Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giúp học sinh học tốt toán 3 dạng bài “Tìm một trong các phần bằng nhau của một số”

Một số biện pháp giúp học sinh học tốt toán 3 dạng bài “Tìm một trong các phần bằng nhau của một số”

doc2 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 29/07/2015 | Lượt xem: 2110 | Lượt tải: 74Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giúp học sinh học tốt toán 3 dạng bài “Tìm một trong các phần bằng nhau của một số”", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thanh oai
tr­êng tiÓu häc thanh v¨n
----- – & — -----
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
LĨNH VỰC: MÔN TOÁN
Một số biện pháp giúp học sinh học tốt toán 3 dạng bài“ Tìm một trong các phần bằng nhau của một số”
 Giáo viên: Nguyễn Lệ Thuỷ
 Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thanh Văn 
 Thanh Oai – Thành phố Hà Nội
Thanh V¨n, 4 /2015

File đính kèm:

  • docbia_skkn_dep_hon.doc
Sáng Kiến Liên Quan