Mẫu 4: Báo cáo tóm tắt đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2017 - 2018

BÁO CÁO TÓM TẮT

Đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2017-2018

- Họ và tên: Ông Nguyễn Thành Hương

- Nhiệm vụ được phân công: Hiệu trưởng

II. Nội dung:

1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn và nâng cao chất lượng dạy học tại Trường Tiểu học Tân Long 3

2. Thời điểm áp dụng: Năm học 2017-2018

3. Nơi áp dụng sáng kiến: Tại Trường TH Tân Long 3

4. Mô tả sáng kiến:

- Nội dung (nêu những giải pháp chính):

+ Chỉ đạo đổi mới hoạt động dạy

Để đổi mới hoạt động dạy tôi chỉ đạo giáo viên chuyển từ giảng giải, truyền thụ kiến thức sang tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, học cá nhân, học theo nhóm, đồng thời với việc theo dõi, giám sát, hỗ trợ đến từng học sinh. Giáo viên phải nghiên cứu nội dung bài học trong Sách giáo khoa để dự kiến tình huống sư phạm, chuẩn bị đồ dùng dạy học, lập kế hoạch dạy học, để tiết học đạt được hiệu quả cao nhất. Luôn tạo môi trường học tập tích cực, cởi mở để đảm bảo học sinh tự tìm tòi, suy nghĩ và chủ động nắm bắt kiến thức mới; tận dụng khả năng tổ chức các hoạt động để giúp học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng vào cuộc sống.

+Chỉ đạo đổi mới hoạt động học

Để đổi mới hoạt động học tôi yêu cầu giáo viên trong dạy học không để học sinh ngồi nghe giảng mà các em dựa trên kiến thức và kinh nghiệm cá nhân học sinh chủ động tự thực hiện nhiệm vụ học tập bằng các việc làm cụ thể theo hướng dẫn của giáo viên để tự lĩnh hội kiến thức mới, rèn luyện kĩ năng thông qua các môn học; kết hợp học ở lớp và hoạt động ứng dụng ở nhà; tạo nhiều cơ hội để học sinh tham gia, bày tỏ ý kiến, phát huy theo khả năng của từng học sinh. Đặc biệt, học sinh yếu được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn để tiến kịp các bạn.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thuhong87 | Ngày: 06/03/2019 | Lượt xem: 1616 | Lượt tải: 5Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu 4: Báo cáo tóm tắt đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2017 - 2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH TÂN LONG 3 	 Mẫu 4
BÁO CÁO TÓM TẮT 
Đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2017-2018
- Họ và tên: Ông Nguyễn Thành Hương	
- Nhiệm vụ được phân công: Hiệu trưởng
II. Nội dung:
1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn và nâng cao chất lượng dạy học tại Trường Tiểu học Tân Long 3
2. Thời điểm áp dụng: Năm học 2017-2018
3. Nơi áp dụng sáng kiến: Tại Trường TH Tân Long 3
4. Mô tả sáng kiến: 
- Nội dung (nêu những giải pháp chính):
+ Chỉ đạo đổi mới hoạt động dạy
Để đổi mới hoạt động dạy tôi chỉ đạo giáo viên chuyển từ giảng giải, truyền thụ kiến thức sang tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, học cá nhân, học theo nhóm, đồng thời với việc theo dõi, giám sát, hỗ trợ đến từng học sinh. Giáo viên phải nghiên cứu nội dung bài học trong Sách giáo khoa để dự kiến tình huống sư phạm, chuẩn bị đồ dùng dạy học, lập kế hoạch dạy học,để tiết học đạt được hiệu quả cao nhất. Luôn tạo môi trường học tập tích cực, cởi mở để đảm bảo học sinh tự tìm tòi, suy nghĩ và chủ động nắm bắt kiến thức mới; tận dụng khả năng tổ chức các hoạt động để giúp học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng vào cuộc sống.
+Chỉ đạo đổi mới hoạt động học
Để đổi mới hoạt động học tôi yêu cầu giáo viên trong dạy học không để học sinh ngồi nghe giảng mà các em dựa trên kiến thức và kinh nghiệm cá nhân học sinh chủ động tự thực hiện nhiệm vụ học tập bằng các việc làm cụ thể theo hướng dẫn của giáo viên để tự lĩnh hội kiến thức mới, rèn luyện kĩ năng thông qua các môn học; kết hợp học ở lớp và hoạt động ứng dụng ở nhà; tạo nhiều cơ hội để học sinh tham gia, bày tỏ ý kiến, phát huy theo khả năng của từng học sinh. Đặc biệt, học sinh yếu được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn để tiến kịp các bạn.
Trong tổ chức dạy học, giáo viên phải linh hoạt tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân, cặp đôi, nhóm hay cả lớp phải đảm bảo tính hiệu quả cho bài học và sự hứng thú của học sinh.
3.3.Chỉ đạo đổi mới thực hiện sinh hoạt chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khó khăn, bất cập về giảng dạy, từ nhu cầu của giáo viên, học sinh, phụ huynh. Tôi chỉ đạo bộ phận chuyên môn và các tổ khối nghiên cứu chuẩn bị và tổ chức tiết dạy để rút kinh nghiệm và áp dụng thực hiện. Nhằm tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Chú trọng giúp học sinh thật sự tự học không để học sinh bị “bỏ quên” nâng cao chất lượng dạy học trong toàn trường. 
3.4. Chỉ đạo bồi dưỡng tham gia các phong các phong trào hội thi và phụ đạo học sinh chưa hoàn thành chuẩn kỹ năng kiến thức môn học.
Tôi rất quan tâm công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu tham gia các phong trào hội thi và phụ đạo học sinh chưa hoàn thành chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học. Tôi chỉ đạo bộ phận chuyên môn, tổ khối xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo cụ thể rõ ràng và phân công giáo viên thực hiện. Bồi dưỡng và phụ đạo phải thực hiện thường xuyên, nội dung phải cụ thể phù hợp với từng đối tượngTôi thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và khuyến khích giáo viên thực hiện.
3.3. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
 Ngay đầu năm học, tôi chỉ đạo phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và các tổ trưởng hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và năng lực sư phạm. 
Tổ chức tốt học tập bồi dưỡng thường xuyên và đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Chú trọng công tác soạn giảng và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
- Tính mới, sáng tạo: Lần đầu áp dụng giải pháp để đổi mới sinh hoạt chuyên môn và nâng cao chất lượng dạy học; đạt thành tích cao các phong trào hội thi.
- Tính khả thi: Áp dụng tại trường TH Tân Long 3 và nhân rộng trong huyện Phụng Hiệp và tỉnh Hậu giang.
- Hiệu quả mang lại: Sau thời gian thực nghiệm kết quả đạt được như sau:
+ Tổ chức các chuyên đề: 06 chuyên đề.
+ Tổng số tiết dự giờ, thao giảng: 60 tiết; Số tiết dạy UDCN: 60 tiết
+ Chất lượng học tập giữa HK2 (Năm học 2017-2018):
TSHS
Môn học/HĐGD
Năng lực
Phẩm chất
T
H
C
T
Đ
C
T
Đ
C
225
69
153
3
115
110
0
133
92
0
	+ Kết quả tham gia các phong trào hội thi huyện:
Hội thi
Kết quả đạt được
Nhất
Nhì
Ba
KK
CN
Tuyên truyền giới thiệu sách
02
Tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn
01
02
Viết chữ đẹp
01
03
05
Đồ dùng dạy học
01
01
02
Giáo viên dạy giỏi
01
 Cộng:
01
02
02
07
07
	+ An toàn giao thông với nụ cười trẻ thơ: Được Sở giáo dục chọn 01 học sinh dự giao lưu tại Đắc Lắc.
 XÁC NHẬN	 Tân Long, ngày 11tháng 4 năm 2018
	HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ	 NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
	P. CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thành Hương

File đính kèm:

  • docTom tat Sang kien kinh nghiem_12338276.doc
Sáng Kiến Liên Quan