Mổi số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học môn Khoa học ở lớp 5 theo hướng tích cực

1. Tên sáng kiến:

“ Mổi số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học môn Khoa học ở lớp 5

theo hướng tích cực”.

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI :

- Đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Khoa học lớp 5.

- Ứng dụng CNTT vào giảng dạy , đưa tranh ảnh, video minh họa cho tiết dạy . lồng ghép các trò chơi vào cuối tiết nhằm củng cố kiến thức đã học của từng bài.

- Hướng dẫn học sinh biết cách tự nhận xét kết quả học tập của bạn , biết bình chọn các bạn học tốt trong mỗi tiết học .

-Sử dụng các hinh thức dạy học khác nhau sao cho phù hợp với từng bài , từng tiết , hình thức hoạt động theo cá nhân , Nhóm đôi , nhóm 4

 

doc4 trang | Chia sẻ: thuhong87 | Ngày: 05/03/2019 | Lượt xem: 491 | Lượt tải: 3Download
Bạn đang xem tài liệu "Mổi số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học môn Khoa học ở lớp 5 theo hướng tích cực", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN
Tên sáng kiến:
“ Mổi số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học môn Khoa học ở lớp 5
theo hướng tích cực”.
MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI :
Đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Khoa học lớp 5.
Ứng dụng CNTT vào giảng dạy , đưa tranh ảnh, video minh họa cho tiết dạy . lồng ghép các trò chơi vào cuối tiết nhằm củng cố kiến thức đã học của từng bài.
Hướng dẫn học sinh biết cách tự nhận xét kết quả học tập của bạn , biết bình chọn các bạn học tốt trong mỗi tiết học .
-Sử dụng các hinh thức dạy học khác nhau sao cho phù hợp với từng bài , từng tiết , hình thức hoạt động theo cá nhân , Nhóm đôi , nhóm 4 
 - Lĩnh vực áp dụng sáng kiến : Khoa học 
Tác giả/đồng tác giả sáng kiến
 Lưu ý: Tác giả sáng kiến là người tạo ra sáng kiến bằng chính sức lao động, trí tuệ của mình. Chỉ liệt kê các đồng tác giả cỏ tỷ lệ đóng góp từ 30% trở nên vào việc tạo ra sáng kiến.
Sô
TT 
Họ và tên •
Ngày
tháng
năm
sinh
Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
Chức
Vụ
•
Trình đô •
chuyên môn (*)
Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiên
1
 Giáo viên
 Đại học 
 100%
2
3
(*) Ghi trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo, ví dụ: Thạc sỹ Công nghệ thông tin, Kỹ sư Nông nghiệp, Cử nhân Luật...
Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (Trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến). Tên và địa chỉ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến
 Chủ đầu tư sáng kiến : .
Địa chỉ : ..
4, Thời gian, địa điểm sáng kiến được áp dụng lần đầu (yêu cầu ghi rõ thời gian, địa điểm)
 Thời gian : 1 năm học 
Địa điểm : Học sinh lớp 5 ..
5, Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến
Trong thực tế học sinh lớp tôi chủ nhiệm các em hiểu khá mơ hồ Các sự vật, hiện tượng , sự phát triển hình thành của con người và động vật thực vật .Giúp các em có một số kiến thức cơ bản về cuộc sống .
 	Từ đầu năm học tôi liên hệ với giáo viên chủ nhiệm cũ để nắm vững tình hình lớp cũng như đặc điểm tâm lý và sở thích học môn khoa học của mỗi học sinh ở lớp. Từ đó tôi định hướng, đề ra biện pháp tổ chức tiết dạy thích hợp nhằm tạo cho các em hứng thú, yêu thích học Địa lý. Đồng thời vạch ra những việc làm thiết thực để việc chuẩn bị của mình cho từng tiết dạy đạt chất lượng cao. Sau đó, tôi tiến hành cho học sinh làm bài khảo sát riêng về bộ môn Khoa học để nắm kết quả thực tế.
 	Kết quả khảo sát Khoa học lớp 5 tôi thu được như sau:
Lớp 5 : Sĩ số : 40 em 
Nội dung
Thích học bộ môn
Không thích học bộ môn
%
40%
60%
6. Nội dung sáng kiến
. MỘT VÀI BIỆN PHÁP ĐỂ GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN KHOA HỌC LỚP 5:
BIỆN PHÁP 1: Nắm vững chương trình và sgk môn khoa học lớp 5.
BIỆN PHÁP 2: Vận dụng CNTT đưa tranh ảnh vào bài dạy để minh họa
BIỆN PHÁP 3: Sử dụng một số thí nghiệm trong mộ số bài dạy .
BIỆN PHÁP 4: Vận dụng CNTT đưa một số videocip vào bài dạy cho sinh động .
	BIỆN PHÁP 5: Tổ chức các hoạt động , để học sinh có thể nhận xét đánh giá kết quả bài làm của bạn : 
BIỆN PHÁP 6: Đưa một số dạng trò chơi vào bài dạy môn Khoa học lớp 5
7. Tính mới của sáng kiến
- Vận dụng CNTT để đưa tranh ảnh, các trò chơi vào bài dạy 
- Tổ chức các hoạt động theo nhóm 2 , nhóm 4 , học sinh nhật xét đánh giá kết quả bài của bạn .
- Bình chọn bạn học tốt trong các giờ học .
8. Khả năng áp dụng của sáng kiến
Đã áp dụng trong các giờ dạy học : Môn Khoa học lớp 4 và lớp 5
 Thời gian áp dụng tromng năm học 2017-2018
Đối tượng áp dụng là học sinh lớp 4, 5
Áp dụng tất trong các trường tiểu học 
9. Đánh giá lợi ích thu được
* KẾT QUẢ
 Qua quá trình thực hiện biện pháp trên. Tôi thấy lớp tôi học môn Khoa học có nhiều tiến bộ rõ rệt.
 Cụ thể qua khảo sát tại thời điểm giữa HKII, so với đầu năm lớp tôi đã đạt được kết quả như sau:
Lớp 5 : SS 40 em 
Nội dung
Thích học bộ môn
Không thích học bộ môn
%
100%
0
 BÀI HỌC KINH NGHIỆM :
 	Muốn giúp học sinh học tốt môn Khoa học . Giáo viên cần phải cung cấp cho học sinh một số kiến thức cơ bản thiết thực về: Các sự vật, hiện tượng , sự phát triển hình thành của con người và động vật thực vật .Giúp các em có một số kiến thức cơ bản về cuộc sống , từ đó các em sẽ vận dụng vào thực tế các em biết bảo vệ chính bản thân mình.
 - Trong quá trình dạy, phải thường xuyên liên hệ những kiến thức có liên quan đến thực tế, đồi sống xã hội.
 - Tổ chức thi đua khen thưởng cho học sinh qua những trò chơi.
 - Giáo dục học sinh lòng yêu thích bộ môn Khoa học .
10. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có)
Nếu có, nêu rõ cần bảo mật thông tin gì, thông tin đó được định hình bằng phương tiện gì.
Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
, ngày 3 tháng 5 năm 2018
Xác nhận của cơ sở Ngưòi nộp đơn/Đại diện những ngưòi nộp đơn
 (Ký và ghi rõ họ tên)
..

File đính kèm:

  • docMO TA SKKN_12362649.doc
Sáng Kiến Liên Quan