Bìa Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp giải một số dạng toán ở Lớp 5

MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài.

2. Mục đích nghiên cứu.

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi áp dụng.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu.

5. Phương pháp nghiên cứu.

6. Phạm vi nghiên cứu.

 NỘI DUNG

1. Cơ sở lí luận có liên quan đến đề tài: Phương pháp giải một số dạng toán ở lớp 5.

2. Những thuận lợi và khó khăn trong việc giải toán ở lớp 5.

3. Thực trạng về: Phương pháp giải một số dạng toán ở lớp 5.

 

docx5 trang | Chia sẻ: duycoi179 | Ngày: 15/02/2017 | Lượt xem: 1870 | Lượt tải: 26Download
Bạn đang xem tài liệu "Bìa Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp giải một số dạng toán ở Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
 MÃ SKKN
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ
DẠNG TOÁN Ở LỚP 5
Môn: Toán
Cấp học: Tiểu học
NĂM HỌC 2015 – 2016
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU
1
1. Lí do chọn đề tài.
1
2. Mục đích nghiên cứu.
2
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi áp dụng.
2
4. Nhiệm vụ nghiên cứu.
2
5. Phương pháp nghiên cứu.
2
6. Phạm vi nghiên cứu.
3
 NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận có liên quan đến đề tài: Phương pháp giải một số dạng toán ở lớp 5.
4
4
2. Những thuận lợi và khó khăn trong việc giải toán ở lớp 5.
4
3. Thực trạng về: Phương pháp giải một số dạng toán ở lớp 5.
5
4. Các giải pháp về: Phương pháp giải một số dạng toán ở lớp 5.
8
4.1. Giải pháp 1: Xác định dạng toán.
8
4.2. Giải pháp 2:Tìm các bước giải.
9
4.3.Giải pháp 3: Rèn kĩ năng giải toán..
11
4 . Hiệu quả của việc áp dụng các giải pháp. 
15
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
16
1. Kết luận chung. 
16
2. Bài học kinh nghiệm.
16
3. Đề xuất, khuyến nghị.
16
TÀI LIỆU THAM KHẢO
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT LONG
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
RÈN KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 1
Môn: TIẾNG VIỆT
NĂM HỌC 2015 – 2016
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU
1
1. Lí do chọn đề tài
1
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.
1
3. Đối tượng nghiên cứu và đối tượng khảo sát.
3
4.Phương pháp nghiên cứu.
3
5.Giới hạn, phạm vi nghiên cứu.
3
6.Kế hoạch nghiên cứu.
3
 NỘI DUNG 
1. Cơ sở lí luận.
4
4
2. Cơ sở thực tiễn.
4
3. Những biện pháp rèn luyện và phát triển kĩ năng đọc.
5
4. Những phương tiện dạy học.
 14
5. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.
14
6. Kết quả.
16
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
17
1. Kết luận. 
17
2. Bài học kinh nghiệm.
18
3. Kiến nghị.
18
TÀI LIỆU THAM KHẢO

File đính kèm:

  • docxBIA_SKKN.docx
Sáng Kiến Liên Quan