Chuyên đề 5 Kế hoạch 02 bài học dạy học dự án tích hợp khoa học tự nhiên môn Sinh học khối lớp 8, lớp 9 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh

(Bản scan)

Trong chuyên đề 1 chúng tôi đã làm rõ các nội dung: dạy học dự án, dạy học dự án tích hợp khoa học tự nhiên, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Trên thực tiễn dạy học ở Việt Nam cũng như Bình Định, việc vận dụng những quan diêm chung đó đê xây dựng một chủ đề dạy học nói chung hay một chủ đề dạy học tích hợp khoa học tự nhiên môn Sinh học thì rất hạn chế và còn khó khăn với giáo viên. Việc áp dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên trong một chủ đề cụ thể của môn Sinh học là một hướng đi mới nhằm góp phần phát triển nàng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, đây là một năng lực chung cốt lõi mà học sinh Việt Nam cần phải có để phục vụ cuộc sổng, nâng cao năng suất lao động trong tương lai. Để làm sáng tỏ những vấn đề trên và cũng là thực hiện mục tiêu của của đê tài, nhóm nghiên cứu chúng tôi xin giới thiệu 02 chủ đề dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên môn Sinh học khối lớp 8, lớp 9 nhàm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh.

 

pdf50 trang | Chia sẻ: minhtam111 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 322 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Chuyên đề 5 Kế hoạch 02 bài học dạy học dự án tích hợp khoa học tự nhiên môn Sinh học khối lớp 8, lớp 9 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • pdf5.pdf
Sáng Kiến Liên Quan