Đề tài Kiểm tra vấn đáp môn giáo dục quốc phòng - An ninh khối 11 trong các trường trung học phổ thông

KIÊM TRA VẤN ĐÁP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG- AN NINH KHỐI 11

TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

I. LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ

Giáo dục quốc phòng cho học sinh là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân. Giáo Dục Quốc Phòng là môn học chính khóa nằm trong chương trình giảng dạy của các trường Trung Học Phổ Thông, nhằm rèn luyện hình thành nhân cách, góp phần nâng cao ý thức quốc phòng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tuy nhiên quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn ,chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế .Bên cạnh đó cán bộ giáo viên chuyên trách còn ít, đa phần giáo viên kiêm nhiệm sang dạy giáo dục quốc phòng-an ninh và thể dục điều này ảnh hưởng đến chất lượng kiểm tra và học tập của học sinh.

Trong những năm qua, việc chỉ đạo kiểm tra đánh giá môn học giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh khối 11 vẫn còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết được vai trò của nội dung chương trình giáo dục quốc phòng an ninh của khối 11, tính phát huy sáng tạo của học sinh chưa thực sự đạt được hiệu quả cao.

Qua đó tôi mạnh dạn viết chuyên đề “Kiểm tra vấn đáp môn giáo dục quốc phòng -an ninh khối 11 trong các trường THPT”.

 

doc13 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 29/10/2018 | Lượt xem: 832 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tài Kiểm tra vấn đáp môn giáo dục quốc phòng - An ninh khối 11 trong các trường trung học phổ thông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Đơn vị: Trường THPT DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
***************
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
KIỂM TRA VẤN ĐÁP MÔN
 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH KHỐI 11
TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 Người thực hiện: ĐOÀN VĂN LỰC
	Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo Dục Quốc Phòng
	Kiêm tra vấn đáp môn: Giáo Dục Quốc Phòng	 
	 Năm học :2012-2013
SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC
Thông tin chung về cá nhân
Họ và tên: ĐOÀN VĂN LỰC
Ngày tháng năm sinh: 05/07/1982
Nam. Nữ: Nam
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường THPT Dương Đình Nghệ
 II.	Trình độ đào tạo
Đại Học sư phạm
Năm nhận bằng: 2008
Chuyên ngành đào tạo: GDQP-AN ,GDTC
III. 	Kinh nghiệm khoa học
Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Môn Thể Dục, Giáo dục quốc phòng
Số năm có kinh nghiệm: 5 năm
KIÊM TRA VẤN ĐÁP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG- AN NINH KHỐI 11 
TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
I. LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ
Giáo dục quốc phòng cho học sinh là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân. Giáo Dục Quốc Phòng là môn học chính khóa nằm trong chương trình giảng dạy của các trường Trung Học Phổ Thông, nhằm rèn luyện hình thành nhân cách, góp phần nâng cao ý thức quốc phòng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tuy nhiên quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn ,chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế .Bên cạnh đó cán bộ giáo viên chuyên trách còn ít, đa phần giáo viên kiêm nhiệm sang dạy giáo dục quốc phòng-an ninh và thể dục điều này ảnh hưởng đến chất lượng kiểm tra và học tập của học sinh. 
Trong những năm qua, việc chỉ đạo kiểm tra đánh giá môn học giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh khối 11 vẫn còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết được vai trò của nội dung chương trình giáo dục quốc phòng an ninh của khối 11, tính phát huy sáng tạo của học sinh chưa thực sự đạt được hiệu quả cao.
Qua đó tôi mạnh dạn viết chuyên đề “Kiểm tra vấn đáp môn giáo dục quốc phòng -an ninh khối 11 trong các trường THPT”.
II. THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN
1. Thuận lợi : 
- Bản thân tôi đã được đào tạo chuyên ngành GDQP-AN trong thời gian là 2 năm tại trường ĐH sư pham Huế
- Là một nhóm trưởng của bộ môn GDQP-AN
- Bên cạnh đó, tôi cũng rất may mắn được sự đồng tình và giúp đỡ, động viên hết sức nhiệt tình của Ban giám hiệu nhà trường và của bạn bè đồng nghiệp. 
- Kiểm tra vấn đáp môn giáo dục quốc phòng khối thực sự mang lại cho tôi sự cảm hứng và muốn tìm tòi, học hỏi nhiều hơn nữa. 
2. Khó khăn :
- Trang thiết bị đồ dùng dạy học cũng còn hạn chế.
- Địa điểm tập luyện chưa đúng quy định
- Việc tìm kiếm các tư liệu phục vụ bài dạy cũng rất khó khăn vì không có bán trên thị trường, vì vậy tôi phải tìm tòi trên mạng . 
III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
- Giáo Dục Quốc Phòng-An Ninh khối 11 trong ngành giáo dục đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đến việc tổ chức thực hiện ở từng cơ sở, nhà trường, đơn vị. Các cơ quan quản lý giáo dục đã có sự chỉ đạo kiên quyết để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh trong toàn ngành. Đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng ở cấp trung học phổ thông đã bước đầu được hình thành và phát triển. Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa đã từng bước thực hiện biên chế giáo viên theo các văn bản quy định hiện hành. Việc tổ chức học theo phân phối chương trình, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cho từng học sinh đã được thực hiện ở nhiều trường trong toàn tỉnh. Giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh các trường ngày càng có chất lượng hiệu quả, đã tạo ra môi trường học tập, rèn luyện cho học sinh.
-GDQP-AN Các trường THPT nói chung và GDQP-AN khối 11 nói riêng đã được sở giáo dục quan tâm và cung cấp về trang thiết bị phục vụ cho việc kiểm tra đánh giá học sinh ,cụ thể như là súng tiểu liên AK, súng trường CKC và lựu đạn .Khi đã có trang thiết bị rồi chúng ta nên đánh giá học sinh bằng phương pháp là kiểm tra vấn đáp học sinh. Nội dung kiểm tra vấn đáp ở đây không những thể hiện ở những bài thực hành mà nó còn vận dụng được vào những bài học lý thuyết .Đây chính là những điểm mới mà chúng ta cần vận dụng vào kiểm tra để nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của học sinh.
* Đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng, an ninh chưa đáp ứng kịp với yêu cầu phát triển cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt có trường gần như chưa có giáo viên chuyên trách. Việc đào tạo giáo viên cho các trường trung học phổ thông vẫn chưa thật sự mang tính chiến lược; chưa có phương án và giải pháp cụ thể cho việc tạo nguồn giảng viên giáo dục quốc phòng trong các nhà trường Trung Học Phổ Thông. Điều đáng bàn ở đây là có rất nhiều trường THPT chỉ học môn GDQP qua loa, cho rằng đây là môn phụ, cần dành thời gian cho những môn thi tốt nghiệp. Hầu hết các lớp học hiện nay đa số học sinh đều không có ý thức và xem thường bộ môn Giáo dục quốc phòng nói chung và kiểm tra đánh giá nói riêng ảnh hưởng đến chất lượng học tập.Trước thực tế ấy, các nhà trường cần phải tuyên truyền, vận động, nêu cao ý thức, trách nhiệm của mỗi học sinh, giáo viên khi cùng nhau học tập cũng như là kiểm tra đánh giá. Để thuận lợi cho việc tổ chức kiểm tra, quản lý và rèn luyện học sinh, các nhà trường phổ thông nên phân nhiệm vụ cho các tổ bộ môn để đổi mới hình thức, kiểm tra môn học GDQP-AN khối11 trong thời gian tới, bao gồm: Tập trung bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, phương pháp sư phạm tốt, tâm huyết và gắn bó với nhiệm vụ GDQP cho học sinh; Đặc biệt coi trọng việc nghiên cứu cải tiến kiểm tra bằng kiểm tra vấn đáp cho học sinh ; Tích cực chủ động biên soạn mới giáo trình, tài liệu tham khảo cho nội dung kiểm tra vấn đáp ; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; Đổi mới, cải tiến công tác quản lý đào tạo, nêu cao vai trò của người thực hiện phương pháp kiểm tra vấn đáp. 
* Sở giáo dục đã tổ chức hội thao giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh THPT, đây cũng chính là hình thức kiểm tra đánh giá chất lượng của học sinh học tập môn học giáo dục quốc phòng an ninh và giáo viên giảng dạy bộ môn này. Trong hội thao đã tổ chức kiểm tra bằng nhiều hình thức trong đó cũng có kiểm tra lớp 11 bằng hình thức kiểm tra vấn đáp đó là nội dung tháo lắp súng tiểu liên AK ,hình thức này mang lại hiệu quả cao và thiết thực .Các trường THPT nên vận dụng hình thức kiểm tra vấn đáp này vào trong chương trình kiểm tra .
* Qúa trình thực hiện kiểm tra vấn đáp cho học sinh được thực hiện như sau:
 Giáo viên cần phải thông báo cho học sinh biết trước về cách thức kiểm tra vấn đáp. Học sinh chủ động ôn tập để kiểm tra, cụ thể trong bài học giói thiệu về súng tiểu liên AK,súng trường CKC học sinh ôn tập toàn bộ về cấu tạo của súng, tính năng của súng, sơ lược chuyển động của súng ,cấu tạo của đạn,quy tắc bảo quản súng,đạn và cách tháo lắp thông thường .Giáo viên có thể đưa ra một số câu hỏi cho học sinh tham khảo trước ví dụ ;" em hãy nêu các bộ phận chính của súng,cấu tạo của đạn " hoăc " em hãy tháo lắp súng tiểu liên AK"...Khi đến giờ kiểm tra giáo viên và học sinh cần phải chuẩn bị một số dụng cụ như sau : súng tiểu liên AK, súng trường CKC ,một bàn giáo viên,một ghế,một quyển sổ ,một đồng hồ bấm thời gian. Giáo viên cho học sinh tập trung một bên,bàn giáo viên và dụng cụ để một bên ,giáo viên gọi lần lượt từng học sinh lên kiểm tra ,mỗi học sinh chỉ thực hiện trong thời gian là 1 đến 1,5 phút . khi kiểm tra xong giáo viên phải đánh giá và so sánh để kích thích học sinh làn sau kiểm tra tốt hơn.
'+) Kết quả khi kiểm tra vấn đáp của một số lớp
STT
LỚP
Sĩ số
Giỏi %
Khá %
TB %
Y %
1
11B1
42
7%
73%
20%
0%
2
11B2
43
8%
80%
12%
0%
3
11B3
40
10%
77%
13%
0%
4
11B4
41
10%
85%
5%
0%
5
11B5
40
7%
70%
20%
3%
6
11B6
40
7%
75%
13%
5%
7
11B7
37
10%
75%
15%
0%
8
11B8
38
15%
80%
5%
0%
- Kết quả này cho thấy rằng học sinh tiếp thu bài học và vận dụng vào thực tế là rất tốt . Từ kết quả trên và thực tế cho thấy khi kiểm tra vấn đáp môn giáo dục quốc phòng đối với học sinh lớp 11 cần phải thực hiện một số các vấn đề như sau.
Tăng cường về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên môn giáo dục quốc phòng: Như đã nêu ở trên, đội ngũ giáo viên môn giáo dục quốc phòng vẫn còn thiếu nhiều về số lượng. Do vậy, trong thời gian tới, cần nhanh chóng phát triển đội ngũ, tránh tình trạng giáo viên dạy thể dục chuyển sang dạy giáo dục quốc phòng.
Song song với việc chú ý số lượng, việc chú trọng chất lượng của đội ngũ giáo viên là vô cùng quan trọng. Phải không ngừng bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng. Phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng là một trong những tiêu chuẩn của người giáo viên THPT. Đối với giáo viên giáo dục quốc phòng, điều này càng cần thiết, bởi họ không chỉ là giáo viên quân sự, có nhiệm vụ truyền thụ kiến thức, mà còn là người giáo dưỡng cho học sinh đạo đức, hình thành lý tưởng, chuẩn mực đạo đức cho thế hệ trẻ, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước. Bên cạnh đó, việc nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng là việc làm cấp bách, cần tiến hành thường xuyên. Để kiểm tra ,đánh giá tốt, giáo viên giáo dục quốc phòng trước hết phải có kiến thức sâu rộng. Cho nên, việc có ý thức tự trau dồi, tích luỹ kiến thức qua việc tự học, tự nghiên cứu, nhằm làm giàu tri thức phục vụ chuyên môn phải được coi trọng. Ngoài ra, việc cập nhật thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng đóng vai trò hết sức quan trọng, giúp cho giáo viên có nhiều kiến thức mới, phong phú phù hợp với quá trình kiểm tra đánh giá
Mặt khác, đối với giáo viên giáo dục quốc phòng , công việc kiểm tra phải gắn liền với nghiên cứu khoa học. Đây là con đường ngắn nhất để không ngừng tích luỹ kiến thức, nâng cao trình độ, gọt sắc tư duy, góp phần tìm ra những phương pháp kiểm tra đạt hiệu quả cao nhất . Cần lưu ý rằng, để phục vụ đắc lực cho việc nâng cao chất lượng kiểm tra, hướng nghiên cứu của các giáo viên giáo dục quốc phòng nên tập trung trực tiếp vào hội thao giáo dục quốc phòng toàn tình...
Đổi mới mạnh mẽ sâu rộng phương pháp kiểm tra, đánh giá: Giáo viên cần phải đổi mới phương pháp kiểm tra theo hướng tích cực hơn nữa quá trình học tập của học sinh, phải tạo ra được cơ chế buộc học sinh phải tham khảo tài liệu, chủ động nắm bắt nội dung môn học, nhằm hiểu sâu hơn nữa kiến thức. Đồng thời, cần cải tiến phương pháp học tập của học sinh, bởi phương pháp kiểm tra của giáo viên trên lớp đã làm cho học sinh phải chú ý ngay trên lớp để nắm kiến thức. Việc kiểm tra, đánh giá đối với học sinh phải kích thích được sự tự kiểm tra và đánh giá của học sinh về quá trình học tập của mình. Có như vậy, chúng ta mới thực sự biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Ngoài mục đích đánh giá về kiến thức của học sinh, phải đánh giá được kỹ năng của học sinh, từ đó điều chỉnh việc học của học sinh, việc dạy của thầy. Ở đây, có thể sử dụng thường xuyên hơn nữa các hình thức: Kiểm tra giữa kỳ, bài tập về nhà, viết tiểu luận ....
Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình môn giáo dục quốc phòng và tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất - kỹ thuật, các trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ công tác kiểm tra môn giáo dục quốc phòng. Bên cạnh những mặt tích cực của giáo trình, thì nội dung chương trình, giáo trình môn giáo dục quốc phòng nói riêng, cũng như của tất cả các bộ môn khác nói chung có phần thiên về các kiến thức khoa học xã hội và nhân văn, nhiều khi nặng về quan điểm chính trị, đôi chỗ còn hạn chế về hàm lượng khoa học. Chính vì vậy, môn giáo dục quốc phòng còn chưa có sức thuyết phục cao đối với những vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra. Đổi mới nội dung, chương trình môn học giáo dục quốc phòng thời gian tới phải khắc phục được tối đa những hạn chế kể trên. Cần phải lồng ghép một số nội dung môn GDQP vào các môn học khác như lịch sử, địa lý, giáo dục công dân v.v.. để tránh chồng chéo về nội dung. 
Một vấn đề quan trọng là khi có ý định kiểm tra vấn đáp môn giáo dục quốc phòng -an ninh khối 11 chúng ta cần phải thông báo cho học sinh là bài học này chúng ta sẽ kiểm tra bằng phương pháp kiểm tra vấn đáp và giáo viên có thể đưa ra một số câu hỏi để học sinh có thể hình dung ra được ý định kiểm tra của giáo viên. Giáo có thể đưa ra các câu hỏi như sau: em hãy kể tên các bộ phận chính của súng Tiểu liên AK, súng trường CKC, hoăc là nêu sơ lược chuyển động của súng Tiểu liên AK, cũng có thể đưa ra câu hỏi lý thuyết như sau : em hãy nêu các bộ phận chính cấu thành " Lãnh thổ quôc gia".......
 Kết luận:
Khi kiểm tra, đánh giá môn giáo dục quốc phòng khối 11 về kiểm tra vấn đáp thì kết quả đạt được là rất cao.điều này thể hiện rằng khi kiểm tra vấn đáp giúp cho học sinh nắm vững được kiến thức để vận dụng vào thực tế .Nhìn vào bảng ta có thể thấy được hiệu quả khi kiểm tra vấn đáp.
+) Kết quả khi kiểm tra bình thường
STT
LỚP
Sĩ số
Giỏi %
Khá %
TB %
Y %
1
11B1
42
6%
70%
20%
4%
2
11B2
43
5%
65%
25%
5%
3
11B3
40
7%
80%
13%
0%
4
11B4
41
10%
80%
10%
0%
5
11B5
40
5%
60%
30%
5%
6
11B6
40
7%
70%
10%
13%
7
11B7
37
8%
75%
15%
2%
8
11B8
38
15%
70%
15%
0%
+) Kết quả khi kiểm tra vấn đáp
STT
LỚP
Sĩ số
Giỏi %
Khá %
TB %
Y %
1
11B1
42
7%
73%
20%
0%
2
11B2
43
8%
80%
12%
0%
3
11B3
40
10%
77%
13%
0%
4
11B4
41
10%
85%
5%
0%
5
11B5
40
7%
70%
20%
3%
6
11B6
40
7%
75%
13%
5%
7
11B7
37
10%
75%
15%
0%
8
11B8
38
15%
80%
5%
0%
 	 Người thực hiện
	 Đoàn Văn Lực

File đính kèm:

  • dockiem_tra_van_dap_mon_giao_duc_quoc_phong_an_ninh_khoi_11_trong_cac_truong_thpt_5913.doc
Sáng Kiến Liên Quan