Một số biện pháp chỉ đạo của Hiệu trưởng đẩy mạnh hoạt động công tác chủ nhiệm lớp tại trường THCS Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng Yên

I/ ĐẶT VẤN ĐỀ:

 Điều 31 trong điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), ghi rõ : Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ sau:

 Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ của người giáo viên (quy định tại khoản 1 của Điều này), còn có những nhiệm vụ sau đây:

 a) Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;

 b) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng;

 c) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;

 d) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;

 

doc41 trang | Chia sẻ: thuhong87 | Ngày: 05/03/2019 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Một số biện pháp chỉ đạo của Hiệu trưởng đẩy mạnh hoạt động công tác chủ nhiệm lớp tại trường THCS Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng Yên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 cao hơn.
5. Biện pháp thứ năm:
Xây dựng phong trào “Tự học – Tự rèn” bằng chương trình nhạc học buổi tối.
Trong 8 năng lực của người học sinh theo đánh giá mới của lớp VNEN thì năng lực đầu tiên là năng lực tự học chính vì lẽ đó tôi quyết tâm thực hiện để xây dựng phong trào này có hiệu quả, có tính lan tỏa tới toàn bộ học sinh trong toàn xã kể cả học sinh tiểu học và học sinh THPT.
Đúng 7h15 phút nhạc học buổi tối trên hệ thống loa truyền thanh của xã vang lên yêu cầu toàn thể học sinh vào vị trí học tập tại nhà.
Phong trào tự học tự rèn này đã tuyên truyền và quán triệt tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường cùng chung tay góp sức thực hiện tuyên truyền tới toàn thể học sinh và PHHS, chính quyền và nhân dân địa phương qua các kênh thông tin: Trên loa truyền thanh, họp PHHS, trong các buổi họp với các thôn và lồng ghép trong các bài tham luận tới các tổ chức đoàn thể và các hội trong địa phương.
Thường xuyên nhắc nhở học sinh sáng thứ 2 chào cờ đầu tuần. Đôn đốc GVCN nhắc nhở đánh giá học sinh theo phiếu đánh giá dưới đây (có văn bản đính kèm).
TRƯỜNG THCS LIÊU XÁ
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỌC SINH HỌC TẬP TẠI NHÀ
Năm học 2015 – 2016
Ngày, tháng
Họ và tên học sinh
Lớp
Thôn
Đánh giá
Ý kiến của GV kiểm tra
Ý kiến của PHHS
Chữ ký PHHS
(ghi rõ họ tên)
Không gian học tập (3đ)
Góc học tập (2đ)
Ý thức (5đ)
Tổng
Hiệu trưởng trực tiếp phân công cán bộ giáo viên xuống các thôn kiểm tra học sinh các lớp.
Hiệu trưởng làm tờ trình tới Đảng ủy xã và Công an xã chỉ đạo lãnh đạo thôn cùng vào cuộc để thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trong qúa trình đi kiểm tra tại các thôn nhất là việc kiểm tra những học sinh không học tối tại nhà có tham gia vui chơi tại các tụ điểm nhạy cảm trên địa bàn của xã.
Sau khi đi kiểm tra các thầy cô giáo phản ảnh với tổ chủ nhiệm do Hiệu trưởng chỉ đạo và thống kê các kết quả.
Qua các đợt kiểm tra tổng hợp kết quả như sau (có văn bản đính kèm) 
PHÒNG GD&ĐT YÊN MỸ
TRƯỜNG THCS LIÊU XÁ
TỔNG HỢP ĐỢT ĐÁNH GIÁ HỌC SINH HỌC TẬP TẠI NHÀ 
(3 đợt)
Để nắm rõ hơn tình hình học tập của học sinh, trường THCS Liêu Xá đã tiến hành kiểm tra, đánh giá học sinh học tại nhà.
 Kết quả cụ thể như sau:
Trong 3 đợt kiểm tra có 20 giáo viên tham gia đó là các đồng chí:
TT
Tên GV
Chức vụ
Kiểm tra thôn, xóm
Lớp kiểm tra
1
Lê Hữu Thanh
Hiệu trưởng
Hảo, Phố
9A, 9B,6C,7B
2
Nguyễn Văn Dũng
Giáo viên
Hảo, Thượng
6C,7A,8A
3
Nguyễn Thị Dự
Giáo viên
Trung, Hảo, Thượng, Văn
4
Phạm Thị Hương
TT tổ TN
Trung
9A, 6B
5
Trần Thị Bẩy
TT tổ XH
Trung
9A, 6B
6
Nguyễn Duy Thái
Giáo viên
Hảo, Phố
9A, 9B,6C,7B
7
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Giáo viên
Thượng, Văn, Vũ
6B, 9B,8A
8
Vũ Thanh Mai
Giáo viên
Trung
7C
9
Nguyễn Thị Thắm
Giáo viên
Trung, Văn
7B,9A,6B
10
Đào Thị Hà
Giáo viên
Trung, Thượng
7A
11
Tạ Thị Kim Thành
CTCĐ
Trung
8A
12
Đỗ Thị Kim Chinh
Giáo viên
Thượng
6A
13
Đỗ Thế Kế
Giáo viên
Thượng
8A
14
Lê Thị Thu Hương
Hiệu phó
Trung
7A
15
Nguyễn Đăng Nam
Giáo viên
Trung
9A
16
Nguyễn Thị Uyên
Giáo viên
Trung
8B
17
Trần Thị Hương
Giáo viên
Khu phố Trung
6B
18
Lê Thị Minh Nhâm
Giáo viên
Phố Trung
7C
19
Nguyễn Thị Tuyết
Giáo viên
Trung
7B
20
Nhữ Thị Thúy Trinh
Giáo viên
Hảo
6C
2. Kết quả đánh giá:
Tổng số học sinh được kiểm tra đánh giá là : 270 em ( trong đó có 54 em thuộc khối PTTH và Tiểu học)
Số điểm đạt từ 8-10 điểm: 120 em
Số điểm đạt từ 5-7 điểm : 96 em
Số điểm đạt từ 1- 4 điểm : 46 em
Số điểm 0 : 8 em
3. Nhận xét đánh giá của đoàn kiểm tra:
	Qua mỗi đợt giáo viên gửi phiếu đánh giá học sinh học tập buổi tối tại nhà cho GVCN tổng hợp.
	GVCN năm bắt tình hình học sinh của lớp thông qua các thành viên trong nhóm đi kiểm tra.
	Trực tiếp Hiệu trưởng tổng hợp những ý kiến từ GVCN lớp và các thành viên đi kiểm tra trong nhà trường để đánh giá và nhận xét. 
 Liêu Xá, ngày tháng năm 2016
 HIỆU TRƯỞNG
 Lê Hữu Thanh
- Tổng số học sinh toàn trường 345 được phân bổ vào các thôn như sau: 
+ Liêu Trung: 208 học sinh.
+ Thôn Hảo: 40 học sinh.
+ Thôn Thượng: 66 học sinh.
+ Thôn Văn – Vũ: 31 học sinh.
Kết quả qua 3 đợt kiểm tra định kỳ và các đợt kiểm tra đột xuất được 270/345 học sinh = 78,3%.
Trong đó có 54 học sinh thuộc khối THPT và tiểu học. Qua việc đánh giá tại nhà cũng được ghi vào các phiếu tiêu chí.
Qua các đợt kiểm tra được thông báo và nhận xét ở thứ 2 đầu tuần tại trường và trên loa truyền thanh của xã.
Phong trào “Tự học – Tự rèn’ này bước đầu đã có nhiều dấu hiệu tốt đẹp được chính quyền và nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ.
Giáo viên cũng nhận định rằng học sinh chăm học hơn, qua kiểm tra bài tập, vở soạn bài và kiểm tra bài cũ có kết quả khả quan hơn, chất lượng học tập của học sinh toàn trường được nâng lên rõ rệt.
6. Biện pháp thứ sáu:
Nâng cao nhận thức của PHHS. Xây dựng phong trào học tập đối với học sinh lớp 9 nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng học tập để thi vào trường THPT đạt kết quả cao. 
Ngoài việc thúc đẩy phong trào dạy và học nói chung tôi đã thực hiện một việc làm thiết thực riêng đối với học sinh lớp 9 bằng hội thảo “Nâng cao chất lượng dạy và học thi vào THPT đạt kết quả cao” (chương trình có văn bản kèm theo).
PHÒNG GD&ĐT YÊN MỸ
TRƯỜNG THCS LIÊU XÁ
CHƯƠNG TRÌNH
Hội thảo “Nâng cao chất lượng dạy và học thi vào trường THPT (cấp 3) 
	đạt kết quả cao”	
Thời gian: Vào Thứ 7 ngày 23 tháng 01 năm 2016
Địa điểm: Hội trường tầng 3
Thành phần gồm: 
Đảng uỷ - UBND xã 
Hiệu trưởng trường THPT Yên Mỹ
BGH, GVCN các lớp trường THCS Liêu Xá
Giáo viên dạy Toán , Anh, Văn
Học sinh và PHHS của hai lớp 9
Các em học sinh thủ khoa vào cấp 3 năm học 2014-2015
+ Em Nguyễn Thị Huyền: HS có điểm cao nhất của trường THCS Liêu Xá thi vào THPT- Giải nhất HSG tỉnh môn Địa 9
+ Em Doãn Văn Khải: HS lớp 12A1 học sinh giỏi toàn diện (HS Liêu Xá) – Giải nhì môn Sinh thi Duyên hải.
+ Em Nguyễn Thiều Hương: Thủ khoa đầu vào THPT Yên Mỹ
Nội dung:
TT
Thời gian
Nội dung chương trình
Người thực hiện
1
7h30’-8h00’
GVCN 2 lớp điểm danh , thu giấy mời
Đ/c Nam, Dự
2
8h00’-8h10’
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Đ/c Bẩy
3
8h10’-8h30’
Giới thiệu tổng quan nhà trường và kết quả HKI vừa qua. Phương hướng HKII
Đ/c Thanh
4
8h30’-9h00’
Công tác tuyển sinh, định hướng mới về phong trào giáo dục của trường cấp 3
Đ/c Luân (HT trường THPT Yên Mỹ)
5
9h00’- 9h15’
Kinh nghiệm học tập – rèn luyện đạo đức của các thủ khoa
Các thủ khoa
6
9h15’-9h35’
Tham luận của giáo viên 
Tham luận của Hội PHHS
Đ/c Bẩy điều hành
7
9h35’-9h50’
Ý kiến của học sinh lớp 9
8
9h50’-10h00’
Bế mạc chương trình Hội thảo
Đ/c Thanh
9
10h00’-11h00’
 Họp PHHS lớp 9
Đ/c Nam, Dự
HIỆU TRƯỞNG
 Lê Hữu Thanh
- Qua hội thảo PHHS đã bày tỏ quan điểm của mình về việc thi vào THPT:
+ Động viên con em học tập.
+ Không chạy chọt “cửa sau” trong thi cử.
+ Hiểu biết và định hướng cho con em vào các trường công lập, dân lập, bán công và học nghề (trong 3 năm học sinh vừa được tốt nghiệp THPT và có bằng nghề bậc 2).
Đối với giáo viên (nhất là giáo viên dạy 3 môn: Toán, Anh, Văn) cũng rút ra được những định hướng, các giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy.
Đối với học sinh cũng được bày tỏ những trăn trở, thắc mắc đối với các thầy cô giáo và nhất là đối với các khách mời là học sinh giỏi thủ khoa. Các anh chị đã đưa ra những kinh nghiệm học tập để thi vào cấp 3 đạt kết quả cao nhất là em Nguyễn Thiều Hương đã đưa ra 9 bước học tập để đảm bảo có kết quả xuất sắc trong các kỳ thi đã để lại nhiều ấn tượng đối với toàn thể các đại biểu dự hội thảo và học sinh.
3 khách mời là học sinh đạt học sinh giỏi đã trả lời trực tiếp các bạn học sinh lớp 9, cuộc trao đổi này rất thực tế, rất tâm lý đúng với câu: “Học thầy không tày học bạn”.
Qua hội thảo có tính lan tỏa lớn tới toàn bộ PHHS trong toàn trường cũng như đội ngũ giáo viên thúc đẩy được phong trào dạy và học đi lên.
(Một vài hình ảnh về hội thảo đính kèm)
Thầy Nguyễn Ngọc Luân – Hiệu trưởng trường THPT Yên Mỹ
Em Doãn Văn Khải – HS giỏi toàn diện lớp 12A1 – Giải nhì môn Sinh thi 
Duyên Hải miền trung ( cựu HS THCS Liêu Xá)
Em Nguyễn Thiều Hương – Thủ khoa đầu vào THPT Yên Mỹ năm học 2014 - 2015
Thầy Lê Hữu Thanh – Hiệu trưởng trường THCS Liêu Xá tặng quà
	7. Biện pháp thứ bẩy:
	Chỉ đạo, tổ chức các sân chơi, hoạt động tập thể cho học sinh.
	Nhận rõ vai trò trách nhiệm GVCN cũng là anh chị phụ trách. Hiệu trưởng là tổ trưởng tổ chủ nhiệm, Tổng phụ trách là người đứng đầu anh chị phụ trách trong công tác Đội.
	Hiệu trưởng, Tổng phụ trách, Bí thư Đoàn Thanh niên là bộ ba đưa ra các ý tưởng lên kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá các hoạt động ngoài giờ lên lớp tạo sân chơi cho các em.
	Nếu theo tuyến dọc thực hiện theo chủ đề hàng tháng. Còn theo tuyến ngang phát huy thế mạnh của từng lớp, từng chi đội kết hợp với phong trào của đoàn xã mà tiến hành các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Song song với nó là thực hiện phong trào trường học thân thiện học sinh tích cực.
	Đơn cử là hoạt động 22-12 với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn” tôi đã chỉ đạo thực hiện một buổi tọa đàm: “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội cụ Hồ” chương trình như sau:
CHƯƠNG TRÌNH MÍT TINH LỄ KỶ NIỆM
NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Giao lưu tọa đàm chủ đề “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội cụ Hồ”
Ngày 22/12/2015
Tổ chức tại: Trường THCS Liêu Xá
TT
Thời gian
Nội dung chương trình
Người thực hiện
1
7h15-7h30
Ổn định tổ chức
Đ/c Chi + GVCN
2
7h30-7h40
Chào cờ theo nghi thức
Đ/c Chi
3
7h40-7h50
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Đ/c trinh
4
7h50-8h00
Đọc diễn văn kỷ niệm
Đ/c Thanh
5
8h00-9h00
Giao lưu tọa đàm” Sáng mãi phẩm chất anh Bộ đội cụ Hồ”. Khách mời:
1.Ông Lưu Đức Các (Cựu chiến binh)
2.Ông Lê Hữu Hải (Cựu chiến binh)
3. Bà Lưu Thị Vân (Cựu Thanh niên xung phong).
Xen kẽ văn nghệ.
Khách mời đặt câu hỏi cho học sinh trả lời.
Đ/c Trinh + HS
 Cô Ánh Tuyết + Cô Hà tặng quà HS
6
9h10-9h20
Đại diện học sinh phát biểu cảm tưởng và tặng hoa
Em Hà 7B
	Nhà trường kết hợp với hội Cựu chiến binh, Cựu Thanh niên xung phong của xã tổ chức buổi tọa đàm có sự chứng kiến của toàn thể giáo viên, học sinh và ban chấp hành Đoàn xã. Trong buổi giao lưu tọa đàm đã để lại cho thầy và trò nhà trường nhiều cảm xúc đặc biệt phẩm chất Bộ đội cụ Hồ được tỏa sáng những minh chứng sống như 3 bác là khách mời đã để lại những tình cảm tốt đẹp và tấm gương sáng của những người tham gia bảo vệ Tổ quốc. Những vật vô tri vô giác như: Ăng – gô, bao tượng chứa gạo, dụng cụ y tế, khăn dù, võng nhất là hộp dụng cụ y tế cứu thương của bác Lê Hữu Hải đã làm sống lại tinh thần vượt mọi khó khăn của Bộ đội để chiến thắng kẻ thù. Giọng ngâm thơ bài “Bầm ơi” của bác Lưu Đức Các, bài hát “Tấm áo mẹ vá năm xưa” và giọng hát chèo của bác Lưu Thị Vân – cựu thanh niên xung phong đã làm xao động cả hội trường rất sâu lắng, mộc mạc, giản dị nhưng chứa chan tình cảm bao la. Tiếng hát cùng với lời dẫn “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” của tập thể nam giáo viên trong nhà trường đã làm sống lại tình đồng đội và sự lớn mạnh hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
	Những câu hỏi các bác đặt ra để cho học sinh trả lời và những phần quà tặng cho những học sinh trả lời đúng đã khuấy động được tâm thức của học sinh tham gia vào buổi giao lưu tọa đàm. Tạo cho các em một sân chơi bổ ích và đầy ý nghĩa.
	Một vài hình ảnh đính kèm
	Bác: Lê Thị Vân
	Các bác: Lưu Thị Vân – Lê Hữu Hải – Lưu Đức Các
	8. Biện pháp thứ tám.
	Thường xuyên động viên khen thưởng và có chế độ đãi ngộ với những người làm công tác chủ nhiệm lớp.
	Thông qua Hội nghị Công chức – Viên chức nhà trường có một điều khoản riêng về quy chế khen thưởng và động viên đãi ngộ cho GVCN. GVCN giỏi cấp huyện tương đương với thành tích của GV dạy giỏi cấp huyện, GVCN giỏi cấp trường tương đương với GV dạy giỏi cấp trường kể cả vật chất và tinh thần.
	GV có thành tích xuất sắc trong công tác chủ nhiệm lớp ngoài việc trường khen còn được các tổ chức như hội khuyến học, hội PHHS có phần quà tặng riêng
	Song bên cạnh đó cũng thường xuyên nhắc nhở, phê bình và khiển trách những GVCN làm việc kém hiệu quả và luôn luôn xếp hạng thi đua ở tốp cuối.
 III/ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:
Từ khi thực hiện các biện pháp như vừa trình bày ở trên, hoạt động công tác GVCN lớp của trường THCS Liêu Xá đã có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể như sau: 
- Hoạt động của tổ chủ nhiệm ngày càng có chất lượng, không còn mang tính chất giải quyết sự vụ, học sinh mâu thuẩn đánh nhau... GVCN đã nắm bắt được vị trí, vai trò chức năng quyền hạn của mình từ đó phát huy được vai trò quản lý lớp.
- Việc tổ chức lớp bài bản hơn, hồ sơ sổ sách đúng với yêu cầu của BGH và tổ đề ra.
- Giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách, đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường công tác hoạt động có kế hoạch và kết hợp rất khăng khít hài hòa với nhau tạo thành một môi trường sư phạm đồng thuận và tích cực phát huy được vị thế của trường chuẩn Quốc gia.
- Thúc đẩy được phong trào “Tự học – Tự rèn” cho học sinh nhà trường. Tạo dư luận trong nhân dân cùng chính quyền địa phương vào cuộc đã tạo thành một môi trường học tập. Bước đầu đã có những dấu hiệu khả quan.
- Hoạt động dạy và học được “bùng cháy” phong trào nhiệt huyết của tập thể sư phạm nhà trường và phong trào học tập của học sinh bằng các minh chứng cụ thể như: Số học sinh vào đội tuyển HSG cấp tỉnh nhiều hơn năm trước, số học sinh tham gia giải toán trên mạng, tiếng Anh nhiều hơn và có kết quả học sinh thi cấp tỉnh nhiều hơn năm trước. Học sinh thi HSG điền kinh cấp huyện đạt giải nhì và tham gia vào đội tuyển thi tỉnh.
- Thay đổi tư duy nhận thức của PHHS khi con em thi vào THPT. Khơi dậy cho học sinh có hướng phấn đấu, ý thức vươn lên để học THPT, bỏ qua tư tưởng học xong lớp 9 đi làm ở các công ty trên địa bàn ở khu Công nghiệp Phố Nối B. Những học sinh là thủ khoa của trường THPT Yên Mỹ là tấm gương sáng cho các em học tập và noi theo. Từ đó ý thức học tập của các em đã chuyển biến.
- Số học sinh chưa chăm – chưa ngoan giảm rõ rệt đã chấm dứt tình trạng học sinh tụ tập thành nhóm đánh nhau có tổ chức như mọi năm (việc cam kết đầu năm giữa công an huyện, xã với nhà trường đã phát huy hiệu quả cao).
- Thúc đẩy được GVCN các lớp chỉ đạo học sinh tham gia tích cực vào hoạt động ngoại khóa,Hoạt động NGLL... thể hiện qua cuộc thi văn nghệ, tập san nhân ngày 20/11.22/12. Chào mừng các ngày lễ lớn, Hội làng ... Bên cạnh đó tôi cùng ban lãnh đạo nhà trường đã đầu tư bằng nguồn kinh phí xã hội hóa giáo dục mua mới và nâng cấp cơ sở vật chất như: Sân khấu, phông, đạo cụ trang trí phục vụ cho các ngày lễ lớn. Quần áo nghi thức, kiệu rước ảnh Bác, biển, cờ làm bằng chất liệu Inox,... trị giá hơn 20 triệu đồng thay đổi diện mạo khu khán đài và các trang thiết bị khi tập trung học sinh. Tạo nên nguồn hứng khởi cho học sinh và giáo viên khi tham gia vui chơi hoạt động giải trí...
	Kết quả xếp loại GV HKI: 6 GVCN giỏi, trong đó có 02 GVCN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
	Lớp tiên tiến xuất sắc HKI: 3 lớp.
	Lớp tiên tiến HKI : 5 lớp
Năm học
Học sinh giỏi cấp tỉnh
Học sinh giỏi cấp Huyện
Học sinh giỏi
Trường
Học sinh tiên tiến
Lên lớp thẳng
2013 - 2014
0
16
25
145
98 %
2014 - 2015
1
26
32
159
99,4
Học kỳ I
2015 -2016
6 HS dự thi
34
167
Chưa tổng hợp
	Các kết quả, thành tích đạt được trong công tác GVCN lớp, góp phần quan trọng vào thành tích chung của nhà trường để đưa trường THCS Liêu Xá đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp Huyện và giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia.
KẾT LUẬN
Qua thực tiễn công tác, chúng tôi rút ra các bài học kinh nghiệm sau trong công tác chỉ đạo quản lý GVCN lớp tại trường THCS:
- Người quản lý phải chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm làm việc phải có kế hoạch, khoa học, kịp thời, sát với thực tế, từ đó mới tạo điều kiện thuận lợi để các giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động một cách khả thi. Tìm ra những cái mới để thu hút sự vào cuộc của GVCN và tạo ra động lực cho học sinh thi đua.
- Nhà trường cần bố trí thời gian một cách hợp lý, tương đối cố định để các giáo viên chủ nhiệm hoạt động. Cần có chỉ đạo, định hướng để họp giáo viên chủ nhiệm, tránh sa vào giải quyết công việc mang tính chất hành chính, sự vụ mà chủ yếu là các nội dung nhằm nâng cao chất lượng dạy - học.
- Kiểm tra, đánh giá hoạt động công tác chủ nhiệm là một trong công tác quan trọng nhất của người làm công tác quản lý; do vậy cần tập trung xây dựng và có nhiều biện pháp phù hợp để kết quả kiểm tra phản ánh đúng thực chất. Từ đó mới có các giải pháp đúng, khoa học nhằm nâng cao chất lượng trong công tác chỉ đạo tổ chủ nhiệm.
- Qua mỗi hoạt động, trong từng giai đoạn cần tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời, từ đó điều chỉnh phương pháp, biện pháp cho phù hợp.
- Bên cạnh việc chỉ đạo còn quan tâm chú ý tới việc động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân đã có thành tích trong công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh, ngăn chặn những học sinh có biểu hiện tiêu cực...trong học tập cũng như rèn luyện đạo đức, tác phong. 
- Những khó khăn trong quá trình thực hiện sáng kiến kinh nghiệm:
+ Nguồn kinh phí còn hạn hẹp khi tổ chức các buổi tọa đàm và hội thảo...
+ Nguồn kinh phí bồi dưỡng cho giáo viên đi kiểm tra học sinh học tập buổi tối tại nhà chưa có. Bên cạnh đó còn gặp nhiều khó khăn khi xuống thôn không gặp được những PHHS có con em là đối tượng chưa chăm chưa ngoan vì họ đi làm xa thường gửi con cho ông bà...
+ Những tụ điểm như quán “chát”, “pia”, “đánh xeèng” là những nơi thường buổi tối có học sinh đến chơi nhưng giáo viên không có chế tài xử lý, khi có mặt giáo viên đôi khi đã xảy ra mâu thuẫn giữa chủ quán với giáo viên gây ra tâm lý bất an khi xuống thôn giám sát thực tế việc tự học tập buổi tối của học sinh...
Trên đây chỉ là một số kinh nghiệm bước đầu mà tôi đã đúc rút, thực hiện trong quá trình chỉ đạo hoạt động của giáo viên chủ nhiệm trường THCS Liêu Xá. Do thời gian có hạn chế, lĩnh vực nghiên cứu rộng và mới mẻ, tài liệu tham khảo chưa phong phú. Vì vậy vấn đề tôi trình bày ở trên về mặt nào đó có thể chưa làm vừa lòng người đọc. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, chuyên viên ngành, của đồng nghiệp để tôi vững vàng hơn trong công tác quản lý sau này.
Tôi xin cam đoan sáng kiến này của tôi viết và áp dụng thực hiện thành công tại trường THCS Liêu Xá.
	T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 
 Yên Mỹ, ngày 15 tháng 2 năm 2016 
 Người viết
 LÊ HỮU THANH 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS, ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009 của Chính phủ.
4. Nghị định số 75/2006/NĐ - CP ngày 02/8/2006; Nghị định số 31/2011/NĐ- CP ngày 11/5/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ - CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
5. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016.
	MỤC LỤC
 XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
TRƯỜNG THCS LIÊU XÁ
Tổng điểm:..Xếp loại:..
TM. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
 CHỦ TỊCH - HIỆU TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
..
XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
PHÒNG GD& ĐT HUYỆN YÊN MỸ
Tổng điểm:..Xếp loại:..
TM. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
 CHỦ TỊCH-TRƯỞNG PHÒNG
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ và tên tác giả: LÊ HỮU THANH
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường THCS Liêu Xá
Tên đề tài SKKN: “Một số biện pháp chỉ đạo của Hiệu trưởng đẩy mạnh hoạt động công tác chủ nhiệm lớp tại trường THCS Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng Yên”.
DANH MỤC VIẾT TẮT
THCS
Trung học cơ sở
THPT
Trung học phổ thông
GVCN
Giáo viên chủ nhiệm
PHHS
Phụ huynh học sinh
GD - ĐT
Giáo dục – Đào tạo
GV
Giáo viên
CM 
Chuyên môn
HS
Học sinh
BGH
Ban giám hiệu
ĐH
Đại học
CĐ
Cao đẳng
GDCD
Giáo dục công dân
NGLL
Ngoài giờ lên lớp

File đính kèm:

  • docSK chi dao cong tac chu nhiem THCS_12324088.doc
Sáng Kiến Liên Quan