Đề cương sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Đề cương sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

doc2 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 08/08/2015 | Lượt xem: 1448 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Tên đề tài : . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Lý do chọn đề tài:
.................................................................................................................................
3. Phạm vi nghiên cứu, áp dụng: 
.......................................................................................................................................
4. Kết quả đạt được: 
................................................................................................................................
(Copy nội dung chính trong SKKN của mình và paste vào các mục 2, 3, 4)
 Người đăng ký
 (Ký tên, ghi rõ họ và tên)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Xác nhận của Hội đồng Sáng kiến cơ sở trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai
 Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
............................................
PHÒNG GD&ĐT NINH PHƯỚC
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI
======= =============
ĐỀ CƯƠNG
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, 
NGHIÊN CỨU KHSPƯD
ĐỀ TÀI:
...........................................
Năm học 2012-2013
 Giáo viên: 
 Chức vụ: ..
 Lĩnh vực công tác: ..
 Lĩnh vực sáng kiến: ..

File đính kèm:

  • docDe cuong skkn.doc