Đề tài Một số biện pháp Quản lý hoạt động dạy và học mang lại hiệu quả cao

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Thành công trong công tác hay kết quả của một quá trình hoạt động đạt hiệu

quả luôn là mục tiêu của con người. Cũng vậy thành công trong hoạt động giáo dục

là niềm tin, mơ ước và đích đến của mỗi thầy cô giáo. Bởi vậy trong quá trình hoạt

động, bản thân tôi luôn trăn trở, suy tư tìm kiếm tất cả mọi cơ hội, điều kiện để

nâng cao hiệu quả kết quả hoạt động. Thực tế do đặc thù của mỗi nơi khác nhau về

nhiều mặt, đặc biệt là nhận thức của con người. Vì vậy, đôi khi áp dụng mô hình

hoạt động có thể hiệu quả ở nơi này lại không thể thành công ở nơi khác.

Xuất phát từ cơ sở trên, trong quá trình hoạt động quản lý giáo dục, bản thân

tôi đã nhận thức và thấy rằng việc áp dụng lý thuyết giáo dục vào hoạt động là điều

tất yếu, song không thể rập khuôn và máy móc mà cần có một sự vận dụng khéo

léo và linh hoạt. Qua một thời gian công tác với vai trò quản lý, đặc biệt là đối với

Giáo Dục Thường Xuyên mà tôi được tiếp nhận gần 5 năm qua, tôi nhận thấy, để

đạt được những thành công thì người quản lý phải có một số quan sát, cảm nhận,

đồng thời phải biết vận dụng linh hoạt và phối hợp nhiều phương pháp quản lý thì

mới thành công, nhằm đạt được những hiệu quả nhất định.

Suy nghĩ và kiểm nghiệm lại những vấn đề nêu trên, tôi thấy có một vài kinh

nghiệm nhỏ cần sẻ chia với đồng nghiệp, nhất là những người làm công tác quản lý

có hoàn cảnh tương tự như tôi, sống và hoạt động làm việc trong hệ thống Giáo

dục Thường xuyên là một bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân còn nhiều khó

khăn với hy vọng đạt được những hiệu quả cao trong điều kiện có thể. Đó chính là

lý do tôi chọn lựa và viết lại những kinh nghiệm này.

pdf12 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 27/10/2018 | Lượt xem: 981 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tài Một số biện pháp Quản lý hoạt động dạy và học mang lại hiệu quả cao", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 khăn của 
trung tâm, đặc điểm riêng của từng năm học, dựa trên năng lực của đội ngũ, đặc 
điểm của các lớp thực tế từng năm. Nguyên tắc phân công phải được thông qua 
lãnh đạo trung tâm, ít nhất là từ tổ trưởng chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh 
niên. Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm và đi đến quyết định cuối cùng là giám 
đốc trung tâm. Các nguyên tắc phân công đều phải hướng tới sự hợp lý, khoa học, 
tạo sự đồng đều về chất lượng đại trà, tạo sự đồng đều tương đối về đội ngũ giáo 
viên ở các lớp. 
Một số nguyên tắc cần coi trọng là: 
Nguyên tắc đảm bảo sự sự công bằng dân chủ, công khai trong phân công 
giảng dạy. Đảm bảo nguyên tắc này sẽ tạo được tâm lý yên tâm, tin tưởng của đội 
ngũ giáo viên với giám đốc, tạo nên không khí đồng thuận trong nhà trường. Giữa 
các giáo viên với nhau cũng có thái độ thân thiện, tin cậy, giúp đỡ quan tâm đến 
đồng nghiệp, cùng chia sẻ trách nhiệm. 
Sự phân công phải tạo được thuận lợi, tạo cơ hội cho giáo viên phát huy tối 
đa năng lực sở trường của mình. Khi đó giáo viên phấn khởi, tin tưởng vào lãnh 
đạo và dồn hết tâm sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do đó giám đốc trung tâm phải 
phải thu thập ngày càng nhiều và chính xác những thông tin về điểm mạnh, điểm 
yếu cũng như nhu cầu của từng giáo viên. Trên cơ sở đó có quyết định đúng đắn để 
giao việc cho từng người. 
Phân công giảng dạy cho giáo viên phải đảm bảo được sự phát huy tối đa vai 
trò của tổ chuyên môn và phó giám đốc phụ trách chuyên môn. Trước khi đưa ra 
quyết định cuối cùng, giám đốc nên tham khảo ý kiến của tổ trưởng chuyên môn, 
vì nhiều khi có những thông tin về giáo viên chỉ có người trong tổ mới có được mà 
giám đốc không thể có hoặc chưa có một cách kịp thời. 
Trên cơ sở các thông tin thu được và các nguyên tắc đề ra, giám đốc tiến 
hành phân công giảng dạy trong năm học. Việc phân công giảng dạy phải hoàn 
thành trước khai giảng một tuần để giáo viên có sự chuẩn bị cần thiết cho việc 
giảng dạy. Phân công giảng dạy có thể tiến hành qua các bước sau: 
Trung Tâm GDTX H.Trảng Bom Sở Giáo Dục & Đào Tạo Đồng Nai 
SKKN: “Kinh nghiệm về công tác Quản Lý . . .” Người viết: Võ Ngọc Vinh _Trang 7 
+ Giám đốc cùng ban giám đốc, căn cứ vào nhiệm vụ năm học, nguồn nhân lực của 
trung tâm để dự kiến hướng phân công công việc đối với các tổ. Dự kiến đội ngũ 
giáo viên chủ nhiệm, các chức danh kiêm nhiệm khác như thư kí hội đồng, tổ 
trưởng chuyên môn,...sau đó cân đối giờ công lao động sao cho đảm bảo sự công 
bằng, đảm bảo định mức lao động theo quy định, trừ những môn chỉ có 1 giáo 
viên. 
+ Các tổ chuyên môn căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của tổ để đề xuất phương án 
phân công. Đề xuất của tổ chuyên môn cũng phải dựa trên các nguyên tắc đã nêu 
trên để đảm bảo cho mọi thành viên trong tổ có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau, 
đồng thời cũng chú ý đến hoàn cảnh đặc biệt của các thành viên trong tổ để đảm 
bảo sự đoàn kết thông cảm và tương trợ lẫn nhau. 
+ Sau khi tham khảo ý kiến đề xuất của tổ chuyên môn, giám đốc có thể điều chỉnh 
dự kiến ban đầu của mình và sau đó đưa ra quyết định cuối cùng. Quyết định này 
không nhất thiết phải trùng với đề xuất của tổ, khi giám đốc có dụng ý giao việc 
cho từng cá nhân cụ thể nhằm phát huy tối đa năng lực của họ. 
Khi hoạt động dạy học đã đi vào nề nếp, giám đốc cần kiểm nghiệm và đánh 
giá kết quả phân công, tập trung nắm bắt thông tin phản hồi từ giáo viên, các tổ 
chuyên môn, học sinh,...những thông tin phản hồi này làm cơ sở, căn cứ cần thiết 
cho việc phân công nhiệm vụ năm sau. 
Biện pháp 3: Tổ chức thực hiện nội dung chương trình, xây dựng nề nếp dạy học. 
Mục tiêu: 
Đảm bảo được sự quản lý đối với việc thực hiện chương trình giảng dạy bộ 
môn của mọi giáo viên. Đây là yêu cầu mang tính pháp lý. Trong biên chế năm 
học, Bộ GD&ĐT đã bố trí đủ thời gian để để mọi giáo viên có thể thực hiện đầy đủ 
phân phối chương trình bộ môn. Nhưng thực tế cho thấy, nếu các nhà trường 
không có biện pháp quản lý chặt chẽ thì vẫn có thể xảy ra tình trạng giáo viên dạy 
dồn hoặc cắt xén một số tiết trong chương trình. 
Xây dựng nền nếp dạy học chính là góp phần xây dựng nền nếp của trung 
tâm và đội ngũ nhà giáo. Chỉ khi nào nền nếp dạy học được ổn định và duy trì tốt 
mới có thể tiến hành một cách có hiệu quả các biện pháp đổi mới phương pháp dạy 
học, phát động các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt,...Nền nếp dạy học là nền 
tảng, cơ sở để nâng cao chất lượng dạy của thầy, chất lượng học của trò. Nếu cần 
đánh giá chất lượng dạy học của đơn vị thì việc đầu tiên được xem xét là nền nếp 
dạy học. Vì vậy, trong quản lý hoạt động dạy học, việc làm cần thiết của 
người giám đốc một trung tâm GDTX là xây dựng, củng cố, duy trì nền nếp dạy 
học. 
Tổ chức thực hiện: 
* Chỉ đạo thực hiện chương trình: 
Triển khai đến từng giáo viên các văn bản cần thiết của bộ môn như phân 
phối chương trình, hướng dẫn giảng dạy, chuẩn kiến thức, kĩ năng,... 
 Giao cho các tổ trưởng, cùng giáo viên bộ môn thống nhất xây dựng chương 
trình chi tiết trên khung chương trình của bộ theo tình hình thực tế của địa phương, 
đơn vị, sau đó trình ban giám đốc duyệt thông qua và thống nhất thực hiện. Tiến độ 
Trung Tâm GDTX H.Trảng Bom Sở Giáo Dục & Đào Tạo Đồng Nai 
SKKN: “Kinh nghiệm về công tác Quản Lý . . .” Người viết: Võ Ngọc Vinh _Trang 8 
chương trình, nội dung chương trình cần đảm bảo theo chuẩn và đúng thời gian kế 
hoạch chung của ngành và kế hoạch cụ thể của đơn vị. 
 Theo dõi, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất việc thực hiện chương 
trình thông qua hệ thống sổ sách, sổ báo giảng điện tử, qua dự giờ trực tiếp của 
giáo viên. 
* Chỉ đạo xây dựng nền nếp dạy học 
Để tổ chức thực hiện nền nếp dạy học ở trung tâm, trước hết lãnh đạo trung 
tâm phải tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập, trao đổi thảo luận và đúc rút kinh 
nghiệm cho việc thực hiện nền nếp ở năm trước. Các vấn đề tồn tại, yếu kém, chưa 
thực hiện được cần phải tìm ra nguyên nhân và biện pháp để khắc phục đồng thời 
phải phát huy, nhân rộng và tuyên dương khen thưởng các cá nhân, tổ chuyên môn 
thực hiện tốt các nền nếp đã xây dựng. Đưa nội dung thực hiện nề nếp vào phong 
trào thi đua hai tốt và làm tiêu chí đánh giá cán bộ, giáo viên cuối năm. Giao cho 
phó giám đốc phụ trách chuyên môn cùng tổ chuyên môn quản lý ngày giờ công, 
tiến độ giảng dạy của giáo viên, xây dựng kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn, quy 
định, quản lý việc thực hiện giờ giấc ra vào lớp,... 
Hàng tuần, hàng tháng có sơ kết đánh giá kết quả thi đua thực hiện nền nếp 
của giáo viên và học viên trung tâm. Kết quả thi đua của giáo viên được nhận xét, 
đánh giá vào các buổi họp hội đồng sư phạm, kết quả thi đua của giáo viên chủ 
nhiệm và học viên được đánh giá, nhận xét vào giờ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần. 
Biện pháp 4: Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy. 
Mục tiêu: Giúp giáo viên nhận thức được đổi mới phương pháp dạy học là một 
yêu cầu tất yếu của giáo dục hiện đại, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng 
cao hiệu quả dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của trung tâm. 
Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của giáo viên, giúp họ thực hiện 
nhiệm vụ đổi mới giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học viên 
làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động của người học. 
Đáp ứng việc cải tiến quy trình, nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá kết 
quả học tập của học viên. 
Tổ chức thực hiện: 
Làm thay đổi, chuyển biến mạnh về nhận thức trong đội ngũ cán bộ quản lý 
và giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học. Thực tế hiện nay vẫn còn một số ít 
giáo viên chưa hiểu đầy đủ về đổi mới phương pháp dạy học. Có quan niệm cho 
rằng đổi mới phương pháp dạy học là thay đổi hoàn toàn phương pháp dạy học 
truyền thống bằng phương pháp dạy học mới khác hẳn phương pháp dạy học 
truyền thống. Lại có quan niệm cho rằng đổi mới phương pháp dạy học là sử dụng 
các thiết bị hiện đại trong giờ dạy học như máy vi tính, máy chiếu, các thiết bị 
nghe nhìn khác,...các cách hiểu trên đều là những cách hiểu còn phiến diện, thậm 
chí mang tính cực đoan. Thực chất đổi mới phương pháp dạy học là người giáo 
viên căn cứ vào nội dung kiến thức bài dạy, những phương tiện dạy học có thể có 
và đặc điểm đối tượng học viên để tìm ra cách tổ chức, hướng dẫn cho học viên 
chủ động tiếp nhận tri thức mới và biết vận dụng vào kỹ năng làm bài, thực hành, 
rèn luyện phương pháp tư duy tích cực, phương pháp tự học. Như vậy, việc đổi 
Trung Tâm GDTX H.Trảng Bom Sở Giáo Dục & Đào Tạo Đồng Nai 
SKKN: “Kinh nghiệm về công tác Quản Lý . . .” Người viết: Võ Ngọc Vinh _Trang 9 
mới phương pháp không phải là việc làm trong một thời gian nhất định có thể hoàn 
thành và người giáo viên có thể bằng lòng dừng lại với kết quả đạt được ở một thời 
điểm nào đó. Đây phải là một công việc của cả một đời dạy học mà mỗi thầy, cô 
giáo tâm huyết đều theo đuổi, tìm tòi và phấn đấu không ngừng 
Chỉ đạo hội thảo chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức dạy 
mẫu rút kinh nghiệm chi tiết về những hạn chế, tìm ra nguyên nhân và biện pháp 
khắc phục. 
Yêu cầu giáo viên tích cực dự giờ những giáo viên dạy giỏi, có nhiều kinh 
nghiệm trong đổi mới phương pháp để học tập kinh nghiệm và vận dụng cụ thể vào 
từng tiết, từng bài trong suốt quá trình dạy học. Việc làm này rất có hiệu quả, nó 
giúp cho những giáo viên còn mơ hồ về đổi mới phương pháp dạy học, định hình 
được việc đổi mới phương pháp dạy học trong nhận thức và sẽ đi vào giảng dạy cụ 
thể không còn mấy khó khăn. 
Trang bị thêm các thiết bị, phương tiện dạy học làm công cụ phục vụ đổi 
mới phương pháp dạy học như màn hình LCD tại các phòng học để tạo điều kiện 
thuận lợi cho giáo viên thường xuyên sử dụng minh họa bằng giáo án điện tử. 
Biện pháp 5: Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học. 
Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá thường xuyên hoạt động dạy học giúp giáo viên đi 
vào nề nếp, chất lượng giảng dạy ngày một nâng lên, dần hình thành ý thức tự giác 
của giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. 
Qua kiểm tra sẽ phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, ngăn chặn các sai 
phạm, giúp giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cũng qua kiểm tra, giám đốc trung 
tâm có thể phân loại, đánh giá khá chính xác đội ngũ giáo viên để có kế hoạch 
phân công công việc cho hợp lý và có kế hoạch bồi dưỡng cho phù hợp, thiết thực. 
Tổ chức thực hiện: 
Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học của giáo viên ngay 
từ đầu năm học đồng thời cũng công khai với hội đồng giáo dục kế hoạch kiểm tra. 
Tiến hành kiểm tra theo kế hoạch, việc kiểm tra có thể tiến hành đột xuất, hoặc 
định kỳ tùy theo mục đích đặt ra. Sau kiểm tra nhất thiết phải có trao đổi chỉ ra mặt 
mạnh, hạn chế của mỗi giáo viên, tìm nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục 
hạn chế, đồng thời có kiểm tra lại sau khi đã chỉ ra hạn chế tồn tại. 
Thông báo, rút kinh nghiệm kịp thời, tuyên dương khen thưởng những giáo 
viên thực hiện tốt, đồng thời đôn đốc, nhắc nhở những giáo viên còn gặp nhiều 
thiếu sót trong hoạt động dạy học. 
Biện pháp 6: Sử dụng lực lượng giáo viên thỉnh giảng làm đối chứng so sánh và 
tạo điều kiện để các giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, học tập 
kinh nghiệm lẫn nhau. 
Mục tiêu: Lấy kết quả giáo dục làm đối chứng, tư cách tác phong và năng lực 
chuyên môn, kinh nghiệm của giáo viên thỉnh giảng làm gương để giáo viên trẻ, 
mới của trung tâm học tập và rút kinh nghiệm. 
Tổ chức thực hiện: 
Trung Tâm GDTX H.Trảng Bom Sở Giáo Dục & Đào Tạo Đồng Nai 
SKKN: “Kinh nghiệm về công tác Quản Lý . . .” Người viết: Võ Ngọc Vinh _Trang 10 
 Thực tế hiện nay hầu hết các trung tâm GDTX đều phải hợp đồng thỉnh 
giảng giáo viên ở các trường THPT trên địa bàn, vì vậy để hợp đồng được những 
giáo viên có tay nghề, tâm huyết và giảng dạy tốt chương trình GDTX cũng là một 
việc làm là lãnh đạo của bất kỳ trung tâm nào cũng phải quan tâm, bỡi lẽ giáo viên 
đạt được những yêu cầu nêu trên thì họ thường bận rộn tại đơn vị gốc, hơn nữa 
mức chi trả sau cho hợp tình hợp lý để họ chấp nhận cũng là điều phải chú ý. Để 
làm tốt điều này, giám đốc trung tâm phải có mối quan hệ với các trường phổ 
thông trên địa bàn, tranh thủ sự đồng thuận và giới thiệu của lãnh đạo các trường 
phổ thông để phối hợp tốt cho các hợp đồng thỉnh giảng, tránh sự chồng chéo trong 
bố trí. Một yếu tố mang tính quyết định là phải chọn lọc được con người có lòng 
nhiệt thành, yêu nghề, chịu gắn bó với trung tâm. Cần có sự thống nhất ngay từ đầu 
năm để giáo viên hợp đồng không bị động, cũng cần có chiến lược sử dụng lâu dài, 
sướng khổ cùng có nhau để họ tin tưởng và sẵn sàng hỗ trợ, cống hiến. 
Các biện pháp nêu trên có mối quan hệ mật thiết với nhau tạo thành một thể 
thống nhất, tác động qua lại và hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi biện pháp có thế mạnh và vị 
trí cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý. Tuy nhiên, tùy từng đặc 
điểm, điều kiện của mỗi trung tâm thì việc áp dụng các biện pháp trên cũng khác 
nhau thì mới có thể đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý. 
Với quan điểm và các biện pháp quản lý hoạt động dạy học đã trình bày ở trên, 
trong nhiều năm qua Trung tâm giáo dục thường xuyên Trảng Bom là một đơn vị 
luôn được sở Giáo dục và đào tạo Đồng Nai đánh giá là trung tâm có chất lượng 
đội ngũ và hiệu quả cao trong ngành học giáo dục thường xuyên thể hiện đơn vị có 
số lượng giáo viên dạy giỏi các cấp tăng hàng năm, chất lượng giáo dục và tỉ lệ đỗ 
tốt nghiệp trong nhiều năm qua luôn cao hơn nhiều so với tỉ lệ chung của Tỉnh.
IV. KẾT QUẢ: 
Thực tình mà công nhận qua thời gian gần 5 năm qua khi chuyển về làm 
công tác quản lí tại Trung Tâm GDTX Trảng Bom, tôi chưa cảm thấy hài lòng về 
kết quả đã đạt được, tôi chỉ biết mình đã cố gắng, đã được tập thể hội đồng sư 
phạm Trung tâm đã tin yêu và ủng hộ. Vì vậy các công việc và hoạt động khi triển 
khai thực hiện gần như đều có kết quả. Đó là điều tôi cảm thấy vui và hiểu rằng sự 
cố gắng của mình đã mang lại những kết quả thiết thực. Để đánh giá thành công 
hay thất bại của một con người, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, tôi nghĩ rằng cần 
phải có thêm thời gian, thêm điều kiện. Tôi cảm nhận được rằng giờ đây trung tâm 
đã từng bước rút ngắn dần khoảng cách với các trường lân cận về cơ sở học tập, 
kết quả rèn luyện và học tập của các em là thực chất với những gì mà khả năng các 
em có. Các em đã được học trong một môi trường mà điều kiện học tập tốt hơn, 
thuận lợi hơn, ý thức hơn, toàn diện hơn. Các em đã được học đủ các bộ môn văn 
hoá cũng như tin học, ngoại ngữ, theo yêu cầu của bộ giáo dục các em đã ngày 
một vững vàng hơn để hoà mình vào cuộc sống và thích nghi với môi trường mới 
mà các em sẽ tiếp tục ở bậc học cao hơn. Đánh giá về thành công của những kinh 
nghiệm mà bản thân đã áp dụng, tôi chỉ nhận ra được rằng: khi mới nhận nhiệm vụ 
tại trung tâm, tôi cảm nhận học viên còn nhiều lộn xộn, mất nề nếp  thì đến nay 
các em đã có kết quả khả quan hơn. Kết quả học tập mặc dù số lượng học sinh giỏi 
Trung Tâm GDTX H.Trảng Bom Sở Giáo Dục & Đào Tạo Đồng Nai 
SKKN: “Kinh nghiệm về công tác Quản Lý . . .” Người viết: Võ Ngọc Vinh _Trang 11 
còn hạn chế, song số học sinh tiên tiến đã tăng lên (năm học 2011-2012) tỷ lệ học 
sinh giỏi và học sinh tiên tiến được duy trì ở mức 16%. Năm nay Trung tâm vẫn 
duy trì có học sinh giỏi cấp tỉnh ở 2 môn: Giải toán bằng máy tính cầm tay và môn 
Toán lớp 12 (có 2 học sinh đạt giải nhì và một giải ba); đa số các em đã hạn chế 
quay bài khi kiểm tra, các thầy cô giáo ở trung tâm tuy ít song vẫn đoàn kết và 
cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Chất lượng giáo dục và đào tạo của trung tâm 
ngày càng chuyển biến tích cực, tạo được niềm tin trong nhân dân khi quyết định 
cho con mình vào học tập bậc THPT hệ GDTXchính vì vậy trung tâm vẫn duy 
trì và tăng đều số lượng học sinh đầu vào lớp 10 trong điều kiện trên địa bàn huyện 
có cả chục đơn vị tiếp nhận học sinh cấp 3. 
Kết quả giáo dục cuối năm: Danh hiệu thi đua đề nghị công nhận: 
* Đoàn: Chi Đoàn Vững Mạnh 
* Công Đoàn: Công Đoàn Vững Mạnh 
* Tập thể: Tập thể Lao động Tiên tiến và 2 tổ lao động tiên tiến. 
V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 
Với bản thân tôi bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động nhất là công 
tác quản lý là cần có kế hoạch, giải pháp và những công việc cụ thể thì mới có sự 
thành công. Bên cạnh vấn đề trên thì sống và làm việc với một lương tâm và trách 
nhiệm, từ đó tạo uy tín và sự tín nhiệm của đồng nghiệp cho bản thân. Đó chính là 
thành công hơn một nữa rồi. 
 Ngoài ra một điều mà tôi đã rút kinh nghiệm được trong công tác quản lý là: 
đối với người quản lý phải kiên quyết và dứt khoát quyết định mọi việc. Chịu 
trách nhiệm với quyết định của mình. Cần sử dụng tốt các nguyên tắc cơ bản trong 
quản lý, tránh việc xử sự công việc theo tình cảm thì sẽ đi đến thành công. 
 Bên cạnh những vấn đề đã nêu sau thời gian công tác tại trung tâm tôi nhận 
thấy rằng kinh nghiệm trong giao tiếp của người quản lý cũng có vai trò góp phần 
đem đến thành công và hiệu quả trong công việc, vì vậy hơn ai hết những người 
quản lý phải học tập kinh nghiệm ứng xử, tâm lý giao tiếp, biết cách tạo ra nụ cười 
khi cần thiết, tạo ra không khí gần gũi thân thiện khi gặp gỡ với mọi ngườiđể từ 
đó có thể góp phần chung vào thành công trong công tác của mình. 
VI. KIẾN NGHỊ-KẾT LUẬN: 
Kính thưa quý vị trong hội đồng chấm và thẩm định đánh giá sáng kiến kinh 
nghiệm của các cấp: tôi nghĩ rằng sáng kiến và kinh nghiệm của con người thì ai 
cũng có song để diễn đạt lại bằng văn bản cho mọi người đọc và hiểu thì không 
phải ai cũng có khả năng làm được. Với tôi những việc đã trình bày trên là những 
việc làm thực tế mà tôi đã thực hiện trong quá trình quản lí. Trình bày lại các vấn 
đề trên tôi chỉ mong có sự sẻ chia và cùng nhau học tập với các đồng nghiệp khác. 
Kính mong được sự thông cảm nếu câu chữ trình bày chưa rõ ràng. 
Trung Tâm GDTX H.Trảng Bom Sở Giáo Dục & Đào Tạo Đồng Nai 
SKKN: “Kinh nghiệm về công tác Quản Lý . . .” Người viết: Võ Ngọc Vinh _Trang 12 
Kết Luận: 
Quản lí là nghệ thuật, quản lý giáo dục không những là nghệ thuật mà còn là 
nghệ thuật đối nhân xử thế. Thành công trong giáo dục trước tiên là khả năng chinh 
phục con người, làm cho con người có kiến thức cơ bản bước vào đời sống xã hội, 
đem lại niềm vui và hiệu ích cho những người xung quanh. Vì vậy theo tôi muốn 
trở thành người quản lý đạt hiệu quả thì trước tiên người đó phải được tiếp thu một 
nền giáo dục tương dối toàn diện về các mặt, có kiến thức vững vàng và đặc biệt là 
phải luôn tiếp thu tìm tòi và học tập thì mới có khả năng điều hành và đạt kết quả 
trong quản lý. 
 Ngoài ra việc vận dụng những lý thuyết quản lý vào từng điều kiện thực tế 
cũng cần có sự linh hoạt và nhạy bén, phải tìm hiểu tình hình thực tế về mọi mặt 
trước khi ra quyết định cuối cùng thì chắc chắn sẽ có thành công. 
Trên đây là một kinh nghiệm nhỏ mà bản thân tôi đã đúc rút qua quá trình 
quản lý, song chắc còn nhiều khuyếm khuyết, rất mong các đồng chí đồng nghiệp 
góp ý để công tác quản lý của tôi ngày càng mang lại hiệu quả tốt hơn. Tôi xin 
chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH cũng như của 
đồng nghiệp. 
VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Quá trình hoạt động và trình bày các nội dung trên, tôi có sử dụng một số tài liệu 
sau : 
1. Tạp chí giáo dục (tờ báo bán nguyện san của ngành) 
2. Cẩm nang nâng cao năng lực quản lí – Nhà xuất bản chính trị quốc gia 
3. Phương pháp lãnh đạo quản lý Trường học đạt hiệu quả - Nhà xuất bản sự thật 
4. Điều lệ - quy chế trường học – Nhà xuất bản thống kê. 
5.Quy chế hoạt động của TT GDTX-Văn bản của Bộ GD 
Trên đây là bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm công tác quản lý giáo dục 
của bản thân xin chia sẽ cùng các đồng chí đồng nghiệp. Kính mong được các 
đồng chí chân thành góp ý và xây dựng để bản thân ngày một tiến bộ hơn. 
Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào đoàn kết và thân ái! 
 Trảng Bom, Ngày 21 tháng 5 năm 2012 
Người viết 
VÕ NGỌC VINH 

File đính kèm:

  • pdfmot_so_bien_phap_quan_ly_hoat_dong_day_va_hoc_mang_lai_hieu_qua_cao_784.pdf
Sáng Kiến Liên Quan