Chuyên đề 3 Kế hoạch 02 bài học dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên môn Vật lí khối lớp 8, lớp 9 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh

(Bản scan)

Trong chuyên đề 1 chúng tôi đã làm rõ các nội dung: dạy học dự án, dạy học dự án tích hợp khoa học tự nhiên, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Trên thực tiễn dạy học ở Việt Nam cũng như Bình Định, việc vận dụng những quan điểm chung đó để xây dựng 1 chủ đề dạy học nói chung hay 1 chủ đề dạy học tích hợp khoa học tự nhiên môn vật lý thì rất hạn chế và còn khó khăn với giáo viên. Việc áp dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên trong một chủ đề cụ thể của môn Vật lí là một hướng đi mới nhằm góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, đây là một năng lực chung cốt lõi mà học sinh Việt Nam cần phải có để phục vụ cuộc sống, nâng cao năng suất lao động trong tương lai. Để làm sáng tỏ những vấn đề trên và cũng là thực hiện mục tiêu của của đề tài, nhóm nghiên cứu chúng tôi xin giới thiệu 02 chủ đề dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên môn Vật lí khối lớp 8, lóp 9 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh.

 

pdf45 trang | Chia sẻ: minhtam111 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 617 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Chuyên đề 3 Kế hoạch 02 bài học dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên môn Vật lí khối lớp 8, lớp 9 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • pdf3.pdf
  • pdf1.pdf
Sáng Kiến Liên Quan