Chuyên đề 1 Nghiên cứu cơ sở lí luận chung của việc vận dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên ờ trường trung học cơ sở nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, phát triển năng lực dạy học tích hợp

(Bản scan)

Theo xu hướng đổi mới giáo dục phổ thông trên thế giới hiện nay, chương trình và sách giáo khoa phổ thông Việt Nam nói chung và các môn Khoa học tự nhiên nói riêng đã được đổi mới theo hướng tích hợp và phát triển năng lực cho học sinh. Thực tiễn cho thấy: việc vận dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở nhằm phát triển năng lực giải quyết vẩn đề và sáng tạo cho học sinh là vấn đề mới, rất khó khăn đối với đa phần giáo viên nói chung và giáo viên các môn khoa học tự nhiên nói riêng; Năng lực dạy học tích hợp là một năng lực rất quan trọng cần phát triển cho các giáo viên các môn Khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu của chương trình môn Khoa học tự nhiên 2018 ở trường THCS.

Nội dung chuyên đề này trình bày hệ thống cơ sở lý luận của việc đề xuất vận dụng phương pháp dạy học dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên trong các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, giúp giáo viên nâng cao năng lực dạy học tích hợp, góp phần thực hiện định hướng dạy học tích hợp nhằm phát triển năng lực cho HS của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn mới.

 

pdf22 trang | Chia sẻ: minhtam111 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Chuyên đề 1 Nghiên cứu cơ sở lí luận chung của việc vận dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên ờ trường trung học cơ sở nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, phát triển năng lực dạy học tích hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • pdf1.pdf
Sáng Kiến Liên Quan