Báo cáo tóm tắt sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc

3. Nội dung sáng kiến: Lựa chọn và ứng dụng một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho học sinh lớp 9 Trường THCS Đôn Xuân như sau:

 Chạy bước nhỏ 20m, chạy đạp sau 30m, chạy nâng cao đùi 30m, chạy 30m tốc độ cao, chạy 30m xuất phát cao, chạy 30m xuất phát thấp, chạy biến tốc 30m, tại chỗ vịn tường, cây nâng cao đùi liên tục, trò chơi vận động: “Người thừa thứ 3”, “chạy đuổi”, “chạy tiếp sức chuyển vật”.

 Để nghiên cứu tác dụng của các bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh khối lớp 9, tôi tiến hành thực nghiệm trên 2 nhóm đối tượng theo quy ước sau:

 + Nhóm thực nghiệm: Chọn ngẫu nhiên 30 học sinh lớp 92, thời gian tập luyện là 2 buổi/tuần. Nội dung tập luyện theo phân phối chương trình của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo kết hợp các bài tập mà tôi đã lựa chọn phía trên.

 + Nhóm đối chứng: Chọn ngẫu nhiên 30 học sinh 91, thời gian tập luyện giống nhóm thực nghiệm. Nội dung tập luyện theo phân phối chương trình của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo.

 

doc1 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 29/07/2015 | Lượt xem: 8898 | Lượt tải: 3Download
Bạn đang xem tài liệu "Báo cáo tóm tắt sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT
SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN LỀ LỐI LÀM VIỆC
 Đôn Xuân, ngày 28 Tháng 5 năm 2015.
1. Người thực hiện:
- Họ và tên: Trương Thanh Phong
- Năm sinh: 28 /3 /1981. 
- Đơn vị công tác: Trường THCS Đôn Xuân – Trà Cú – Trà Vinh. 
- Chức vụ hiện tại: Giáo viên.
- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Thể Dục Thể Thao.
2. Tên sáng kiến: Ứng dụng một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho học sinh khối lớp 9 Trường THCS Đôn Xuân.
3. Nội dung sáng kiến: Lựa chọn và ứng dụng một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho học sinh lớp 9 Trường THCS Đôn Xuân như sau:
 Chạy bước nhỏ 20m, chạy đạp sau 30m, chạy nâng cao đùi 30m, chạy 30m tốc độ cao, chạy 30m xuất phát cao, chạy 30m xuất phát thấp, chạy biến tốc 30m, tại chỗ vịn tường, cây nâng cao đùi liên tục, trò chơi vận động: “Người thừa thứ 3”, “chạy đuổi”, “chạy tiếp sức chuyển vật”.
 Để nghiên cứu tác dụng của các bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh khối lớp 9, tôi tiến hành thực nghiệm trên 2 nhóm đối tượng theo quy ước sau:
 + Nhóm thực nghiệm: Chọn ngẫu nhiên 30 học sinh lớp 92, thời gian tập luyện là 2 buổi/tuần. Nội dung tập luyện theo phân phối chương trình của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo kết hợp các bài tập mà tôi đã lựa chọn phía trên.
 + Nhóm đối chứng: Chọn ngẫu nhiên 30 học sinh 91, thời gian tập luyện giống nhóm thực nghiệm. Nội dung tập luyện theo phân phối chương trình của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo.
4. Thời gian thực hiện sáng kiến: Từ tháng 8 năm 2014 đến 4 năm 2015.
5. Phạm vi áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng cho khối 9 của trường THCS Đôn Xuân, đồng thời nhà trường còn mở rộng áp dụng cho học sinh khối 6,7,8. 
6. Hiệu quả: Sau khi lựa chọn được một số bài tập, tôi đã đưa vào thực nghiệm. Quá trình thực nghiệm được tiến hành trong 9 tuần, mỗi tuần 2 tiết và được áp dụng cho lớp 92 của trường năm học 2014 – 2015. Sau khi đã hoàn thành chương trình giảng dạy hết nội dung chạy ngắn, tôi đã kiểm tra thành tích của các em lớp 92 (nhóm thực nghiệm). Kết quả thu được rất khả quan 30/30 học sinh, Không có học sinh nào chưa đạt yêu cầu.
Còn kết quả kiểm tra của học sinh lớp 91 (nhóm đối chứng) năm học 2014 – 2015 không có áp dụng một số bài tập bổ trợ, kết quả không cao, tổng số 30 học sinh mà chỉ có 25 học sinh đạt yêu cầu và còn lại 05 học sinh chưa đạt yêu cầu.
 XÁC NHẬN NGƯỜI BÁO CÁO
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 Trương Thanh Phong

File đính kèm:

  • docBÁO CÁO TÓM TAC SKKN.doc