Một số biện pháp tổ chức, hoạt động bồi dưỡng giáo viên năm học 2009 - 2010

I/ PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

 Như chúng ta đã biết giáo dục tiểu học là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, do vậy giáo viên tiểu học có một vị trí, vai trò quan trọng. Giáo viên tiểu học là người góp phần quyết định trong việc thực hiện hoạt động dạy và học có chất lượng, thực hiện phổ cập giáo dục, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nhằm đào tạo thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện. Trong những năm gần đây sự nghiệp giáo dục – đào tạo ở Việt Nam được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm. Điều 27 luật Giáo dục năm 2005 đã chỉ rõ: “Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở.” Đảng, Nhà nước ta coi giáo dục cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu. Trong báo cáo chính trị của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã nhấn mạnh: “Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới phương pháp dạy học thực hiện chuẩn hóa – hiện đại hóa – xã hội hóa, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam”. Mặt khác Đảng và Nhà nước ta cũng khẳng định “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu ” nhằm nâng cao dân trí , đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài , thực hiện sự nghiệp cách mạng công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước mà đội ngũ giáo viên là người quyết định yếu tố này.Vì thế cần phải có đội ngũ giáo viên chất lượng cao. Vì vậy công tác bồi dưỡng giáo viên là hết sức cần thiết và cấp bách. Hoạt động bồi dưỡng giáo viên tức là nâng cao tư tưởng, chính trị, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Tạo ra được đội ngũ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng được sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì lẽ đó các trường học là đơn vị quản lí trực tiếp và sử dụng đội ngũ giáo viên thì công tác đào tạo, bồi dưỡng phải được các cấp quản lý nhận thức sâu sắc và có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, phù hợp để công tác này đạt được hiệu quả cao nhất.

 

doc20 trang | Chia sẻ: thuhong87 | Ngày: 06/03/2019 | Lượt xem: 918 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số biện pháp tổ chức, hoạt động bồi dưỡng giáo viên năm học 2009 - 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ( Radio, tivi , video , máy chiếu .).
 - Qua phim ảnh, băng hình, đĩa CD, VCD .
 - Qua báo chí, internet.
 - Máy tính các phần mềm .
 - Công nghệ giao lưu ( điện thoại , thư điện tử liên lạc qua máy tính , Fax ) .
 Khi những phương tiện trên được sử dụng phối hợp đồng bộ một cách hợp lý , nhịp nhàng các chức năng và công dụng của chúng để tiến hành hoạt động dạy - học đạt hiệu quả cao hơn , có kết quả vững chắc hơn , đó là dạy học đa phương tiện .
 - Nếu giáo viên sử dụng hiệu quả phương tiện dạy học hiện đại ( công nghệ thông tin ) như các tiết Lịch sử khối lớp 4 +5 , TNXH khối lớp 1,2,3, tạo nên những giờ học nhẹ nhàng , sôi nổi , học sinh hứng thú và tích cực học tập hơn . 
J. Phương pháp tự học:
 Tự học là hình thức để khích lệ học tập độc lập và học suốt đời của mỗi người. Đối với giáo viên, những người được đào tạo sư phạm, có trình độ học vấn nhất định thì hình thức học mà do tự mình điều khiển thường sâu sắc hơn và lâu dài hơn với hình thức học tập do người khác điều khiển, để việc tự học của cá nhân có hiệu quả cần chú ý.
 Phát huy dân chủ nhằm kích thích , động viên tinh thần tự do lao động trí óc của hoạt động dạy học nghiêm túc và đầy sáng tạo , hoạt động nắm bắt , xử lí thông tin , chiếm lĩnh tri thức kinh nghiệm của nhân loại .
 Ngoài ra để không ngừng nâng cao hiệu quả giáo dục thế hệ trẻ , người thầy giáo tất yếu phải thường xuyên không ngừng rèn luyện tự học tập , tự nâng mình lên kịp với gia tốc phát triển của xã hội , như một thứ bọt biển thấm hút vào mình những tinh hoa của dân tộc , của thời đại đang sản sinh ra hàng ngày để truyền lại cho học sinh , chuẩn bị cho họ hành trang cần thiết như bước vào đời sống xã hội . Nếu như không thường xuyên tự học , tự rèn luyện , người thầy sẽ lạc hậu với thời đại , không đáp ứng được mục tiêu yêu cầu giáo dục của xã hội đặt ra .
- Chính vì lẽ đó , yêu cầu mỗi giáo viên tự lựa chọn một chủ đề mà họ muốn được học một cách độc lập. 
- Khuyến khích từng giáo viên lập kế hoạch học tập một cách kĩ lưỡng gồm các nội dung sau:
+ Mục tiêu học tập cần phải đạt.
+ Kiến thức kĩ năng cần nắm vững.
+ Các hoạt động học tập sẽ thực hiện.
+ Cách đánh giá kết quả đạt được.
+ Thời gian hoàn thành.
 Cán bộ quản lý nên hỗ trợ (tài liệu, thời gian, kinh phí) kiểm tra, đánh giá, động viên và khen thưởng kịp thời.
 k. Biện pháp bồi dưỡng giáo viên thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn:
 Khi xây dựng kế hoạch năm học BGH đã chỉ đạo tăng cường sinh hoạt tổ khối chuyên môn. Mỗi tháng sinh hoạt tổ chuyên môn vào tuần thứ 2, 3. Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn là triển khai kế hoạch của tổ trong tháng, bàn bạc thống nhất các vấn đề liên quan của tổ trong việc dạy và học, biện pháp nâng cao chất lượng, trao đổi hướng và tìm cách dạy những bài khó trong tuần, dự giờ, làm đồ dùng dạy học, kiểm tra hồ sơ chéo, kiểm tra sổ đánh giá học sinh, thống nhất nội dung chương trình giảm tải, công tác chủ nhiệm lớp, xếp loại thi đua, chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm, báo cáo chất lượng, sĩ số hàng tháng. Tổ trưởng chịu trách nhiệm quản lí tổ viên , hướng dẫn và xây dựng kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học và đôn đốc, nhắc nhở tổ viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và kế hoạch của nhà trường . 
 - BGH đôi khi cũng dự họp đột xuất các tổ, từ đó đánh giá được chất lượng sinh hoạt tổ đồng thời chỉ đạo nội dung sinh hoạt trọng tâm và có hiệu quả hơn. Tổng kết đánh giá , rút kinh nghiệm ở tổ chuyên môn Kịp thời khen thưởng và kỉ luật giáo viên .
 l. Các phương pháp dạy học khác:
 @ Phương pháp thuyết trình một chủ đề ngắn.
 @ Phương pháp chuyên gia.
 @ Phương pháp thảo luận nhóm .
 @ Phương pháp thảo luận tổ .
 @ Phương pháp trò chơi .
Tóm lại : Trong quá trình tổ chức, hoạt động bồi dưỡng giáo viên các nhà quản lý cần cho giáo viên nhận thức sâu và thực hiện tốt các chức năng sau :
Người giáo viên từ chuyên gia về dạy phải trở thành chuyên gia về việc học của người học .
Người giáo viên cần quan tâm đến tính phức tạp , đa dạng của người học , giáo viên không chỉ làm việc với chương trình , sách giáo khoa , với học sinh mà còn với các tình huống giáo dục .
Cần phải đảm bảo cho việc đánh giá kết quả học tập có tác dụng đào tạo thật sự , tức là đánh giá phải trở thành một thành tố của việc học và người học tham gia vào việc đánh giá , nói cách khác là quan tâm đến tự đánh giá của người học .
Giáo viên phải biết giúp cho học sinh phát triển trong một môi trường tranh luận , trao đổi thông tin , biến những mâu thuẫn trong nhận thức thành động lực phát triển con người .
 Chính vì vậy, người giáo viên là trung gian thành thạo tạo ra các tình huống dạy - học vừa thích hợp với nội dung , vừa thích hợp với người học . 
 @ Kết quả thực hiện :
 Ngay từ đầu năm học BGH trường đã chỉ đạo cho mỗi giáo viên dự giờ 1 tiết/tuần, là giáo viên mới ra trường thì 2 tiết/tuần. Sau mỗi tiết dự giờ phải có trao đổi, phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm về giờ dạy theo chuẩn đánh giá giờ dạy. Các vấn đề cần trao đổi chính là: Tính chính xác, khoa học, qua tiết dạy học sinh đạt được những mục đích gì? Về nội dung kiến thức, về kỹ năng thái độ, phương pháp giảng dạy của giáo viên có giúp cho học sinh đạt được các mục tiêu đề ra hay không? Việc sử dụng đồ dùng giảng dạy như thế nào? Cách tổ chức lớp của giáo viên có phát huy được tính tích cực của học sinh không? Có quan tâm đến 3 đối tượng học sinh không từ đó rút ra những ưu khuyết điểm và nguyên nhân để cho bản thân giáo viên được dự giờ và các giáo viên khác cùng tiếp thu. Để tạo điều kiện cho các giáo viên có thể dự giờ đầy đủ, chủ động, kế hoạch của tổ chuyên môn các giáo viên cần dự giờ thường xuyên giáo viên có kinh nghiệm để học hỏi thêm kinh nghiệm.
 Ban giám hiệu cũng cần dự giờ thường xuyên, đột xuất và các tiết khác khi thấy cần thiết.
 * Kiểm tra toàn diện trong năm học 2009-2010 : 08 giáo viên . Kết quả xếp loại Tốt : 08 , đạt tỉ lệ 100% .
 * Số tiết dự giờ xếp loại trong năm học 2009-2010 : 840 tiết 
- Xếp loại giỏi 672 tiết ; đạt 80%
- Xếp loại khá 168 tiết ; đạt 20%
* Nhận xét đánh giá:
 - Đây là phương pháp bồi dưỡng trực tiếp, kịp thời, nâng cao tay nghề, ít tốn kém, điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy kịp thời. Dễ dàng phổ biến được phương pháp mới. Qua tiết dạy mỗi giáo viên dự rút ra được những ưu-khuyết điểm cần thiết để áp dụng cho các tiết dạy của bản thân, khắc phục được những khiếm khuyết để loại bỏ; đây là phương pháp thực tế, gần gũi nhất của người thầy giáo.
 - Khi lên lớp giảng dạy giáo viên thể hiện được hết những gì mà họ đã chuẩn bị cho tiết dạy từ nội dung, phương pháp, cho đến tinh thần trách nhiệm đối với học sinh , cho nên thông qua công tác dự giờ có thể đánh giá được năng lực của giáo viên, đây cũng là biện pháp bồi dưỡng giáo viên có tính khả thi.
 - Những tiết dự giờ theo kế hoạch đã định trước giáo viên chuẩn bị tốt tạo điều kiện cho đồng nghiệp học hỏi được nhiều kinh nghiệm.
 - Bồi dưỡng được hai mặt, giáo viên có kinh nghiệm dự giờ giáo viên mới ra trường nhằm giúp họ nâng cao thêm năng lực chuyên môn và ngược lại cũng học hỏi được từ lớp trẻ những điều rất tốt.
 - Việc dự giờ giao lưu học hỏi ở trường bạn giúp cho giáo viên mở rộng tầm nhìn hơn, định hướng tốt hơn cho vấn đề đổi mới phương pháp dạy học.
* Hạn chế: giáo viên một số người đi dự giờ còn mang tính hình thức, đối phó, không tìm hiểu bài nên không tham gia góp ý được tích cực, không đáp ứng yêu cầu trao đổi nâng cao chuyên môn cho đồng nghiệp.
 - Việc đánh giá giờ dạy còn mang tính cả nể, chưa mạnh dạn, gây tâm lý tự thỏa mãn cho người dạy không có ý chí phấn đấu ở mức cao hơn.
 - Ưu điểm: Trong nhà trường, tổ chuyên môn là nơi giáo viên có thể trao đổi học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, trình độ nhận thức. Qua sinh hoạt chuyên môn, giáo viên nhận ra ngay được thiếu sót vừa qua của mình và tìm cách khắc phục có hiệu quả nhất.
 - Hạn chế: Nhìn chung các tổ chuyên môn hoạt động chưa đồng đều, sinh hoạt còn mang nặng tính hình thức, đối phó, thủ tục hành chính, nội dung sinh hoạt sơ sài, chủ yếu triển khai lại kế hoạch của nhà trường, tổ trưởng chưa phát huy được vai trò của mình, các thành viên ỷ lại cho tổ trưởng. Dẫn đến nội dung sinh hoạt chưa có chiều sâu, không khuyến khích các thành viên trao đổi, thảo luận về nội dung, chương trình và các phương pháp dạy học cụ thể
 Kết quả xếp loại giáo viên trong năm học là:
+ Giáo viên giỏi trường: 18 /25 giáo viên toàn trường
+ Giáo viên giỏi huyện: 3 giáo viên đạt 100% chỉ tiêu của ngành giao .
III/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 1 . Kết luận :
 Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là điều kiện quyết định để nhà trường đứng vững, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển trong môi trường giáo dục trước khí thế hội nhập.
 Việc bồi dưỡng giáo viên là một việc làm thường xuyên, lâu dài, có tính chiến lược. BGH đã có cái nhìn sâu rộng về vấn đề này, và xuất phát từ tình hình thực tế của nhà trường để lựa chọn phương án bồi dưỡng trọng tâm để công tác này có tính khả thi. Trong năm học 2009-2010, BGH đã tổ chức và luôn khuyến khích giáo viên tham gia hoạt động bồi dưỡng qua các hình thức dự giờ, thao giảng, sinh hoạt tổ chuyên môn, tập huấn, tham gia học các lớp nâng cao trình độ trên chuẩn tuy quá trình thực hiện còn một số hạn chế nhưng phần nào cũng gặt hái được một số kết quả tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường.
 Với xu hướng phát huy những điểm mạnh, tiếp tục cải tiến phương pháp bồi dưỡng trong nhà trường, tôi tin tưởng rằng trường tôi ngày càng phát triển.
2. Kiến nghị :
 Để hoạt động bồi dưỡng giáo viên ngày đạt hiệu quả cao đòi hỏi nhà quản lý phải:
 * Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng giáo viên, từ đó nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên về việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.
 * Đối với lãnh đạo PGD cần trang bị kịp thời cho các trường tiểu học có đầy đủ phuơng tiện dạy học hiện đại như bộ phận máy – đèn chiếu để các trường chủ động và thường xuyên tổ chức giáo viên giảng dạy bằng giáo án điện tử . 
 * Hiệu trưởng phải biết rõ ưu điểm của từng giáo viên , tìm hiểu họ có thể làm gì chứ không phải là “ họ không biết làm gì ”, phải sáng suốt lựa chọn kết hợp các giải pháp tối ưu trong lãnh đạo quản lí của mình .
 * Lựa chọn đối tượng cần bồi dưỡng phù hợp với phương pháp bồi dưỡng. Có như thế công tác bồi dưỡng mới đạt hiệu quả tốt.
 * Hiệu trưởng cần phối hợp với các lực lượng trong nhà trường xây dựng chương trình bồi dưỡng ngoài các phương pháp đã nêu có thể áp dụng các phương pháp khác như: Tham quan học tập, động viên giáo viên tham gia học các lớp trên chuẩn, các lớp về lý luận chính trị, anh văn, tin học .
 * Để thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên qua sinh hoạt tổ chuyên môn đạt hiệu quả cao thì ngay từ đầu năm học BGH phải kết hợp với tổ trưởng chuyên môn, lập kế hoạch chi tiết, triển khai cụ thể cho các thành viên nắm để thực hiện.
 * BGH cần phải đổi mới cách quản lý, vận dụng linh hoạt, sáng tạo với điều kiện thực tế của địa phương, tận tâm với công tác chuyên môn, tăng cường cập nhật thông tin, tự học tập, tự rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như công tác quản lý. Sẵn sàng giúp đỡ đồng chí , đồng nghiệp khi họ cần được giúp đỡ.
 * Hiệu trưởng phải coi trọng thời gian và sức lao động của giáo viên , không ngừng hợp lí hoá lao động của giáo viên , cần dành cho họ nhiều thời gian để tự rèn luyện như cây cần nhựa sống .
 * Xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao từ BGH đến GV, nhân viên trong nhà trường.
 * Cải tiến các hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ chức dự giờ thăm lớp, sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.
 * Đối với giáo viên .
 + Không ngừng cải tiến và đổi mới phương pháp dạy học , tăng cường sử dụng các phương tiện hỗ trợ , nhất là công nghệ thông tin , nhằm phát huy tiềm năng cơ sở vật chất và gây hứng thú cho học sinh trong giờ học .
 + Giáo viên phải thúc đẩy sự kỳ vọng và tính kỷ luật cao ; khuyến khích trí tò mò và óc tưởng tượng của trẻ em . Giáo viên phải biết rằng sự động viên mạnh mẽ là yếu tố chủ chốt để trẻ em học được tính tự rèn kỉ luật .
 + Giáo viên sử dụng nhiều chiến lược giảng dạy khác nhau . Từ hướng dẫn cụ thể tới việc tạo ra mô hình để củng cố và theo dõi tính sáng tạo học tập của học sinh .
 +Mỗi giáo viên cần nắm vững và xác định chiến lược giáo dục của thế giới trong thế kỷ 21 mà các quốc gia quan tâm , đó là “ học để biết ; học để làm ; học để cùng chung sống ; học để tự khẳng định mình” .
 Bản sáng kiến của tôi chắc chắn cũng còn nhiều hạn chế nhất định . Để sáng kiến được hoàn thiện hơn, tôi rất mong được sự quan tâm, góp ý chân thành của các cấp lãnh đạo và của các bạn đồng nghiệp. Tôi xin cảm ơn !
Người thực hiện
 Lê Hùng Hậu
PHAÀN ÑAÙNH GIAÙ CUÛA HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC CAÙC CAÁP
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..
PHAÀN ÑAÙNH GIAÙ CUÛA HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC CAÙC CAÁP
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Báo cáo chính trị tại đại hội IX của Đảng .
Báo Giáo dục và Thời đại 
Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 2001-2010
Đại cương Quản lí giáo dục –Trường Đại học sư phạm Hà Nội 
Giáo trình Giáo dục học hiện đại –Trường Đại học sư phạm Hà Nội .
Luật giáo dục 2005
Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học sư phạm
Văn kiện Đại hội Đảng các cấp 

File đính kèm:

  • docSKKN_12451312.doc
Sáng Kiến Liên Quan