Mẫu bìa Sáng kiến kinh nghiệm Khắc phục sai lầm thường gặp của học sinh khi giải bài toán tích phân

Sáng kiến kinh nghiệm Khắc phục sai lầm thường gặp của học sinh khi giải bài toán tích phân

doc2 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 08/08/2015 | Lượt xem: 1192 | Lượt tải: 13Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu bìa Sáng kiến kinh nghiệm Khắc phục sai lầm thường gặp của học sinh khi giải bài toán tích phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SễÛ GIAÙO DUẽC ẹ ẹAỉO TAẽO TặNH HệNG YEÂN
TRệễỉNG THPT NGUYEÃN TRUNG NGAẽN
********************
 Ngửụứi thửùc hieọn: Vuừ Thũ Thuựy
 ẹụn vũ coõng taực: Trửụứng THPT Nguyeón Trung Ngaùn
AÂn Thi, Thaựng 03 naờm 2013

File đính kèm:

  • docBIA SKKN 2013-Thuy.doc