Bìa Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng hằng đẳng thức để giải toán

Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng hằng đẳng thức để giải toán

doc3 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 06/08/2015 | Lượt xem: 925 | Lượt tải: 3Download
Bạn đang xem tài liệu "Bìa Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng hằng đẳng thức để giải toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOỉNG GIAÙO DUẽC ẹ ẹAỉO TAẽO HUYEÄN AÂN THI
TRệễỉNG THCS HOÀ TUỉNG MAÄU
********************
 Ngửụứi thửùc hieọn: Phaùm Trung Kieõn
 ẹụn vũ coõng taực: Trửụứng THCS Hoà Tuứng Maọu,AÂn Thi
Hoà Tuứng Maọu, thaựng 03 naờm 2013
Muùc luùc:
 Phaàn I: Phaàn mụỷ ủaàu 
1.Lớ do choùn ủeà taứi 
2. ẹoỏi tửụùng nghieõn cửựu 
 Phaàn II:Noọi dung 
Cụ sụỷ lớ luaọn 
Nhửừng thuaọn lụùi vaứ khoự khaờn 
Moọt soỏ bieọn phaựp 
Keỏt quaỷ
 Phaàn III: Keỏt luaọn 

File đính kèm:

  • docbia_SKKN_dep_doc_dao_sang_tao.doc