Một số sáng kiến chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

Trong trường Tiểu học, tổ chuyên môn giữ vai trò hết sức quan trọng, góp phần quyết định chất lượng dạy và học của nhà trường. Đó là tổ chức cơ sở trong nhà trường trực tiếp quản lý giáo viên về tư tưởng đạo đức, tác phong, đặc biệt là quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giảng dạy. Tổ chuyên môn là nơi thực hiện chương trình giảng dạy do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành, là nơi tổ chức triển khai toàn bộ các hoạt động giáo dục học sinh.

 Mặt khác trong hoạt động của tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn còn là một hoạt động nhằm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm và góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình giảng dạy cho giáo viên. Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn là đề ra nguyên nhân và cách thức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của nhà trường về chuyên môn và các yêu cầu mang tính thực tiễn. Các nội dung đó được mang ra thảo luận, phân tích để tìm ra được kết luận sư phạm, tìm ra những biện pháp có tính khả thi có thể vận dụng vào thực tiễn; từ đó nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Sinh hoạt tổ chuyên môn còn nhằm góp phần bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

 

doc41 trang | Chia sẻ: thuhong87 | Ngày: 05/03/2019 | Lượt xem: 2550 | Lượt tải: 35Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Một số sáng kiến chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì ta được một phân số ......... phân số đã cho.
+ Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng ............... cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số ........ phân số đã cho.
Nhóm:......
Tên HS:.........................
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 1
Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống.
a.
 = = = = = = 
 = = = = = = 
Nhóm:........
Tên HS:.........................
PHIẾU BÀI TẬP CHỜ
Bài 2:Tính rồi so sánh kết quả: 
a. 18 : 3 và (18 x 4 ) : ( 3 x 4 ) 
.* 18 : 3 = ............... * (18 x 4 ) : ( 3 x 4 
 = .........................
 = .........................
Vậy; 18 : 3 ......... (18 x 4 ) : ( 3 x 4 )
b. 81 : 9 và ( 81 : 3 ) : ( 9 : 3 ).
* 81 : 9 = .......... * ( 81 : 3 ) : ( 9 : 3 )
 = .........................
 = .........................
Vậy; 81 : 9 .......... ( 81 : 3 ) : ( 9 : 3 )
Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống.
 a) = = b) = = = 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
 * HOẠT ĐỘNG 1.Khởi động. Trò chơi: "Bắn tên”
* Trò chơi: “Bắn tên”
* GV mời TBHT lên điều hành lớp cho các 
bạn chơi trò chơi.
- GV nhận xét chung, dẫn vào bài mới.
- Khi học về các số tự nhiên, các em đã biết: “ Mỗi số tự nhiên luôn bằng chính nó”. Còn phân số thì sao? Có các phân số bằng nhau không ? Để trả lời cho câu hỏi này, thầy và các em cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay. Phân số bằng nhau.
- GV ghi tên bài .
- Gọi học sinh nhắc lại.
- TBHT điểu hành lớp chơi trò chơi, nhậ xét.
Câu 1: Hãy nêu VD một phân số bé hơn 1?
Câu 2: Hãy nêu VD một phân số lớn hơn 1?
Câu 3 : Hãy nêu VD một phân số bằng 1?
- Lắng nghe theo dõi.
- Ghi tên bài vào vở.
- 3 đến 4 học sinh nhắc lại tên bài.
* HOẠT ĐỘNG 2.Hình thành kiến thức mới.
1.Trải nghiệm kiến thức.
- GV đưa ra hai băng giấy như nhau và cho HS quan sát thấy 2 băng giấy này như nhau.
+ Em có nhận xét gì về 2 băng giấy này
?
* Giao nhiệm vụ: Hoạt động cả lớp
- GV giao phiếu học tập số 1, băng giấy trắng cho học sinh và làm theo yêu cầu.
-GV cho HS chia sẻ kết quả trước lớp.
-GV nhận xét chốt kiến thức.
- Hai băng giấy bằng nhau (như nhau,giống nhau).
+ Băng giấy thứ nhất được chia 4 phần bằng nhau, đã tô màu 3 phần. băng giấy đã được tô màu.
+ Băng giấy thứ hai được chia 8 phần bằng nhau, đã tô màu 6 phần. băng giấy đã được tô màu.
+ Ta thấy băng giấy bằng băng giấy
+ Vậy = đây là một tính chất hết sức quan trọng của phân số đấy các em ạ, đó gọi là phân số bằng nhau vậy phân số bằng nhau có đặc điểm như thế nào thầy mời các em sang phần tiếp theo.
*GV Giao phiếu học tập số 2 và làm theo yêu cầu.
-GV cho HS chia sẻ kết quả trước lớp.
-GV nhận xét chốt kiến thức.
- Nhận xét: Từ hoạt động trên các em đã biết và là 2 phân số bằng nhau. Vậy Để từ phân số có được phân số , ta đã
nhân cả tử số và mẫu số của phân số với 2.
- Để từ phân số có được phân số , ta đã chia cả tử số và mẫu số của phân số cho 2.
Tính chất cơ bản của phân số như sau:
- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.
- Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.
2. Ghi nhớ kiến thức.
- GV goi 2 đến 3 học sinh nhắc lại tính chất cơ bản của phân số.
=> Để củng cố nội dung của kiến thức, chúng ta chuyển sang phần thực hành.
- HS quan sát thao tác của GV.
+Hai băng giấy bằng nhau (như nhau,giống nhau).
* Hoàn thành phiếu theo nhóm .
- Cá nhân làm phiếu học tập.
- Chia sẻ cặp đôi kết quả.
- Chia sẻ kết quả trong nhóm để chốt kết quả chung của nhóm. 
VD: Nhóm...
a)
- Hai băng giấy bằng nhau (như nhau,giống nhau).
+ Băng giấy thứ nhất được chia 4 phần bằng nhau, đã tô màu 3 phần. băng giấy đã được tô màu.
+ Băng giấy thứ hai được chia 8 phần bằng nhau, đã tô màu 6 phần. băng giấy đã được tô màu.
+ Ta thấy băng giấy = băng giấy
+ Vậy = 
-HS nhận xét
-Học sinh nghe 
* Hoàn thành phiếu theo nhóm .
- Cá nhân làm phiếu học tập.
- Chia sẻ cặp đôi kết quả.
- Chia sẻ kết quả trong nhóm để chốt kết quả chung của nhóm. 
VD: Nhóm ....
b) Nhận xét:
 = = = = 
- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.
- Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho 
-Các nhóm nhận xét bổ sung ý kiến.
-Học sinh thực hiện.
Hoạt động 3: Thực hành kỹ năng.
- Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh yêu cầu học sinh thực hiện.
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.
Câu a. GV cho học sinh làm bài vào phiếu bài tập số 1.
Câu b. Làm vào vở.
- GV nhận xét chốt đáp án.
- Cách làm ở câu a và câu b khác nhau như thế nào?
- Củng cố tính chất cơ bản của phân số.
Bài 2+ Bài 3 (bài tập chờ dành cho HS hoàn thành sớm)
Bài 2:Tính rồi so sánh kết quả: 
a. 18 : 3 và (18 x 4 ) : ( 3 x 4 )
b. 81 : 9 và ( 81 : 3 ) : ( 9 : 3 ).
- Chốt nhận xét: Nếu nhân hoặc chia số bị chia và số chia với cùng một số tự nhiên khác 0 thì thương không thay đổi.
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:
- Giáo viên chốt cách tạo PS bằng nhau
-HS thực hiện theo yêu cầu.
a. Hoàn thành phiếu theo nhóm .
- Cá nhân làm phiếu bài tập.
- Chia sẻ cặp đôi kết quả.
- Chia sẻ kết quả trong nhóm để chốt kết quả chung của nhóm. 
 = = 
- Các nhóm nhận xét bổ sung ý kiến.
b. Học sinh làm bài cá nhân vào vở.
- Chia sẻ kết quả trong nhóm kết quả trong nhóm. 
- Học sinh nhận xét.
- Học sinh trả lời.
- HS làm vào phiếu chờ – Chia sẻ kết quả
Bài 2: 
a) 18 : 3 = 6
 (18 x 4) : (3 x 4) = 72 : 12 = 6
b) 81 : 9 = 9
 (81 : 3) : (9 : 3) = 27 : 3 = 9
Bài 3: 
a) 
b) 
Hoạt động 4: Ứng dụng.
- Qua bài học hôm nay các bạn đã tìm hiểu - Học sinh trả lời
được kiến thức gì?
- Muốn tìm phân số bằng nhau bạn làm
 như thế nào?
 Hoạt động 5: Sáng tạo.
- Giáo viên về nhà các em thực hiện nhiệm vụ sau.
Bài tập: Cho các phân số sau. ; ; ; 
Hãy tìm cặp phân số bằng nhau.
- Nhận xét giờ học
- Chuẩn bị bài sau: Rút gọn phân số.
- HS lắng nghe và thực hiện
 -Cả tổ thống nhất các bước dạy như trên .
 Phần thứ 4: Trao đổi chuyên đề .
Rút kinh nghiệm tiết chuyên đề đã thực hiện trong tuần trước.
Phần thứ 5: Bồi dưỡng chuyên môn 
Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục và hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên 
 Tóm lại: Qua thực hiện có hiệu quả các chuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn kết hợp với sự chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu chất lượng các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn đã mang lại kết quả đáng kể. Chất lượng dạy và học có nhiều chuyển biến.
4.4. Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên
Những thay đổi không ngừng diễn ra trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, những tiến bộ to lớn của khoa học và công nghệ đòi hỏi con người phải học, học nữa, học mãi. Do đó, người làm công tác quản lý cần tạo mội điều kiện theo nhu cầu xã hội hiện nay. Việc bồi dưỡng chuyên môn nghịêp vụ cho giáo viên là công việc hàng đầu cần được quan tâm. Đây là công việc không thể thiếu trong suốt quá trình giảng dạy của giáo viên. Nếu giáo viên có chuyên môn vững vàng và sâu rộng thì chất lượng giáo dục sẽ đi lên. Vì vậy, giáo viên phải được bồi dưỡng kiến thức, phải thường xuyên cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng mới có đủ năng lực dạy tốt ở các môn học ở khối lớp được phân công. Giáo viên có thể học tập, bồi dưỡng ở một số hình thức sau:
* Tự bồi dưỡng:
Công tác bồi dưỡng tại chỗ được tiến hành thường xuyên, liên tục, chẳng hạn: 
- Phát động phong trào đọc báo, nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu tham khảo.
- Phát động thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở vào đợt 20/11, chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11. Qua dự giờ của đồng nghiệp học học tập được ở nhau những phương pháp giảng dạy hiệu quả và tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của bản thân.
- Phát động phong trào tích cực tìm hiểu, khai thác thông tin trên mạng Internet... để mở mang hiểu biết về các lĩnh vực kiến thức tự nhiên - xã hội từ đó vận dụng vào giảng dạy.
* Bồi dưỡng tập trung
- Tổ chức cho giáo viên được tham dự bồi dưỡng qua các khoá học, các đợt bồi dưỡng chuyên môn của Phòng giáo dục, qua đây giáo viên được giao lưu học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm vận dụng vào giảng dạy. Song việc bồi dưỡng năng lực công tác - giảng dạy qua sinh hoạt tổ chuyên môn có vị trí hết sức quan trọng. Ví dụ:
+ Bồi dưỡng phát triển năng lực học tập của học sinh.
+ Phổ biến sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp huyện, tỉnh
Các kỹ năng trên có được trên cơ sở học tập và rút kinh nghiệm không ngừng của bản thân từng thành viên thông qua các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn có hiệu quả.
5. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá tổ chuyên môn
5.1. Kiểm tra đánh giá qua hồ sơ sổ sách của tổ
- Ban giám hiêu có kế hoạch kiểm tra sổ sinh hoạt chuyên môn của tổ.
- Qua kiểm tra để đánh giá việc ghi chép cập nhật của tổ đã kịp thời chưa? Kế hoạch có được bổ sung phù hợp điều kiện cụ thể không?... Thông qua việc kiểm tra cách ghi chép sổ sách của tổ cũng đánh giá được nội dung cũng như chấ lượng của các buổi sinh hoạt.
* Tóm lại nếu tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề và kiểm tra hội đồng sư phạm, kết hợp đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời thì chất lượng các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn sẽ ngày càng hiệu quả từ đó nâng cao chất lượng dạy - học trong nhà trường.
5.2. Dự sinh hoạt chuyên môn, dự giờ:
Khi các tổ sinh hoạt đã đi vào nề nếp, tôi sắp xếp lịch kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.
* Dự sinh hoạt tổ chuyên môn:
- Kiểm tra định kỳ: Mỗi tháng Ban giám hiệu dự sinh hoạt tổ chuyên môn của các tổ ít nhất một lần để qua đó đánh giá ưu khuyết điểm, rút kinh nghiệm để buổi sinh hoạt hiệu quả hơn.
- Kiểm tra chuyên đề: Mỗi tháng Ban giám hiệu dự sinh hoạt chuyên môn với các tổ (không báo trước) từ 1 đến 2 tổ chuyên môn để qua đó nắm được tình hình sinh hoạt thực chất của tổ (có mang tính hình thức không? Đã đạt hiệu quả chưa?) để đánh giá đúng nề nếp, chất lượng buổi sinh hoạt từ đó kịp thời góp ý rút kinh nghiệm.
* Dự giờ dạy của một số giáo viên:
- Song song với việc dự chuyên đề, hàng tháng tôi thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên môn bằng việc: Dự giờ, kiểm tra hồ sơ... của giáo viên.
VD:
+ Dự một giờ dạy, bài dạy của 2 - 3 giáo viên (có cả tổ trưởng chuyên môn) để đối chiếu.
+ Dự giờ hướng dẫn học để đánh giá việc dạy phân hóa đối tượng học sinh.
Qua dự giờ, qua dự các buổi sinh hoạt chuyên môn tôi tổ chức cho giáo viên trao đổi, rút kinh nghiệm kịp thời; từ đó có kế hoạch cũng như biện pháp khắc phục tồn tại nâng cao hiệu quả dạy - học trong nhà trường.
6. Thúc đẩy công tác phong trào:
Việc thực hiện các phong trào thi đua trong nhà trường sẽ hỗ trợ tốt cho công tác dạy và học. Muốn tổ khối tham gia có hiệu quả, tôi đã tiến hành như sau:
- Xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học về một số phong trào thi giáo viên giỏi - phong trào vở sạch chữ đẹp, phong trào tự làm đồ dùng dạy học
- Triển khai đến tổ khối trong các lần sinh hoạt chuyên môn.
- Khối đăng ký số lượng và thành viên tham gia theo kế hoạch của từng phong trào nhà trường phát động đồng thời đăng ký các chỉ tiêu phấn đấu theo từng thời điểm của tổ. Trong quá trình thực hiện tổ chuyên môn luôn phải theo dõi, giám sát từ đó kịp thời điều chỉnh kế hoạch sao cho đạt được chỉ tiêu đề ra.
- Với những giáo viên cũng như học sinh đạt thành tích cao Ban giám hiệu động viên, khen thưởng kịp thời để khuyến khích nhân rộng nhân tố điển hình trong nhà trường.
Trong các buổi họp hội đồng sư phạm, họp liên tịch hàng tháng, Ban Giám hiệu đều đánh giá hoạt động của các tổ chuyên môn. Đánh giá những việc đã làm được và những việc chưa làm được của các tổ chuyên môn để kịp thời bổ sung, điều chỉnh. Cuối năm học tổng kết phong trào thi đua, có khen thưởng các tổ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ, khen thưởng cho các nhóm giáo viên tổ chức chuyên đề có hiệu quả. Qua đó có tác dụng động viên, khuyến khích đội ngũ tổ trưởng chuyên môn cũng như giáo viên trong tổ tích cực đổi mới các hoạt động sinh hoạt chuyên môn ngày càng hiệu quả.
V. Kết quả
Sau gần một năm áp dụng các biện pháp chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường, hoạt động dạy và học có nhiều chuyển biến đáng kể, chúng tôi đã từng bước nâng cao dần chất lượng giảng dạy của giáo viên và kết quả học tập của học sinh.
1. Đối với giáo viên và học sinh
- Giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn đầy đủ, hào hứng, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được tổ trưởng phân công. Giáo viên chủ động chuẩn bị nội dung cần trao đổi, chia sẻ cùng đồng nghiệp những kinh nghiệm giảng dạy, được giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Không khí các buổi sinh hoạt chuyên môn thể hiện tính dân chủ, cởi mở. Vì vậy các thành viên chủ động, tích cực phát biểu ý kiến đóng góp cho nội dung sinh hoạt, mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó hơn, đoàn kết hơn.
- Trong đợt dự giờ đột xuất của Ban Giám hiệu, giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đạt hiệu quả cao.
- Các thành viên trong khối luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động, có ý thức tự học để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần phấn đấu xây dựng tổ vững mạnh.
- Nhiều giáo viên rất chuyên tâm trong việc tích luỹ vốn kiến thức, hồ sơ sổ sách đẹp về hình thức, phong phú về nội dung.
- Qua sinh hoạt tổ đã bổ sung cho giáo viên những kiến thức và kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi do vậy kết quả các cuộc thi đạt thành tích cao hơn.
- Giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, thực hiện giảng dạy nghiêm túc, đúng nội dung chương trình sách giáo khoa. Trong hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2018 - 2019 có 3 thầy cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 
 - Chất lượng học tập ở 2 môn Toán và Tiếng Việt có nâng lên rõ rệt .
2. Đối với tổ chuyên môn:
- Vai trò của tổ trưởng được phát huy, tổ trưởng chủ động trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, nắm bắt nhu cầu và nguyện vọng của giáo viên trong tổ. Từ đó có kế hoạch sinh hoạt cụ thể, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu chung của tổ, tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên của tổ tham gia sinh hoạt.
- Hoạt động của tổ chuyên môn ngày càng có chất lượng, không còn mang tính chất giải quyết sự vụ, sự việc mà tập trung chủ yếu vào đặc trưng của từng môn học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
- Nội dung sinh hoạt của tổ phong phú hơn, phù hợp với tình hình thực tế giảng dạy hơn. Sổ sách được cập nhật kịp thời, chính xác, khoa học thuận tiện cho việc lưu trữ, theo dõi, phục vụ cho việc chỉ đạo, đề ra biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục.
3. Đối với cán bộ quản lý:
- Chủ động lên kế hoạch chỉ đạo phù hợp với thực tế của từng tổ chuyên môn và chủ động tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn.
- Kịp thời nắm bắt được tình hình của từng tổ chuyên môn: Thời gian sinh hoạt, nội dung sinh hoạt, khó khăn, vướng mắc từ đó kịp thời giúp đỡ tháo gỡ khó khăn tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong trường, trong tổ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. 
C: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Sau khi triển khai thực hiện các biện pháp quản lý, chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn tôi rút ra một số kết luận sau:
- Công tác quản lý chỉ đạo tổ chuyên môn cần có tính kế hoạch và được triển khai đồng bộ, tổ chức nhân lực phù hợp, chỉ đạo sát sao và được thường xuyên kiểm tra đôn đốc.
- Muốn cho chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn đạt hiệu quả cần có kế hoạch chỉ đạo chung cho toàn trường ngay từ đầu năm học dựa trên các số liệu điều tra. Hàng năm, cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên phù hợp với yêu cầu chung của các tổ chuyên môn và phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của từng giáo viên.
- Muốn nâng cao chất lượng dạy và học, người làm công tác quản lý cần chú ý đến nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, tập trung vào việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo từng môn học, từng bài học; đổi mới cách kiểm tra - đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng cơ bản. Đồng thời phải coi trọng công tác bồi dưỡng của giáo viên, kiểm tra tự bồi dưỡng.
- Cần chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hội họp, chuyên đề, dự giờ, hội giảng, kiểm tra... ngay từ đầu năm. Nội dung sinh hoạt tổ cần chú ý đến các nội dung phục vụ hoạt động dạy và học, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin... hướng đến mục tiêu dạy - phát huy năng lực của người học .
- Phải biết chọn người tổ trưởng là người có năng lực quản lý, có tay nghề vững vàng, có uy tín với tập thể đặc biệt là phải có tính quyết đoán song phải biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến của của các tổ viên.
- Thường xuyên tham gia sinh hoạt với tổ để giải quyết những thắc mắc của tổ cũng như chỉ đạo kịp thời.
- Tăng cường tổ chức các chuyên đề dạy - học để tổ chuyên môn nghiên cứu, trao đổi, giao lưu với đồng nghiệp nhằm tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tinh thần tập thể và góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh và tiến lên theo sự phát triển không ngừng của xã hội hiện nay.
- Cần có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn, tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời để đưa ra các giải pháp điều chỉnh dạy và học phù hợp với tình hình thực tế của từng đối tượng học sinh.
- Xác định rõ trách nhiệm tổ trưởng, cung cấp cho tổ trưởng và giáo viên đủ các văn bản chỉ đạo chuyên môn của cấp trên, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Tạo điều kiện phát huy tính dân chủ trong nhà trường, định hướng cho tổ trưởng nội dung sinh hoạt mà không áp đặt, càng không được buông lỏng quản lý. Cần tạo không khí thi đua tích cực, thu hút mọi giáo viên tự giác tham gia và tham gia nhiệt tình, đó cũng chính là biện pháp quản lý có hiệu quả nhất.
- Với bản thân người cán bộ quản lý nhất là người trực tiếp phụ trách chuyên môn cần phải tiếp tục trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, trình độ công nghệ thông tin...; Đồng thời người can bộ quản lý cần tích cực học hỏi, rút kinh nghiệm từ đồng nghiệp, đơn vị bạn để công tác quản lý được hiệu quả hơn. Mặt khác cần lắng nghe, gần gũi và chia sẻ với giáo viên trong các tổ khối, thường xuyên tham gia sinh hoạt với tổ để giải quyết những thắc mắc của tổ cũng như có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
2. Kiến nghị:
Phòng Giáo dục và Đào tạo cần tổ chức các chuyên đề về sinh hoạt tổ chuyên môn theo phương thức mới cho các trường tham gia, rút kinh nghiệm. Trên cơ sở đó các trường có thể tổ chức giao lưu với nhau để trao đổi, học hỏi góp phần nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt tổ chuyên môn từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ và mục tiêu giáo dục.
Trên đây là một số biện pháp quản lý, chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, tôi đã áp dụng có hiệu quả. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các cấp quản lý, các bạn đồng nghiệp.
 Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến của bản thân tôi viết ra. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 Tôi xin chân thành cảm ơn!
 Dương Phúc Tư , ngày 15 tháng 2 năm 2019
 NGƯỜI VIẾT
 Vũ Thị Hồng Loan
MỤC LỤC
Nội dung
Trang
SƠ LƯỢC LÍ LỊCH
1
A. ĐẶT VẤN ĐỀ 
2
1. Lý do chọn đề tài
2
2. Kế hoạch nghiên cứu
3
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
5
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
5
1. Các khái niệm liên quan
5
2. Vai trò của tổ chuyên môn đối với hoạt động giáo dục trong nhà trường
7
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
7
III.THỰC TRẠNG SH TỔ CHUYÊN MÔN TRONG NHÀ TRƯỜNG
8
1. Thuận lợi
8
2. Một số khó khăn, tồn tại trong sinh hoạt tổ chuyên môn
9
IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
11
1. Nâng cao nhận thức cho giáo viên về vai trò của tổ chuyên môn
11
2. Tham mưu về sắp xếp, xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn
12
3. Xây dựng kế hoạch và quy chế hoạt động của tổ khối
14
4. Bồi dưỡng chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn
15
5. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá tổ chuyên môn
30
6. Thúc đẩy công tác phong trào
31
V. KẾT QUẢ
32
1. Đối với giáo viên và học sinh
32
2. Đối với tổ chuyên môn
33
3. Đối với cán bộ quản lý 
33
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
34
1. Kết luận
34
2. Kiến nghị
35
XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA PHONG
Tổng điểm .
TM. HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
CHỦ TỊCH - HIỆU TRƯỞNG
XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ HÀO
Tổng điểm .
TM. HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
CHỦ TỊCH - TRƯỞNG PHÒNG

File đính kèm:

  • docMot so sang kien chi dao nham nang cao chat luong sinh hoat to chuyen mon_12540684.doc
Sáng Kiến Liên Quan