Đề cương Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng sơ đồ hệ thống và bảng kiến thức trong dạy học Địa lý 12 trung học phổ thông

NỘI DUNG

I. Cơ sở lý luận của việc sử dụng sơ đồ hệ thống và bảng kiến thức trong dạy học Địa lý 12 Trung học phổ thông

II. Cơ sở thực tiễn của việc sử dụng sơ đồ hệ thống và bảng kiến thức trong dạy học Địa lý 12 Trung học phổ thông

III. Cách thức sử dụng sơ đồ hệ thống và bảng kiến thức trong dạy học Địa lý 12 Trung học phổ thông

IV. Một số ví dụ sử dụng sơ đồ hệ thống và bảng kiến thức trong dạy học Địa lý 12 Trung học phổ thông

 

docx2 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 06/08/2015 | Lượt xem: 1783 | Lượt tải: 35Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng sơ đồ hệ thống và bảng kiến thức trong dạy học Địa lý 12 trung học phổ thông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC
TÊN SÁNG KIẾN:
SỬ DỤNG SƠ ĐỒ HỆ THỐNG VÀ BẢNG KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGƯỜI THỰC HIỆN: THS. HỒ XUÂN THẮNG, GIÁO VIÊN BỘ MÔN ĐỊA LÝ
	NĂM HỌC: 2010 -2011
MỞ ĐẦU
I. Lý do viết sáng kiến kinh nghiệm
II. Mục tiêu viết sáng kiến kinh nghiệm
III. Phạm vi viết sáng kiến kinh nghiệm
NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận của việc sử dụng sơ đồ hệ thống và bảng kiến thức trong dạy học Địa lý 12 Trung học phổ thông
II. Cơ sở thực tiễn của việc sử dụng sơ đồ hệ thống và bảng kiến thức trong dạy học Địa lý 12 Trung học phổ thông
III. Cách thức sử dụng sơ đồ hệ thống và bảng kiến thức trong dạy học Địa lý 12 Trung học phổ thông
IV. Một số ví dụ sử dụng sơ đồ hệ thống và bảng kiến thức trong dạy học Địa lý 12 Trung học phổ thông
KẾT LUẬN

File đính kèm:

  • docxDE_CUONG_SKKN.docx
Sáng Kiến Liên Quan