Mẫu bìa Sáng kiến kinh nghiệm (Mẫu 5)

Sáng kiến kinh nghiệm

 Tên đề tài :

 KINH NGhIệM GIúP HọC SINH LớP 2 HọC TốT môn tập đọc

 Người thực hiện : Phùng Trang Nhung

 Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Kim Quan

 Thạch Thất - Hà Nội

 

doc1 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Ngày: 23/11/2017 | Lượt xem: 3671 | Lượt tải: 25Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu bìa Sáng kiến kinh nghiệm (Mẫu 5)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THẠCH THẤT
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM QUAN
--------------– & —------------
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
---------***---------
 Tªn ®Ò tµi : 
 KINH NGhIÖM GIóP HäC SINH LíP 2 HäC TèT m«n tËp ®äc
 Người thực hiện : Phùng Trang Nhung
 Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Kim Quan 
 Thạch Thất - Hà Nội
N¨m häc : 2014 - 2015

File đính kèm:

  • docSKKN.doc
Sáng Kiến Liên Quan