Chuyên đề 8 Xây dựng 4 mô hình thí điểm dạy học theo dự án hướng tích hợp Khoa học tự nhiên tại 4 trường Trung học cơ sở Bình Định nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên

(Bản scan)

Trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào tháng 12/2018 đã chỉ rõ năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo là năng lực chung cần phát triển cho tất cả học sinh thông qua dạy học tất cả các môn học ở trường phô thông. Thực hiện dạy học dự án tích hợp khoa học tự nhiên nhằm phát triển năng lực cho học sinh là một trong những định hướng của chương trình giáo dục phô thông mới. Đánh gỉá năng lực của học sinh cho đến nay là vấn đề rất mới, rất khó đặc biệt là đánh giá năng lực của học sinh trong dạy học tích hợp ở các môn học. Vân đê đặt ra là cân xây dựng mô hình dạy học dự án hướng tích họp khoa học tự nhiên và đánh giá tác động của việc vận dụng phương pháp dạy học dự án theo hướng tích hợp khoa học tự nhiên đến sự phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh, năng lực dạy học tích hợp Khoa học tự nhiên. Sự thành công của mô hình sẽ là sản phẩm có thể nhân rộng trong tất cả các trường Trung học cơ sở ở Bình Định triển khai áp dụng.

 

pdf11 trang | Chia sẻ: minhtam111 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 519 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Chuyên đề 8 Xây dựng 4 mô hình thí điểm dạy học theo dự án hướng tích hợp Khoa học tự nhiên tại 4 trường Trung học cơ sở Bình Định nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • pdf8.pdf
Sáng Kiến Liên Quan