viên hoàn thiện hơn: biết tôn trọng công việc, biết tổ chức sinh hoạt tập thể, học tập tốt hơn, tư cách lịch sự xứng đáng là Đội viên Đội TNTP.
- Bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng giúp cho tổng phụ trách đội, tập thể giáo viên, BGH nhà trường hiểu được vai trò quan trọng trong việc sinh hoạt sao, qua đó tạo điều kiện cho công tác bồi dưỡng phụ trách sao, tạo điều kiện cho sinh hoạt sao đạt hiệu quả góp hàn giáo dục toàn diện cho cho các em.
3. Lịch sử đề tài:
Bồi dưỡng phụ trách sao có một vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt sao nhi đồng trong nhà trường là một vấn đề được quan tâm rất nhiều.
Trong thực tế hiện nay có rất nhiều trường tiến hành các buổi sinh hoạt sao tốt, cong tác bồi dưỡng phụ trách sao diễn ra thường xuyên đều đặn, có hiệu quả. Bên cạnh đó còn một số ít trường công tác sinh hoạt sao còn lúng túng.
4. Phạm vi đề tài:
Đối tượng được áp dụng trong đề tài là các em Đội viên, đặt biệt là các em phụ trách sao, những người trực tiếp tham gia vào công tác sinh hoạt sao nhi đồng.
II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM:
1. Thực trạng đề tài:
- Do lứa tuổi nhi đồng còn nhỏ từ 6 đến 8 tuổi, hoạt động tâm sinh lý cũng như ý thức tự quản của các em còn hạn chế. Do phụ trách sao là các em Đội viên, vừa qua lứa tuổi nhi đồng nên dễ cảm thông và hòa đồng với nhi đồng.
- Mặc khác, các phụ trách sao là những Đội viên được chi đội TNTP chọn cử phụ trách nhi đồng, sự gương mẫu, nhiệt tình của các em có tác dụng sâu sắc đối với sao nhi đồng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các sao.
- Như vậy, muốn duy trì sao nhi đồng, muốn các sao nhi đồng hoạt động có chất lượng, có ý nghĩa giáo dục thì đội ngũ phụ trách sao nhi đồng đóng vai trò rất quan trọng vì vậy phỉa có phương pháp chọn cử và bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng.
2. Nội dung cần giải quyết:
Trong quá trình chọn các em Đội viên vào đội ngũ phụ trách sao, và công tác bồi dưỡng các em tôi nhận thấy có những khó khăn và thuận lợi sau:
- Thuận lợi:
+ Các em rất thích làm phụ trách sao, yêu quý các em nhỏ, muốn làm người lớn, làm thầy cô giáo tí hon.
+ Các em rất thích thể hiện các năng khiếu của mình như hát, kể chuyện, đọc chuyện diễn cảm
+ Các em rất nhiệt tình tham gia sinh hoạt sao, nhiều em có ý thức phải làm gương cho các em nhỏ noi theo 
+ Về giáo viên chủ nhiệm các lớp: tạo điều kiện và khuyến khích các em đi sinh hoạt và bồi dưỡng.
- Khó khăn:
+ Vì các em cùng cấp học, chỉ lớn hơn các sao nhi đồng từ 1-2 tuổi, nên trong quá trình sinh hoạt còn lúng túng, chưa biết cách tổ chức sinh hoạt như thế nào cho phù hợp, chưa biết cách ổn định trật tự các sao.
+ Khi tiến hành sinh hoạt và bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng thì một số em tham gia không đầy đủ do phải phụ giúp gia đình, đi chơi cùng bố mẹ. Một số phụ huynh không cho con em mình tham gia, các em phải ở nhà học bài
Muốn cho hoạt động của sao nhi đồng có hiệu quả thì phải có đội ngũ phụ trách sao tốt, vì vậy cần phải chọn cử đội viên phụ trách sao tốt và sau đó tiến hành bồi dưỡng các em để các em trở thành một phụ trách sao tốt.
3. Biện pháp giải quyết:
Trong quá trình làm công tác nhi đồng nhất là công tác sinh hoạt sao nhi đồng, tôi thấy bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng có nhiều kết quả cho các em lẫn hoạt động đội trong nhà trường. Theo tôi muốn sinh hoạt sao nhi đồng có hiệu quả thì cần có phụ trách sao tốt, đội ngũ phụ trách sao tốt là nhân tố quyết định chất lượng sinh hoạt sao trong nhà trường. Tôi xin đề ra một số cách chọn cử Đội viên phụ trách sao, một số phương pháp và hình thức bồi dưỡng đội ngũ phụ trách sao nhi đồng như sau:
a. Một số phương pháp bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng:
Công tác bồi dưỡng phụ trách sao có rất nhiều phương pháp nhưng bồi dưỡng theo phương pháp nào để có sức thuyết phục, có hiệu quả, giúp các em yêu thích hoạt động sao là điều quan trọng trong trường Tiểu học. Qua quá trình bồi dưỡng phụ trách sao tôi đã dùng những phương pháp sau:
- Phương pháp quan sát các hoạt động của nhi đồng: quan sát để nắm 
+ 

File đính kèm:

  • docSKKN Boi duong phu trach sao nhi dong_12495257.doc
Sáng Kiến Liên Quan