Kế hoạch xây dựng các tiêu chí nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

- Có tổng diện tích mặt bằng tính theo đầu học sinh ít nhất đạt từ 10 m2/học sinh trở lên, đối với tổng số học sinh hiện tại nhu cầu trường ít nhất phải là 2500m2: Đối chiếu với diện tích đất hiện có thì nhà trường đã đủ diện tích đất.

- Cơ cấu các khối công trình gồm có: Phòng học và phòng học bộ môn (có đủ phòng học để học nhiều nhất là hai ca trong 1 ngày. Cần xây dựng bổ sung như theo kế hoạch ở trên.

- Phòng học bộ môn xây dựng theo quy định tại Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng học xây dựng theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành; phòng học có đủ bàn ghế học sinh phù hợp với lứa tuổi, bàn ghế của giáo viên, bảng viết và đủ điều kiện về ánh sáng, thoáng mát;

 

doc4 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 29/07/2015 | Lượt xem: 2129 | Lượt tải: 3Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch xây dựng các tiêu chí nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT TAM NÔNG
TRƯỜNG TH PHÚ THỌ B
Số:08/KH-THPTB
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do- Hạnh phúc
 Phú Thọ, ngày 17 tháng 02 năm 2014
KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Kính gửi: - Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Phú Thọ;
	 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông.
Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
Thực hiện Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; 
Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Phú Thọ;
 Để tổ chức tốt việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp xã trong lĩnh vực giáo dục của đơn vị trường Tiểu học Phú Thọ B; 
Kế hoạch phát triển giáo dục từ năm 2013-2015 và tầm nhìn từ năm 2015 – 2020 của trường Tiểu học Phú Thọ B. Trường tiểu học Phú Thọ B lập kế hoạch thực các tiêu chí nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục đào tạo với những nội dung cụ thể như sau:
I. Các tiêu chí trong lĩnh vực giáo dục cần đạt.
1. Tiêu chí về cơ sở vật chât – phòng học: 
- Có tổng diện tích mặt bằng tính theo đầu học sinh ít nhất đạt từ 10 m2/học sinh trở lên, đối với tổng số học sinh hiện tại nhu cầu trường ít nhất phải là 2500m2: Đối chiếu với diện tích đất hiện có thì nhà trường đã đủ diện tích đất.
- Cơ cấu các khối công trình gồm có: Phòng học và phòng học bộ môn (có đủ phòng học để học nhiều nhất là hai ca trong 1 ngày. Cần xây dựng bổ sung như theo kế hoạch ở trên. 
- Phòng học bộ môn xây dựng theo quy định tại Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng học xây dựng theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành; phòng học có đủ bàn ghế học sinh phù hợp với lứa tuổi, bàn ghế của giáo viên, bảng viết và đủ điều kiện về ánh sáng, thoáng mát; 
- Nhà tập đa năng, thư viện, phòng hoạt động Đoàn - Đội, phòng truyền thống; phòng làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp toàn thể cán bộ và viên chức nhà trường, phòng giáo viên, phòng y tế học đường, nhà kho, phòng thường trực; khu sân chơi, bãi tập (có đủ thiết bị luyện tập thể dục thể thao và đảm bảo an toàn); khu vệ sinh và khu để xe. 
- Có hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước cho tất cả các khu vực theo quy định về vệ sinh môi trường. 
2. Về phổ cập.
1.1. Tiêu chuẩn 1: 
a) Đạt chuẩn và duy trì được chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù. Tiếp tục duy trì cho các năm tiếp theo. 
b) Huy động trẻ 6 tuổi học lớp 1 trên địa bàn đạt 100% (theo quy định đạt 90% và xã đặc biệt khó khăn 80%) trở lên; 
c) Tổng số trẻ từ 11-14 tốt nghiệp tiểu học các năm đạt tỉ lệ trên 95%. (theo quy định ít nhất 80%, xã đặc biệt khó khăn 70%), số trẻ em còn lại trong độ tuổi này đang học tiểu học.
d. Huy động 95% (xã đặc biệt khó khăn 80%) trở lên học sinh tốt nghiệp tiểu học hàng năm vào học lớp 6 trung học cơ sở phổ thông, bổ túc. 
e. Bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, thực hiện dạy đủ các môn học của chương trình.
1.2. Tiêu chuẩn 2:
Tỷ lệ thanh, thiếu niên từ 15 đến hết 18 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cả hai hệ đạt trên 80%.
Hàng năm duy trì tỉ lệ đạt chuẩn đảm bảo tỉ lệ theo quy định.
Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông (bổ túc, học nghề) hàng năm đạt trên 90%.
 Số lao động qua đào tạo là số lao động trong độ tuổi có khả năng lao động đã được tham gia các khóa bồi dưỡng dạy nghề ngắn hạn hoặc đào tạo dài hạn (chính quy và không chính quy), được cấp các loại chứng chỉ, văn bằng như: chứng chỉ học nghề, bằng trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, cao đẳng và đại học đạt tỉ lệ 20% trở lên. 
II. Thực trạng.
Trường Tiểu học Phú Thọ B được thành lập từ năm 1994, được tách ra từ trường PTCS Phú Thọ. Qua 20 năm hình thành và phát triển, trường Tiểu học Phú Thọ B đạt chuẩn Phổ cập giáo dục – CMC năm 2000, chuẩn Phổ cập tiểu học ĐĐT năm 2002, trường đạt danh hiệu trường tiên tiến năm 2012-2013. Tuy đã có nhiều kết quả trong công tác giáo dục nhưng nhà trường cũng còn gặp rất nhiều khó khăn; Cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, thực tế chưa đáp ứng kịp với sự phát triển chung của xã hội đặc biệt là chưa được đầu tư các trang thiết bị theo hướng hiện đại để phục vụ giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối chiếu với Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí 5 và 14 thì đòi hỏi nhà trường cần được đầu tư đồng bộ hơn nữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chất lượng con ngườiđể đáp ứng với yêu cầu chung. Sau khi kiểm tra đối chiếu thực tế nhà trường đánh giá:
Hiện nay tại nhà trường cơ bản đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho công tác dạy học, phòng học có đủ bàn ghế học sinh nhưng chưa phù hợp với yêu cầu, bàn ghế của giáo viên, bảng viết và đủ điều kiện về ánh sáng, thoáng mát, hiện còn thiếu phòng hiệu bộ và các phòng chức năng... 
III. Để đảm bảo các tiêu chí dưới đây nhà trường cần được đầu tư xây dựng mua sắm bổ sung đến 2020 như sau:
- Về phòng học và phòng chức năng: (Có phụ biểu phân kỳ xây dựng kèm theo)
+ Thiếu phòng bảo vệ; Phòng kho; Phòng đọc của học sinh; Nhà đa chức năng; Phòng thư viện - thiết bị; Phòng truyền thống; phòng hoạt động đội và phòng hiệu bộ
- Các công trình phụ trợ còn thiếu:
+ 150 mét hàng rào bao;
+ Nhà để xe giáo viên và học sinh (Hiện nay đang sử dụng nhà tạm);
+ Bể bơi cho học sinh;
+ Sân vận động cho học sinh;
+ Khu vui chơi giải trí theo hướng kiên cố, hiện đại gồm các thiết bị như đu quay, cầu trượt, nhà bóng, nhà phao, thú nhún
- Các công trình phụ trợ cần nâng cấp sửa chữa:
+ Nâng cấp 3 phòng học bị sụp lún
+ Hệ thống thoát nước
+ Thay khung cửa nhà vệ sinh giáo viên và học sinh. 
- Thiết bị dạy học:
+ Bộ thiết bị dạy học đồng bộ từ lớp 1 đến lớp 5 (Thay mới do đã sử dụng từ năm 2000)
+ Máy tính phục vụ học tập cho học sinh: 5 máy;
+ Máy tính văn phòng: 5 cái
+ Tủ văn phòng: 8 cái
+ Ti vi (Loại màn hình từ 32Inh trở lên) phục vụ học tập kết nối Intenet: 5 cái
+ Đầu DVD phụ vụ học tập: 5 cái;
+ Máy chiếu: 5 cái
+ Máy in hai mặt: 3 cái;
+Máy phô tô: 2 cái
Bản ghế học sinh: 120 bộ đúng quy cách
3. Về diện tích đất: Hiện nay nhà trường đã đủ diện tích đất.
4. Về công tác phổ cập. Duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập đúng độ tuổi mức độ 2
IV. Giải pháp tổ chức thực hiện:
1. Ban chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện ;
2. Đưa vào dự toán ngân sách hàng năm để tham mưu đầu tư ;
3. Nhà trường tích cực tham mưu để xây dựng ;
4.Tập trung sức mạnh toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phát huy nội lực, huy động xã hội hóa cho công tác giáo dục ;
5. Nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ;
6. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình thực hiện kế hoạch chung cho toàn trường. Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hằng năm và thực hiện kế hoạch của toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.
Trên đây là kế hoạch xây dựng các tiêu chuẩn và tiêu chí nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, kính đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Phú Thọ phê duyệt. 
Nơi nhận:
- PGD&ĐT;
- Đảng ủy, HĐND, UBND;
- Ban chỉ đạo xây dựng NTM;
- Hội đồng giáo dục xã;
- Chi bộ đảng;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
Đỗ Văn Hai

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghien.doc
Sáng Kiến Liên Quan