Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp trong việc chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt các tổ chuyên môn nhà trường theo mô hình trường Tiểu học mới Việt Nam tại trường Tiểu học

 PHẦN I:

A / MỞ ĐẦU :

I. Lý do chọn đề tài:

Trong xã hội ta chỉ có những người làm nghề dạy học và những người làm nghề chữa bệnh cứu người được gọi là “Thầy”. Người thầy giáo được ví như người đưa đò thầm lặng:

 “Nghề dạy học là một nghề cao quý trong mọi nghề cao quý”

 Người thầy giáo là người giàu lòng vị tha, nhân ái bởi sứ mệnh cao cả là dạy chữ, dạy người, trồng người đào tạo nhân tài cho đất nước. Người thầy giáo luôn được xã hội tôn vinh, nhân dân tin yêu và quý trọng, học sinh ngưỡng mộ.

 

doc6 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Ngày: 23/11/2017 | Lượt xem: 1104 | Lượt tải: 13Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp trong việc chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt các tổ chuyên môn nhà trường theo mô hình trường Tiểu học mới Việt Nam tại trường Tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC 
“Biện pháp trong việc chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt các tổ chuyên môn nhà trường theo mô hình trường Tiểu học mới Việt Nam tại TrườngTiểu học”
 PHẦN I: 
A / MỞ ĐẦU :
I. Lý do chọn đề tài:
Trong xã hội ta chỉ có những người làm nghề dạy học và những người làm nghề chữa bệnh cứu người được gọi là “Thầy”. Người thầy giáo được ví như người đưa đò thầm lặng: 
 “Nghề dạy học là một nghề cao quý trong mọi nghề cao quý” 
 Người thầy giáo là người giàu lòng vị tha, nhân ái bởi sứ mệnh cao cả là dạy chữ, dạy người, trồng người đào tạo nhân tài cho đất nước. Người thầy giáo luôn được xã hội tôn vinh, nhân dân tin yêu và quý trọng, học sinh ngưỡng mộ. 
	Để có nền Giáo dục tiên tiến phải có một cơ sở vững chắc, cơ sở đó chính là Giáo dục Tiểu học.“Tiểu học là bậc học nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của trẻ, đặt nền tảng vững chắc cho giáo dục phổ thông và toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân". Giáo dục Tiểu học là điều kiện cơ bản để nâng cao dân trí, là cơ sở ban đầu hết sức quan trọng trong việc đào tạo thế hệ trẻ trở thành những người công dân tốt cho đất nước. Ở bậc học này người thầy có vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Trình độ và năng lực sư phạm của giáo viên là một trong các yếu tố quyết định chất lượng giáo dục, đảm bảo sự thành công của sự nghiệp đổi mới giáo dục, quyết định sự thành bại của nhà trường. Vì vậy để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh thì phải coi trọng việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên cho phù hợp với những yêu cầu đổi mới của giáo dục Tiểu học nói riêng và hệ thống Giáo dục quốc dân nói chung. Đội ngũ giáo viên Tiểu học nói chung được đào tạo rất đa dạng, đào tạo qua nhiều thế hệ tuy nhiên trong quá trình công tác việc tự học, tự bồi dưỡng chưa được thường xuyên, kiến thức ngày càng bị mai một, phương pháp dạy học cứng nhắc, chưa linh hoạt trong quá trình dạy học. Chất lượng đội ngũ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển GD&ĐT trong giai đoạn mới. Xuất phát từ mục tiêu đào tạo của Giáo dục Tiểu học đã xác định vai trò của giáo viên Tiểu học là lực lượng giáo dục chính giữ vai trò chủ đạo trong mọi hoạt động giáo dục, là người Thầy tổng thể, người tổ chức quá trình phát triển của trẻ bằng hình thức nhà trường. Công vịêc của người Thầy giáo vô cùng vẻ vang đó là phải biết "Dạy chữ" trong mục tiêu "Dạy người ". 
Trong những năm học qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh , Phòng Giáo dục và Đào tạo. đã chỉ đạo cho các đơn vị nhà trường thực hiện giảng dạy theo mô hình trường học mới VNEN. Trường tiểu học . là một trong những đơn vị trường thực hiện giảng dạy chương trình VNEN từ năm học 2013-2014. Song song với việc thực hiện giảng dạy theo mô hình trường học mới VNEN là đổi mới nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn trường học theo mô hình VNEN tại các đơn vị trường học mà dự án SEQAP đầu tư kinh phí thực hiện nhằm nhân rộng kiểu mô hình nhà trường tiên tiến, hiện đại, phù hợp với mục tiêu phát triển và đặc điểm của nền Giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 
Năm học 2014-2015 là năm học thực hiện Nghị Quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương VIII khóa XI về “Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng dạy học với mục tiêu hoàn thiện chương trình đổi mới và thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam. Để nâng cao chất lượng dạy-học và nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn trường học theo mô hình VNEN, việc bồi dưỡng giáo viên phải thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, công tác bồi dưỡng giáo viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm giảng dạy luôn luôn được chú trọng, quan tâm được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động của nhà trường. Việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh thực hiện được hay không là nhờ vào kết quả giảng dạy của mỗi giáo viên. Vì vậy đòi hỏi chất lượng của người thầy là yếu tố hàng đầu, do đó nhiệm vụ của mỗi giáo viên nói riêng và chỉ đạo công tác chuyên môn nói chung có vai trò hết sức quan trọng và có tính thiết thực trong công tác dạy và học của nhà trường. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015 và là tiền đề mục tiêu phấn đấu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Xuất phát từ mục tiêu đó tôi đã chọn cho mình đề tài: 
“Biện pháp trong việc chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt các tổ chuyên môn nhà trường theo mô hình trường Tiểu học mới Việt Nam tại trường Tiểu học ..”
Với mong muốn nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn trường học theo mô hình VNEN. Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường trong giai đoạn hiện nay và trong những năm học tiếp theo.
II. Cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn:
1. Cơ sở lý luận 
Thông tư số 26/2012/TT- BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học thì sinh hoạt chuyên môn là một trong những hoạt động thường xuyên của nhà trường. Đây là một trong những hình thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục. 
* Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động được thực hiện thường xuyên theo định kỳ đã quy định của kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp thông qua dự giờ và phân tích bài học.
* Sinh hoạt chuyên môn theo hướng lấy học sinh làm trung tâm cũng là hoạt động sinh hoạt chuyên môn nhưng ở đó giáo viên tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến người học như: 
 + Học sinh học như thế nào?
 + Học sinh đang gặp khó khăn gì trong học tập?
 + Nội dung và phương pháp dạy học có phù hợp không?, có gây hứng thú cho học sinh không?
 + Kết quả học tập của học sinh có được cải thiện không?
 + Cần điều chỉnh gì và điều chỉnh như thế nào?
* Sinh hoạt chuyên môn theo hướng lấy học sinh làm trung tâm không tập trung vào việc đánh giá giờ học, xếp loại giáo viên mà nhằm khuyến khích GV tìm ra nguyên nhân tại sao học sinh chưa đạt kết quả như mong muốn và có biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học, tạo cơ hội cho tất cả học sinh được tham gia vào quá trình học tập; giúp giáo viên có khả năng chủ động điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh của lớp, của trường mình.
2. Cơ sở thực tiễn:
- Năm học 2016 -2017 trường có ..Em .
 - Trong đó Dân tộc Dân tộc Kinh có..Em . 
 	-Trường có . điểm trường: . điểmtrườngchính: ..Em . 
 Công tác chuyên môn được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học để đảm bảo cho các hoạt động dạy và học của nhà trường như: máy ảnh: 02 cái, máy quay: 01 cái, máy chiếu: 08 cái.
2.1. Tình hình chất lượng cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên. 
(Bảng thống kê trình độ chuyên môn của CBQL, GV tính đến tháng 4 năm 2017)
Biên chế
Tổng số cán bộ, giáo viên
Trình độ đào tạo
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Số lượng
Tỷ lệ %
Số 
lượng
Tỷ lệ %
Số lượng
Tỷ lệ %
Ban giám hiệu
GV văn hóa
T.dục - Tin học
Nhạc - M.thuật
Tổng số
2.2. Những vấn đề chính trong sinh hoạt chuyên môn truyền thống và sinh hoạt chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm.
SHCM TRUYỀN THỐNG
SHCM LẤY HS LÀM TRUNG TÂM
Mục đích
- Đánh giá, xếp loại giờ dạy
- Tập trung vào hoạt động dạy của giáo viên
- Thống nhất cách dạy để tất cả giáo viên cùng thực hiện
- Giáo viên tìm ra các giải pháp để nâng cao kết quả học tập của học sinh. 
- Tập trung quan sát hoạt động học của học sinh.
- Mỗi giáo viên tự rút ra bài học kinh nghiệm để áp dụng.
Thiết kế bài học
- Một giáo viên thiết kế và dạy minh hoạ 
- Thực hiện theo nội dung, quy trình các bước thiết kế được quy định.
- Một nhóm giáo viên thiết kế, một giáo viên dạy minh hoạ. 
- Dựa vào trình độ của HS để lựa chọn nội dung, phương pháp, quy trình cho phù hợp
Dạy minh hoạ-Dự giờ
Người dạy minh hoạ 
- Dạy theo nội dung, kiến thức có trong SGK 
- Thực hiện tiến trình giờ học theo quy định chung.
Người dự 
- Ngồi cuối lớp học, quan sát ghi chép cử chỉ, việc làm của GV
- Tập trung xem xét giáo viên dạy có đúng các quy định không.
- Đối chiếu các tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ học.
Người dạy minh hoạ 
- Điều chỉnh các nội dung dạy học phù hợp với nhu cầu học của học sinh.
- Thực hiện tiến trình giờ học linh hoạt, sáng tạo dựa trên khả năng của học sinh.
Người dự
- Đứng 2 bên, phía trước, phía sau lớp học quan sát vẽ sơ đồ chỗ ngồi của học sinh.
- Tập trung quan sát học sinh học thế nào.
- Suy nghĩ, phát hiện khó khăn trong học tập của học sinh đưa ra các biện pháp khắc phục.
Thảo luận về giờ dạy
- Dựa trên tiêu chí có sẵn, đánh giá giờ dạy.
- Tập trung nhận xét, phân tích hoạt động của giáo viên.
- Ý kiến nhận xét, đánh giá mang tính mổ xẻ, chủ quan.
- Người chủ trì xếp loại giờ dạy cho tất cả giáo viên.
- Dựa trên kết quả học tập của học sinh, rút kinh nghiệm.
- Tập trung phân tích việc học của học sinh, đưa ra minh chứng cụ thể.
- Mọi người cùng phát hiện vấn đề học của học sinh, tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục.
- Người chủ trì tóm tắt vấn đề, tìm nguyên nhân và giải pháp. Mỗi giáo viên tự rút ra bài học.
 TRUNG TÂM GIÁO ÁN MĨ THUẬT ĐAN MẠCH (SAEPS)
 ( Theo các chủ đề qua tập huấn ) Năm học : 2017 - 2018
 ----------------------------------------------*------------------------------------------------
 * KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CÔ GIÁO
 Qúy Thầy, Cô nào không có nhiều thời gian để soạn giáo án. Cũng như không có thời gian để chỉnh sửa giáo án, và viết SKKN. Thì hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại : 0905 225 088 để nhận bộ giáo án Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch từ khối (1,2,3,4,5 ) và SKKN. về in ra dùng . Giáo án này soạn theo chuẩn kiến thức , kĩ năng không cần chỉnh sửa. Có bộ giáo án rồi quý Thầy, Cô dùng để lên lớp giảng bài truyền đạt kiến thức cho học sinh sao cho thật hay. Phần thời gian còn lại mình dành để chăm sóc gia đình.
 I/ THÔNG TIN VỀ GIÁO ÁN :
 - Bộ giáo án được nhận với giá hữu nghị. 
 ( ỦNG HỘ HỌC SINH NGHÈO KHÓ NHĂN )
 - Giáo án soạn chi tiết, chuẩn in. 
  - Giáo án không bị lỗi chính tả.
 - Bố cục giáo án đẹp.
 - Giáo án được định dạng theo cỡ chữ 14, phong chữ Times NeW Roman
II/ HÌNH THỨC GIAO DỊCH NHƯ SAU :
 - Bên nhận giáo án : Tùy lòng hảo Tâm chuyển TK qua chương trình cặp lá yêu thương VTV24 Đài truyền hình Việt Nam. 
 - Đ/C : 43 Nguyễn Chí Thanh – Ba Đình – Hà Nội.
 - Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội - Sở Giao Dịch: 1000.001.001.242424 
 - Bên giao giáo án : Sẽ chuyển File giáo án cho Qúy Thầy, Cô gữi qua hộp thư Email :.
III/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ TRAO ĐỔI THÔNG TIN :
 * Qúy Thầy, Cô muốn nhận bộ giáo án xin liên hệ :
 * Thầy Thái Cặp lá yêu thương VTV24
 * Điện thoại : 0905 225 088 Email : caplayeuthuongthaythai@gmail.com
 * https://www.facebook.com / Thầy Thái ( Cặp lá yêu thương VTV24 )
 TRUNG TÂM GIÁO ÁN MĨ THUẬT ĐAN MẠCH (SAEPS)
 Xin trân trọng cảm ơn.

File đính kèm:

  • docSANG_KIEN_KINH_NGHIEM_BAT_TIEU_HOC.doc
Sáng Kiến Liên Quan