Mẫu: Bản cam kết

Kính gửi: Hội đồng xét và chấm Sáng kiến cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Chí Linh.

Tên tôi là: Phạm Thị Ngọc Anh

Đơn vị: Trường mầm non Nhân Huệ

Năm học 2016 -2017, tôi đã nghiên cứu, áp dụng và viết Sáng kiến: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi trong trường mầm non.

Tôi xin cam kết: Sáng kiến này là do chính tôi viết, các giải pháp, biện pháp mà tôi đưa ra đã được áp dụng trong thực tế chăm sóc giáo dục và chưa từng được đăng tải trên mạng internet, chưa từng được công bố trên sách, báo hay đã được hội đồng sáng kiến các cấp công nhận. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

doc7 trang | Chia sẻ: thuhong87 | Ngày: 05/03/2019 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu: Bản cam kết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
Kính gửi: Hội đồng xét và chấm Sáng kiến cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Chí Linh.
Tên tôi là: Phạm Thị Ngọc Anh
Đơn vị: Trường mầm non Nhân Huệ
Năm học 2016 -2017, tôi đã nghiên cứu, áp dụng và viết Sáng kiến: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi trong trường mầm non.
Tôi xin cam kết: Sáng kiến này là do chính tôi viết, các giải pháp, biện pháp mà tôi đưa ra đã được áp dụng trong thực tế chăm sóc giáo dục và chưa từng được đăng tải trên mạng internet, chưa từng được công bố trên sách, báo hay đã được hội đồng sáng kiến các cấp công nhận. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 Nhân Huệ, ngày 20 tháng 02 năm 2017
Xác nhận của Hiệu trưởng Người viết cam kết
 Phạm Thị Ngọc Anh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
Kính gửi: Hội đồng xét và chấm Sáng kiến cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Chí Linh.
Tên tôi là: Bùi Thị Đào
Đơn vị: Trường mầm non Nhân Huệ
Năm học 2016 -2017, tôi đã nghiên cứu, áp dụng và viết Sáng kiến: Một số biện pháp phát triển tính tích cực trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi.
Tôi xin cam kết: Sáng kiến này là do chính tôi viết, các giải pháp, biện pháp mà tôi đưa ra đã được áp dụng trong thực tế chăm sóc giáo dục và chưa từng được đăng tải trên mạng internet, chưa từng được công bố trên sách, báo hay đã được hội đồng sáng kiến các cấp công nhận. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 Nhân Huệ, ngày 20 tháng 02 năm 2017
Xác nhận của Hiệu trưởng Người viết cam kết
 Bùi Thị Đào
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
Kính gửi: Hội đồng xét và chấm Sáng kiến cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Chí Linh.
Tên tôi là: Bùi Thị Thủy
Đơn vị: Trường mầm non Nhân Huệ
Năm học 2016 -2017, tôi đã nghiên cứu, áp dụng và viết Sáng kiến: Một số biện pháp giáo dục trẻ 5 tuổi chấp hành luật lệ an toàn giao thông.
Tôi xin cam kết: Sáng kiến này là do chính tôi viết, các giải pháp, biện pháp mà tôi đưa ra đã được áp dụng trong thực tế chăm sóc giáo dục và chưa từng được đăng tải trên mạng internet, chưa từng được công bố trên sách, báo hay đã được hội đồng sáng kiến các cấp công nhận. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 Nhân Huệ, ngày 20 tháng 02 năm 2017
Xác nhận của Hiệu trưởng Người viết cam kết
 Bùi Thị Thủy
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
Kính gửi: Hội đồng xét và chấm Sáng kiến cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Chí Linh.
Tên tôi là: Phan Thị Liên
Đơn vị: Trường mầm non Nhân Huệ
Năm học 2016 -2017, tôi đã nghiên cứu, áp dụng và viết Sáng kiến: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên lồng ghép nội dung chuyên đề giáo dục kỹ năng sống vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ trong trường trường mầm non.
Tôi xin cam kết: Sáng kiến này là do chính tôi viết, các giải pháp, biện pháp mà tôi đưa ra đã được áp dụng trong thực tế quản lý giáo dục và chưa từng được đăng tải trên mạng internet, chưa từng được công bố trên sách, báo hay đã được hội đồng sáng kiến các cấp công nhận. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 Nhân Huệ, ngày 20 tháng 02 năm 2017
Xác nhận của Hiệu trưởng Người viết cam kết
 Phan Thị Liên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
Kính gửi: Hội đồng xét và chấm Sáng kiến cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Chí Linh.
Tên tôi là: Trần Thị Liên
Đơn vị: Trường mầm non Nhân Huệ
Năm học 2016 -2017, tôi đã nghiên cứu, áp dụng và viết Sáng kiến: Một số biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức gia 1.
Tôi xin cam kết: Sáng kiến này là do chính tôi viết, các giải pháp, biện pháp mà tôi đưa ra đã được áp dụng trong thực tế quản lý giáo dục và chưa từng được đăng tải trên mạng internet, chưa từng được công bố trên sách, báo hay đã được hội đồng sáng kiến các cấp công nhận. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 Nhân Huệ, ngày 20 tháng 02 năm 2017
Xác nhận của P.Hiệu trưởng Người viết cam kết
 Trần Thị Liên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT 
Kính gửi: Hội đồng xét và chấm Sáng kiến cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Chí Linh năm học 2016-2017.
Tên tôi là: Trần Thị Liên
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường mầm non Nhân Huệ
Thực hiện Công văn số 579/PGDĐT, ngày 28/9/2016 của Phòng GD&ĐT thị xã về việc hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2016 – 2017, nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên đăng ký, triển khai áp dụng, viết sáng kiến theo đăng ký.
Nhà trường đã tổ chức xét, rà soát sáng kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên gửi đề nghị xét tại đơn vị. Tổng số 12 SK, trong đó có 5 SK gửi đề nghị xét và chấm cấp cơ sở, cụ thể:
STT
Họ và tên
Tên SK
1
Trần Thị Liên
Một số biện pháp trong xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
2
Phan Thị Liên
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên lồng ghép nội dung chuyên đề giáo dục kỹ năng sống vào chương trình CSGD trẻ trong trường mầm non.
3
Bùi Thị Thủy
Một số biện pháp giáo dục trẻ 5 tuổi chấp hành luật lệ an toàn giao thông.
4
Phạm Thị Ngọc Anh
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi.
5
Bùi Thị Đào
Một số biện pháp phát triển tính tích cực cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi.
Tôi xin cam kết: các Sáng kiến này là do chính cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường tự viết, các giải pháp, biện pháp mà các tác giả đưa ra đã được áp dụng trong thực tế quản lý giáo dục (hoặc giảng dạy) đạt hiệu quả cao tại nhà trường và chưa từng được đăng tải trên mạng internet, chưa từng được công bố trên sách, báo hay đã được hội đồng sáng kiến các cấp công nhận. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
	Nhân Huệ ngày 24 tháng 02 năm 2017 
 HIỆU TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docmau so 7 -cam ket -xong.doc
Sáng Kiến Liên Quan