Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Tiểu học Thanh Sơn

Quy luật của phát triển xã hội là giáo dục và đào tạo luôn đáp ứng các yêu cầu của sự phát triển kinh tế, xã hội. Trong thời kỳ nước ta chuyển từ nền kinh tế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, mở cửa vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. GD-ĐT đã thực sự đổi mới và mang lại nhiều thành tựu trên các mặt xây dựng hệ thống cơ chế vận hành.

 Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII (Tháng 12/1996) đã định hướng chiến lược phát triển GD- ĐT trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nghị quyết đề ra 4 giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, trong đó đổi mới công tác quản lý giáo dục là một giải pháp quản lý quan trọng. Đảng đã khẳng định “Cùng với khoa học công nghệ, GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.

 Vì vậy ngành giáo dục cần tập trung sức lực nhằm tìm ra những biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết đi đôi với việc tạo ra năng lực sáng tạo tiếp thu của học sinh.

 Trên cơ sở Nghị quyết Trung ương Đảng lần này Đảng ta đã khẳng định nguồn nhân lực con người. GD-ĐT phải có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực có đủ trình độ đáp ứng được sự phát triển của thế giới hiện nay.

 

doc18 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 06/08/2015 | Lượt xem: 5962 | Lượt tải: 84Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Tiểu học Thanh Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g trường thực hiện sinh hoạt chuyên môn thường kỳ theo qui định của Điều lệ trường Tiểu học.
- Nhắc nhở và giám sát giáo viên thực hiện quy chế chuyên môn, đặc biệt là công tác đổi mới PPDH, việc sử dụng ĐDDH, việc xây dựng kế hoạch bài dạy và hồ sơ sổ sách của giáo viên.
- Chỉ đạo giáo viên làm ĐDDH và viết SKKN
- Dự giờ giáo viên dưới nhiều hình thức: đột xuất, có báo trước
- Chỉ đạo tổ chức chuyên đề hàng tháng.
- Kiểm tra nội bộ trường học theo quy định. Kiểm tra nội dung giảng dạy của giáo viên trên lớp. Kiểm tra kết quả giảng dạy của giáo viên bằng cách tăng cường khảo sát chất lượng giúp giáo viên và học sinh nhận thức đúng thực lực. Kiểm tra thái độ của giáo viên trong công tác giảng dạy. Kiểm tra việc thực hiện “ Hai không”
- Tổ chức cho cán bộ giáo viên công nhân viên trong trường học tập các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Đặc biệt là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tạo điều kiện về CSVC trang thiết bị dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy. 
* Tồn tại:
- Xây dựng kế hoạch đôi khi không phù hợp, tính thực tiễn chưa cao.Kết quả thực hiện đôi khi không được thể hiện trên hồ sơ, số liệu không khớp nhau, không đầy đủ.
- Công tác kiểm tra BDTX của giáo viên còn hạn chế, đôi khi mới kiểm tra được số lượng bài học còn chất lượng học chưa kiểm tra được.
- Chỉ đạo làm đồ dùng dạy hoc và viết SKKN còn hời hợt, chưa cụ thể, chưa định hướng, giúp đỡ giáo viên.
- Hạn chế chỉ đạo trong hoạt động lập kế hoạch bài học. 
- ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chỉ đạo dạy học còn hạn chế.
- Cuộc vân động “ Hai không” trong các hoạt động đôi khi còn mang tính hình thức.
- Việc quan tâm mua sắm trang thiết bị dạy và học còn xem nhẹ.
B. Giải quyết vấn đề
I. Các giải pháp thực hiện
 1. Nâng cao trình độ chuyên môn và lí luận chính trị cho giáo viên.Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chỉ thị số 06- CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chỉ thị số 33/2006/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Hai không” với bốn nội dung.
 2.Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực sáng tạo của học sinh,chấm dứt tình trạng ngồi sai lớp. Chỉ đạo việc sử dụng đồ dùng dạy học hiện có và tự làm để nâng cao chất lượng dạy học. Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá theo thông tư 32/ 2009/TT- BGDĐT. Tăng cường hơn nữa giáo dục toàn diện học sinh, tập trung giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật.
 3. Tăng cường vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng, sự quản lý của Ban giám hiệu và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
 4.Tăng cường công tác hành chính, quản trị tài chính, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học của nhà trường theo yêu cầu trường Chuẩn Quốc gia.
 5. Xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm.
 6. Bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên cho phù hợp với năng lực và sở trường.
 7. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục.
II. Các biện pháp thực hiện
1- Nâng cao chất lượng dạy học bằng cụ thể hoá vận dụng quy chế giáo dục đào tạo.
	Trách nhiệm của hiệu trưởng là phải tổ chức, thiết lập cơ chế đảm bảo cho sự thi hành quy chế GD ĐT một cách đầy đủ. Nghĩa là tạo ra mọi sự phối hợp giữa hiệu trưởng và các CBQL khác trong trường cùng với đội ngũ giáo viên thực hiện một cách đồng bộ, xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi thành viên tham gia, ý kiến xây dựng nội quy cho nhà trường lấy yêu cầu của quy chế giáo dục làm thước đo đánh giá và điều chỉnh hoạt động dạy học trong nhà trường. Khi thực hiện biện pháp này, ta phải chú ý đến các khâu của chức năng quản lý.
	+ Lập kế hoạch.
	Tổ chức cho giáo viên học tập quy chế GD-ĐT, trong đó đặc biệt chú trọng 
các quy chế dạy học và quy chế thi cử.
	- Về quy chế dạy: Quản lý hoạt động dạy: Hiệu trưởng phải quản lý việc giáo viên thực hiện quy chế thực hiện dạy học của Bộ Giáo dục đã ban hành một cách nghiêm túc. Lấy việc quản lý dạy học trong nhà trường làm cơ bản, từ đó xây dựng mục tiêu của kế hoạch.
	- Sắp xếp đội ngũ giáo viên theo ngạch bậc công thức của nhà nước đã ban hành và xây dựng định mức xây dựng tương xứng với quyền lợi của giáo viên, từ đó đi đến xây dựng biên chế giáo viên.
	- Thường xuyên sàng lọc và phân loại giáo viên, từ đó giao nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao năng lực của mình để tương xứng với ngạch bậc và đáp ứng với nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.
	- Về quy chế thi: Tổ chức cho giáo viên học tập và thực hiện quy chế thi cử một cách nghiêm túc. Vì đây là khâu đánh giá kết quả giảng dạy và kết quả học tập của học sinh.
	- Như vậy lấy quy chế GD-ĐT làm mục tiêu cho kế hoạch quản lý hoạt động dạy học, coi kế hoạch là quy chế GD-ĐT hàng đầu của trường.
	- Duyệt kế hoạch giảng dạy cho từng môn học, mỗi kế hoạch phải thể hiện rõ trong từng chương, từng tiết. Vì phương pháp dạy học tích cực coi trọng mục tiêu GD-ĐT, đồ dùng dạy học và tài liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy cũng được ghi trong khi lập kế hoạch giảng dạy. Ngoài ra còn đặc biệt chú ý đến năng lực thích nghi của học sinh khi tiếp thu bài giảng, khả năng hành động và khả năng ứng xử, khả năng tự học của học sinh.
	+ Tổ chức thực hiện.
	Sau khi lập kế hoạch xong phải quản lý khâu tổ chức thực hiện kế hoạch chúng ta phải chú ý đến tầm quan trọng của kế hoạch vì:
	- Quy chế GD-ĐT là cơ sở cho việc định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của giáo viên trong phân công giảng dạy: Bởi vì việc phân công giảng dạy có nghĩa vụ định mức cho giáo viên: Giờ soạn bài ở nhà, giờ giảng trên lớp, giờ chấm bài, giờ coi thi và thực hiện các hoạt động ngoài giờ phụ cho giảng dạy, đều là khâu phân công giảng dạy.
	- Sắp xếp nhân lực giảng dạy, thành lập các tổ chức chuyên môn, các ban và tiểu ban, các khối trưởng phụ trách chuyên môn việc cắt cử cán bộ phải tuân theo quy chế GD-ĐT.
	- Xây dựng quy chế giảng dạy và thiết lập cơ chế hoạt động để đảm bảo cho quy chế GD-ĐT được thi hành nghiêm túc.
	- Coi trọng quyền học và nâng cao trình độ tay nghề của mỗi giáo viên, tạo điều kiện cho họ thực hiện đó.
	+ Chỉ đạo thực hiện.
	Cơ sở của chỉ đạo và điều hành công việc giảng dạy là quy chế GD-ĐT, quy chế GD-ĐT cho ta quy định rõ thứ bậc trong chỉ đạo thực hiện quyền hành trong quá trình thực hiện và quy định trách nhiệm các bộ phận tham gia chỉ đạo.
	- Mọi liên kết liên hệ trong việc chỉ đạo đều phải tuân thủ quy chế GD-ĐT. Ngoài ra mọi can thiệp từ ngoài cũng tuân theo quy chế GD-ĐT đã học: Ví dụ động viên khen thởng, quy định bổ sung nguồn lực cho giảng dạy hoặc điều chỉnh nội dung phương pháp giảng dạy Không tự ý làm, mà phải dựa vào quy chế thực hiện các yếu tố trên.
	+ Kiểm tra quá trình thực hiện.
	- Cơ sở pháp lý của việc đánh giá mục tiêu là kế hoạch và là quy chế GD-ĐT, kiểm tra kế hoạch đã đặt ra đã thực hiện đến đâu và so với quy chế GD-ĐT có đúng không.
	- Xây dựng chuẩn mực đánh giá công tác giảng dạy và thực hiện đánh giá 
theo chuẩn mực. Trong chừng mực đánh giá trên phải thể hiện rõ các mặt cốt yếu về phương pháp giảng dạy phát huy tính tích cực của học sinh. Chú ý việc phân công hoá và tạo điều kiện cho năng lực của học sinh.
	- Đánh giá kết quả thực hiện và phát hiện cái sai lệch do kế hoạch không đảm bảo được về mặt pháp lý, không phù hợp với quy chế của GD-ĐT. Điều chỉnh các kế hoạch tiếp tục lấy kế hoạch đã điều chỉnh làm cơ sở pháp lý cho hoạt động tiếp theo.
	Tóm lại: Muốn quản lý hoạt động dạy học bằng quy chế GD-ĐT, người hiệu trưởng phải biết thực hiện 4 khâu chức năng quản lý trong hoạt động quản lý của mình, do đó là: Kế hoạch hoá, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra.
 2. Nâng cao chất lượng dạy học ở trường Tiểu học bằng quản lý tổ chức nhân lực trong giảng dạy.
	Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên bao gồm xây dựng tiêu chuẩn, xây dựng kế hoach bồi dưỡng giáo viên, để có một đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn. Đồng thời đánh giá xếp loại theo ngạch bậc và tiến hành bồi dưỡng	Thiết lập cấu trúc về tổ chức nhân lực, bao gồm việc xác định biên chế, sắp xếp đội ngũ thu xếp nguồn lực, xây dựng cơ chế hoạt động, cơ chế này cũng gồm: Quyền lực + Trách nhiệm + Phối hợp, tương trợ và chuẩn bị cho việc làm tự quản, tự chủ của mỗi người.
	Xây dựng và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực hiện những khâu trên (nghĩa là tạo ra môi trường, bầu không khí thuận lợi và các điều kiện kích thích) đồng thời tạo thêm việc làm phù hợp với nghề nghiệp của giáo viên.
	+ Lập kế hoạch:
	- Phải có kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trong kế hoạch năm học hàng năm, kế hoạch này nằm trong kế hoạch phát triển nhà trường (mục tiêu về tiêu chuẩn hoá đội ngũ giáo viên).
	Xây dựng kế hoạch phát triển tổ chức nhân lực tạo thêm việc làm đúng hướng cho giáo viên (có thể dạy thêm theo yêu cầu giáo viên và phụ huynh).
	- Phải lập kế hoạch bồi dưỡng đào tạo lại cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao kiến thức chung cho giáo viên bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực, đồng thời coi trọng việc hình thành năng lực cá nhân, cuối cùng để thực hiện mục tiêu
 GD-ĐT.
	+ Tổ chức: Cùng với việc hình thành cấu trúc tổ chức nhân lực cho học giảng dạy là việc hình thành cơ chế hoạt động của nó. Cơ chế này bao gồm quyền hành, phối hợp trách nhiệm giúp đỡ và kèm cặp đội ngũ giáo viên.,
	Cùng với việc thiết kế tổ chức là phải tạo ra môi trường giáo dục thuận lợi cho hoạt động giảng dạy và xây dựng phong trào tạo bầu không khí giáo dục lành mạnh, tạo nề nếp giảng dạy nghiêm túc, ngăn ngừa tiêu cực xã hội.
	Theo kế hoạch đặt ra, thường xuyên bồi dưỡng để nâng cao trình độ giáo viên bằng cách tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề hoặc cử các giáo viên có năng lực đi học lớp bồi dưỡng do Sở GD-ĐT mở, đồng thời có kế hoạch cử giáo viên đi học đại học để có kế hoạch lâu dài trong việc bồi dưỡng và nâng cao trình độ tay nghề của giáo viên.
	Ngoài ra còn chủ động mạnh dạn giao quyền tự chủ, tự quản cho một số cán bộ để họ có cơ hội tự giác quản lý các hoạt động của mình.
	+ Chỉ đạo: Tổ chức các hội thảo về dạy tốt trong nhà trường, thao giảng dưới nhiều hình thức, định kỳ tức là mỗi kỳ phải có 2-3 tiết tự đăng ký thao giảng hoặc tổ chức cho đoàn thanh niên, công đoàn phát động phong trào thao giảng, đăng ký giờ dạy tốt như vậy mỗi giáo viên phải tự nghiên cứu nâng cao tay nghề để thực hiện các giờ dạy tốt. áp dụng nghiên cứu phương pháp dạy học tích cực và hình thành phát huy năng lực cho học sinh.
	Biện pháp kích thích hoạt động giảng dạy bằng việc khen thởng và khen thưởng kịp thời cho mỗi đơn vị, mỗi cá nhân có thành tích trong hoạt động giảng dạy.
	Ngoài ra còn phải có biện pháp điều chỉnh thích hợp nhất hiện nay là biến quá trình bồi dưỡng giáo viên thành quá trình tự bồi dưỡng thông qua việc liên kết trong tổ bộ môn để giúp đỡ lẫn nhau. Hiệu trưởng yêu cầu mỗi giáo viên phải có kế hoạch bồi dưỡng riêng cho mình trong một kỳ hoặc một năm, kế hoạch bồi dưỡng này phải có chương trình rõ ràng.
	+ Kiểm tra: Kiểm tra đánh giá các hoạt động do kế hoạch đề ra ở trên là rất
 quan trọng và cần thiết. Vì muốn nâng cao chất lượng dạy học phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là quan trọng nhất, nó quy định cho hiệu quả giảng dạy.
	Phát hiện những lệch lạc trong kế hoạch đã lập ở trên là điều rất quan trọng, từ đó tìm ra nguyên nhân lệch lạc của việc thiết lập kế hoạch tổ chức nhân lực kịp thời uốn nắn sửa chữa để kế hoạch đạt được mục tiêu và mục đích của nó.
	Điều chỉnh các tổ chức nhân lực một cách kịp thời bằng cách tổ chức nhân lực và nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên.
 3. Nâng cao chất lượng dạy học bằng việc đảm bảo cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học phục vụ cho giảng dạy (vật chất, chất lượng, hiệu quả)
	Sau khi xem xét cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học: Như phòng học, bàn ghế, phòng thư viện, thiết bị, đồ dùng dạy học, các phòng chức năng Còn thiếu những gì hãy mở những hội nghị bàn bạc, mạnh dạn huy động nguồn tài chính từ (trong khuôn khổ quy chế của GD-ĐT) từ các nguồn nhà nước, từ nhân dân, từ các tổ chức kinh tế xã hội, các cá nhân và các tổ chức từ thiện tạo thêm nguồn tài vật phục vụ cho giảng dạy.
	Phải sử dụng nguồn tài chính huy động được đúng mục đích tiết kiệm và có trọng điểm, đồng thời phải đặc biệt ưu tiên cho các công việc sau đây.
	- Sử dụng cho việc thực hiện KH nâng cao chất lượng dạy học trong trường.
	- Tăng cường trang thiết bị dạy học hiện đại trong trường chuẩn bị đi tới việc tự chủ, tự quản trong công việc.
	+ Lập kế hoạch: - Xây dựng một kế hoạch huy động tài chính, mục tiêu (mức độ) phương hướng (từ nguồn nào) Biện pháp thời gian và con người tham gia cuộc huy động này.
	- Xây dựng một kế hoạch về sử dụng nguồn tài chính này: Mục tiêu chỉ cho 
giảng dạy, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, sách tham khảo, đồ dùng thí nghiệm, thực hành phòng học, nội thất phòng học, phòng vi tính khen thưởng và phục vụ cho phương pháp dạy học tích cực.
	+ Tổ chức thực hiện: Thành lập tổ chức huy động tài chính, xây dựng cơ chế HĐ của tổ chức giao trách nhiệm, quyền lực và cách thức phối hợp trong hoạt động.
	- Huy động cán bộ lãnh đạo, các cán bộ quản lý, các tổ chức chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội đều tham gia vào công việc này.
	- Tổ chức hội thảo chuyên đề về huy động tài chính phục vụ cho giảng dạy bao gồm ban giám hiệu lãnh đạo chính quyền địa phương, đại diện các cơ quan quản lý tài chính, đại diện các ngành các cấp, các tổ chức xã hội, nhân dân (Phụ huynh học sinh) các tổ chức cá nhân tham gia quản lý giáo dục.
	+ Chỉ đạo thực hiện: Khen thưởng những cá nhân, những tổ chức trong trường đã tham gia và làm tốt công tác này.
	- Giám sát việc sử dụng tài chính, đảm bảo chi dùng tiết kiệm có trọng điểm đúng quy định đúng mục đích ưu tiên.
	- Khuyến khích việc tự chủ, tự giác trong huy động và sử dụng nguồn vốn này để phục vụ cho nâng cao chất lượng dạy học.
	+ Kiểm tra: 
- Thường xuyên đánh giá tác dụng của việc chỉ dùng tài chính so với chất lượng dạy học đã đạt được để đánh giá hiệu quả quản lý.
	- Phát hiện và tìm hiểu nguyên nhân lệch hướng, dẫn đến giảm sút chất lượng dạy học so với sai sót ở kế hoạch, ở biện pháp chỉ đạo về huy động và sử dụng tài liệu vật lực.
	- Kịp thời nắm những sai lệch trong huy động và sử dụng nguồn tài chính huy động được.
 4. Nâng cao chất lượng dạy học bằng nâng cao năng lực quản lý của Hiệu trưởng và cán bộ quản lý trong nhà trường.
	Xây dựng chuẩn mực đánh giá năng lực của đội ngũ CBQL trong trường dựa trên các yêu cầu của định hướng chiến lược phát triển GD ĐT và tiến hành xếp loại CBQL của nhà trường theo đơn vị chuẩn mực đã xây dựng.
	Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng CBQL tại trường hoặc gửi đi học các lớp quản lý do Sở, Bộ tổ chức ngắn hạn hoặc dài hạn.
	+ Lập kế hoạch: 
	- Xây dựng mục tiêu của kế hoạch bồi dưỡng CBQL, trên cơ sở kết quả đánh giá năng lực của CBQL đồng thời phải so sánh thực trạng năng lực quản lý với các chuẩn mực sau:
Xứng đáng là đại diện cho chính quyền về mặt nắm vững và thi hành các quy chế GD-ĐT.
Đảm đương việc phát triển và điều hành tổ chức nhân lực hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên.
Là hạt nhân tạo động lực đổi mới quản lý theo hướng độc lập, tự chủ, tự quản và biết nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý.
Xây dựng kế hoạch dài hạn ngắn hạn cho việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng bản thân Hiệu trưởng và đội ngũ CBQL của trường.
+ Tổ chức thực hiện:
	- Sắp xếp phân công bộ máy quản lý một cách hợp lý, dựa trên năng lực kết hợp với nguyên trắc điều hoà về năng lực để có điều kiện kèm cặp nhau. Giúp đỡ nhau nâng cao năng lực quản lý.
	- Cử đi học các lớp bồi dưỡng CBQL.
	+ Chỉ đạo thực hiện:
	- Dùng biện pháp kích thích phù hợp tạo điều kiện cho CBQL làm việc có uy 
tín cũng tạo điều kiện thuận lợi, cũng như tạo cơ hội cho việc tự bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý.
	- Liên hệ với các cơ sở bồi dưỡng CBQL của ngành để nắm bắt thông tin mới trong lý luận, thực tiễn GD-ĐT trong và ngoài nước, xây dựng tài liệu bồi dưỡng cho cơ sở của mình.
	+ Kiểm tra:
	- Kiểm tra năng lực CBQL bằng cách kiểm tra hiệu quả công việc của họ trong phạm vi công việc được giao kèm theo là đặc điểm tác phong tính gương mẫu, tính kiên trì.
	- Phát hiện những lệch lạc trong việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý. Từ đó có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kịp thời, ra quy định uốn nắn để biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra.
Phần kết luận
 1. Kết quả
	Huy động dạy học là hoạt động trọng tâm của nhà trường, do đó quản lý hoạt động dạy học là nhiệm vụ hàng tuần là cơ bản nhất trong quá trình quản lý của hiệu trưởng Tiểu học.
	Sau một thời gian thực hiện các biện pháp trên trong nhà trường , chúng tôi thu được kết quả như sau:	
Về chất lượng đội giáo viên:
Năm học
Chia theo trỡnh độ chuẩn
Chia theo tay nghề
Trờn chuẩn
Chuẩn
Chưa chuẩn
GV giỏi huyện
GV giỏi trường
2010-2011
14/22
8/22
0
02
12
* Về chất lượng học sinh ( Kết quả thi định kì lần 3)
 Môn Tiếng Việt
Khối
Tổng số HS
Giỏi
Khá
T.Bình
Yếu
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
1
101
32
31,7
37
36,7
30
29,7
2
1,9
2
124
24
19,4
60
48,4
39
31,4
1
0,8
3
103
11
10,7
43
41,7
47
45,7
2
1,9
4
115
18
15,7
45
39,1
51
44,3
1
0,9
5
109
28
25,7
71
65,1
10
9,2
0
0
Tổng
552
113
20,5
256
46,3
177
32,1
6
1,1
 Môn Toán
Khối
Tổng số HS
Giỏi
Khá
T.Bình
Yếu
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
1
101
62
61,5
27
26,7
10
9,9
2
1,9
2
124
74
59,7
27
21,8
22
17,7
1
0,8
3
103
57
55,4
28
27,2
16
15,5
2
1,9
4
115
81
70,5
21
18,3
10
8,6
3
2,6
5
109
42
38,5
42
38,5
23
21,2
2
1,8
Tổng
552
316
57,2
145
26,3
81
14,7
10
1,8
 Nhờ áp dụng các biện pháp trên, chất lượng dạy và học của nhà trường nâng lên rõ rệt.Số lượng giáo viên trên chuẩn ngày càng tăng, tay nghề chuyên môn được bồi dưỡng đồng đều hơn. Hằng năm số lượng giáo viên giỏi các cấp tăng lên rõ rệt. Số lượng học sinh yếu giảm , không còn tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp. Học sinh khá giỏi tăng cao.
 Nếu thực hiện các giải pháp và biện pháp trên một cách đồng bộ tôi tin tưởng rằng chất lượng dạy và học của nhà trường sẽ được nâng lên một bước mới đáp ứng với yêu cầu và mục tiêu phát triển của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay	.
2. Kiến nghị
	Mặc dù trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương , chính sách đầu trư cho Giáo dục và Đào tạo cả nước, đặc biệt là chế độ tiền lương và phụ cấp ngành nghề , khu vực. Nhưng hiện nay điều kiện của đội ngũ thầy cô giáo nói chung và thầy cô giáo tiểu học vẫn còn chưa đáp ứng nhu cầu nhất là ở các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Bỏi vậy chất lượng dạy giảng dạy có được nâng lên nhưng chưa đáp ứng kịp thời với sự phát triển của xã hội. Với khuôn khổ hạn hẹp của bài viết, tôi cũng mạnh dạn có những kiến nghị sau đây với các cấp các ngành nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiểu học:
- Cần đầu tư ngân sách nhiều hơn nữa để ngành giáo dục có điều kiện nâng cao chất 
lượng giáo dục. 
- Ngành giáo dục cần xây dựng những tiêu chuẩn để tuyển chon đội ngũ nhà giáo trong đó có bậc Tiểu học. Để đội ngũ nhà giáo thực sự là những con người vừa hồng vừa chuyên, những người xứng đáng là bậc thầy mà xã hội đã tôn vinh trao tặng.
- Chính quyền địa phương các cấp cần quan tâm hơn nữa đến giáo dục, tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân để họ nhận thức đúng vị trí, vai trò của giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục ở địa phương mình để giúp các trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Các tổ chức đoàn thể xã hội, mỗi phụ huynh học sinh cần quan tâm chung tay, chung sức cùng nhà trường phối kết hợp nhịp nhàng trong việc động viên, giáo dục con em mình ra sức học tập sáng tạo vì tương lai của chính bản thân và của cả cộng đồng.
	Trong phạm vi bài viết này chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của phòng giáo dục và các bạn đồng nghiệp để sáng kiến được hoàn thiện hơn.	
 Xin chân thành cảm ơn !	
 Thanh Sơn, ngày 2 tháng 4 năm 2011
Người viết
 Lường Minh Kính

File đính kèm:

  • docSKKN Luong Minh Kinh.doc
Sáng Kiến Liên Quan