Chuyên đề Phổ biến sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017

I/ Mục đích của việc viết sáng kiến kinh nghiệm:

 Viết sáng kiến kinh nghiệm là quá trình tự lĩnh hội kinh nghiệm tạo cho mình kĩ năng sư phạm trong quá trình dạy học.

II/ Quy trình viết SKKN:

 Bước 1: Định hướng (Chọn đề tài): Lựa chọn trong những đề tài đã có kinh nghiệm, thực tế mang lại hiệu quả thiết thực.

 Tùy vào năng lực tích lũy kinh nghiệm, năng lực tư duy, năng lực hình thành văn bản, hay năng lực sưu tầm tài liệu tham khảo của mỗi GV để chọn đề tài phù hợp với tình hình thực tế đã trải qua.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 29/10/2018 | Lượt xem: 1238 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Chuyên đề Phổ biến sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUYÊN ĐỀ PHỔ BIẾN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMNĂM HỌC 2016-2017I/ Mục đích của việc viết sáng kiến kinh nghiệm:	 Viết sáng kiến kinh nghiệm là quá trình tự lĩnh hội kinh nghiệm tạo cho mình kĩ năng sư phạm trong quá trình dạy học. II/ Quy trình viết SKKN: 	Bước 1: Định hướng (Chọn đề tài): Lựa chọn trong những đề tài đã có kinh nghiệm, thực tế mang lại hiệu quả thiết thực. 	Tùy vào năng lực tích lũy kinh nghiệm, năng lực tư duy, năng lực hình thành văn bản, hay năng lực sưu tầm tài liệu tham khảo của mỗi GV để chọn đề tài phù hợp với tình hình thực tế đã trải qua.	II/ Quy trình viết SKKN:	Bước 2: 	Điều tra thực tế: Tìm hiểu thực trạng vấn đề đang nghiên cứu. Điều tra về các vấn đề: Nhận thức vấn đề nghiên cứu, tình hình chất lượng (Số liệu cụ thể) của vấn đề hiện tại. Trên cơ sở đó định hình các giải pháp, biện pháp hay PP khắc phục, cải tạo hay nâng cao chất lượng trong bước tiếp theo.	Tìm hiểu nhu cầu, yêu cầu cần thiết tối thiểu để thực hiện được đề tài ( nghiên cứu tâm sinh lý học sinh, nguyên nhân của thực trạng nói trên,.)	II/ Quy trình viết SKKN:	Bước 3: Lập kế hoạch triển khai thực tế: Từ những nghiên cứu ở bước 1,2 GV tìm hiểu , nghiên cứu, lựa chọn PP tốt nhất, bằng con đường ngắn nhất để mang lại hiệu quả. Cần lưu ý rằng tất cả những định hướng kế hoạch phải phù hợp với tình hình thực tế của đối tượng nghiên cứu. Lập kế hoạch chi tiết về việc làm, thời gian thực hiện, phạm vi thực hiện. Thu thập số liệu, minh chứng. Tổng hợp số liệu sau khi thực hiện. So sánh số liệu điều tra thực trạng ở bước 2. Kết luận và khẳng định kết quả việc làm, rút ra bài học sư phạm.	 II/ Quy trình viết SKKN: 	Bước 4: Viết thành văn bản:Hệ thống xâu chuỗi các bước đã thực hiện.Lập đề cương của SKKN.Viết thành văn bản chính thức đúng thể thức văn bản của SKKN.III/ Cấu trúc bản SKKN: Gồm 3 phần:Phần I: Đặt vấn đềPhần II: Nội dung Phần III: Kết luận và khuyến nghị	Phần I: Đặt vấn đề1. Tên đề tài 	1.1. Cơ sở lí luận 	1.2. Cơ sở thực tế 2. Mục đích viết sáng kiến kinh nghiệm 3. Phương pháp nghiên cứu 4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu5. Kế hoạch nghiên cứu 	Phần II: Nội dung1. Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu	1.1.Giải thích các thuật ngữ khoa học 2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu	2.1. Đặc điểm nhà trường	2.2. Những ưu điểm và bất cập khi thực hiện vấn đề nghiên cứu	2.2.1. Những ưu điểm	2.2.2. Những bất cập	2.3. Khảo sát thực trạng khi chưa thực hiện đề tài3. Những giải pháp 	Phần III: Kết luận và khuyến nghị1. Kết luận2. Khuyến nghị	Tài liệu tham khảo	Mục lục	NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU ÝĐộ dài: không quá 30 trang.Tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân, thông tin về lớp, trường.Các minh chứng ( băng, đĩa,) kèm SKKN nộp về Sở SKKN không máy móc, phải linh hoạt, ứng dụng trong thực tế.

File đính kèm:

  • pptchuyen_de_viet_sang_kien_kinh_nghiem_0149.ppt
Sáng Kiến Liên Quan