Đề tài Xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường trung học phổ thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác

Phần I: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Trong lịch sử Việt Nam ta, năm 965 sau khi Ngô Xương Văn mất, các thế lực phong kiến nổi dậy chiếm lĩnh riêng một vùng đất, đánh chiếm lẫn nhau liên tiếp làm cho đất nước rơi vào thời loạn lạc. Đây là điều kiện thuận lợi cho giặc ngoại xâm tấn công nước ta. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, lập lại hòa bình trong cả nước, tạo điều kiện để xây dựng đất nước vững mạnh chống lại âm mưu xâm lược của kẻ thù phương Bắc.

Trong sự nghiệp Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng. Đảng lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh tự giải phóng và xây dựng xã hội mới do mình làm chủ. Sự nghiệp ấy chỉ có thể thực hiện được bằng sức mạnh của cả dân tộc, bằng đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói khá cặn kẽ. Vì vậy, theo quan niệm của Người, đại đoàn kết dân tộc là một trong những nhân tố quan trọng nhất đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

( Trích bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Viết về Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của Nhân dân, của khối đoàn kết toàn dân tộc – Thông tin Công tác Tư tưởng Lý luận – Tạp chí của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương tháng 05 năm 2003 ).

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc được hình thành trên cơ sở tư tưởng-lý luận và thực tiễn hết sức phong phú. Trước hết đó là tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cộng đồng, đoàn kết dân tộc đã được hình thành và củng cố trong hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của cả dân tộc, tạo thành một truyền thống bền vững, thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm tâm hồn của mỗi con người Việt Nam. Tinh thần ấy đã tạo nên sức mạnh vô địch để chiến thắng mọi thiên tai địch họa, làm cho đất nước được trường tồn, bản sắc dân tộc được giữ vững. Đối với mỗi con người Việt Nam, yêu nước-nhân nghĩa-đoàn kết đã trở thành một tình cảm tự nhiên:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước thì thương nhau cùng.

thành một triết lý nhân sinh:

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

thành phép ứng xử và tư duy sáng tạo:

Tình làng, nghĩa nước.

Nước mất thì nhà tan.

Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.

Tất cả đã ghi đậm dấu ấn trong cấu trúc xã hội truyền thống, tạo thành quan hệ ba tầng chặt chẽ ( Nhà – Làng – Nước ). Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “ Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy ( yêu nước ) lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn ( đoàn kết ) nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

 

doc8 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 29/10/2018 | Lượt xem: 465 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tài Xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường trung học phổ thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a hoạt động của nhà trường đạt kết quả ở mức độ cao. Đúng theo luận điểm chân lý của Bác: 
“ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công”.
Phần II : THỰC TRẠNG CỦA TRƯỜNG THPT NHƠN TRẠCH:
1. Đặc điểm:
Tổng số học sinh: 1268 em, đa số thuộc gia đình lao động nông nghiệp, một phần phụ huynh làm công nhân ở khu công nghiệp Nhơn Trạch.
-Tổng số lớp: 32 lớp
-Tổng số CB – Giáo viên – CNV: 84 / nữ. 51
Trong đó:
* Ban giám hiệu: 03	Nữ: 0 
* Giáo viên giảng dạy: 71 Nữ: 43
Môn
Toán
Lý
Hóa
SV
KTNN
KTCN
Văn
Sử
Địa
GDCD
AV
TD
GDQP
Tin
KTPV
71
12
6
5
3
1
4
10
3
4
2
8
5
1
5
2
*Giáo viên làm công tác khác : 03 	Nữ : 02 ( 02 Thiết bị, 01 thư viện )
-Bí thư Đoàn Thanh niện 	 : 01 	Nữ : 0 
*Nhân viên	 : 09 	Nữ : 06
(02 bảo vệ, 01 kế toán, 03 phục vụ, 01 văn thư – Thủ quỹ, 01 nhân viên phòng máy, 01 nhân viên y tế )
-Tổng diện tích mặt bằng trường: 5.656 m2.
-Số phòng chức năng, phòng học : 40 phòng. 
2. Thuận lợi:
Trong thời đại hiện nay Đảng và Nhà nước ta thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động toàn Đảng, toàn dân luôn ra sức học tập và rèn luyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã mang lại thêm cho đội ngũ cán bộ - giáo viên – nhân viên – học sinh có nhận thức sâu sắc nguồn gốc, nội dung, giá trị, vai trò của tư tưởng của Bác, kiên định Chủ nghĩa Mác – Lê nin, làm cho Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa Mác – Lê nin ngày càng giữ vai trò trong đời sống tinh thần, tư tưởng của mỗi cá nhân và nhất là trong nhà trường đã tạo ra cho các trường phong trào tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức lối sống, càng tin tưởng đồng nghiệp, càng tập trung hoàn thành mục tiêu giáo dục của ngành đề ra, góp phần xây dựng đất nước tiến lên bền vững và giàu mạnh.
Trường THPT Nhơn Trạch được phân bổ đội ngũ đủ chỉ tiêu, đa số giáo viên kiên định, vững vàng trong tư tưởng. Số giáo viên trẻ, nhiệt tình luôn cầu tiến trong công tác, có tinh thần học hỏi cao ở đồng nghiệp, biết quan tâm giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Học sinh đa số là con em nhân dân của một xã anh hùng trong thời kỳ chiến tranh và hiện nay đang ra sức xây dựng làng xóm văn minh văn hóa. Nhân dân nơi đây có tinh thần yêu nước, yêu làng xóm, có tinh thần “ Lá lành đùm lá rách “, lối sống chân thật, thể hiện phương châm ” Anh em xa không bằng láng giềng gần “ nên việc giáo dục tinh thần đoàn kết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau cho các em học sinh rất thuận lợi.
3. Khó khăn:
Tuy có nhiều yếu tố khách quan, chủ quan trong tạo sự thuận lợi trong việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường . Nhưng vẫn còn một số khó khăn trong quá trình thực hiện :
-Trong công tác tuyên truyền vận động trong cán bộ – giáo viên – nhân viên của các đoàn thể chưa đạt hiệu quả cao, tổ chức các hình thức chưa thiết thực mang lại hiệu lực, hiệu quả. Còn một số thành viên trong nhà trường chưa có ý thức cao trong việc đưa cao tinh thần tập thể lên trên hết bởi do nhiều lý do khác nhau : Có lý do công tác bình thường, có lý do bất đồng nội bộ bởi một nguyên nhân do kẻ xấu dèm pha hoặc bởi lý do quyền lợi riêng của cá nhân chưa thỏa đáng, do khó khăn trong đời sống hiện nay.Cho nên số thành viên này dễ sa ngã, gây bất đồng đột ngột, hoặc làm việc một cách miễn cưỡng, không tự giác, sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong việc điều hành hoạt động của cán bộ quản lý trong việc chỉ đạo đội ngũ thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục có nhiều trở ngại và bên cạnh đó chắc chắn việc hiệu lực, hiệu quả công tác trong đơn vị không đạt chất lượng cao. 
Trên những cơ sở trên, chúng ta càng thấy rõ vấn đề xây dựng nội bộ trong nhà trường là công việc cần thiết và nhất thiết phải thực hiện và duy trì xuyên suốt thời gian công tác. Chính vì thế, tôi mạnh dạn đưa ra đề tài: “Xây dựng khối đoàn kết nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong trường THPT” ( Trong đề tài này, tôi chỉ đưa ra ý kiến xây dựng khối đoàn kết trong phạm vi đối tượng là đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị trường học ).
Phần III : NỘI DUNG ĐỀ TÀI: 
1. Cơ sở lý luận:
	Chúng ta biết, trong quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc: 
	-Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa chiến lược. Đó là chiến lược tập hợp lực lượng, nhằm hình thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù dân tộc, giai cấp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những luận điểm chân lý hết sức có cơ sở khoa học :
“ Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta “
	-Trong các bài học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Như vậy đại đoàn kết dân tộc chính là đòi hỏi khách quan của bản thân quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh để tự giải phóng, là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chuyển những đòi hỏi khách quan tự phát của nhân dân thành những đòi hỏi tự giác, thành hiện thực có tổ chức, thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh vì độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, hạnh phúc con người (Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc – Thông tin văn hóa Trung ương –Tháng 05 năm 2003).
	Xuất phát từ quan điểm của Người chúng ta cần phải thực hiện nghiên cứu, học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh và xem đây là nội dung chính cho việc bồi dưỡng đối với tất cả các thành viên trong cơ quan. Xem đây là kim chỉ nam cho hành động của mọi công tác.Trong công tác giáo dục nói riêng và mọi công tác nói chung, xây dựng một tập thể đồng tâm, thống nhất chắc chắn sẽ đạt được một kết quả hữu hiệu.
	2. Nội dung, biện pháp thực hiện:
	Từ các thực tế diễn ra trong công tác giáo dục ở nhiều đơn vị trường học. Tôi xin trao đổi vài suy nghĩ và đề xuất một số sáng kiến, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ đoàn kết nhằm nâng cao hiệu quả công tác ở trường THPT như sau :
	1/ Cán bộ quản lý là người thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo điều kiện cho từng thành viên xác định rõ trọng tâm công việc trong nhà trường. Tập trung xây dựng một đội ngũ luôn thể hiện tinh thần, nhận thức đúng đắn, tin tưởng và chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, luôn ra sức tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên giáo dục đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ý thức độc lập, tự chủ tạo sự đoàn kết thống nhất từ nhận thức đến hành động. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không mơ hồ, không dao động trước những khó khăn, cảnh giác trước đối tượng bên ngoài dèm pha, xuyên tạc gây rối đến nội bộ nhà trường . Phát huy vai trò lãnh đạo Đảng trong chi bộ nhà trường. Cán bộ quản lý thường xuyên đưa công tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng đối tượng quần chúng trong đơn vị, đồng thời uốn nắn kịp thời khi phát hiện có trường hợp có biểu hiện nhận thức lệch lạc, sai trái. Mỗi giáo viên luôn ra sức thực hiện tốt những quy chuẩn đạo đức nhà giáo mà ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh Đồng Nai vận động . 
	2/ Lãnh đạo nhà trường luôn là người tuyên phong gương mẫu trong mọi công tác, không quan liêu, hách dịch, cửa quyền mà phải luôn luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến từ phía cấp dưới của mình để có biện pháp bổ sung, điều chỉnh phù hợp. Chẳng hạn từ một việc chỉ đạo phân công đề ra mà có nhiều ý kiến xây dựng thì lãnh đạo nhà trường phải nhìn nhận lại quyết định của mình có đúng như những ý kiến xây dựng của cấp dưới không thì phải bổ sung, điều chỉ ngay, không khư khư bảo thủ quan điểm sai lệch của mình. Trên thực tế hiện nay ở một số đơn vị nhà trường, một số ít lãnh đạo chưa quan tâm đúng mức đến việc tạo ra cho đơn vị mình một không khí làm việc vui vẻ, mà luôn cứng nhắc một nguyên tắc có thể không phù hợp khi được áp dụng thường xuyên. Chẳng hạn có đơn vị chỉ vì một lý do nhỏ như công tác xét thi đua mà đã gây ra việc bất đồng giữa giáo viên với công đoàn trường, tổ trưởng bộ môn và Ban giám hiệu nhà trường, thậm chí phải dẫn đến giáo viên khiếu kiện đến các cấp quản lý. Vì thế, người lãnh đạo phải nắm bắt và giải quyết kịp thời, hợp tình hợp lý, giải thích rõ ràng những sai trái mà giáo viên vô tình hoặc cố ý cố chấp không nhìn nhận ra sẽ đem lại cho cái nhìn không tin tưởng ở lãnh đạo và các thành viên có liên quan trong cơ quan của giáo viên liên quan hoặc không liên quan. Khi có được sự quan tâm đúng mức, giúp đỡ họ thấy rõ việc sai trái để sửa chữa mà người quản lý đã phân tích, từ đó họ sẽ khắc phục ngay và công tác tốt hơn với tinh thần tự giác, tự nguyện, hiệu quả công tác ngày càng cao.
	3/ Cán bộ quản lý nhà trường cần phải hết sức quan tâm và có tâm huyết trong việc xây dựng đội ngũ của mình đồng tâm hiệp lực thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Trước hết, lãnh đạo nhà trường cần suy ngẫm và nắm chắc từng đối tượng trong đơn vị mình bằng các nguồn thông tin, qua giao tiếp trực tiếp, gián tiếp với giáo viên,.để từ đó có một phương pháp quản lý linh động, phù hợp hơn. Phải biết từng thành viên có một tính cách như thế nào? Cách thức làm việc ra sao? để giao việc cho họ thích hợp hơn. Được sự đồng tình họ chắc chắn tận tâm hết mình để ra sức hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế trong việc phân công công tác cũng là điều hết sức quan trọng, người quản lý tránh việc giao việc chéo chuyên môn, không phù hợp với năng lực và trong quá trình thực hiện cán bộ quản lý cần theo dõi, giám sát tiến độ công việc ở mức độ nào? Để từ đó có những giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm ngăn ngừa sự cố xảy ra chứ không để sự việc phát sinh mới giải quyết. Tuy nhiên cũng cần phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc cá nhân chấp hành tuyệt đối quyết định của cấp trên khi những quyết định đó đúng đắn, hợp lý.
	4/ Cần phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường. Ban chấp hành công đoàn là bộ phận tham mưu và cũng là cánh tay đắc lực phối hợp với chính quyền nhà trường xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong trường học. Thông qua công đoàn trường, người quản lý cán bộ sẽ nắm bắt được nhiều thông tin, tâm tư nguyện vọng của giáo viên, công đoàn viên để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Các thành viên trong Ban chấp hành các đoàn thể cần hỗ trợ nhà trường tạo các buổi sinh hoạt giao tiếp vui tươi tạo sự gần gũi của tất cả các thành viên trong nhà trường, tránh hiện tượng để xảy ra giáo viên trường phân chia thành từng nhóm đối lập nhau, gây cho nội bộ xáo trộn ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ cơ quan. Giao trách nhiệm cho các đoàn thể tổ chức sinh hoạt lãnh vực của mình theo định hướng chung Nghị quyết nhà trường. Trong các buổi sinh hoạt của nhà trường: Chủ nhiệm, chuyên môn, đoàn thể, lãnh đạo tạo điều kiện cho giáo viên trình bày những suy nghĩ của mình đóng góp nhiệt tình về những biện pháp thực hiện nhiệm vụ, cũng như nghị quyết của Ban giám hiệu, của tổ trung tâm nhà trường cũng vậy, trước khi đưa ra công việc thực hiện đều phải thống nhất.Từ những ý kiến đó sẽ đưa ra thảo luận thực hiện bằng nhiều biện pháp, cuối cùng sau khi thống nhất sẽ chọn cách hợp lý, phù hợp và cán bộ quản lý quyết định thực hiện. Đoàn thể nhà trường cần tổ chức nhiều các đợt sinh hoạt có nội dung phong phú, có hiệu quả sẽ mang lại kết quả khả quan trong việc xây dựng đội ngũ đoàn kết, nhất trí cao.
	5/ Trong việc đánh giá năng lực công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên chính quyền nhà trường cũng phải công tâm, khen thưởng đúng người, đúng việc. Xử lý sai phạm của giáo viên không cứng nhắc mà phải linh hoạt. Đối với những trường hợp sai phạm của giáo viên cần phải xem rõ nguyên nhân từ đâu, vì sao mà giáo viên vi phạm để có biện pháp nhắc nhở, giúp đỡ giáo viên khắc phục tồn tại của mình, không theo nguyên tắc cứng nhắc xử lý sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra trừ những trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng lớn đến công tác nhà trường cần phải xử lý nghiêm minh, triệt để.
	6/ Trong việc thực hiện chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và việc quản lý tài chính của trường cần thực hiện nguyên tắc dân chủ tập trung, công khai rõ ràng, tránh những suy nghĩ sai lầm, lệch lạc của cấp dưới đối với lãnh đạo cấp trên có những vấn đề tiêu cực về tài chính, cần giải quyết chế độ cho giáo viên đầy đủ đúng theo nguyên tắc tài chính ban hành.
	7/ Trường hợp khi nội bộ có xảy ra hiện trạng mất đoàn kết, luôn xung đột với nhau giữa các thành viên trong nhà trường thì lãnh đạo nhà trường cần nghiêm túc thực hiện tìm hiểu nguyên nhân như thế nào? từ đâu dẫn đến bất hòa trong giáo viên? Việc phối hợp các thành viên chủ chốt của trường để giải quyết vấn đề trên là điều hết sức quan trọng, tránh hiện tượng lơ là sẽ dẫn đến mâu thuẩn kéo dài ảnh hưởng không tốt đến công tác nhà trường. Đối với trường hợp vi phạm cần xử lý và đưa ra hội đồng trường để cảnh báo và rút kinh nghiệm. Thực hiện công tác giải quyết sự việc dứt điểm, thỏa đáng ngay từ ở cơ sở, tránh kéo dài, tồn đọng sẽ gây ra sự việc không hay xảy ra gây mất lòng tin của học sinh, phụ huynh, của xã hội về hội đồng sư phạm nhà trường .
Phần IV : KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
 Với những giải pháp trên được thực hiện đồng bộ, nhịp nhàng và đơn vị đã được những kết quả sau 	:
	Hội đồng sư phạm nhà trường thống nhất thực hiện nghiêm túc những chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước hiện hành. Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị do xã, ngành, huyện tổ chức. Vận động cán bộ – giáo viên – nhân viên học tập và rèn luyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảm bảo 100 % tham gia học tập, 100 % CB-GV thực hiện tốt nội qui cơ quan. 100% CB – GV khẳng định được trách nhiệm của mình trong công tác và nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ tương đối thể hiện được tinh thần tự giác.
	Ban lãnh đạo nhà trường thể hiện được vai trò tuyên phong gương mẫu trong công tác và đối với trước quần chúng. Luôn tìm biện pháp thích hợp tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho giáo viên hoạt động tích cực. Tạo được sự an tâm trong tư tưởng của giáo viên trong công tác. Luôn luôn thể hiện được vai trò lãnh đạo của mình, tạo được uy tín trước quần chúng.
	Đội ngũ giáo viên nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, luôn ra sức học tập và rèn luyện phấn đấu, năng nỗ trong công tác giáo dục nhà trường. Nhiều giáo viên hoàn thành tốt vai trò công tác chủ nhiệm của mình từng bước xây dựng tập thể học sinh lớp mình đoàn kết nhất trí, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn tạo được trong học sinh, phụ huynh, địa phương lòng tin tưởng, thương yêu và cùng ra sức học tập và hỗ trợ với nhà trường trong việc giáo dục học sinh. Trong năm học này, nhà trường chỉ làm việc một trường về học sinh bất hòa, việc đánh nhau giữa các học sinh của trường giảm đáng kể (1 trường hợp).
	Trong công tác, các vấn đề vướng mắc đều giải quyết kịp thời không để xảy ra tồn đọng một trường hợp nào chưa xử lý. Hoạt động trong công tác dạy và học của nhà trường diễn ra nhịp nhàng mang lại nhiều hiệu quả cao.
	Vai trò của từng thành viên trong các đoàn thể tuy chưa phát huy được hết nhiệm vụ của mình một cách triệt để nhưng đã tạo được nhiều ảnh hưởng góp phần phối hợp với chính quyền nhà trường xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tạo được nhiều kết quả tốt đẹp . 
	Công tác tuyên truyền việc thực hiện luật tố cáo, khiếu nại thường xuyên được quan tâm đã có kết quả tốt. Trong năm học vừa qua không có hiện tượng giáo viên khiếu nại, tố cáo, trường cũng chưa có một buổi làm việc nào về hiện tượng bất đồng trong đội ngũ thầy cô giáo. Đơn vị không xảy ra bất đồng quan điểm, không hòa hợp đã tạo được những điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lý đầu tư chỉ đạo công việc nhiều hơn, cụ thể hơn, thiết thực hơn và hiệu quả hơn .
Số liệu thống kê kết quả sau khi thực hiện : 
Nội dung
Trước khi chưa thực hiện 
sáng kiến kinh nghiệm 
Sau khi thực hiện 
sáng kiến kinh nghiệm 
Giáo viên có mâu thuẩn nội bộ
01 
Không 
Trường xây dựng được khối đoàn kết nội bộ ở mức độ
98,80%
100 %
Tuy kết quả chưa được triệt để hoàn toàn, nhưng cũng thể hiện được kết quả khả quan khi thực hiện các biện pháp, giải pháp xây dựng một đội ngũ đoàn kết nhất trí trong cơ quan trường học. Đây là công tác cần phải phát huy xuyên suốt trong quá trình làm việc trong cơ quan thời gian tới, góp phần đưa chất lượng nhà trường từng bước đi lên, đáp ứng được yêu cầu chung của xã hội hiện nay.
Phần V: BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
 Qua thực hiện các giải pháp trên, nhà trường đã xây dựng được đội ngũ của mình đoàn kết, thống nhất. Từ đó, đã rút ra được những kinh nghiệm sau :
1/ Tiếp tục phát huy thực hiện những giải pháp đã thực hiện và đạt được kết quả khả quan. Từng bước xây dựng được một tập thể vững mạnh về mọi mặt.
2/ Ban giám hiệu phải thực sự quan tâm đến nội bộ nhà trường trong tất cả các hoạt động dạy học, sinh hoạt, để từ đó nhà quản lý đưa ra được nhiều những biện pháp hợp lý mang lại hiệu quả cao nhất.
3/ Trong công tác tuyên truyền, cần quán triệt đến tất cả các thành viên trong nhà trường ra sức học tập và rèn luyện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sống và làm việc đúng theo Hiến pháp, Pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ đó hình thành trong mọi thành viên một phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng. Có tinh thần tương ái, tương thân, tương trợ trong đồng nghiệp, có tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, luôn tận tụy – tận tâm – tận tình với học sinh. Tích cực tham gia thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động : “ Dân chủ - kỷ cương – tình thương – Trách nhiệm”, “Trung thành – sáng tạo – sáng tạo – Tậm tụy – gương mẫu”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp.
4/ Trong hoạt động của nhà trường, cần ngăn ngừa hiện tượng làm mất đoàn kết nội bộ xảy ra dẫn đến chất lượng hoạt động của đơn vị giảm đi. Luôn tìm hiểu nguyên nhân dẫn mâu thuẩn xảy ra, người quản lý giáo dục cần vững vàng, tự tin, xông xáo tìm ra biện pháp để giải quyết kịp thời, hợp lý, tránh để sự việc tồn đọng thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mối đoàn kết nội bộ.
5/ Trong công việc, thể hiện được tính dân chủ tập trung trong cơ quan. Mọi vấn đề cần thống nhất và cuối cùng vẫn là quyết định của lãnh đạo nhà trường. Khen thưởng và xử lý đúng người đúng việc tạo được tính công bằng trong đơn vị.
Phần VI: KẾT LUẬN :
Trong sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn hiện nay, chúng ta càng thấy được truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt nam anh hùng, một dân tộc có truyền thống yêu nước, đoàn kết từ xa xưa đến nay. Tự hào đất nước có một lãnh tụ thiên tài vừa dẫn dắt đất nước vượt qua sóng gió để đi đến độc lập thống nhất nước nhà, vừa là một tấm gương vĩ đại mà chúng ta cần phải học tập cho đến ngày nay. Tự hào có Đảng và Nhà nước có những chủ trương chính sách khả thi đã đưa đất nước ngày càng tiến lên ngang tầm với thế giới. Ông cha ta từ xưa đến nay đã để lại cho ta nhiều bài học quý báu, nhất là luôn kêu gọi toàn dân tộc muốn thắng lợi trong mọi lĩnh vực trước hết phải đoàn kết nhất trí một lòng. Như vậy, để có được một kết quả tốt đẹp trong mỗi cơ quan, đơn vị, ngay trong ngành giáo dục nói chung và trường THPT của chúng ta nói riêng thì tại sao lại không thực hiện xây dựng nội bộ nhà trường một tập thể đoàn kết để tạo nên một sức mạnh to lớn bất cứ không một khó khăn nào gây trở ngại cho chúng ta.
	Sáng kiến kinh nghiệm về xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường THPT nhằm nâng cao hiệu quả công tác được trình bày với mong muốn được quí vị đại biểu, quí đồng nghiệp tham khảo và đóng góp xây dựng để chuyên đề được hoàn chỉnh hơn, góp phần tích cực trong việc xây dựng nền giáo dục Tỉnh Đồng Nai của chúng ta ngày càng vững mạnh và bền vững.
 Phần VII : TÀI LIỆU THAM KHẢO :
 1.Thông tin công tác tư tưởng lý luận – Tạp chí của Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương – Tháng 05/2003. 
 2. Dự thảo báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai –Khóa VII tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần VIII (2006-2010).
 3. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị – Tư tưởng Hồ Chí Minh – Nhà XB Lý luận chính trị – Năm 2004 .
 4. Quy chuẩn đạo đức nhà giáo thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là “ Một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo “ của Ngành GD – ĐT tỉnh Đồng Nai. 
 NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG 	 NGƯỜI THỰC HIỆN
 Nguyễn Văn Viên

File đính kèm:

  • docxay_dung_khoi_doan_ket_trong_nha_truong_trung_hoc_pho_thong_nham_nang_cao_hieu_qua_cong_tac_0715.doc
Sáng Kiến Liên Quan