Bìa Sáng kiến kinh nghiệm Một số kĩ năng rèn đọc cho học sinh Lớp 2

Họ và tên: TẠ THỊ TRƯỜNG PHI

 Ngày, tháng ,năm sinh: 02 - 3 - 1970

 Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên- Trường tiểu học Phương Trung -

 Thanh Oai – Hà Nội.

 Trình độ sư phạm: Cao đẳng sư phạm.

 Bộ môn giảng dạy: Văn hoá.

 

doc2 trang | Chia sẻ: duycoi179 | Ngày: 15/02/2017 | Lượt xem: 5611 | Lượt tải: 121Download
Bạn đang xem tài liệu "Bìa Sáng kiến kinh nghiệm Một số kĩ năng rèn đọc cho học sinh Lớp 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG II
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
 MỘT SỐ KĨ NĂNG RÈN ĐỌC CHO 
HỌC SINH LỚP 2
 Lĩnh vực / Môn: TIẾNG VIỆT
 Tác giả: TẠ THỊ TRƯỜNG PHI
 Chức vụ: Giáo viên
NĂM HỌC: 2014 - 2015
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
************************
ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
SƠ YẾU LÝ LỊCH
 Họ và tên: TẠ THỊ TRƯỜNG PHI
 Ngày, tháng ,năm sinh: 02 - 3 - 1970
 Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên- Trường tiểu học Phương Trung -
 Thanh Oai – Hà Nội.
 Trình độ sư phạm: Cao đẳng sư phạm.
 Bộ môn giảng dạy: Văn hoá.

File đính kèm:

  • docBIA_SKKN_va_LY_LICH.doc
Sáng Kiến Liên Quan