Một số dạng bài tập tương tác ứng dụng trên bảng thông minh Activboard môn giáo dục quốc phong - An

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Ngày nay, với sự phát triển một cách mạnh mẽ, nhanh chóng của công

nghệ và khoa học kỹ thuật cùng với đòi hỏi ngày càng cao của chương trình học

tập về khả năng tư duy, nhận thức của người học sinh THPT thì một trong

những biện pháp quan trọng là đổi mới cách dạy và học theo hướng tạo cho học

sinh chủ động hơn trong việc tiếp thu kiến thức; lấy tự học, tự chiếm lĩnh tri

thức làm hoạt động quan trọng trong hoạt động học; giáo viên phải đổi mới áp

dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, đổi mới cách chuẩn bị và sử dụng bài

giảng. Để đổi mới được thì mọi hoạt động của trường học phải có những thay

đổi nhiều mặt trong đó có cơ sở vật chất, hoạt động chuẩn bị giáo án, bài giảng.

Trong những năm gần đây, tất cả mọi hoạt động giảng dạy và học tập ở

trường THPT Trị An nói chung, môn GDQP-AN nói riêng cũng không nằm

ngoài xu thế của công cuộc đổi mới. Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông

tin đã được nhiều giáo viên trong nhà trường hưởng ứng tích cực, từ việc soạn

giáo án bằng máy tính, soạn bài giảng trình chiếu bằng phần mềm Microsoft

PowerPoint đến việc sử dụng hệ thống giảng dạy tương tác. Hệ thống giảng dạy

tương tác thông minh thông qua bảng tương tác là hệ thống giảng dạy được đánh

giá là hiệu quả trong việc truyền đạt kiến thức và tiếp thu của học sinh. Đồng

thời, hệ thống tương tác này ngày càng được phát triển, đáp ứng được nhu cầu

dạy học và có nhiều ứng dụng phương pháp sư phạm tiến tiến nhất hiện nay. Hệ

thống tài nguyên giáo dục phong phú, đầy đủ, các chủ đề được sắp xếp khoa

học, phục vụ cho thiết kế bài giảng, thực hành giảng dạy

pdf40 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 26/10/2018 | Lượt xem: 316 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Một số dạng bài tập tương tác ứng dụng trên bảng thông minh Activboard môn giáo dục quốc phong - An", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 9 
Hình 5b: Dạng bài tập True/False – Soạn câu hỏi 
7. Lựa chọn nút “Setting” để cài đặt thời gian, màu sắc của bài tương tác. 
8. Nhấp vào nút “Preview” để xem trước và làm thử bài tương tác. 
9. Nếu chọn chính xác đáp án đúng, thì sẽ được chấm điểm và có thể xem 
lại bài làm. 
Hình 5c: Dạng bài tập True/False – Đáp án chọn đúng 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 10 
Hình 5d: Dạng bài tập True/False – Xem lại kết quả (chọn đúng đáp án) 
Hình 5e: Dạng bài tập True/False – Xem lại kết quả (chọn sai đáp án) 
Quy trình thiết kế của các dạng bài tập tương tác còn lại cũng tương tự 
với dạng bài tập tương tác True/False (Đúng/Sai) này. 
3.2.2. Dạng bài tập Multiple choice (bài tập đa lựa chọn): 
Là loại bài tập có nhiều lựa chọn để trả lời, trong đó chỉ có một đáp án là 
câu trả lời đúng nhất 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 11 
Hình 6a: Dạng bài tập Multiple choice 
Để tạo ra bài tập dạng Multiple choice, giáo viên thực hiện theo các bước 
sau: 
1. Menu “Create New Quiz” -> Chọn “Grade Quiz”. 
2. Nhấp vào nút lệnh trên thanh công cụ. 
3. Trong mục “Multiple Choice Question”, nhập vào câu hỏi. 
4. Trong mục “Answer”, đánh dấu vào đáp án đúng của câu hỏi. 
5. Nhấp chuột vào nút lệnh để nhập thêm hình ảnh (nếu có). 
6. Nhập vào thang điểm của câu hỏi trong ô “Attempts” và điểm số 
(Points) của bài. Chọn Shuffle Answer để trộn ngẫu nhiên đáp án. 
Quy trình thiết kế của các dạng bài tập tương tác này cũng tương tự với 
dạng bài tập tương tác True/False (Đúng/Sai). 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 12 
Hình 6b: Dạng bài tập Multiple choice – Soạn câu hỏi 
Hình 6c: Dạng bài tập Multiple choice – Xem hình ảnh trong câu hỏi 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 13 
Hình 6d: Dạng bài tập Multiple choice – Xem lại kết quả (chọn đúng đáp án) 
Hình 6e: Dạng bài tập Multiple choice – Xem lại kết quả (chọn chưa đúng đáp án) 
3.2.3. Dạng bài tập Multiple response (bài tập đa đáp án): 
Là loại bài tập có nhiều lựa chọn để trả lời, trong đó có thể có nhiều đáp 
án đúng. 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 14 
Hình 7a: Dạng bài tập Multiple response 
Để tạo ra bài tập dạng Multiple response, giáo viên thực hiện theo các 
bước sau: 
1. Menu “Create New Quiz” -> Chọn “Grade Quiz”. 
2. Nhấp vào nút lệnh trên thanh công cụ. 
3. Trong mục “Multiple Response Question”, nhập vào câu hỏi. 
4. Trong mục “Answer”, đánh dấu vào đáp án đúng của câu hỏi. 
5. Nhấp chuột vào nút lệnh để nhập thêm hình ảnh (nếu có). 
6. Nhập vào thang điểm của câu hỏi trong ô “Attempts” và điểm số 
(Points) của bài. Chọn Shuffle Answer để trộn ngẫu nhiên đáp án. 
Cũng thực hiện tương tự với dạng bài tập tương tác True/False 
(Đúng/Sai). 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 15 
Hình 7b: Dạng bài tập Multiple response – Soạn câu hỏi 
Hình 7c: Dạng bài tập Multiple response – Xem lại kết quả (chọn đúng đáp án) 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 16 
Hình 7d: Dạng bài tập Multiple response – Xem lại kết quả (chọn chưa đúng đáp án) 
3.2.4. Dạng bài tập Type in (bài tập trả lời ngắn): 
Là loại bài tập mà người học có thể trả lời với ý kiến của mình. Trong đó 
người soạn bài tập có thể tạo ra những câu trả lời có thể chấp nhận được. 
Hình 8a: Dạng bài tập Type in 
Để tạo ra bài tập dạng Type in, giáo viên thực hiện theo các bước sau: 
1. Menu “Create New Quiz” -> Chọn “Grade Quiz”. 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 17 
2. Nhấp vào nút lệnh trên thanh công cụ. 
3. Trong mục “Type in Question”, nhập vào câu hỏi. 
4. Trong mục “Answer”, nhập vào các đáp án mà có thể chấp nhận 
được. 
5. Nhấp chuột vào nút lệnh để nhập thêm hình ảnh (nếu có). 
6. Nhập vào thang điểm của câu hỏi trong ô “Attempts” và điểm số 
(Points) của bài. 
Cũng thực hiện tương tự với dạng bài tập tương tác True/False 
(Đúng/Sai). 
Hình 8b: Dạng bài tập Type in– Soạn câu hỏi 
Hình 8c: Dạng bài tập Type in – Xem lại kết quả (chọn đúng đáp án) 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 18 
Hình 8d: Dạng bài tập Type in– Xem lại kết quả (chọn chưa đúng đáp án) 
3.2.5. Dạng bài tập Matching (bài tập ghép cặp): 
Là loại bài tập có sự ghép giữa hai nhóm đối tượng để cho ra kết quả 
đúng nhất. 
Hình 9a: Dạng bài tập Matching 
Để tạo ra bài tập dạng Type in, giáo viên thực hiện theo các bước sau: 
1. Menu “Create New Quiz” -> Chọn “Grade Quiz”. 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 19 
2. Nhấp vào nút lệnh trên thanh công cụ. 
3. Trong mục “Matching Question”, nhập vào câu hỏi. 
4. Trong mục “Answer”, nhập vào các đáp án đúng ghép với nhau. 
5. Nhấp chuột vào nút lệnh để nhập thêm hình ảnh (nếu có). 
6. Nhập vào thang điểm của câu hỏi trong ô “Attempts” và điểm số (Points) 
của bài. Chọn Shuffle Answer để trộn ngẫu nhiên đáp án. 
Cũng thực hiện tương tự với dạng bài tập tương tác True/False 
(Đúng/Sai). 
Hình 9b: Dạng bài tập Matching – Soạn câu hỏi 
Hình 9c: Dạng bài tập Matching – Xem lại kết quả (chọn đúng đáp án) 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 20 
Hình 9d: Dạng bài tập Matching– Xem lại kết quả (chọn chưa đúng đáp án) 
3.2.6. Dạng bài tập Sequence (bài tập sắp xếp): 
Là loại bài tập yêu cầu sắp xếp lại thứ tự các phương án. Thường dùng 
kiểm tra kiến thức liên quan đến quy trình, cái nào trước, cái nào sau. 
Hình 10a: Dạng bài tập Sequence 
Để tạo ra bài tập dạng Sequence, giáo viên thực hiện theo các bước sau: 
1. Menu “Create New Quiz” -> Chọn “Grade Quiz”. 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 21 
2. Nhấp vào nút lệnh trên thanh công cụ. 
3. Trong mục “Sequence Question”, nhập vào câu hỏi. 
4. Trong mục “Answer”, đánh dấu vào đáp án đúng của câu hỏi theo thứ tự 
đã dự định trước. 
5. Nhấp chuột vào nút lệnh để nhập thêm hình ảnh (nếu có). 
6. Nhập vào thang điểm của câu hỏi trong ô “Attempts” và điểm số (Points) 
của bài. 
Cũng thực hiện tương tự với dạng bài tập tương tác True/False 
(Đúng/Sai). 
Hình 10b: Dạng bài tập Sequence– Soạn câu hỏi 
Hình 10c: Dạng bài tập Sequence – Xem lại kết quả (chọn đúng đáp án) 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 22 
Hình 10d: Dạng bài tập Sequence – Xem lại kết quả (chọn chưa đúng đáp án) 
3.2.7. Dạng bài tập Numeric (Bài tập số học): 
Là loại bài tập chỉ trả lời bằng số. 
Hình 11a: Dạng bài tập Numeric 
Để tạo ra bài tập dạng Numeric, giáo viên thực hiện theo các bước sau: 
1. Menu “Create New Quiz” -> Chọn “Grade Quiz”. 
2. Nhấp vào nút lệnh trên thanh công cụ. 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 23 
3. Trong mục “Numeric Question”, nhập vào câu hỏi. 
4. Trong mục “Answer”, chọn “Equal to” ở mục “Value is” và nhập kết 
quả là số vào. 
5. Nhấp chuột vào nút lệnh để nhập thêm hình ảnh (nếu có). 
6. Nhập vào thang điểm của câu hỏi trong ô “Attempts” và điểm số 
(Points) của bài. 
Cũng thực hiện tương tự với dạng bài tập tương tác True/False 
(Đúng/Sai). 
Hình 11b: Dạng bài tập Multiple response – Soạn câu hỏi 
Hình 11c: Dạng bài tập Multiple response – Xem lại kết quả (chọn đúng đáp án) 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 24 
Hình 11d: Dạng bài tập Multiple response – Xem lại kết quả (chọn chưa đúng đáp 
án) 
3.2.8. Dạng bài tập Fill in the Blank (Bài tập điền khuyết): 
Là loại bài tập mang nội dung điền vào chỗ trống. Người học sẽ hoàn 
thành bài tập này thông qua vấn đề điền được các nội dung thích hợp vào ô lựa 
chọn do người soạn bài tập đặt ra. 
Hình 12a: Dạng bài tập Fill in the Blank 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 25 
Để tạo ra bài tập dạng Fill in the Blank, giáo viên thực hiện theo các 
bước sau: 
1. Menu “Create New Quiz” -> Chọn “Grade Quiz”. 
2. Nhấp vào nút lệnh trên thanh công cụ. 
3. Trong mục “Fill in the Blank Question”, nhập vào câu hỏi. 
4. Trong mục “Details”, nhập vào câu hoặc đoạn văn với những chỗ 
trống cần điền vào. Nhấp vào nút “Insert Blank” để thêm nội dung vào 
vị trí cần điền. 
5. Nhấp chuột vào nút lệnh để nhập thêm hình ảnh (nếu có). 
6. Nhập vào thang điểm của câu hỏi trong ô “Attempts” và điểm số 
(Points) của bài. 
Cũng thực hiện tương tự với dạng bài tập tương tác True/False 
(Đúng/Sai). 
Hình 12b: Dạng bài tập Fill in the Blank – Soạn câu hỏi 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 26 
Hình 12b: Dạng bài tập Fill in the Blank – Xem lại kết quả (chọn đúng đáp án) 
Hình 12b: Dạng bài tập Fill in the Blank – Xem lại kết quả (chọn chưa đúng đáp án) 
3.2.9. Dạng bài tập Multiple choice text (Bài tập đa lựa chọn 2): 
Là loại bài tập có nhiều lựa chọn để trả lời, trong đó chỉ có một đáp án là 
câu trả lời đúng nhất. Nhưng đặc biệt ở đây, danh sách đáp án sẽ có dạng drop-
down menu. Dạng này không thể trình bày trên giấy mà phải làm trực tiếp trên 
máy. 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 27 
Hình 13a: Dạng bài tập Multiple choice text 
Để tạo ra bài tập dạng Multiple choice text , giáo viên thực hiện theo các 
bước sau: 
7. Menu “Create New Quiz” -> Chọn “Grade Quiz”. 
8. Nhấp vào nút lệnh trên thanh công cụ. 
9. Trong mục “Multiple choice text Question”, nhập vào câu hỏi. 
10. Trong mục “Details”, nhập vào nội dung cần điền. Nhấp nút “Insert 
List” để thêm danh sách các đáp án. 
11. Nhấp chuột vào nút lệnh để nhập thêm hình ảnh (nếu có). 
12. Nhập vào thang điểm của câu hỏi trong ô “Attempts” và điểm số 
(Points) của bài. Chọn Shuffle Answer để trộn ngẫu nhiên đáp án. 
Cũng thực hiện tương tự với dạng bài tập tương tác True/False 
(Đúng/Sai). 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 28 
Hình 13b: Dạng bài tập Multiple choice text – Soạn câu hỏi 
Hình 13c: Dạng bài tập Multiple choice text – Xem lại kết quả (chọn đúng đáp án) 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 29 
Hình 13d: Dạng bài tập Multiple choice text – Xem lại kết quả (chọn chưa đúng đáp 
án) 
3.2.10. Dạng bài tập Word Bank (Bài tập dạng kéo – thả từ): 
Giống dạng điền khuyết nhưng các phương án đã được liệt kê sẵn, người 
làm chỉ cần dùng chuột kéo đáp án và thảo vào chỗ trống. 
Hình 14a: Dạng bài tập Word Bank 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 30 
Để tạo ra bài tập dạng Word Bank, giáo viên thực hiện theo các bước 
sau: 
1. Menu “Create New Quiz” -> Chọn “Grade Quiz”. 
2. Nhấp vào nút lệnh trên thanh công cụ. 
3. Trong mục “Word Bank Question”, nhập vào câu hỏi. 
4. Trong mục “Details”, nhập vào câu hoặc đoạn văn với những chỗ 
trống cần điền vào. Nhấp vào nút “Insert Placeholder” để thêm nội 
dung vào vị trí cần điền. 
5. Trong mục “Extra Items”, nhập vào những đáp án thêm vào nhưng 
không được sử dụng. 
6. Nhấp chuột vào nút lệnh để nhập thêm hình ảnh (nếu có). 
7. Nhập vào thang điểm của câu hỏi trong ô “Attempts” và điểm số 
(Points) của bài. Chọn Shuffle Answer để trộn ngẫu nhiên đáp án. 
Cũng thực hiện tương tự với dạng bài tập tương tác True/False 
(Đúng/Sai). 
Hình 12b: Dạng bài tập Word Bank – Soạn câu hỏi 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 31 
Hình 12b: Dạng bài tập Word Bank – Xem lại kết quả (chọn đúng đáp án) 
Hình 12b: Dạng bài tập Word Bank – Xem lại kết quả (chọn chưa đúng đáp án) 
IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 
Qua quá trình tiếp cận,sử dụng và thực dạy với bảng tương tác của bản 
thân, tôi thấy đã đạt được một số kết quả và những đóng góp mới của đề tài như 
sau: 
- Thông qua bảng tương tác, học sinh được học tập với một phương pháp 
mới, trực quan, được tiếp cận với bài học một cách sinh động, thúc đẩy sự thích 
thú cũng như say mê học tập ở các em. 
- Luyện tập cho học sinh những kỹ năng xã hội, các em cùng tham gia 
hợp tác với nhau theo nhóm, tăng khả năng tư duy nhanh gắn với hành động khi 
các em được tiếp xúc với bài học thông qua hệ thống tương tác thú vị. 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 32 
- Đề tài mở ra một hướng mới giúp cho giáo viên tiếp cận đa dạng hơn 
với các phần mềm khác nhau phục vụ dạy và học. Đồng thời giúp giáo viên dễ 
dàng hơn trong việc thiết kế một số dạng bài tập tương tác sử dụng trên bảng 
thông minh ActivBoard. Các dạng bài tập được giáo viên biên soạn vừa phục vụ 
cho việc giảng dạy trên lớp, vừa có thể giúp cho học sinh tự học, tự ôn tập thông 
qua việc xuất bản và đưa tài liệu (là các câu hỏi tương tác) lên các môi trường 
học đa phương tiện như lớp học ảo e-learning, các trang Web phục vụ việc học 
tập thi cử của học sinh. 
- Đề tài đã xây dựng được một số hướng dẫn sử dụng phần mềm iSpring 
Suite trong phần xây dựng một số dạng bài tập tương tác phục vụ việc dạy học 
của giáo viên và tự học của học sinh 
- Các dạng bài tập tương tác được thiết kế đa dạng, mới lạ và trực quan. 
Tạo hứng thú co giáo viên thay đổi phương pháp sư phạm và ứng dụng công 
nghệ thông tin nhiều hơn, khuyến khích nâng cao chuyên môn. Không chỉ làm 
cho người dạy mà cả người học có động lực và thích thú dạy-học thông qua các 
công cụ đa chức năng. 
- Sau mỗi phần làm bài, iSpring Suite có thể cho giáo viên kết quả tổng 
hợp về bài làm của học sinh, giúp cho việc đánh giá được thuận tiện và dễ dàng. 
Tạo không khí sôi nổi, niềm say mê hứng thú cho học sinh khi các em thực hiện 
thao tác. Không chỉ gây hứng thú mà còn giúp các em khắc sâu, ghi nhớ, vì 
chính các em là người trực tiếp tương tác vào bài học, và được thực hành trực 
quan ngay tại lớp học. 
V. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG 
Từ những kết quả đạt được ở trên, tôi rút ra một vài những đề xuất, 
khuyến nghị như sau: 
- Việc tập huấn, triển khai sử dụng bảng tương tác nên là một việc làm 
thường xuyên của nhà trường đến tất cả các giáo viên thông qua các chỉ đạo 
xuyên suốt từ Ban giám hiệu. Nhằm giúp đỡ giáo viên từng bước một tiếp cận 
công nghệ mới và được thực hành trên chính công nghệ mới. 
- Người giáo viên cần phải nắm rõ cách triển khai và sử dụng bảng tương 
tác cũng như các phần mềm đi kèm bảng tương tác (ActivInspire), phần mềm 
trình chiếu (Powerpoint) và những phần mềm hỗ trợ khác (iSpring Suite,). 
Để ứng dụng phương pháp giáo dục mới, ứng dụng công nghệ thông tin 
đòi hỏi người giáo viên phải tự học, tự rèn luyện nâng cao kỹ năng, trình độ và 
chuyên môn của bản thân. 
Các buổi chuyên đề chuyên môn do tổ chuyên môn, nhà trường tổ chức 
là rất quan trọng trong việc bồi dưỡng thêm các kiến thức, kỹ năng chuyên môn 
Trường THPT Trị An Sáng kiến kinh nghiệm 
Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 33 
cho mọi giáo viên trao đổi những hiểu biết mà mỗi giáo viên đã tiếp thu , đã học 
được, nhằm trao đổi kinh nghiệm soạn giảng hay và sáng tạo cùng nhau. 
Việc triển khai đến học sinh thông qua một bài học cụ thể rất quan trọng, 
vì không chỉ giáo viên mà cả học sinh cũng rất cần tiếp cận, làm quen dần với 
mọi thao tác trên hệ thống bảng tương tác. Phải tiếp cận từ dễ đến khó, hiểu 
được các quy tắc thao tác tương tác thì mới mang lại hiệu quả cao trong dạy học. 
VI. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Trịnh Văn Biều (2003), Các phương pháp dạy học hiệu quả, ĐHSP 
TPHCM. 
2. Luật Giáo dục Quốc phòng – An ninh (2013). 
3. Công văn số 2222/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai 
ngày 24/9/2014, về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 
2014-2015. 
 NGƯỜI THỰC HIỆN 
(Ký tên và ghi rõ họ tên) 
Nguyễn Văn Trung 
DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 
BGH 
CNTT 
GDQP&AN 
GV 
GD&ĐT 
HS 
THPT 
XHCN 
QPTD 
ANND 
Ban giám hiệu 
Công nghệ thông tin 
Giáo dục quốc phòng & An ninh 
Giáo viên 
Giáo dục và Đào tạo 
Học sinh 
Trung học phổ thông 
Xã hội chủ nghĩa 
Quốc phòng toàn dân 
An ninh nhân dân 
SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI 
Đơn vị Trường THPT Trị An 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Vĩnh Cửu, ngày 28 tháng 05 năm 2015 
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
Năm học: 2014 - 2015 
––––––––––––––––– 
Tên đề tài nghiên cứu khoa học: 
“Một số dạng bài tập tương tác ứng dụng trên bảng thông minh ActivBoard môn 
GDQP - AN” 
Họ và tên tác giả: NGUYỄN VĂN TRUNG Chức vụ: .Giáo viên 
Đơn vị: Trường THPT Trị An 
Lĩnh vực: (Đánh dấu X vào các ô tương ứng, ghi rõ tên bộ môn hoặc lĩnh vực khác) 
- Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn: GDQP-AN  
- Phương pháp giáo dục  - Lĩnh vực khác: ....................................................  
Sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai áp dụng: Tại đơn vị  Trong Ngành  
1. Tính mới (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô dưới đây) 
- Đề ra giải pháp thay thế hoàn toàn mới, bảo đảm tính khoa học, đúng đắn  
- Đề ra giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, bảo đảm tính khoa học, đúng 
đắn  
- Giải pháp mới gần đây đã áp dụng ở đơn vị khác nhưng chưa từng áp dụng ở đơn vị 
mình, nay tác giả tổ chức thực hiện và có hiệu quả cho đơn vị  
2. Hiệu quả (Đánh dấu X vào 1 trong 5 ô dưới đây) 
- Giải pháp thay thế hoàn toàn mới, đã được thực hiện trong toàn ngành có hiệu quả 
cao  
- Giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, đã được thực hiện trong toàn ngành có 
hiệu quả cao  
- Giải pháp thay thế hoàn toàn mới, đã được thực hiện tại đơn vị có hiệu quả cao  
- Giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, đã được thực hiện tại đơn vị có hiệu 
quả  
- Giải pháp mới gần đây đã áp dụng ở đơn vị khác nhưng chưa từng áp dụng ở đơn vị 
mình, nay tác giả tổ chức thực hiện và có hiệu quả cho đơn vị  
3. Khả năng áp dụng (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô mỗi dòng dưới đây) 
- - Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách: 
Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&ĐT  Trong ngành  
- - Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện và 
dễ đi vào cuộc sống: 
Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&ĐT  Trong ngành  
- - Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu 
quả trong phạm vi rộng: 
Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&ĐT  Trong ngành  
Xếp loại chung: Xuất sắc  Khá  Đạt  Không xếp loại  
Cá nhân viết sáng kiến kinh nghiệm cam kết và chịu trách nhiệm không sao chép tài 
liệu của người khác hoặc sao chép lại nguyên văn nội dung sáng kiến kinh nghiệm cũ của 
mình. 
Tổ trưởng và Thủ trưởng đơn vị xác nhận đã kiểm tra và ghi nhận sáng kiến kinh 
nghiệm này đã được tổ chức thực hiện tại đơn vị, được Hội đồng chuyên môn trường 
xem xét, đánh giá; tác giả không sao chép tài liệu của người khác hoặc sao chép lại 
nguyên văn nội dung sáng kiến kinh nghiệm cũ của chính tác giả. 
Phiếu này được đánh dấu X đầy đủ các ô tương ứng, có ký tên xác nhận của tác giả và 
người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và đóng kèm vào cuối mỗi bản sáng kiến kinh 
nghiệm. 
NGƯỜI THỰC HIỆN SKKN 
(Ký tên và ghi rõ họ tên) 
XÁC NHẬN CỦA TỔ 
CHUYÊN MÔN 
(Ký tên và ghi rõ họ tên) 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, ghi rõ 
họ tên và đóng dấu) 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI 
Đơn vị Trường THPT Trị An 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Mã số: ................................ 
“Một số dạng bài tập tương tác ứng dụng trên bảng 
thông minh ActivBoard môn GDQP - AN” 
 Người thực hiện: Nguyễn Văn Trung 
 Lĩnh vực nghiên cứu: 
 - Quản lý giáo dục  
 - Phương pháp dạy học bộ môn: GDQP–AN  
 - Lĩnh vực khác: ...............................................  
 Có đính kèm: 
 Mô hình  Phần mềm  Phim ảnh  Hiện vật khác 
Năm học 2014-2015 

File đính kèm:

  • pdfskkn_mot_so_dang_bai_tap_tuong_tac_ung_dung_tren_bang_thong_minh_activboard_mon_gdqp_an_6291.pdf
Sáng Kiến Liên Quan