Dàn ý Sáng kiến kinh nghiệm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Năm học: 2017-2018

Người viết: .

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Cư Kty

Tên đề tài: .

I. Phần mở đầu:

1. Lý do chọn đề tài:

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:

2.1. Mục tiêu:

2.2. Nhiệm vụ của đề tài:

3. Đối tượng nghiên cứu:

4. Giới hạn của đề tài:

5. Phương pháp nghiên cứu:

II. Phần nội dung:

1. Cơ sở lý luận:

2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:

2.1. Đặc điểm tình hình nhà trường:

 2.2. Thuận lợi:

2.3. Khó khăn:

2.4. Phân tích thực trạng:

2.4.1. Thống kê kết quả:

 2.4.2. Phân tích thực trạng:

 3. Nội dung và hình thức của giải pháp:

 3.1. Mục tiêu của giải pháp:

 3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp:

 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp, giải pháp:

 3.4. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng:

 

doc2 trang | Chia sẻ: hoahong.90 | Ngày: 16/03/2018 | Lượt xem: 1420 | Lượt tải: 5Download
Bạn đang xem tài liệu "Dàn ý Sáng kiến kinh nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KRÔNG BÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CƯ KTY
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài: .....................................................
Người viết: .....................................................
Cư Kty, ngày ...... tháng ..... năm ......
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học: 2017-2018
Người viết: .................................. 
- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Cư Kty
Tên đề tài: ...................................................................
I. Phần mở đầu:
1. Lý do chọn đề tài:
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:
2.1. Mục tiêu: 
2.2. Nhiệm vụ của đề tài:
3. Đối tượng nghiên cứu:
4. Giới hạn của đề tài:
5. Phương pháp nghiên cứu:
II. Phần nội dung:
1. Cơ sở lý luận:
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:
2.1. Đặc điểm tình hình nhà trường:
	2.2. Thuận lợi:
2.3. Khó khăn:
2.4. Phân tích thực trạng:
2.4.1. Thống kê kết quả: 
	2.4.2. Phân tích thực trạng:
	3. Nội dung và hình thức của giải pháp:
	3.1. Mục tiêu của giải pháp:
	3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp:
	3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp, giải pháp:
	3.4. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng:
III. Phần kết luận, kiến nghị:
	1. Kết luận:
	2. Kiến nghị:
2.1. Với phòng GD&ĐT:
2.2. Với BGH các trường Tiểu học:
	 Cư Kty, ngày ....../....../......
XÁC NHẬN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC	NGƯỜI VIẾT

File đính kèm:

  • docMau SKKN_12211362.doc