Mẫu: Hồ sơ thành tích thay thế sáng kiến kinh nghiệm

BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐƯỢC TÍNH LÀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỂ XÉT CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP .

NĂM HỌC 2017-2018

 I. Sơ lược lý lịch

- Họ và tên: . Nam(Nữ): .

- Sinh ngày . tháng . năm .

- Quê quán: .

- Nơi thường trú: .

- Đơn vị công tác: .

- Chức vụ: .

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: .

- SĐT : . Email: .

II. Thành tích để tính SKKN cấp . :

STT Thành tích Cấp công nhận Số QĐ, ngày cấp

( Đính kèm theo bản phôtô các minh chứng).

 

doc2 trang | Chia sẻ: thuhong87 | Ngày: 06/03/2019 | Lượt xem: 1008 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu: Hồ sơ thành tích thay thế sáng kiến kinh nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG ....................................................................
HỒ SƠ THÀNH TÍCH THAY THẾ SKKN
ĐỂ XÉT CSTĐ ........................
NĂM HỌC 2017-2018.
 Họ và tên:..............................................
 Chức vụ: ..............................................
 Đơn vị: ................................................
..........., tháng năm 2018
Thành phố Huế, tháng 5 năm 2015
SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ
Trường ......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2018
BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐƯỢC TÍNH LÀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
ĐỂ XÉT CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP ............................. 
NĂM HỌC 2017-2018
 I. Sơ lược lý lịch
- Họ và tên: ........................................................ Nam(Nữ): ..................
- Sinh ngày ............... tháng .............. năm ..................
- Quê quán: ..........................................................
- Nơi thường trú: .........................................................
- Đơn vị công tác: ...............................................................
- Chức vụ: .........................................................................
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: .......................................
- SĐT : ..................................... Email: .......................................
II. Thành tích để tính SKKN cấp ........................ :
STT
Thành tích
Cấp công nhận
Số QĐ, ngày cấp
( Đính kèm theo bản phôtô các minh chứng).
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN	Người khai 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN XÁC NHẬN
Lưu ý:
- Chỉ chọn duy nhất 01 thành tích thích hợp được tính là SKKN cúa cấp đã đăng ký thi đua 
- Hồ sơ được đóng thành tập gồm có: bìa, bản khai thành tích có xác nhận của đơn vị và các minh chứng kèm theo.
- Số lượng: + Thành tích thay thế SKKN cấp cơ sở: 01 bản
 + Thành tích thay thế SKKN cấp tỉnh: 03 bản chính và 11 bản phô tô. 

File đính kèm:

  • docthay the skkn_12323006.doc
Sáng Kiến Liên Quan