Bìa Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp luyện thi học sinh giỏi Ngữ văn 12

Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp luyện thi học sinh giỏi Ngữ văn 12

doc1 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 06/08/2015 | Lượt xem: 1299 | Lượt tải: 17Download
Bạn đang xem tài liệu "Bìa Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp luyện thi học sinh giỏi Ngữ văn 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
ph­¬ng ph¸p
luyÖn thi häc sinh giái
ng÷ v¨n 12
 Ng­êi thùc hiÖn: 
NguyÔn TuÊn Anh
 N¨m häc 2008 - 2009
Së gi¸o dôc & ®µo t¹o phó thä
tr­êng thpt l­¬ng s¬n

File đính kèm:

  • docBia_SKKN_dep_tuyet_voi.doc
Sáng Kiến Liên Quan